. . . : : : | | | | Yontere Ceerno MAAJAKATEE KAH - Mawningol golle kalifa men mo Aañam Siwol. | | | | : : : . . .

NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
239 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Monza Mauritanie
Moyenne:
Clics:4161
Babba Saadu Fulbhe, Fulbe
Moyenne:
Clics:2605
fouta uurii kam
Moyenne:
Clics:2342
thiedel mbaye almoudo
Moyenne:
Clics:3772
Jololel
Moyenne:
Clics:3055

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


GAACI: Fedde "Gaynaako Ñeeñal" yuɓɓinii Hiirde Fuutaŋkaagal ɗiɗaɓal to Mantu-Laa-Jolii Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 13-05-2012 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 13-05-2012 19:49

Pages vues : 22989    

Publié dans : Les News, Gaaci


Image
H
iirde Fuutaŋkaagal (La Nuit du Fouta) jeyaa ko e dille mawɗe ɗe Fedde Gaynaako Ñeeñal (Begers des Arts) yuɓɓinta hitaande kala. Rogere hikka ndee ko fattamlamiire e njuɓɓudi mum, e ŋanaagal naalŋkooɓe ɓee no potiri. Ko ñalnde Hoore-Biir 12 lewru nduu ɗum waɗi to CAC Gorges Brassens to Mantu, Farayse. Fedde ndee ardii ɗum ko Mammadu Sek, gooto e waali Mantu en daraniiɗo ƴellitde ñeeñal wonande sukaaɓe naalaŋkooɓe wonɓe ɗoo e Farayse. Fedde ndee yiɗi ko ñiiɓde e pine fuutaŋkooje tawa kadi ena udditanii pine goɗɗe e wiyde Mammadu Sek tuma nde yeewtidi e Pulaagu.COM. Ena sawndii Mammadu Sek e ɗee golle, baniraaɗo debbo Mayram Woon, yantude e gooto e sukaaɓe yontaaɓe pulaagu hannde biyeteeɗo Jamila Taal.
Oto Pulaagu.com diirii kadi e nguu ñalngu Duujal, e nder reedu Normanndi. Hol to o fayi hannde? Nokku alaa so wonaa Mantu-Laa-Jolii, e departemaa Yvelines, takko Pari. Nde ɓataake teddungal ummoraade e fedde Berger des Arts yettii ɗo biro men ɗoo, mbiy-ɗen "gol-ɗoo en luutetaake so Alla jaɓii'! Ko haŋki Hoore-Biir 12 Duujal huunde ndee wonti goonga e baawɗe Alla. Mi duñii ɗo Havre ɗoo, kikiiɗe kiirɗo, miɗo seeka henndu, miɗo ƴakka godoroŋ haa mbiy-mi e Mantu sokku e nder waktu e hojomaaji seeɗa! Wonaa yawaade Poliis noon, so Alla, ko noddaango ngoo tan mawni en men sanne! Naange ena jalbani hoore mum, hay ruulde araani heedde ɗum e fajiri. Miɗo karwitii haa gite am putti, ko a meeɗaa yiyde!
Mi yettii-ma gila hiirde ndee hoyɗaani fuɗɗaade. Ko Mammadu Sek, mo gite am meeɗaani laaɓdude nay, jaɓɓii-mi ɗo damal ɗoo caggal nde eeriimi-mo e cinndel. Min calmonndiri haa saɗi yettii wasorde, min naati hiirde ndee. Sanne, miɗo wuurnoo e ɗamawu hawrude e Hiirde Fuutaŋkaagal sabu nde rawane ndee mi heɓaani tawtoreede ɗum. Kono kadi ko oo kikiiɗe Alla hoddiri yo mi yiyondir e Jamila Taal, kañum ne ko ganndal miijo tan min nganndondirnoo, gite ɗee hannde laaɓdata nay. Banndiraaɓe hannde alaa majjuɗo goɗo oon e oo jamaanu Facebook e jokkondire enternet. Miɗo haari nate Jamila, Mayram Woon, terɗe fedde ndee ɗiɗo... Ɗoon e ɗoon gooto fof heftini goɗɗo oon, min calmondiri sanne! Huunde ndee ena jogori welde!
Caggal ɗum Mammadu Sek hollondiri-mi e Meer Mantu-Laa-Jolii hono Michel Vialay. Ko gorko moƴƴo sanne, korsinɗo Fuutaŋkooɓe, jiɗɗo pine men. O holiti wonde kamɓe ɓe ngari ko hollitde weytaare maɓɓe e noddeede e hiirde ndee. Kadi, e yiyannde maɓɓe, Mantunaaɓe fof ena njogii hakke mawninde finaa tawaa mumen sabu gooto e maɓɓe kala won ɗo ummii, won ɗo nawtata hoore mum. Kaŋko e hoore makko o wiyi omo jiidaa Angalteer no feewi sabu yoga e asli makko ko toon ummii.

Hiirde ndee yaawaani fuɗɗaade sabu ɓaleeɓe so ena njiya naange, njahataa hiirde sabu ɓe mbiyata ko hiiraani. Wadde paymi to diŋiral too ngam salmondirde e yoga e naalaŋkooɓe wonnooɓe e refto. Muusaa Wat, Maalik Jah, Iisaa Dikel, Abuu Bah, woyyoo! Saal Geroge Brassens oo ko saal moƴƴo no feewi to bannge diirngo dille. Kadi omo waɗaa kaɓirɗe fof haa timmi. Nde njettii-mi, mi famminaama wonde maa wood bettere woode hannde sabu won naalaŋke padaaɗo mo jaynaaka tawo. Oon woni Abuu Caam, Ngaari Laaw!

Hiirde ndee fuɗɗii caggal waktuuji 9:00! Kono fuɗɗoriima no weli sabu ko Abuu Bah udditi barigal ngal. O welni haa weli, o ami haa dakmi, o amni min kadi. Abuuko belɗo daande sanne kadi ko gorko moƴƴo! Alfaa Sek, suka Gawlo gooto joom rastaaji juɓɓuɗi naati digniral, addi kadi ko weli, ko welƴi. Rewfti e makko ko Tijjaani Gawlo lollirɗo Ebène Gawo, gummoriiɗo haa Lyon, Farayse! Ebène Gawlo ko belɗo daande sanne! O mooƴni ɓalli fof nde o yimi baar makko e ngenndiyaŋkooɓe men wirniiɓe hono Murtuɗo Joop, Saydu Kan e Tijjaani Aan. Kadi ko o baawɗo dingiral sanne e waawde dillinde yeeɓooɓe. Gorko mo Nganno, hono Iisaa Dikel Cubbu jolii e dingiral caggal de Ebène ƴeeŋi. Iisaa yimi baaruuji albom makko cakkitiiɗo yaltude ena tiitaa "Anndu Hoore maa" (ma en ngatoy heen e winndannde heeriinde!). Muusa Wat arii e mon koy! Gorko baawɗo gitaar, kaawniiɗo fiyngo sabu ko o nannano. Kono o bettii kam tigi e daande makko welnde! Mi meeɗaano nande omo yima. Muusaa ko naalaŋke timmuɗo e banngeeji kala.

Kisa rewi e makko Maalik Jah mo Boolumbal, Maalik Jah mo "Caalel Mbayla", weli...heɗaade! Itti tuuya yiyaa mette! Ɗoon welii yimɓe ɓee sanne sabu ko baar rippoo dakmuɗo! Sakkitii kono ɗakkitaaki woni gorko Bahbahɓe Looti, joololel yontaaɓe hono Mammadu Dem. Kaŋko ne o ŋucci ɓoggi gitaar makko haa pittaaɗi mbeltii, wela daande, wela ƴiiƴam. Mammadu Dem noon hade mum uddude hiirde ndee, gorko Laaw, Ngaari Laaw Abuu Caam naatii dingiral ngal. O foɓɓanaa haa wuli sabu ɗaminanooka, jooɗtoranooka gargol makko e hiirde ndee. Abuu ko baawɗo leele sanne... Kala nde daande ndee toƴƴi, a hootat Fuuta a tinaani.
Hiirde ndee fusiri ko mooɓondiral kamɓe naalaŋkooɓe ɓee fof e dingiral ngal. Ko tuubakooɓe mbiyata "wukkuru wattan" (bouquet final). Miin noon, haŋkadi hakkille am woni ko e yolnde hakkunde Mantu e Le Havre. Ɓee mi yeɓii waunondirde e mum en, ɓeya ko maa mbeesm-mi ɗumen juuɗe, ndiirnu-mi werlaa am, mut-mi e ladde! Miɗo heɗoo Sagataaɓe mo Iisaa Dikel Cubbu, haa mbiy-mi e galle am sokku. Haa jooni ɗo kaalat-mi ɗoo, ayaaje hiirde ndee ena ndoga e hoore am, ndee hiirde ko ɓooyoore yejjittaake!

Kuɗol Ibraahiima SaarHELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...
* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya. 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : berger des arts, nuit du fouta, issa dikel thioubou, moussa watt, ngaari laaw, mantes-la-jolie, cac george brassens, musique pulaar, michel vialay


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
CST     FJI   
1 Y  S  1   LKU
XAQ  FN4  L3G   
2 T  S   D  A6O
49Y     LT2   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2018 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Seeɗto 2018 > »
A M N N M H D
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥