NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Clandestin - IWDI PULAAGU
Moyenne:
Clics:5402
kanel diop
Moyenne:
Clics:3286
Mali Dieneba Seck Foulbe
Moyenne:
Clics:2692
Hirii (Demmba Njaay)
Moyenne:
Clics:8086

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL: Hol no leydi ndii jogori yaltirde e fitina? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 22-02-2012 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 22-02-2012 12:03

Pages vues : 20449    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
N
dakaaru nana huɓɓa, Kawlak, Ndar, Kees, alaa wuro ngo deppe poliseeɓe mbaddaani ding ding a seppooɓe, e nder oljaali e kalite garnaate joynooje! Hay gooto heftinaani ooɗoo Senegaal gonnooɗo ñemborde e daarorde Afrik fof baɗte demokaraasii. Hay gooto anndaa hannde ɗo oo bone jogori huftude so wonaa ɓeydude ceekol hakkunde laamu e ɓiyɓe leydi ndii. Balɗe seeɗa keddii hade lofu ngadanu laamuyaŋkooje ɗee fuɗɗade, kono hay gooto waawaa wiyde ko ɗum woni kuccam leydi ndii e oo ñalawma hannde. Hol laabi goodaaɗi hannde ngam yaltude e ndee wilde bonne?
Wontii haŋkadi goonga, Ablaay Wadd ko kanndidaajo gila tuma mo Goomu Sarɗiyaŋkeewu toowngu CC (Conseil Constitutionnel) bayyini doggol kanndidaaji jaɓanaaɗi ɗaɓɓude laamu e toɗɗe hikka ɗee. Oon ñalawma fadaama ko juuti kono laamu nguu riiwtii-ɗum laabi keewɗi ngam hulde fitinaaji saɓu fedde M23 ndee aadiino so tawii Wadd jaɓanaama kanndidaagal, ma ɓe tello e laabi Dakaar ngam hollude Salaare maɓɓe.

Kono laamu Wadd hulaani haa ko ena yahtira caggal. Gila nde leydi ndii motti foofaango mum ena fadi kuwgal ummingal to CC, Wadd ena golloo les ngam heblude naatngol mum a doggol kanndidaaji ngol. Wiyaama wonde kamɓe wonɓe e nguun goomu toowngu, o hokkii gooto e maɓɓe fof jawdi ndi gasataa, yantude e werlaaji moolanaaɗi ngam weltinde-ɓe. O ɓeydii joɓdeele maɓɓe haa ɓurti ngam waɗde e maɓɓe uddeende haa ɓe ɓama kuule jahduɗe e yiɗde Wadd.

To bannge M23, Alla e maɓɓe fellitde, hay gooto sikkaano maa CC yaltin Yuusu Nduur e doggol ngol, waɗa heen Ablaay Wadd sabu haalaama, haaltaama, dukaama, yeewtaama wonde Wadd alaa laawol no ɗaɓɓiri gorlal tataɓal caggal nde laami gila hitaande 2000. Kono ko huletenoo waɗii: waddunooɓe "maa laaɓ" nana hannde e mbedda kaɓa! Hol ko ndee hare firti? Hol ko nde jibinta? Hol to huccaa hannde?

Hannde won goonga mo waawaa ruuɗeede: Ablaay Wadd ko kanndidaa! Heddii ko geɗe ɗiɗi: luutndaare ndee jaɓa sippirde e makko to senngo kartal, walla etoo liɓirde-mo doole. Ena wayi hono ɗii laabi ɗiɗi hay gootol heen feraani tawa sabu M23 wiyi tan ko aadii Wadd ɗaɓɓataa gortal tataɓal sabu laawol hokkaani-mo oon hakke. Kono tawde ko CC taƴi yo Wadd yah, M23 jaɓaani ko CC taƴi koo kono waawaa haɓde Goomu toowngu nguu. Woni feere M23 ko lulaade e laabi Dakaar ngam seppude jamma e ñalawma haa nde Wadd foolaa fof. Kono laamu nguu ena holli dartaare hulminiinde: Poliis saakaama e laabi leydi ndii haa teeŋti e nder Dakaar. Ena laaɓi wobi yamiroore ko hoɓɓude kala biyɗo ena seppa walla ena renndina jamaanu e nder laabi. Luutndaare ndee wiyi ko kañum'en njogii ko yamiroore yuman sarɗiiji leydi ndii dokkuɗo kala senegaanaajo hakke seppude e dow teeyre e ɗooftaare doosɗe leydi ndii.
Hakkunde poliis e seppooɓe, maayɓe puɗɗiima limteede, barmuɓe ngasataa limteede sahaa kala nde hare ruppitii hakkunde seppooɓe e doole laamu. Tawde fayaa ko woote ñalnde 26 nduu lewru, hay gooto anndaa ko jogori jolde!
Ena wayi ɓerɗe ko ɗiɗi nih: ɓee ena mbiya yoo woote ɗee mbaɗ mbele Wadd ena hawree karte, ɓeya ena mbiya so Wadd ena jogori jeyeede e majje hoto ɗe mbaɗ! Kono won ɓe njaɓaani yoo woote ɗee ndirtine sabu ɓeydanta Wadd tan ko feewnitaade haa maa taw wujja poolgu wiya ko kañum hawi. Ngaanumma heewii alaa ɗo yitere golle seedaa tawo.
Image
Wadd: mi yaha? Mi jooɗoo?

So woote ɗee mbaɗii walla so ɗe mnaɗaani ñalnde 26 fof, won ko waylii hakkunde dawriyaŋkooɓe Senegaal: doole e sariya nattii naondirde wadde ɗooɗe e petelaaji njogii konngol hannde. Kono ena anndaa fitina meeɗaa jibinde jam, nanondiral e deeƴre. Ko rewde laawol tan addata teeyre, gooto fof ena tugnii e sarɗiiji keftinaaɗi, jaɓaaɗi neɗɗo kala. Ko ndeen tan kuule ndewetee tawa addaani luure. So tawii goonga haalaama, Wadd ɓooyii e hoore laamu nguu sanne. Kadi duuɓi makko won ɗo keɓi, yettere Alla ɗo makko. Mbele ɓurataano yooɗde nde kaŋko Wadd o felliti o wiya yoo woɗɓe keɓɓo? Ko kaŋko Wadd tan anndi ko waɗi-mo salaade woppude laamu tan haa hoorda nih. Alaa ɗo o waajaaka, ɗo o wasiyaaka yoo yaltir laamu damal faayiida e kellifaagu. Kono ko kaŋko anndi ko jarani-mo yoo won maaɓe, barmuɓe, yoo leydi ndii huɓɓu!
Luutndaare ndee kadi won ɗo laɓɓinaani haa laaɓi. Kuugal CC ena sabanoo gile lebbi ɗiya! So tawii eɓe cabbii e kuugal CC, firti ko ma ɓe keftin ko taƴa. So tawii ɓe keftintaa ko jogori taƴoyeede, ngati ɓe potaani sabbaade e kuugal Conseil Constititionnel. Ena jeyaa e luural ngal ko gila adan tan, luutndaare ndee wiya heftinaani CC sabu ko ɓe soodaaɓe. Kono so ɓe ngoppii haa CC yaltinii kuugal ngal ɓe calii, ena haawnii seeɗa. Ko waawi heen wonde kala, hannde ɓuri yaajtaade ko yoo hakkillaaji ngartu e deeƴre ngam gite njiya laawol. Kono nde wonnoo gooto fof ko e goonga mum jooɗii, so jam ena ara ne, jogori ardude ko nokku goɗɗo.
Ko ɗum waɗi pelle Afrik CEDEAO e UA neli laaminooɗo Nijeriyaa hono Olusegun Obasanjo yoo ar Dakaar o rewindoo woote ɗee. Heewɓe mbiyino o ari ko dogde e masaalahaa kono nde o yettii Dakaar o wiyi addi-mo mo rewindaade woote ɗee hay so tawii ena wona o waɗda heen masaalahaa sabu weeyo ngoo no wayi nih.
Kampaañ woote ɗee jogori worteede ko ñalnde Mawnde 24 lewru nduu, mbar maa hakkillaaji kuccan haŋkadi hare karte jogornde hurmude ñalnde 26 ndee walla? Tigi tigi ko e kummpa muusɗo wonaa hannde e ndii leydi kono so woote ɗee mbaɗaani, mbar maa dumunna garoowo oo addan hakkillaa mijjtaade, ɓeyɗe hawrude? Ko ɗum nduwanto-ɗen ɓesngu Senegaal no diidorinoo!


Kuɗol Ibraahiima SAAR

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...
* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : sénégal, élections, ablaye wade, m23, yen a marre, manifestations, conseil constitutionnel


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
R      SS2   
W C  Y   6  P7Y
6T8  353  9HM   
 B  P   8  I1W
 T     4XA   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥