NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


TAPPIDE PULAAR: Itali, Espaañ e Purtugaal naatii e dingiral binndi Pulaar! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 08-12-2011 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 04-12-2011 12:32

Pages vues : 25978    

Publié dans : Les News, Langue et linguistique Pulaar


Image
W
inndude Pulaar e ordinateer nattiino wonande renndo men caɗeele gila e hitaande 1996 tuma nde njaltin-ɗen alkule gadane e Windows. Ɗeen alkule njiiliima e winndere ndee kala haa hawri. Hannde eɗe kuutoree e nukkuuji kala: defte ko kañnje mbinndirtee, jaayndeeji ko e majje e geɗe goɗɗitiiɗe. Caɗeele ngonnoo ko e naatnude alkule e ordinateer tawa ena yalta e Enternet. Ɗum kadi peeje mum hannde keɓii duuɓi ko njiytaa. Ena heddinoo noon kala leydi njogiindi Tappirde (kalawiyee) heeriinde, ko maa waɗanee tappirde Pulaar mgam waawa huutoreede ɓeen yimɓe wonɓe e ɗeen leyɗeele. Ɗum woni hannde golle ɗe njettinten banndiraaɓe Fulɓe winndere ndee kala. Ngati tappirde jaaɓdunde e Winndows Farayseere (FR) e Englereere Amerik (US) njaltiino ko neeɓi seeɗa. Hannde, en naatnii leyɗeele goɗɗe ɗo Pulaar daranaa: Itali, Espaañ e Purtugaal.
Caggal nde tappirde FR yalti, en keɓii ɓatakeeji ummoraade Espaañ e Itali ngam ɗaɓɓude ballal e no tappirde ndee loowirtee. Ko goonga nde wonnoo tappirde ndee jaaɓdi ko e lelngo Farayseere, ena waɗno caɗeele seeɗa so nde loowaama e Windows ɗemngal goɗngal. Ɗeen caɗeele ena nganndanoo kono ko e golle wonanoo ngam ñawndude-ɗe. Hannde eɗen mbaawi wiyde haŋkadi caɗeele keedi ko caggal sabu ɗemngal kala ena waawi jooni loowaneede tappirde Pulaar nde ngal jaaɓdi. Yeru, gonɗo Purtugaal walla Gine Bisaawo ena waawi aawtaade tappirde "Pulaar Fulfulde Portugal" ngam loowde e ngaanndi mum. Lelngo ndeen tappirde ko gootum e tappirde Purtugaal huutorteende ndee haa heddii alkule men ɗee: ɗ=z, ŋ=q, ƴ=x,  ɓ=v. So a loowii tappirde Itali e ngaanndi maa, wonande wonɓe Itali, kadi ko noon, lelngo tappirde ndee nanndi e tappirde Italinaaɓe kuutortoo. Haŋkadi geɗe mbeeɓtii sabu hade men yaltinde ɗee tappirɗe kese, gonɗo Espaañ ko maa memboo ŋiiŋe ɗee nde annda wootere fof hol alkulal yaltinta. Waɗnoo noon ko tappirde adannde ndee ko e ɗemngal Farayseere tan yahdata.

Hol ko waɗi tappirɗe Pulaar ɗee keewi?
Mbar waɗde tappirde wootere tan yonaani? Kadi ɓuri fooftinnde! Ngal naamnal ena heewi arde e wakannde ɓatakeeji am. Jaabawol mum ena weeɓi faamde. Kala leydi ndi njah-ɗaa, tawataa ko tappirde huutorteede (seŋiinde) e ordinateeruuji ena seerti e wonɗnde ndee. Farayse no lelniri alkule ɗee e tappirde ndee ena seerti e no Purtugaal lelnirta alkule e tappirde mum'en. Ko ɗum waɗi, so tappirde wootere tan waɗaama, lemngo mum ena luutondira e lemngooji tappirɗe kuutorteeɗe e ɗeen leyɗeele. Alaa e sago so a loowii tappirde e ngaanndi maa, yoo taw aɗa yiyta ɗo alkule ɗee ngoni tawa ko no ngoowir-ɗaa nih.

Kono haa hannde ɗum ko roŋki yumma muyni e taani mum tan. Waɗi noon ko ena ngalaa tawo ngaanndi tawa Yuɓɓo Huumnungo mum (Système d'exploitation) ko e Pulaar: yeru nde keɓ-ɗen Windows e Pulaar, walla Linux. Ɗiin sahaaji hay so tawii ngoɗɗaani, cuwaa tawo sooyneede, ko ko ɗaminaa tan. Hade men heɓde ɗoon, Pulaar heɓii kuutorɗe mem timmuɗe, jaaɓde baawɗe wallude-en taaɓaade moolanaangal e nder ƴellitaare ɗemngal Fulfulde!
 
 


Kuɗol Ibraahiima SAAR

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : tappirde, clavier pulaar, unicode, fulah keyboard, polices pulaar, portugal, espagne, italie


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 8 de 8 commentaires

Golle ma peewi

Ecrit par: LAAMTOORO (Membre ) le 08-12-2011 22:53

Saar, a waɗi no ngoowɗa waɗde, yoo Geno ɓooy ɗaccudema e jeese leñol ngol. 
Hay batte ala ko wattete heen: 
Amin cabbi interface pulaar ABIWORD 
Laamtooro

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

On njaaraama

Ecrit par: SIH MUUSAA DEMMBA (Invit ) le 09-12-2011 22:46

Mo golli ko moƴƴi yoo jaare, Pulaagu.com e gardagol ceerno IBRAAHIIMA SAAR,on ngolli kadi golle mon njooɗi peewi, amin keɓtini golle mon, kadi golle mon keɓtinaama e nder enternet, sabu Pulaar ina wayno ko ko taŋnganoo toobna wedda caggal maayo nih, ko onon toŋngiti ɗum, toobti mum,lummbini ɗum,sabu ɗee alkule: ɗ-ŋ-ƴ-ɓ-ñ soɗe keɓanooka e tappirɗe (ordinateruuji) ko toŋngol mawngol wonno wonannde ɗemngal ngal , jooni on tonngitii-ngal on lummbinii-ngal on naatnii-ngal e nder enternet, on carii ngal e winndere he, ɗum wonanii Pulaar taaɓal mawngal, amin mbiya yo ALLA yoɓ'on moƴƴere (aduna e laakara) ko adi e ko wattindi, fotde ko ɗemngal ngal winndete e ko ngal jaŋngete.So ɗum ɓenni Amin nganndi on njooɗaaki ko e golle ngonɗon ko no oto mbayrateemin. on njaaraama, ko Almudel Almuɓɓe Sih Muusaa demmba lollirɗo Muusaa Cali

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

B D Y

Ecrit par: Demba kante (Invit ) le 16-12-2011 01:09

jam e kisal e mon winndiyannkoobe e janngoobe pulaar.miin dee mi wonaa haal pulaar kono mbido winnda dum kadi mbido haala dum. njeyami ko nabbdji civol matam, komi soninkani. mi yidno anndude hol no loowirta alkule b d y ? ngonmi ko etaa uni u.s.a

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

B D Y

Ecrit par: Demba kante (Invit ) le 16-12-2011 01:09

jam e kisal e mon winndiyannkoobe e janngoobe pulaar.miin dee mi wonaa haal pulaar kono mbido winnda dum kadi mbido haala dum. njeyami ko nabbdji civol matam, komi soninkani. mi yidno anndude hol no loowirta alkule b d y ? ngonmi ko etaa uni u.s.a

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on njaarama

Ecrit par: barry (Invit ) le 17-12-2011 17:58

Allah njiaarama a njiaarama ceerno SARR min mbeltima sanne  
''Bamako/Mali''

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltorde

Ecrit par: Abdou BA (Invit ) le 10-01-2012 22:03

Ɗum ko golle moƴƴe baawooje ɓamtude ɗemngal Pulaar, ko Alla tan waawi on yoɓde, yo Geno ɓeydan on cellal duumingal e baawal jokkungal e barke

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare mawnde

Ecrit par: Sanoussy Diallo (Invit ) le 18-01-2012 14:16

On jaaraama fota Cerno Ibraahiima Saar, yo Alla bheydan on feere e fiira O hisinaon onon e koreeli mon aamin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mahamadouba

Ecrit par: mahamadouba (Invit ) le 01-02-2012 14:00

cagal yettude alla he juulde he muhamad mbido yetta pulaagu he darnde mum mawnde nde daranii wandiraabemum mbido jogii naam nal holno alkule pular nayi mihoriima yiitu dede hen

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 8 de 8 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
ODX     UYU   
 Y  1  9   9OP
 H  TQ5  U5K   
 1  K   3  SMR
 Q     GTU   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥