NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


MAALI: Aamadu Tumaani Tuure Haɓɓanii Sokna Mariyaam Kaydamaa Sidibee Talkuru Mawɗo Jaagorɗe Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 21-04-2011 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 21-04-2011 13:37

Pages vues : 19074    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
Mariam Kaidama Siisee
A
lhajji Seeku Umaar Taal afo diine men wiy : »yoo neɗɗo hul ko haalaa ».Gila hitaande nde darii ina ñohetenoo wonde Modiboo Sidibee mawɗo jaagorɗe gila e hitaande 2007 ko ko jogori wappaade lefol (demission) ngol nde tawnoo omo tuumaa reerɗude e jappeere nde. Gila ñalnde Alarba 30 lewru maayndu ndu oon kabaaru nattii wonde kolce bamɗi walla Ali nuli e Maamuudu, sabu ko kanko e hoyre makko yaɓɓi koyɗe mum waɗdi heen nehdi tottiti Aamadu Tumaani Tuure ngal ɗoon donngal ngal o roondinoo ko ina tolnoo e duuɓi nayi haa njahdi e naange.

Hooreejo leydi ndi kañum e hoyre mum nde wonnoo ina sabbinoo ngoon felo fawtaani heen nii hay daande wootere e oon demisoŋ. En kaalii to dow mbiy-ɗen ina wiyetenoo e suuɗnde wonde mawɗo jaagorɗe (premier ministre ) makko o ina soomii tuuyo ƴamde lefol galle Kulubaa ngol.Lebbi sappo e ɗiɗi ko adii toɗɗe hoyreejo keso Aamadu Tumaani Tuure haali ko haa laaɓi cer naatni e noppi kala jiɗɗo faamde wonde kala duudaade ƴamde lefol toowngol ngol (magistrature supreme) yoo faam ko ko tottitta jooɗorde mum e nder guwernama o. Sabu pulaar wi’i : »gooto waalata tan ko e wooturu » Heewɓe ina cikkatnoo nii maa Aamadu Tuure artan mo, hesɗitina hoolaare mum e makko. Kono hannde kam ellee ngoon miijo woppaama sabu hoyreejo suɓii ko debbo duhiiɗo tuuba yoo ardo guwernama oon soknaajo woni Mariyaam Kaydamaa Sidibee jahroowo e duuɓi 63. E wiyde neɗɗo ɓadiiɗo galle laamorɗo o, hoyreejo leydi muuyaa ko rokkude guwernama o e nder golal mum ƴiiƴam kesam maa doole kese hay sinno tawii oon jaɓaani luggiɗinaade e miijo mawɗo leydi haali ngo.

 

Image
Moodibbo Sidibe

Modiboo Sidibee toɗɗanoo mawɗo jaagorɗe ko e lewru Septaamburu 2007, o lomtiinoo ko gorko ina wiyee Usumaan Isufii Maygaa oon ne ardinoo guwernama Maali ko gila 2004. Jahroowo e duuɓi 59 Modiboo Sidibee tamnanooma jaagorɗe keewɗe tuggude 1992 haa heɓi 2002 jaagorɗe ɓurɗe heen maantinaade ɗe ko Jokkondiral hakkunde leyɗeele e Cellal Ndenndaandi ɗum wonnoo ko e laamu Alfaa Umaar Konaare. Ko waawi heen wonde fof Aamadu Tumaani Tuure joofnata ko heddii e manndaa mum ɗimmo o ko e darorɗe hitaande aroore nde hono 2012. Alfaa Umaar Konaare kañum ne hade mum ummaade tawi waɗiinoo manndaaji ɗiɗi deggondirɗi, hade ATT artude e jappeere nde e 2002, caggal nde woni hoyreejo laamu luɓal ɓiltungu maalinaaɓe e callalle Jeneraal Muusaa Tarawore.
Ina ɗaminaa Aamadu Tumaani Tuure ñaamtataa konngol mum, jaraa nii boom o wiy hay gaarawol falla o memataa e constitution o, ngam waawde ƴamtude jooɗorde nde.E nder ɗum kuulal ngenndi leydi Maali ndi ina laaɓi cer : »hoyreejo leydi rokkaa ko duuɓi joyi, tawa ko ɓiɓɓe leydi cuɓii mo e nder woote wonii ko lofu ngadanu walla ko ɗimmu o heɓi toɗɗeede.

Image
General Kani Jabaate

Ko manndaaji ɗiɗi tan o waawi wonde hoyreejo».Hankadi haade wonii laaɓi e hakkille mo woni kala Modiboo Sidibee rokkitii ngardiigu ngu hoyreejo leydi ɗe ɗo jonte ɓennuɗe jaayndiyankooɓe Maali keɓii wiyde ina sikkaa Modiboo Sidibee ina jogori dikkaade lefol ngol e 2012 tawa ngemmbata mo, saata mo hello haa o jola e nder ngal ɗoon dingiral politik ko lannda Alfaa Umaar Konaare biyeteeɗo ADEMA (Alliance pour la democratie au Mali).E nder ngoon hello ñalnde 7 lewru Marsa Seek Modiboo Jaraa karallo hakkunde leyɗiijo (NASA) hettii kadi yettinii banndiraaɓe (militaaji) lannda mum politik RPDM (Rassemblement pour le developpement du Mali).Yimɓe makko cuuɗaani wonde ko o jeyeteeɗo e ƴamooɓe lefol ngol e toɗɗe 2012. Sabu ko ɗum woni «ɓural Maali».
Holi Gonɗo Sokna Siisee Lollirɗo Mariyaam Kaydamaa Sidibee Mawɗo Jagge Keso Pul Ndenndaandi Maali ?
Sokna Siisee lollirɗo Mariyaam Kaydamaa Sidibee mawɗo jagge keso pul leydi Maali lomtii e jooɗorde mum ko bani mum gorko biyeteeɗo Modiboo Sidibee. Sokna Mariyaam Kaydamaa Sidibee jibinaa ko ñalnde 4 lewru Samwiyee 1948 to Tumbuktu.
O waɗi njanngu makko leslesu (etudes primaires ko e nder wuro Ngundam e diiwaan mo Tumbuktu ɗo o mawni ɗo, ko ɗoon kadi Allah hoddiri o heɓi seedamfaagu makko ngadiingu e hitaande 1966. Nde o ummii ɗoon tawi omo ɓitti seedamfaagu makko e naafki o yaaɓani to duɗal njanngu sukaaɓe rewɓe (Lycée des jeunes filles) ko ɗoon kadi o heɓi bakkaaloriyaa makko e hitaande 1970. Bakkaaloriyaa e jiifa, Mariyaam Kaydamaa Sidibee ngam jokkitde njanngu mum jaaɓi haaɗtirde naati duɗal ngenndiwal so en kaalii tuubankoore mbiyen Ecole Nationale d’Administration (ENA) o heɓi toon dipolom administaraatoor siwil (diplôme d’administrateur civil).

Image
Hooreejo ATT

So tawii Aamadu Tumaani Tuure hoyreejo leydi fiilii mo lefol mawɗo jagge waɗi noon Mariyaam Kaydamaa Sidibee ina jogii karallaagal e humpito ngal hay gooto yeddataa e nder Maali: Hakkunde lewru Juko 1991 e Korse 1992 e sahtu laamu luɓal ari e jappeere nde o woniino jaagorgal Kettuki (Plan) e jokkondiral hakkunde leyɗeele, e nder oon tuma omo halfinanoo jaagorgal Ndema, ngaynaaka e taariinde. Sokna Mariyaam Sidibee mawɗo jaagorɗe keso o ina jeyaa e pelle renndoyankooje keewɗe ina jeyaa e ɗeen : Fedde maa reggundere rewɓe jaagorɗe e depiteeji Maali (Reseau des femmes ministres et parlementaires du Mali), kawtal ngam haɓaade heege e Maali (Alliance contre la faim au Mali)e Fedde Faabo diiwaan Tumbuktu (Association pour la sauvegarde de toumbouctou). 
To bannge ɗemɗe ngenndiije, so ɗemngal farayse ngal o janngi o doli so ɓennii Mariyaam Sidibee ina haala engele, sonraay, bammbara ko wonaa ɗum ko omo hocca no moƴƴi e ɗemɗe ɗiɗi neeniije leydi ndi en mbiyii pulaar (fulfulde) e aarabeere. Ko waawi heen laataade fof maa daartol leydi ndi tesko wonde ko ngol cilol kaddiiɗo wudere (debbo)meeɗi toɗɗeede mawɗo jaagorɗe e nder ndenndaandi Maali. Ina waawi tawa Aamadu Tumaani Tuure yaɓɓi ko e felo politik Me Abdullaay Wadda sabu e nder Afrik fof haa fiyi feggere ko kanko adii waɗde debbo mawɗo jaagorɗe , oon soknaajo wiyetee ko Maam Majoor Booy lomtinooɗo Mustafa Ñaas.
ATT no o heewi noddireede ko neɗɗo jogiiɗo hoolaare fayde e ndewaagu sibu eɗen ciftora e hitaande 2010 maaynde nde o teddinii rewɓe so ƴettude debbo o takkana ɗum koode balabe mum wona Jeneraal arme oon debbo wiyetee ko Sokna Kanni Jabatee. Ellee nii boom maa taw ko e makko kaddiiɗo wudere meeɗii takkaneede garaad potɗo noon toowde e Maali walla nii tawa ko Afrik kala hay sinno eɓe ngoodi, eɓe limoo e peɗeeli juuɗe.Eɗen mbiya yo ɓe njogoro jam.


Aamadu NJAAY Zorro, Pulaagu.Com/Gabon

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Mali, Amadou Toumani Toure, Primature, Remaniement, Ministres, Demission, Modibo Sidibe, Mme Cisse Kaidama Mariam Sidibe, Femmes, Kany Diabate, General, Election preisdentielle, 2012, Constitution, Alpha Oumar Konare, Moussa Traore, 1991, Transition


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
BJ4     4KT   
 3  O   7  EJB
7K8  KEH   T   
F   O   B  MH1
Y83      X   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥