NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SAWUDI ARABIYA: Zine El Abediin Ben Ali hakkunde wuurɓe e maayɓe… Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 20-02-2011 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 20-02-2011 19:53

Pages vues : 19513    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
C
aggal lewru nde o ittiraa doole e dow jappeere makko Zine El Abidiin Ben Ali hoyreejo leydi tinisii ko ina tolnoo e duuɓi noogaas e tati (23), wiyaama woni ko e hakkunde wuurɓe e maayɓe to opitaal jidda e  nder leydi Arabii Sawuudiit gila ñalnde Aaɓnde 14 feebariyee. Kono  oon kabaaru kulɓiniiɗo holliraa ko ñalnde Naasaande 17 lewru ngon ɗen ndu, tawa goongɗini oon wakara (kabaaru) biyɗo o woni ko hakkunde wuurɓe e maayɓe mo ko yimɓe ɓurɓe ɓadaade mo.Hannde o so wiyaama o sankiima fotaani yeddeede sabu cellal ɓanndu makko ngal ina ustii no feewi e wiyde kabaaru ummiiɗo e sawuudnaaɓe. Adii yaajnude kabaaru o fof ko jaayndiyanke go’to tawa ko fanniyanke Tunisii ina wiyee Nikkolaa Boo e nder lowre mum habrirde maa mbiyen « Blog».

Ɗum hawrunoo ko ñalnde kikiiɗe alarba 16 feebariyee 2011. E wi’de kabaruuji ɓadiiɓe Ben Ali gonnooɗo hoyreejo leydi Tunisii, kabaruuji ɗi jaaynde Afp ƴettiti, mbi’i ko Ben Ali safretee ko e opitaal Jeddah bannge daande maayo leydi Arabii Sawudiit ndi, kabaruu goɗɗo kadi saaktaa e haalide faraysenaare ina wiyee Europe 1wi’i ɓeen ƴoogii tawa njettaaki maayo, Ben Ali antiraa ko to suudu safrirdu laamɗo (Roi) Fahd mo Riyaad wuro laamorgo leydi Arabii Sawuudiit..
E wi’de habrirde Europe 1, Ben Ali naatiri opitaal o ko innde wonnde, ngam hulde golle saaysayeeɓe.Fawaade e haala jaayndiyanke, fanniyanke Tunisii hono Nikkolaa Boo hay joom suudu makko sokna Leylaa Taraabelsii yiyaaka sara makko to opitaal to. Wonde mo hakkunde wuurɓe e maayɓe yaajii sanne, hay galle laamorɗo Tunisii heɓii goongɗinde wonde rafi o fiyi mo ko ñalnde kikiiɗe talaata, toon e Jedda wuro ngo o moolii gila ñalnde 14 feebariyee ñalawma mo laamu makko bonata nde.Haalooɓe pulaar mbi’i : »hakke yahataa, ladat», tinisinaaɓe heewɓe mbi’i ko hakke mu’en woni e yi’de mo, ko ɗum waɗi Allah fiyi mo e kaalisaaji ɗi o wujji ɗi fof so o reentaaki njogori ko muuɗeede caggal makko.

Image
Moolordi laamɓe?

Heddiiɓe ɓe alaa ko ɓuri ɗumen sunaade e rafi cellal makko ngal, sabu ɓe ɓurnoo reerɗude ko yiyde mo omo dewñinaa e yeeso ñaawooɓe.Ñalnde laamu makko pusi o yalti leydi ndi kanko e ɓesngu makko sikkanoo o ɓaarii ko to leydi Farayse, Malta maa Dubaay. Ndeke ko Jedda e leydi Arabii Sawuudiit Ben Ali e galle mum ndimti dimle bawɗi mu’en ñalnde jamma aljumaa ina jofi aset, caggal nde laana ndiwoowa maɓɓe waɗi waktuuji limti limtinɗi dow weejo Arabii Sawuudiit. Ko sahnga waktu gdano jamma waktu Farayse, waktu tataɓo e duunde Arabii Sawuudiit laana maɓɓe juurii e boowal laaɗe diwooje wuro Jidda wuro takkiingo maayo woɗeewo haaɗngo to hiirnaange leydi ndi. Zine El Abidiin Ben Ali hakki hoyreejo leydi tinisii nde jippii nde ina wondi e yimɓe njeegomo jeyaaɓe e galle makko, o waali jamma makko gadano ko e galle laamorɗo ɓiyi laamɗo, hade makko bismeede e galle ɓooyɗo laamorɗo laamɗo leydi ndi, desanaaɗo hoɓɓe tedduɓe arooɓe hoɗaade e leydi ndi. 

Image
Nawaz Sharif

Ko e nder o ɗo galle pattam lamiiɗo mo ɓalal toowngal marɗo damuɗe jeeɗiɗi deenaaɗo jamma e ñalawma Ben Ali e galle mum njippinaa.
Ɗoon omo jogii gollotooɓe e reenooɓe ɓadiiɓe (garde corps) tawa ko galle laamorɗo o waɗi ɗum e juuɗe makko. Addani mo rutteede ngal ɗo teddungal ko sabu makko wiyeede ko o moƴƴo o wonnoo tee alaa fof e laamɓe ɓe ɓe o waɗanaani fotde, hay sinno tawii ɗo o jaggiraa ko o mooliiɗo kono wonaa laamɗo leydi. Coggu gonaangal makko toon tan ko jaggude hunuko mum waasa wi’de ina haala maa ina rokka yiyannde mum e dawrugol leydi ummii ndi.
«Arabii Sawuudit Leydi Walla Wero Naati Daɗa Wonande Diktatoor ‘en» :

Image
Idi Amn e Fahda

Fi’de sappo e hunuko mum ko sarɗi alaa e sagoojo mo wonnooɓe laamɓe ina moolii Arabii Sawuudit ɗoftii gila ndeen haa jooni. Yeru Nawaas Sariif gonnooɗo mawɗo jaagorɗe leydi Pakiistaa mooliima toon ko ina tolnoo e duuɓi jeetati, caggal kuudetaa jeneraal Pervez  Musaaraaf e hitaande 2000. Rewi heen ko garaangal e hitaande 1979 gorko ina wiyee Idi Amiin Daddaa gonnooɗo hoyreejo leydi Uganndaa. Idi Amiin Daddaa e suddiiɓe mum njoyo (5) e sukaaɓe heewɓe wuurii ɗoon haa maayi e hitaande 2003 meeɗaani dañdude e laamu ngu caɗeele, sabu omo ɗoftii sarɗiiji leydi ndi.Goonga nii gonaangal Idi Amiin Daddaa e leydi he ina wontannoo laamu ngu tuuba horde, kono nde tawnoo e laamu makko omo rokkunoo diine islaam geɗal, laamu leydi felliti ruttude mo ndeen ɗoon moƴƴere.

Image
Galle Ben Aali to Jidda

Haaliyankooɓe heewɓe keɓii wi’de Ben Ali e galle mum ɓooyataa toon sabu diine islaam o ina foŋŋaa no feewi e nder leydi ndi tee ina anndaa ɓe ngonaa juɗiiɓe e dewal Allah no feewi.Ɓuri woyeede heen fof noon ko cuddiiɗo makko tokooso o hono sokna Leylaa Taraabelsii nde tawnoo ko mooroowo ŋanaa wonnoo woowaani maa tawa nii meeɗaani ɓoornaade dampe e ɓurtungal. Haalooɓe pulaar mbi’i : »aduna ko dannga waandu, waɗat jaaɓe waɗa makka », ina sikkaa ɓe paamii ɗum hannde.
E wi’de haalirde RTL so tawii balɗe makko ina yeeso ɓooyataa ɓe tira dimle bawɗi maɓɓe ɓe mbaynoo jiddanaaɓe ɓe lappana Libi leydi Kolonel Momaar Haddaafii bi’ɗo ina huuɓni sarɗiiji jaɓɓaade ɓe.


Amadou NDIAYE Zorro Pulaagu.Com/Gabon

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Arabie Saoudite, Djeddah, Exile, Politique, Ben Ali, Leila Trabelsi, Epouse, Tunisie, Revolution, Jasma, Roi Fahd, Coma, Avc, Hopital, Idi Amin Dada, Ouganda, Nawaz Sharif


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
UL8     TTD   
3   L  A T  QFP
PWO  AAA  PKP   
3 X  F  3 L  FL8
2TP     3EL   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥