NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
96 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka?

News >> Religion

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka!

News >> Religion

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws)…

Suite...
Click on the slide!

RENNDO: Ɓataake feewde e Yaay Sinna Baydi Ñaŋ (1939-2009)

News >> Société

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


SENEGAAL: Ñeeñiyanke Usmaan Soh tuumii Abdullaay Wadda wujjude miijo mum Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 19-11-2010 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 19-11-2010 16:59

Pages vues : 20442    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
G
ila ñalnde Allah addi Abdullaay Wadda e jappeere nde e hitaande 2000, ñalnde fof kese makko ko ko kaɗi kiiɗɗe makko haaleede alla e laana makko ka rummbude. Kala duñaaɗo e nder Senegaal ko e makko heewi dinkaade, hannde kadi ko ñeeñiyanke hakkunde leyɗiijo hono Usmaan Soh wiyi o wujjii miijo mum e baabayaagal (paternite) monument de la Renaissance Africaine darnaaɗo Senegaal sara boowal laaɗe diwooje Leopold Sedaar Senghor.

Ngol ɗo laawol ɗimmol kadi caggal nde o wiyi hoyreejo leydi wujjii miijo makko e baabayaagal (paternite) Monument Renaissance Africaine » Usmaan Soh ñiŋii njuɓɓudi koolol tataɓol toɗɗingol Festival mondial des arts negres (Fesman) ngal leydi Senegaal foti jaɓɓaade ɗo e lebbi ɗiɗi so heewii. E wiyde sehiyanke walla ñeeñiyanke Usmaan Soh Abdullaay Wadda e guwernama mum njolaa ko ƴettude kaalis leydi ina mbaatira maa ina mbeddoo e nder gawu. Fedannde walla mbiyen miijo luggo fenndungo « Monument de la Renaissance Africaine wonaa miijo President Abdullaay Wadda, ka ɗo haala ngonduka e mettere mawnde waynii ko hunuko ñeeñiyanke Usmaan Soh, mo suuɗaaki e kuɗel, moggaaki e leggel.

Image

Oon monument neɗɗo bellitiiɗo so en kaalii tuubakoore mbiyen « L’homme Libre » ko eɓɓoore nde ñeeñiyanke o Usmaan Soh heɓnoo wagginde Hoyreejo Abdullaay Wadda gila ko ɓooyi nde tawnoo omo joginoo hoolaare mawnde fayde e o ɗo gorko mawɗo mo yimɓe fof keɓtini wellitaare hakkille mum. E wiyde makko kanko Usmaan Soh fayndaare arwaniire nde fiɓinoo ko e yiɗde waɗande ɓiɓɓe maccuɓe (esclaves) ‘en ummotooɓe Louisiane to Dowlaaji Dentuɗi Amerik ina ngara to haaƴre Mamelle (Senegaal) huunde maantiniinde mbele eɓe ciftora hanki maamiraaɓe maɓɓe.
E wiyde makko haa jooni ɓurnoo wonde farilla e makko ko waɗde nokku o maande fineyankoore. Neɗɗo bellitiiɗo o «L’homme Libre », ko ngoon miijo Abdullaay Wadda e wondiiɓe mum mbakliti walla mbecciti mbaɗti ɗum « baaba, yumma e ɓiɗɗo ». To puɗfuɗe to miijo ngo wonnoo ko gorko ina jaggi e junngo cuddiiɗo mum, debbo o ina jogii ɓiyi mum, baabiraaɗo o ina yalti e nder « volcan », omo fawi koyngal makko takko volcan o, debbo o e ɓiɗɗo o fof ina ngoni nder jeynge volcan to.
Ko ɗum wonnoo ngooroondi eɓɓo miijo ngo goonga e goonga e wiyde ñeeñiyanke Usmaan Soh hade makko ɓeydude heen wonde statue o, alanaa mo hay ngartam ngo’tam. Abdullaay Wadda nde tawnoo wiyata hoyre mum ko ñeeñiyanke nde heɓi miijo eɓɓo ngo diisnaaki hay go’to naattu e biro mum kañum e waɗlidiiɓe mum njiggitii miijo ngo haa ŋari o fof wostaa wiyi ko kañum woni baaba mum eɓɓo ngo. Nde tawnoo omo soomnoo jamfaade mi o sakkitii wiyde ko min njah min njuurnoyoo duttorɗe maa min taw miijo makko ngo ina selli.
« jiggaade Miijo Ñeeñiyanke Tawa Waynaaki Wonaa Huunde Welnde… »
« Jiggaade miijo ñeeñiyanke (artiste) wayi ko hono fiyeede laɓi e ɓernde nii, ko ɗum woni ko heɓi mi e monument de la renaissance africaine.» e wiyde Usmaan Soh so nguurndam ina waɗi so tawii Allah jaɓii so mi diw, so mi sor ma mi tabitin eɓɓoore am nde.
“Hoyreejo Abdullaay Wadda Rokkii Kam Winndannde Aduna Mawnde”:

Image

Haalooɓe pulaar mbiyi : »dawde bonngol welaani kono ina weemtina », Abdullaay Wadda ne rokkii kam winndannde aduna mawnde. E jooni jooni o, mboɗo eɓɓoore am nde ina wuuri mi naamndaaki hay hujja go’to, kono mboɗo anndi ɓooyi juutde fof ko mi keɓoowo ɗi». Ɗo e lebbi ɗiɗi so heewii Ndakaaru wuro laamorgo Senegaal maa jaɓɓo koolol tataɓol Festival mondial des arts negres (Fesman) e so tawii ñeeñiyankkooɓe heewɓe ngoni ko e kubungal ngoon feeto winndereyankoore, hesiyanke (artiste) Usmaan Soh wiyi kañum ɗum wayi ɗum ko hono riiɗde dogoowo nii, sabu o yiyaani hay faayiida go’to mo koolol ngol jogori addande naalankooɓe walla nii boom senegaalnaaɓe e kuuɓal. Usmaan Soh haaɗaani ɗoon tan o ɓeydi heen o wiyi : »o ɗo Festival ko yiɗde tan laamu ngu tan borjude kaalis ɓiɓɓe leydi potɗo waɗeede ɗo haani». Ndeen nde Senngoor woni e laamu nde, so tawii ngol ɗo koolol yontii payndaale ɗe ngonnoo ko adii fof ko renndinnde denndaangal naalankooɓe Senegaalnaaɓe fof rewo, worgo, fuɗnaage e hiirnaange e koolol ngol wonnoo ko fartaŋŋe mawɗo wonande kala naalanke baalɗo e leydi he. Ko ndeen heewɓe e maɓɓe keɓi anndeede mbaɗti wejoyde golle mu’en hakkunde leyɗeele, hay miin ko werto mbaɗnoo mi to palais de justice e ndeen hitaande rokki mi fartaŋŋe jeyeede e ngol ɗoon koolol gadano .

Image
Sanam Ƴellitaare Afrik (nde mahetee)!

Adii nawde njeenaari ngarwanniri koolol ngol fof (1966) ko kodduwaarnaajo e siftorde mo. Hannde o nii boom Usmaan Soh haalaani haala mum, o haali ko haala ñeeñiyankooɓe wayɓe no : Dary Lo e Soly Siisee e woɗɓe yilliiɓe aduna fof, hannde fotnoo wonde ko worlannde maɓɓe hollude aduna o ko ɓe keɓi gollaade e ɗo ɗo duuɓi kala. Fartaŋŋe goɗɗo o ko waɗlude heddiiɓe ɓe no golle mu’en nganndiraa hakkunde leyɗeele. Ko wonaa ɗum ko ñeeñiyankooɓe ɓe fof ina poti tinde koolol ngol nde tawnoo ko kamɓe njeyi ngol, alaa fof mo ɓe ndenndi. Usmaan Soh ina siftora wonde Maam Biraam Juuf, gonnooɗo jooagorgal kalfinaangal pinal winndiino innde makko e doggol halfinaaɓe njuɓɓudi koolol Fesman ngol ko nde tawnoo o yiyaani heen hay ngartam ngo’tam wonande naalankooɓe e ñeeñiyankooɓe leydi ndi o wiyi ko yoo innde makko itte e ngol ɗoon doggol, sabu o yiyaani heen yiytere golle, ko wonaa ɗum ko kadi ko bonnude jot mum e kaalis. E wiyde ñeeñiyanke Usmaan Soh, rigi walla mbiyen « Theme» koolol tataɓol Fesman ngol ina naywi e miijo makko haa jooni omo sikki ɓurnoo dagaade ko haalde toɓɓere waynde no Winndereyankaagal (mondialisation), sabu yuɓɓinɓe ɓe mbiyi payndaale Fesman ko winndereyankaagal pinal (mondialisation de la culture) e wostondirde finaa tawaa hakkunde afriknaaɓe. E wiyde makko omo siftora ndeen toɓɓere (Theme) waɗanooma gila e yarhammu Lewopool Sedaar Senghor baaba mum jeytaare Senegaal e koolol gadanol e hitaande 1966 tawa jaɓɓinoo ngal ɗoon pottital winndereyankeewal ko Ndakaaru wuro laamorgo leydi ndi.
Baaba Talla Pulaagu.Com/Gabon

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Senegal, Ousmane Sow, Sculpteur, Monument de la Renaissance Africaine, Abdoulaye Wade, Fesman, Festival Mondial des Arts Negres, Dakar, Afrique


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

weltaare sanne

Ecrit par: abuu (Invit ) le 19-11-2010 22:52

winndannde de ede heewi gartam yoo geno wallu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
H3F     FS4   
F 9  R   T  7U3
O5J  XFY  PBT   
 S  N   E  2T5
1BM     HEB   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Bowte 2019 > »
A M N N M H D
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥