NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Poular 5
Moyenne:
Clics:3677
thiedel mbaye almoudo
Moyenne:
Clics:4138
Becaye Aw Trio - SIBI
Moyenne:
Clics:2645

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka?

News >> Religion

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka!

News >> Religion

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws)…

Suite...
Click on the slide!

RENNDO: Ɓataake feewde e Yaay Sinna Baydi Ñaŋ (1939-2009)

News >> Société

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


SENEGAAL: Abdullaay Wadd jaɓɓiima jaangooɓe Haitinaaɓe e Senegaal Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
 

Ecrit par OUMAR BARKA BALL, le 23-10-2010 07:10

Pages vues : 19289    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
N
ande sappo e ɗiɗi lewru sanwiyee hitaande 2010 saanga waktuuji sappo e jeegom kikiiɗe, ko musiiba mawɗo yani e dowla Haiti, leydi wonndi e doŋre Amerik hakkundeejo e Karayiib. Hayti firtata e gootal e ɗemɗe leydi ndii, Taynos ko: leydi ngonndi e dow tulde walla nih  tulde wonnde e nder maayo haaɗngo. Dowla Haiti ine jeya e leyɗeele gadiiɗe haɓaade njiyaagu. Leydi ndii waɗdi keerol ko e dowla Jamayka,kubaa e Dominik e sara maayo Karayiib.

Ko ndiin leydi, caggal nde leydi yerɓi yimɓe heewɓe mbaasi heen piɗtaali mumen, ko ine qiimee e ujjunaaje teemedde tati fiɗtaandu halkiindu.Koɗorɗe keewɗe mboni, ekkolaaji njani haa laabi. Ko e oon fannu mawɗo leydi Senegal, M. Abdullaay Wad werlii eewnaango fayde e ardiiɓe leyɗeele nde mballitta dowla Haitii e no feewtiri. O wiyi dowla Senegaal ina heblii jaɓɓaade ɓesngu haytinaaɓe nde ngarata ɗoo e nder leydi Senegaal.

Gila ndeen pewje e miijooji denndinaa mate ɗiin elewaaji ine ngara njokka jaŋde mumen e nder duɗe jaaɓi haaɗtirde ɗe Ndakaaru, Cees e Ndar. Janngooɓe ɓee tolniima e teemedere e capanɗe njeegomo janngoowo.
Hanki alarba kikiiɗe, saanga waktuuji 17 janngooɓe ɓee njettii boowal laaɗe diwooje Lewopol Sedaar Seengoor ngal Ndakaaru. Ɓe njaɓɓaaama jaɓɓungal baɗngal faayiida ko adii nde ɓe paarnetee boowal natal ummital Afrik (Monument de la renaissance africaine). Ko toon ɓe tawii yimɓe heewɓe hoohooɓe laamu, yimɓe dawrugol haa e yimɓe diine e jooɗaniiɓe leyɗeele e tawtoreede hooreejo jaagorɗe leydi Gine Bisaawo. Ko ɗoon magiyanke mawɗo, ŋanaa e golle mum mo iwdi Haytii, hono Jakeliin  Eskot Lemuwaan ƴetti konngol bismaango e nder konnguɗi jurminiiɗi, belɗi.  Kanko oo  ɗoo, ko ine woni duuɓi, o wuuri ko ɗoo e nder leydi Senegaal. Heewɓe ƴettii toon konnguɗi, ko wayino Dr. Lamin Bah, jaagorgal kalfinaangal faabo e ballondiral hakkunde leyɗeele. Pr. Iba Deer Caam haalii toon ko fayti e daartol ɓee ɗoo bannndiraaɓe haytinaaɓe.

Caggal ɗum, ko gardiiɗo sete haytinaaɓe ƴetti konngol, o haali e jokkonndiral e kuutondiral gonngal hakkunde leyɗeele ɗiɗi ɗee. Nde o rowi  ko nelaaɗo hooreejo leydi Nijeer ƴetti konngol. Kamɓe fof, ɓe njetti mawɗo leydi Senegaal e ɗee ɗoo golle paayodinɗe ko adii nde mawɗo leydi Senegaal, M. Abdullaay Wad sakkittoo ƴettude konngol.
Mawɗo leydi ndii yettii goomu kuufnoongu golle ɗee haa yetti ɗoo e gardagol Dr Lamin Bah. E wiyde makko: on ngartiri e damal mawngal ngal taaniraaɓe mon  ndewnoo nde  njolnanoo e laanon paaɗkon, tawii ɓe mbaɗnoo ko lebbi ngam yettoyaade tufɗe Karayiib e Amerik.  Hannde ko waktuuji seeɗa  ngam taƴtude keeri e maaje kaaɗɗe ngam yettaade leydi taaniraaɓe mon.

 Ko e jimol Afriik jabbungal ngal gasiri. Waɗde eɗen mbaawi wiyde: mawɗo leydi Senegaal rokkii jaaknooɓe yaakaare mawnde e henndu nguurndam, haa ɓe mbaawa anndude hanki maɓɓe, ɓe mbaawa feewnude janngo maɓɓe.
Eɗen mbiya ɓe bisimilla maɓɓe e leydi Senegaal, leydi teddunngal


Umar Barka Baal, jaayndiyanke pulaagu.com Senegal

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
QSC     MIF   
T T  8  1 7  15N
N9R  Y4H  3JJ   
N 2  Y  K U  P1K
O45     JSK   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Siilo 2020 > »
A M N N M H D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥