NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka?

News >> Religion

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka!

News >> Religion

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws)…

Suite...
Click on the slide!

RENNDO: Ɓataake feewde e Yaay Sinna Baydi Ñaŋ (1939-2009)

News >> Société

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


CELLAL: Kabaaru Belaa wonande winndere haa teeŋti e afriknaaɓe! ŋeeso Palɗoo e 2012 ? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 09-10-2010 )
 

Ecrit par MAMMADU SAALIF MBAAY, le 09-10-2010 13:23

Pages vues : 16932    

Publié dans : Les News, Cellal


Image
E
nder Waasinton, laamorgo leydi Amerik, wiɗtooɓe heertoriiɓe ñawbuuji mborosiyankooji kollitii moƴƴugol ŋeeso ngo ɓe kuutorii ngam haɓaade paawngalpali, e daawal maɓɓe tataɓiiwal ƴeewndo safrirduyankeewo.
Paawngalpali ko ñawu mboros ɓurngu yaajde e nder winndere. E ngu wara ko ɓuri 900 000 neɗɗo hitaande kala, tawi ko ɓuri heewde heen ko sukaaɓe Afrik-ɓaleejo. Ɓadiima e uuɓi sappo hannde ko ƴeewndordu Glaxo Smith Kline waɗi ƴeewndooji ŋeesagol e 12 000 kurka e nder leyɗeele jeeɗiɗi: Tansanii, Burkinaa Fasoo, Gabon, Malawii, Ganaa, Keeñaa e Mosammbiik. Ƴeewndooji ɗii puɗɗi ko gila 14 morse 2003.

Daawal 3ɓiiwal, ƴeewndooji cafrirɗiyankooji mbaawii rokkude 50%  peewal ngam daɗndude e nguu ñawu e daawal hitaande huurnde. So ƴeewndooji garooji ɗii njiccinii ɗee keɓe, ƴeewndordu nduu ñaagoto yamiroore wertude e nder jeere tuggude e 2010, kuurne keewɗe ŋeesagol ina mbaawi yuɓɓinoyeede e peeñirɗe 2015.
Dental Malaria Vaccine Initiative tammbii ɗii ƴeewndooji, e wondude e faayndaare heɓde ŋeeso keso saasngo haa 80% e daawal ko famɗi fof e duuɓi nayi. Sabu ŋeeso ƴeewndo ngoo hollitiino caasgol ngol yeddotaako e dow pali, gila 2009. 
Inniraango RTS,S, ngo ŋeeso ngo ƴeewndordu engeleeru GlaxoSmithKline (GSK) harli ɗum haa ƴoƴi, ngo adii ƴeewndeede ko e yarlitiiɓe to USA, caggal ɗuum ngo rokkaa e mbaydi ƴeewdo leƴƴi afriknaaɓe seertuɓe. 
Wiɗto adiingo waɗaa ko Tansanii e 340 kurka mo ƴeestaaki e hitaande. Faayndaare ndee wonnoo ko ƴeewndaade so alaa ko bonnata e jaabtol tiiɗndamyol ŋeesooji goɗɗi ɗi sukaaɓe ɓee ƴettata e jonte 8, 12 kam e 16 e puɗɗogol nguurndam mumen. Ko ɗuum waɗi feccere e sukaaɓe ɓee ƴettii ŋeese gaadoraaɗe ɗee, yantude e mo pali oo ngamtimmitinde. Feccere sukaaɓaaɓe woɗnde ndee rokkaa ko ŋeeso Hepatite B, lomtii  mo pali oo.
RTS,S hollitii mbaawka falaade kam e ustude 65% limre infections paliyankooje, ɗoon jillondiral (hakkunde ŋeese ɗee) mettungal teskaaka, e dow so ɗi ƴettidaama e sahaa gooto. Ko ɗuum woni wiɗto holliraango e Jaaynde Hesere Angeleere nde Ganndal-safaara (New England Journal of Medecine).

Image

Ngal keɓal hollitii wonde RTS,S ina waawi soomdeede e ŋeesooji gaadanteeɗi ɗi sukaaɓe ndokketenoo ɗii ngam hoybinde kuutorogol kam e coggu e nder diiwanuuji ñiiɓal-ñawu nguu, hono no wiɗtiyankooɓe engelenaaɓe William Collins et John Barnwell njooɗtorii. Ɗo ngon ɗen ko e ŋeeso pali adiingo feññinngo ndeenka mawka palotooka pali e wiɗtooji cafrirdiyankooji baɗaaɗi e nder laboratoire kam e ƴeewndooji baɗaaɗi e yimɓe ».
Wiɗto ɗiɗaɓo ngoo waɗaa ko to Keeñaa'en, 894 kurka jahrateeɗoe lebbi 5 haa lebbi 17. Ngoo wiɗto noon waɗiranoo ko ngam hoolkisaade jamyamyaagal e caasal ŋeeso ngo e taweede ɓeydol (ASO1E) potɗo ɓeydude jaabtol tiiɗndamyol.
Feccere e sukaaɓe ɓee ndokkaa RTS,S, ɗoon ɗo heddiiɓe ɓee ngaddanaa ŋeeso sayo. E ngol, ustogol njannguuji pali njettiima 53 % e ko seedaa e daawal hakkundeewal ngal lebbi jeetati, ɗoon ɗo kuurne gadane ɗee kollirnoo tan ko ustogol ngol 35 % e tawtoregol ɓeydol goɗngol, ASO2.

Daawal cakkital (Daawal III), ƴeewndooji cafrirɗiyankooji ina njuɓɓinee e hitaande aroore e nder leyɗeele jeeɗiɗi e nder Afrik, ko adii nde ɗaɓɓaande laawɗinegol feewde e hoohooɓe cellal joƴƴintee. « Min ɓadiima peewnugol ŋeeso pali wonande jibinannde Afrik. Ɗum ko konngol mbelewelo ngol Kiristiyan Luuk, hooreejo ONG  Initiative ŋeeso pali (MVI). O jokki, o wiyi: Daartol hollirii wonde, ŋeeso ɓuri wonde njogitaari ɓurndi moƴƴude ngam maɓde e momtude ñawbuuji mborosiyankooji. Ko feeñi koo, ko aduna oo ina hatojini e mbaydi keñoraandi e ŋeeso saasngo ngam foolde nguu ñawu caɗtungu ».
Eɗen ciftina: Helmere Pali ummii ko e ɗemngal latin paludis = mbeelon, ina wiyee kadi malariyaa ƴoogaande e ɗemngal Italiinaawal ma'lariya = henndu bonndu, addata ɗum ko ñawsinoowel kullun-ngadon mo mbaydi palasmodiyom, ngel ndewu ɓowngu naatnata e nder ɓanndu. Ñawu ngu ɓuri yaawrande ko debbo cowiiɗo e sukaaɓe ɓe ndañaani duuɓi joyi. E ngu saaboo hakkunde 300 e 500 miliyoŋ ñawɗo, e ngu wara tuggi 1.5 haa 2.7 miliyoŋ aadee e nder hitaande, heen 80 % tonngaa ko e Afrik ɓaleejo.

Image

Hannde, Pali ko saɗeende mawnde jiiɓiinde no feewi sabu ñawsel pali ɓurɗo bonde oo (Plasmodium falciparum) jattiniima, safaara-paliyankoowo, kuutorteeɗe ko ina wona hannde duuɓi jonɗi: Kolorookiin (Niwaakiin®) nattii nafde no feewi e ko heewi e leyɗeele janaaɗe. Etee ngol dartogol ina ɓeydoo hitaande e kala yaajde haa saɗtini deentagol kam e cafrugol nguu yawu bonngu.
Ndeke, so ngo ŋeeso moƴƴii maa ko heewi firtano Afrik. Kono hade ɗuum mo woni kala, gila Fuuta haa Fuladu, gila Moritani haa Afrik bannge-worgo yoo heddo e reentaade e nguu ñawu. Sabu falaade ɓuri safrude.
Ko ardii fof ko etaade ustude ŋatanɗe maa piɗanɗe ɓowɗi, no ndiidorinoo, haa teeŋti e ndewu Anofel Gambiyee. Ustude ŋatanɗe ɓowɗi ko ɓoornaade comci pooynuɗi (gabbitiiɗi e danewol) juurtiiɗi, cuurooji ko ɓuri heewde e ɓanndu wonannde jaltoowo boowal, huurde ceɓteme juuɗe e koyɗe, ɓoornaade kawase tekkuɗe, maa paɗe muulaa-uddaa. Fuufde war_ɓowɗi e nder cuuɗi kam e diilaade fabiyoŋaaji...

Mammadu Saalif Mbaay
Pulaagu.com

Kelmeendi:

mborosiyankooji  = infectieuses
jaabtol tiiɗndamyol = réponse immunitaire 
ƴeewndordu = laboratoire
ƴeewndooji cafrirɗiyankooji = essais cliniques
laawɗinegol = homologation
ñiiɓnoowu(je) = endémique
jamyamyaagal = innocuité
caasal = éfficacité
ɓeydol = adjuvant
kullun-ngadon = protozoaire
dartogol = résistence
deentagol = prévention

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : maladie infectieuse, Plasmodium falciparum, vaccin, protozoaire, résistence, essais cliniques, adjuvant, endémique, prévention


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
MNN     FEJ   
S 2  X   F  K17
9 Y  YE7   U   
8 G  6   M  KYL
GSS      S   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Siilo 2020 > »
A M N N M H D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥