NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka?

News >> Religion

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka!

News >> Religion

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws)…

Suite...
Click on the slide!

RENNDO: Ɓataake feewde e Yaay Sinna Baydi Ñaŋ (1939-2009)

News >> Société

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


GANNDAL KAMMU: Tagofeere-ɓaawo waawnde roondaade nguurndam yiytaama! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 02-10-2010 )
 

Ecrit par MAMMADU SAALIF MBAAY, le 01-10-2010 17:31

Pages vues : 18295    

Publié dans : Les News, Gannde Kese


Image
G
ila dawaa dawi, ngoo miijo ina ɓula e hakkille neɗɗanke: mbele ina woodi tagopeeje jaltuɗe yuɓɓo naange doondiiɗe nguurndam maa baawɗe hoɗeede? Ko e lewru yarkoma 1995 wonnoo, Misel Mayoor e Didiyee Keloos, ƴeewndorgal Geneef, caaktunoo jiytugol, ummoraade e ƴeewndorgal diiwaan-dow, tagofeere maamaare e taartol hoodere Pegasi 51. Gila ndeen, asotorofisik’en njiytaano tagopeeje puneeje tagofeere men leydi e doggol 422 tagofeere-ɓaawo yiytaande.
E 24 lewru juko ɓennuɗo nduu, kammuyankooɓe ƴeewndorgal Oropnaawal worgo (ESO), to Silii, kollitiino jiytugol yuɓɓo ngo tagopeejo joyi ko famɗi fof -ina waawi wonde jeeɗiɗi- e taartol hoodere nanndunde e naange men.

Hanki, 29 siilto, kammuyankooɓe ameriknaaɓe, huutortooɓe lonngorgal Kek ngal Hawaay, caggal duuɓi sappo e go’o wiɗto, kollitii wonde njiytii “tagofeere-ɓaawo waawnde hoɗeede”.  Ndee tagofeere-ɓaawo, inniraande Giliis 581 g (Gliese 581 g), ina yerondiri no feewi e tagofeere men leydi, sabu majje ɗeɓde fotde, kadi to bannge ngoɗɗeeki hakkunde mayre e hoodere mayre fotde ko ina waawa rokkude ndiyam fartaŋŋe taweede e mbaydi ndeelam, hono no wiɗtooɓe ɓee njaltiniri ɗum e jaaynde Astrophysical Journal  kam e lowr earXiv.org.
Kono, mbaar Giliis 581g jogoraani wayde no Gliese 581c e Gliese 581d, sabu ɗee ne, ɗamaawu mawniino e majje e waawde ɗe roondaade nguurndam?
Giliis 581g taartotoo ko sara hoodere Giliis 581 wonnde e nder Fedannde Malaaɗo, fotde 20 hitaande-naanagal wonande gonɗo e dow leydi (hitaande naanagal ina yerondiri e 9.460 miliyaar km).

Image

Tagofeere-ɓaawo noon ko tagofeere taartotoonde e hoodere woɗnde nde wonaa naange (hoodere men ndee), ndeke yaltude yuɓɓo-naageejo men.
“... ko kayre woni adiinde feññinde joopale tiiɗɗe kollirooje wonde nde tawetee ko e nokku jogiiɗo haɗtan hoɗeede.”
So ngal jiytal jicciniraama ɓetooji goɗɗi, ndee tagofeere-ɓaawo woni ɓurnde waawde yerondireede e tagofeere leydi, yiytaande haa e ñallunge ngee. E fawaade e ɗuum, ko kayre woni adiinde feññinde joopale tiiɗɗe kollirooje wonde nde tawetee ko e nokku jogiiɗo haɗtan hoɗeede. Ko e ɗuum, Steven Vogt, Porofosoor gannde-kammu to to Jaaɓi-haaɗtirdi mo Kalifornii e nder Santaa Kuruus, gooto e joom’en jiytal ngal, wiyi: “Jiytal amen ngal ina rokka yeru nanniiɗo no feewi jowitiiɗo e tagofeere-ɓaawo waawnde hoɗeede”. O jokki e wiyde: “No min njaawri yiytude ndee tagofeere ɓadiinde yuɓɓo men naangeejo ina hollira wonde hono ɗee tagofeere-ɓaawo ina poti heewde...”.

Image

Ndee tagofeere jogii ko kuuɓndi ndi 3,1 haa 4,3 laabi kuuɓndi leydi e  kam e cerel 1,2 à 1,5 laabi tagofeere men, hono no teeŋtiniri ɗum Paul Buttler , jeyaaɗo e salndu toppitiindu sulɗaaniyaagal leydi (magnétisme terrestre) to Duɗal Karnejii ngal Wasinton, kadi jeyaaɗo e yiytuɓe ngal jiytal.
 E cooynungal, Giliis 581g ina yooɗdi e tagofeere herkeƴiɗnde (ndi mahdi mum woni haayre) jogiinde pooɗki e dow mum. Nde taartotoo e hoodere mayre ko e taartol mbeɗiiwol e 36.6 ñalawma.
“....hakkunde e ko jaasi 31 e ko jaasi 12 tolno Selsis (°C).”
Kaa “mbaawka hoɗeede” e dow tagofeere-ɓaawo ka annduɓe koode cifii, ko maa nde rokka mbaawka taweede nguurndam e dow mayre. Ɗuum noon hollitaani tan ko maa neɗɗanke waawa hoɗde heen no ɓuri feewirde.  Kaan “mbaawka hoɗeede” yowitii, sikke alaa, ko e geɗe keewɗe, ko ɓuri heen himmude ko goodal ndiyam e mbaydi ndeelam kam e jogaade weeyo e dow tagofeere ndee, hono no annduɓe ɓee kolliri.
E ko ɓetooji maɓɓe ndokki, ndee tagofeere-ɓaawo nde weejanaani e duumagol hoodere mum maa niɓɓere kammu woni ko hakkunde e ko jaasi 31 e ko jaasi 12 tolno Selsis (°C).

Image
Yuɓɓo naangeewo [PULAAGU.COM]

Ina anndaa e tummbere men, ngul-ɓuuɓdi pakitndi haɗataa nguurndam woodde. E dow leydi, wonɗo tawataa jaangol ina yettii ko jaasi 70 tolno Selsis to to Antartik maa ko ɓuri 148 tolno taarto ɗo ndiyam fattata e lugge maaje ɗo woon e Bakteriiji njeñata.
Ko noon ne kadi, ɓee annduɓe koode ceedorii tagofeere-ɓaawo woɗnde taarotoo hoodere Giliis 581, kono nde taartotoo ko caggal nokku baawɗo hoɗeede oo; ko ɗuum rokki ɓe limre jeegom (Giliis 581b, Giliis 581c,  Giliis 581d, Giliis 581e, Giliis 581f, Giliis 581g) , tagopeeje ɗe ɓe njiyti ina taartoo e ndeen hoodere.
Ndeke mbiyen ngoo yuɓɓo ko yuɓɓo tagofeere-ɓaawo ɓurngo heewde togopeeje tawaaɗe ina taartoo hoodere mum.

(Sewnde: tempsreel.nouvelobs.com/actualite, wikipedia.org/futura-sciences.com)


Mammadu Saalif Mbaay
Pulaagu.com

Kelmeendi:

tagopeeje= planète
tagofeere-ɓaawo= exoplanète
ƴeewndorgal= observatoire
taartol = orbite
ndeelam = liquide
sulɗaaniyaagal leydi =magnétisme terrestre
Fedannde Malaaɗo = la voie-lactée
hitaande-naanagal = année lumière
yuɓɓo-naageejo = système solaire
jiytal = découverte
kuuɓndi =masse
cerel = rayon
ngul-ɓuuɓdi = temperature


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : exoplanète, Gliese 581g, Voie Lactée, l'observatoire Keck à Hawaï, potentiellement habitable, année lumière, planète rocheuse, extra-solaires, Gliese 581


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
TNL     D3K   
 T  S  2   NPR
639  EPQ  NP2   
B   Y  J L  X8J
NMM     OB9   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Siilo 2020 > »
A M N N M H D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥