NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


Hiirde Fulɓe e Tele Senegaal RTS Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 27-09-2008 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 25-08-2007 02:43

Pages vues : 27864    

Publié dans : Les News, Renndo


ImageImageBanndiraaɓe fulɓe ceediima haŋki ko saɗti e tele Senegaal, so yaltinde hiirde Fulɓe ko ena wona waktuuji ɗiɗi. Ko Ayse Gise, jibinannde Podor gonɗo to RTS bismii hiirde ndee. Omo ñaantaa, omo silaa omo fiila doɓɓe dime lewñooje no koode e nder njamma, omo saccaa haa cikka ko e haŋki gon-ɗen!

Ena tawtoraa hiirde ndee ElHaaj Baaba Maal, bani men debbo Ummu Sih, yantude e awluɓe men e naalaŋkooɓe woɗɓe, gila e ñaañooɓe haa e fiyooɓe buubaaji. Baaba Maal toƴƴi ɗoon baruuji mum ganndaaɗi, goowaaɗi durnooji ɓernɗe paytira-ɗum'en Fuuta e Kummbaaru. Kaŋnko Ummu Sih, e pulaar mo alaa ella, o hollirii golle makko e yaltinde comci coosaan men haŋki ngam siiftinde-en no sukaaɓe ɓoornortonoo comci. Diɗɗe keewɗe sanne ndeggondiri e hakkunde diŋiral ngal gila e amooɓe, yimooɓe e daarooɓe dartol Fuuta. Uddi hiirde ndee kadi ko Baaba Baydi Baaba debbo mo Duweyra Wuro Njaak Buubu Demmba. Hannde kala ɗo Pullo wonnoo e Senegaal weltiime weltaare mawnde. Woni seede mum ko teemedde e teemedde ɓatakeeji SMS nuldaama e nder yeewtere ndee. En njiyi winnduɓe ummoraade walla weltinirde wonɓe Dakaar, Muritani, Orop, Amerik. Laaɓi Fulɓe ko ɗawaaɓe hakke mum'en e ayawooji Senegaal.

ImageBanndiraaɓe so ñalɓi nanii kuunaali jofal, kaarɗi ɗii mbiya "haayoo neene", keyɗuɗi ɗii mbiya "haayoo kosam". Ɓernɗe men ko ɗiɗi e ko ceedi-ɗen haŋki e tele Senegaal. Googa eɗen mbeltii, kono hol ko waɗi pine men ena curaa e ayaawo ngo leydi ndii fof renndi? Mbele ena fotnoo fadeede haa hitaande 2007 nde ndañen hiirde men fotnde wiyeede hiirde?

Image
Ummu Sih
Hannde, e nder waktuuji ɗiɗi, mi yiyi naalaŋkooɓe ɓe mi meeɗaa nande ena kaalee! Mi nanii daande Ummu Sih mo mi meeɗaa nande ena haala so wonaa jolfe walla farayseere. Mi seediima kadi Fulɓe ƴettii noddirkon mum'en, kiiri nuldude ɓatakeeji SMS ngam hollirde weltaare mum'en. Miɗo yenanaa kadi nodaali ndiwii maaje ngam yaalande ɓe tinaano hiirde ndee yoo njeeɓ!
E nduu lewru Juko ndu Pulaagu.com udditi, Alla ena waawi ko fuɗɗii koo yoo jokku, yoo mawnu. Minen deh, ko min ummiiɓe, ko min dariiɓe, ko min bikkitiiɓe!
On njaaraama.


Kuɗol Ibraahiima SAAR

(Ngaddee miijooji mon e jakkaa men)

(Proposer une traduction en français/anglais)


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : News, Dernières news, Hiirde Fulɓe e Tele Senegaal RTSpulaar, télévision, baaba Maal, soirée, Podor


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 39 de 39 commentaires

Yoo Wuur Pulaagu.com

Ecrit par: Ganndo Ganni (Invit ) le 26-08-2007 09:00

Jamma-Jamma acca ceedu,so golle ene njokki ngoppani,hakkeeji fo maa njoolto. Kono minne mi weltanii ma pulaagu.com! Yoo boobo mawnu haa wadta roondaade korimaaje.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

» 

Weltaare

Ecrit par: Abdu Bah (Invit ) le 04-10-2007 21:15

Si tawii ko goonga, mina hevi weltaare e ndeen hiirde wazanoonde e RTS, hzy si wonii mi hevaani laarde nde, kono e jamaanu nde hiirde nde wazata woodii musivve (wonaa fulve) noddi-mi ngal hollude weltaare mavve heen, zuum hollata ko won'de wano ngal pinal ko yimve fof weltinta. Zuum na foti hebbineede ndeer jokkorze information, hay gooto fotaani nyoxxeedmaa hazeed. 
Abdou BA, jaqnginoowo Pulaar/Fulfulde to UV du Caire, Tel: 0020-106294217

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pulagu

Ecrit par: abou (Invit ) le 05-11-2007 19:26

weltanade (pulaagu.com) ya wuur ya sellu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pulaar

Ecrit par: koume (Invit ) le 13-11-2007 03:52

ko adii fof mi salminii bandam debbo hono guise mi weltiima e hiirde makko he mi weltiima heen no feewi kono ina haani o waawa pulaar sabu ko duum wawata nawrude demngal ngal yeeso bonaani kono ilfoo yaada e jande pulaar mbodo yidi o faama duum yo alla walle guisse sabu ka banndiraado njidnoomi ko haaldude e ma kono mi danaani noddirgel ma

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaara ma pulaagu.com

Ecrit par: amadou to u.s.a amerik (Invit ) le 27-11-2007 19:48

miine mbelti ma e golle mon yo allah naw pulaagu yeeso kala do fulbe mbawi wonde kala yo njagondir bamten pulaagu kadi yo allah boynu pulaagu.com yaara yeeso on tinnima kono beyde tinnare ko puudidon ko mbeele ina laaya on njaara ma yo allah wallu ha pulaagu wonta hoodere aduuna o kaadi mbaden jeewte

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

je voulais

Ecrit par: mamoudou yero ndiaye (Invit ) le 17-12-2007 03:37

je remecier tout puissant allah et les personne qui son trouve cette solucition pour nous,je dire de plus alhamduli'ilahi.wuri bura bur somawni ma natu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jeewte pindenooje

Ecrit par: ABOUSY (Invit ) le 29-12-2007 23:52

JAM GULLE KO TOBTEEDE? WONI ARJIGE BASAALE KO BAADE :grin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

» 

njettoor

Ecrit par: mammadu njaay (Invit ) le 06-01-2008 20:51

yettude allah e nelaadho mum.en njetti sababu nde hiirde.e nde wadhi fayiida sabu ina doolna en sane.a min njeebha hiirde pulaar rts no feewi.aysata gise mi weltanimaama no jaati.mbiyetemi ko mammadu njaay,njeyaami ko seedo-abbaas .aan noon aysata gise so ina wona midho yidhi haaldude he maadha

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaawu

Ecrit par: Jah Haamiidu (Invit ) le 29-01-2008 22:51

Y Allah yurmomo yaafomo yo Allah haarnumo aljannaaaji :cry min nejjittaama e nder ngurndam amen

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettor

Ecrit par: Hamath ba (Invit ) le 21-02-2008 17:48

Jam hiiri ummu si ,ko Alla woni balloowo yoo wallu eko mbada ta ko Alla am e weltaade mi ronnki anndude hol njettoor mo pon mi yetudema aan e won,diibe maada .njokke golle balde juude e battane moyye e mon on njaraama.Hammaat bah

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettor

Ecrit par: sarr souleymane (Invit ) le 13-03-2008 22:32

mi weltaniima pulaagu .com yo wuur sabu so wuuri nafat on njaraama fulbe

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on njaaraama

Ecrit par: Issa Mbaye Diary Sow nianiowo (Invit ) le 17-03-2008 17:27

hiirde fulbe TELEVISION Senegal hen njetti bandi men debbo hono aisse guisse e oumu sy on njaaraama issa mbaye diary sow bruxeles

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaara tan

Ecrit par: jallo ibrahiima (Invit ) le 19-03-2008 11:55

so henndu loosii, foorii wuura cate ledde, jaddii salii naayagol tolaade jommbaani 
si les baobab vivent encore ce qu'ils n'ont pas cherché à resister au vent 
joohre so wadaani, duni cukkudi jonyiidi ina cuura, joohre so wadii sorto dog soornaade danndaani

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

naam nal

Ecrit par: Issa Mb Diary Sow (Invit ) le 28-03-2008 15:58

mbela emiison o ko nande fof a jaaraama issa mb diary

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njaaren yeeso

Ecrit par: siree soh (Invit ) le 11-04-2008 18:22

@Ibrahiim saar so teew fof wayno kono heenyere jammbere ruttantaake so bi pullo fof wayno ko baaba maal en nyaago tanooko ngam heyneede sabu lenyol woppirte tan ko mbaawka mum e pellital mum ko wadi mbaydenni? sabu eden e 20 walla 22 leydi e nder afrik kono alaa fof do ngardoto den mbela ko jam walla alaa . baaba moorima batte fulbe baaba yimi batte fulbe baaba ami batte fulbe baaba tuggiima sawru batte fulbe baaba moororaaki hayooda baaba moororiiko taanum en mooriima baaba tuggoraaki sawru ko nayeejo o toggorisawru ko maamiraabe makko ko tuggotonoobe cabbi kala lenyol baaba maal waawno yalt

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: aamadu bookar sih (Invit ) le 11-09-2008 15:21

kala mo bamti demngal mum wona njaatige lenol mum  
yoo wuur pulaagu .com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

bamtaare

Ecrit par: aamadu bookar sih to italia (Invit ) le 18-09-2008 15:11

so yeeweende hodiima hakkille bula miijooji  
bernde am doga e pulaagu .com kame felde sannde lenol sani ngoodaagu bibbe fulbe cemmbini goodaagal men ko been ngoni felde fulbe itali 
yoo wuur jokkere mon en dam 
aamiini yaa bajjo gooddo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

bamten lenol men

Ecrit par: aamadu bookar to jowol murita (Invit ) le 28-09-2008 21:10

LOOTOOWO MAAYBE RESNDETAAKE TAMPUDO 
NUSKOOWO DEMNGAL ARDINTAAKE LENOL  
YOO ALLA WUURNU NGENNDIYANKOOBE MEN 
O YAAFOO NGENNDIYANKOOBE WIRNIIBE BE MBIRNAAKI E BERDE MEN 
AAMIINI AAMIINI YAA BARKE GENO  
KAME MBAAWKAMUM

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

saataande juumre

Ecrit par: aamadu bookar sih jowol (Invit ) le 29-09-2008 17:42

LOOTOOWO MAAYBE INA YOBE RESNDETAAKE TAMPUDO

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

saataande juumre

Ecrit par: aamadu bookar sih jowol (Invit ) le 29-09-2008 17:43

LOOTOOWO MAAYBE INA YOBE RESNDETAAKE TAMPUDO

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

saataande juumre

Ecrit par: aamadu bookar sih jowol (Invit ) le 29-09-2008 17:43

LOOTOOWO MAAYBE INA YOBE RESNDETAAKE TAMPUDO

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

h

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 29-09-2008 19:52

seydi sih haala ma hettaama fulbe fof noddama gooto fof ho addu ballal  
hannde sokla ko kawral didi juude bur welde hay asde pekgol wooto nafta hay safde baagal moni fof yoaddu ballal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

A JAARAAMA JINNAADO SEYDI WAN

Ecrit par: AAMADU BOOKAR SIH MO JOWOL (Invit ) le 30-09-2008 17:16

jokku tiinnaare edaranaade lenol ma ina anndaa kaa ngenndiyanke  
mo yeru mum nawdetee e sibasaar en seydi wan  
yoo geno juunnu ko maa ko sabu eden nganndi  
pulaar ko demngal guurngal potngal janngeede ngal winndanooma 
ko ina bura duubi ujunere hade iisa jibineede anbe libiino ngal ngam warde ngal 
hannde oo ngal ummitiima ummital waawata jeyeede tan koe hare ummitiinde yoo wuur bamto felde fulbe italia  
aamiini aamiini yaa barke bajjo sabu gidgol mum e burnaado winndere

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

programme télé

Ecrit par: mbaye (Invit ) le 16-10-2008 15:39

je voudrai savoir c est quand la rts va difuser la quinzaine africaine de mantes la jolie fait par l association kjpf

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

programme télé

Ecrit par: mbaye (Invit ) le 16-10-2008 15:39

je voudrai savoir c est quand la rts va difuser la quinzaine africaine de mantes la jolie fait par l association kjpf

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hiirdé

Ecrit par: cheikh oumar (Invit ) le 18-10-2008 22:53

felicitation et du courage c est un tres bon émission

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo alla juutnu zum haa juuta

Ecrit par: KULIBALI HAMMADI ZAHARA (Invit ) le 22-10-2008 21:02

so gite mbazaama he mbezu kondaare danyaama kono kadi haale danyaama so banndiraava fof mbattii yihho ndirde e geese njabala geno wazi ko ina yettee winndoove njokke golle ko hammadi zahara kulibali mo hoorenyiiwa mali on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

YETTORE

Ecrit par: nenefulbe (Membre ) le 29-10-2008 18:42

On salminaama onoon musi66e am ful6e to mbaw6on wonde fof. Min mizo jeyaa e ndaroo6e hiirde e rts mi zo yetta AISSATA GISE eUMU SI e kala tawaazo golle zee. Yo on anndu mi zen zoo e kere kono kala ko rts wazata ko fatii e ful6e mizo zum wattani hakil. Yo ALLAH nawru en yeeso on jaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NIAGUNDE

Ecrit par: nenefulbe (Membre ) le 29-10-2008 19:07

Mi zo niago banndam tokora nenam AISSATA GISE dental mawngal e 6ooyngal diriingal fi yo pular jannge winndee ina zoo e keer to leydi MISRA mizo niagoo on yo on wattan ngal hakkil sabu ko renndingal ful6e AFRIK fof.Ajaraama Windumaa ko Mme KAUSU SUMARE renndinzo fuutaaji zizi zii e fuladuu.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

JOOLOTOOƊO!!!!!!

Ecrit par: GOONGANTE (Invit ) le 14-11-2008 02:38

Joolotooɗo, so tottaama silaama tan jaggat. Ayse Gise juaaraama ngam addan'de Fulɓe ko foti no hiirde, tawi Fulɓe ɗawaama he ayaawo Senegaal haa mbaɗtii siikude ngon'di ko kaan'daani e gɗal.Mo golli ko moƴƴo, yoo jaare, kono kadi hoto kulen haaldude goonga. So neɗɗo en jooɗoo he yeeso aduna ngam hollirde leñol e pinal mum; ana haani o saloo feeñirde woon mbaydi.Njuɓɓudi e ñnaantungal yooɗii, kono ena hersinii ngal keesal ngal o ardi.Neɗɗo so hersirii goobu mum, min mbaawataa hoolaade ɗum. Haadi keesal jidinaaka,Ayse yoo anndu ɗuum ko ella mum mo heewɓe kersi yottin'de. Keesal wonaa ko men

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaawu

Ecrit par: pulaagu .com (Invit ) le 23-04-2009 14:39

Yoo gono yurmo Sammba hammaat Gaajo yaafoo mo waza mo zo waznoo maayve malaave, kanko e maayve juulve fof! Keddozen caggal makko kojuuti "aamiin".

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yidé am

Ecrit par: Dia (Invit ) le 25-06-2009 22:01

Hanino nde ɗum foti wade ko ɓoyi kono ko enen ngadi wasde teninde koye men sabu kala e men puɗiɗo firtu hunde seeda tan yejti ko wono ko hedoto ko ina ñemtina jananɓe yejita ɗemngal mum e adaj mum 
neɗɗo non wawa wonde hay dara so o teddinani ko o woni ko.  
Hande ngonden ko e jamanu "mondialisation" e "globalisation" mone wof ina ƴewa wurtindé adaji tanniraɓe mum ko enen fulɓe eɗen manki dental so en njaɓi rentude eɗen mbawi lamade dunde baba adam nde sabu eɗen njogi pinnal mum  
ɗum non ngare ndenden ngonen neɗɗo goto wasalam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

a jaraama

Ecrit par: alassane (Invit ) le 27-08-2009 23:33

ne wadi faayiida

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hey

Ecrit par: pulaar (Invit ) le 30-08-2009 21:40

hey kikker

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mbelamma

Ecrit par: Mahamadou Yéro THIAM dit samb (Invit ) le 01-09-2009 17:35

Ko weltaare tan kala bamtoowo lenyol mum Alla bamtat dum. 
Yoo Alla bamtu on e kala fannuuji e yidde mon bamtude lenyol ngol. 
yoo wuur pulaar ! Yoo bamte haa heba dow !

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: abdoulaye fara lummbal baalaaj (Invit ) le 18-11-2009 21:19

ko weltaare mawnde yoo alla 6ooynudum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pulaagu

Ecrit par: bocar seck (Invit ) le 29-12-2009 14:55

amin mbeltii e dee doo golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare kabaruuji gede ganni de njaltin

Ecrit par: ousmane ba to tareeji (Invit ) le 02-01-2010 20:00

musidbe teddube mido yetta Alla mido site pulaagu .com Mido anndina on e kala sahaa komi juurno toodo site oo mido wiya on yo on njuul mo wuuri e kitaale didie dee kala onon e denndaangal juulbe so ena wona mido naagoo mon nde neldo ton mi won joljole e kala sahaa sabu Almudel dabbawel humpito e nder ngonka hannde kaa

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: daahaa aan (Invit ) le 11-01-2010 22:00

mido weltanii hono banndiraado men dewbo biyeteedo ummu sih o,e darnde mum e yidde dum lenol mum.ko kiroowo kabantoodo jahrugol pinal fulbe yeeso-mi yiyiimo hanki kanko e baaba maal e demmba jah e nder tele senegaal etee ko pulaar ohaalata

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 39 de 39 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
5CG     7    
T O  8  P D  JNG
3TI  GJL  TY2   
1 8  3   7  MIQ
T6E      3   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥