NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


Fedde Kawtal Pelle Fulɓe janngooɓe to duɗal jaaɓi haaɗtirde Seek Anta Joop jibinaama Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 09-08-2010 )
 

Ecrit par OUMAR BARKA BALL, le 09-08-2010 12:27

Pages vues : 18487    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


Image
Aamadu Lih (Hooreejo)
H
aalooɓe pulaar mbi'i:"doole liingu ko ndiyam" Ko ɗuum addani sukaaɓe haalpulaar en walla mbiyen fulɓe janngooɓe to Duɗal Jaaɓi Haaɗtirde Seek Anta Joop mo Ndakaaru hettude fedde hesere pul. E oo jamaanu mo ngon-ɗen kala leñol teelngol so reenaani sonngete, saree, saakee. Ko ngoon miijo faayodinngo addani sukaaɓe fulɓe Duɗal Jaaɓi Haaɗtirde ngal Seek Anta Joob (Ndakaaru) tawi ko ardiiɓe pelle gure e diiwaanyankooje gonɗe to duɗal jaaɓi haaɗtirde too fellitde renndinnde doole mum'en.

"So doole ndonkii yoo doole keɓɓo"

Ko ɗum addani ɓe renndinnde doole maɓɓe, miijooji maɓɓe, gannde maɓɓe e warñeende maɓɓe mbele renndo fulɓe ngo ina ɓamtoo walla jaaloo e nder winndere nde. Fedde ndee maantoode mum wiyetee ko Dental/UCAD eɓe njogii ko ina abboo e cate tati ina jeyaa e ɗeen: Catal Cees, Catal Bammbeyi e Catal Gastoŋ Berger to Ndar...

"Paandaale Kawtal ngal"
Ina jeyaa e payndaale dagiiɗe Fedde nde bayyingol walla ɓanngingol pinal Haalpulaar en walla Fulɓe, kañum e finaa tawa mu'en. Paandaale goɗɗe ɗee ko waɗde wiɗtooji e jannginde ɗemngal Pulaar ngal walla Fulfulde e nder duunde baaba Aadma ndee haa teeŋti noon e jannginde hoɗiyankooɓe ummotooɓe hakkunde leyɗeele. Hare wonnde ndee ɓe poti haɓeede  ko yoo ɗemngal fulɓe ngal heɓ geɗal mum haa timma e nder njuɓɓudi Fedde Ngootaagu Afrik (UA).

Image
Ummu Lih (kalfinaaɗo ngalu)

Caggal nde jooɗnde batu kuuɓtidinngu sosi Fedde ndee, rokkaa teddungal yoo ardo Kawtal ngal ko cukalel laaɓa juuɗe hono miñi men Aamadu Soh jeyaaɗo to cuuɗi men Labgal e nder falnde Jolof, teddungal mooftugol ngalu hooti ko e rewɓe e neɗɗaagal bani men debbo biyeteeɗo Kayru Lih lollirɗo Ummu Lih jeyaaɗo to cuuɗi men Ɓoggel sara Mboolo Biraan. Caggal ɗum gooto fof werti junngo mum ñaagii nde nde Geno hokkata fedde ndee juutde balɗe, semmbina ardiiɓe ɓee, rokka ɗum'en softeende e cuusal mbele paandaale ɗe ina njettee.
Ko goonga waare ɓe teeni ndee ko mawnde kono pellital waawi fof! Pulaagu winndere neldii on duwaawu haasta mbele maa on pukku waare nde e dow jam. En mbertii juuɗe en toriima Geno joom baɗe e baawɗe nde ndi ɗo njabeeri wontata ƴoogooje, haa won,ta cammeeje dime soñee, rimndee naatnee e nder paabi.


Umaar Barka Baal Jaayndiyanke Pulaagu.Com/Senegaal

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : dakar, ucad, association haalpulaar, sénégal, étudiants


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 5 de 5 commentaires

Njettooru

Ecrit par: Yaayaa Alseyni Njaay (Invit ) le 09-08-2010 15:38

En njettii Geno kaazdi,nde o okki sukaave men jogaade kiram lenyol mumen,ko hono nih dey vamtaare fuzzortoo,fulve mbiyi wuulaango jamma zaccidtaake e gooto,zuum noon ndeke vamtaare men naamndii ko mawve men e sukaave men e rewve gooto fof so addii ballal mum alaa baawzo en falaade.Zuum noon njokken golle kala zo mbaawzen wonde ngannden vamtaare koye men yowitaa yoo wuur pulaagu e kala jizzo vamtaare fulve

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sukaa6e hannde mow6e janngo

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 09-08-2010 20:07

min njettii geno dokkudo 6e doo sukaa6e jogii6e haqqiL LAAji mow6e sabu lenyol ina moyyi jogaade yim6e waa6e nii sahaa kalo miijo ko fayi arde ko dum wadi en mbelta nii ma sukaa6e won6e dudi jaa6i haatir e miijo ma66e wad ngo faayiida min nyaagii geno nde geno timmin ta mijooji ma66e haa faa ndaare nde timma kadi enen jaa kori maa geno timmin dum on njaraama?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 10-08-2010 10:39

Ko weltaare e ndee feere nde sukaaɓe janngooɓe duɗal jaaɓi haaɗtirde seek anta joop pewji ko.ngam feere nde ko feere ɓamtoore leñol,feere nde ko feere nawroore leñol yeeso,feere nde ko feere semmbinoore leñol.Eɗen duwoo;ko Allah woni cemmbuɗo cembinoowo;yoo semmbinan en ngooɗo miijo moƴƴo,Ko Allah baawɗo balloowo ekala huunde,yoo wallu en;no yiɗde ndee fedde laatorii ekala kuuɓal,yoo Allah hukku on doole e kawral,en paanditiima ɗo Allah,yoo Allah yettin faandaare mooɗon;Aamiini.mbiɗo wasiyoo on tiiɗnaade,e hoolondirde,kala e mon gardiiɗo;heddiiɓeɓe yoo njaɓ heedde caggal makko,so on ndañii yettaade galleeji men hoohooɓe diine;ndokka on duwaaw ina moƴƴi,ko wayno galle Alhajji sayku umaar taal,nanɗoon ɗo ndakaaru ɗo,sabu taaniraaɓe makko nanɗoon,eko nanni heen.NDeentoɗon miijooji waɗooɓe polotik,so naatii e mon tan seerndat on,hayso oɗon mbaɗa polotik;yoo taw ko onon pewjani koye mon.mbllitoɗee muñal timmungal e yiɗondirde e koye mon,ina njoorto to joomiraaɗo;maa fedde ndee yahru yeeso,ngam ko fedde sukaaɓe soomɓe ganndal,sabu Allah ina yiɗi sukaaɓe.fedde sukaaɓe fulɓe jokkee golle;yoo Allah won ballo.Umar barka baal mo pulaagu.com,golle maa moƴƴii,a jaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo gno yottin golle

Ecrit par: Abdullaay Yerel soh (Invit ) le 12-08-2010 14:39

ndaw ko haani, so daranaade hoore mum! ko goonga fedde pulaar wonaa ko haawnii e nder renndo men, kono ko hesdi heen ko sukaa6e janngoo6e tuubakiri daranaade pulaar! min 6eydiima suusde no feewi, hay so en ndokkaaka fotde men maa en ke6tu! yoo Geno wallu yottina fayndaare. 
kono noon debbo liido kam ina hoolnii e jawdi!?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Hikka welii, mo wuuri ɓura!

Ecrit par: Mammadu Abuu Caam (Invit ) le 14-08-2010 00:48

Sikke alaa, miijo darnude kawtal pelle fulɓe jaŋngooɓe UCAD alaa ko ɓuri ɗum feewde e haande. Haaɗi on ngannanii koye mon ko foti won'de darnde mon, min mbaawata tan ko semmbin'de on heen. Nganndon kadi añɓe ina mooltii e men, ndeento-ɗen ɓe. Geɗel gootel ina soklini-mi, ardin'de fedde sohsooɓe e liiduɓe. Yoo Geno ardo ndewen heen; Aamiin!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 5 de 5 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
88S     RSH   
I   H   K  287
P2F  886   K   
A 9  C   X  R1N
81J      L   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥