NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


PULAAGU.COM: Maanditaare jam kadi, kisal e jokkude darnde haa pulaar foola! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 02-08-2010 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 02-08-2010 22:51

Pages vues : 20563    

Publié dans : Les News, Lowre men


Image
Yoo wuur Pulaagu.com!
B
anndiraaɓe e musidɓe, waŋngiyaŋkooɓe lowre men, hitaande ɓeydiima kadi e duuɓi kewwɗi tawo ɗi ndari-ɗen ngam towde ɗemngal men, toownude ngal haa ngal yetoo ɗo ngal huutortee e fannuuji nguurndam kala!
Ñalnde 3 Juko 2007 lowre men beyyinaa e mbaydi ndi nde jogii jooni ndii. Kono Pulaagu.com jibinaa ko e hitaande 2001 tigi tigi. Miɗo waawi wiyde nih en njibinaama ko adii ɗum sabu ko e hitaande 1999 cos-ɗen lowre adannde wiyeteende "Le Site du Pulaar" hoɗnanoonde to iFrance.  Ndeen lowre haa jooni digidere mum ena yiytee e geese hay so tawii nate ɗee maaytii walla momtaama.

Caggal ɗum, lowre ndee hoɗii to Hn.org (2000-2003), Amen.fr (2004-2006), Lycos.fr (2006-2009). Gila Colte 2009, lowre ndee diiñii ko Berlin (Allamaañ) to koɗnoowo biyeteɗo Strato. Daartol lowre ndee ena juuti sabu fuɗɗorii ko wiɗto ngam yaltinde alkule men e geese. Duuɓi ena ƴuraa ngam yitude peeje ɗe kuutorto-ɗen hannde ɗee. Ko e hitaande 2007 Pulaagu.com naatani CMS Joomla e mbaydi kesiri. Ko ɗum waɗi min cuɓii ñalngu 3 juko ngoo. Hade ɗum, en kuutoriima cañu HTML ɓolɓolto, paytu-ɗen e Dupraal, Ƴoops, Jaraya hade men naatde e Joomla. Ngati daartol lowre ndee to bannge karallaagal hollitii wonde ganndal hay gooto tawaani ena nooɗii. Ko hono no keew-mi wiyde nih: "ko ngesa faataato, ena iraa haa heewa kono mo asaani muuɗataa".
Haa jooni Pulaagu.com ena jokki e daranade yoo pulaar ŋukkito, hooynoo wiya "miin kay ko mi ɗemngal"! Haa jooni kadi faandaare amen ko wonde "fuɗɗooɓe", renndo ngoo wona "jaɓooɓe" sabu ko e ndiin mbaydi min njenanaa lowre ndee anndiraa. Haa jooni eɗen njokki e yiɗde addande renndo ngoo kabaruuji e kuɗi nulaaɓe amen dariiɓe walla jaayndiyaŋkooɓe amen hesɓe ɓe min njaɓɓii e ndee hitaande. On teskiima golle maɓɓe hay so tawii mi limtaani ɗoo inɗe maɓɓe.
Hikka, ena wonndanoo a faaɗeede mawnde haɗnde-en yuɓɓinde hiirde walla jeewte rajo. Kono ndeen faaɗeende saabinoo ɗum ko golle e eɓɓannde mawnde nde min ngaddani renndo ngoo e ndee Maanditaare. Ma min kabru-on kabaaru belɗo mo min mooftani-on ɗii lebbi kala sabu ko e golle min ngonnoo. Hol ko woni oon kabaaru? Ngartee e lowre ndee e ñalngu nguu ngam anndude en ndañii belaa, ena puɗɗii ɗoo ko wonoyta nafoore fulɓe mawnde sa Alla jaɓii. Goonga mi ñiklii noppi mon etee alaa ko kaal-mi hay baɗte! Muñal seeɗa tan haa e waktuuji jarooji ɗii...
Hade ndee, ko duwaade tan yoo wuur pulaagu.com e yettude kala garoowo yillaade lowre ndee.... Yoo golle njokku...

kuɗol Ibraahiima SAAR
Hoorejjo Pulaagu.com

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : maanditaare, pulaagu.com, goomu pulaagu, joomla, cms, hebergement, site en peul


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 6 de 6 commentaires

weltaare

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 03-08-2010 00:09

min ndu wiima hikka yoo geno rukku enduwaade mbo wuuri pulaagu.com e nen nyaagoo alla 6eyda darnde mon 6eyda munyal 6eyda tinnaare 6eyda yaajeende 6eyda baawal min nduw niima kalo bagngo toodo e lowre ndee min nduw niima cerno ibraahiima sarr e denndaa ngal gollo dii maa e nder pulaagu .com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

maanditaare

Ecrit par: Amadou tall (Invit ) le 03-08-2010 12:35

Maanditaare jam e kisal e mbaawka e moyyere haa Allah hokka en no njidir den niih Allah hokka en kadi munyal haa mbaawen hebde rajooi e teleeji min mbeltanii ma on no feewi haa wonaa seeda njokkee golle yoo wuur pulaagu nguurden heen on njaaraama yoo Allah hokku en wadtude nii kadi mo wuuri enen kala e juul6e

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ñalngu PULAAGU

Ecrit par: Gidoleñol (Invit ) le 03-08-2010 14:29

Yoo wuur PULAAGU.COM e daraniiɓe ɗum ɓe meeɗaani yahrude caggal. 
Yo en ɓooy mawninde ñalɗi PULAAGU tawa ko yeeso tan yahrata. 
Yoo Geno yettin faandaare haa Pulaar/Fulfulde ƴellitoo toowda e koode. 
Kala mo golliri haa leñol ngol ɓamtoo, ma o ɓamtodo e maggol ɗo o ƴurataa geenol. 
kala mo dartorii ƴellitde leñol ngol, ma o dakmito e ƴellitaare maggol e nguurndam makko. 
Yoo geno rokku en kawral haa kawren e karwal laaɓngal ngal kaalaaji PULAAGU piilii e mum, mbele kala ko hawraa e ngaal karwal ene jeyee e ko hawrunooɓe yoo PULAAR jaŋnge, jaŋngaama haa jaŋngunooɓe nani njokki jaŋde haa jeŋnga, haa jaŋngo, ko e jakkaaji e jaayndeeji ɓe ngeerotoo ɓesngu leñol yoo ar e keewal sibu ko keewal dentungal woni doole, ko doole ngoni hoolaare, ko hoolaare woni cuusndam, ko cuusndam woni caasndam, ko caasndam woni caasal naange ndeke yoo toow NAANGE PULAAGU e ɓamtooɓe PULAAGU. 
Goomu PULAAGU.COM no ndiidorii e gardogol Ceerno Ibraahiima Saar jom Cubalel Wuro Kunta, ñalawma oo ko ñalawma mon. Ndakmitoɗee heen haa ɓuuɓa ɓerɗe mon hono no ɓuuɓnirɗon ɓernde leñol ngol. 
Maanditaare jam e kisal PULAAGU.COM 
 
Abdurahiimu Ñaan Giɗo Leñol

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

huli hoota

Ecrit par: usmaan gaajo to gaboo (Invit ) le 03-08-2010 16:55

gitel mu66ito ndaara nofel hezo kuzi binndooji ngare golle mon ngari duttal alaa ko haa cay ko en fool6e finnde mum pulaagu.com duu6i sappo haa njaade naange wonaa balze sappo kono mi foota tal tali njaaren jam jam sabu wonto hoore konu men yehi haa ze6e haalde o ñikli noppi o feerni 6erze o rutti o footi tal tali o yaari jam jam ndeke o tinaani en nangi miijo makko ñoore ngam no njiiruzen winndannde makko ni to joozi omo winnda zo koo mugaazo sabu mbelemma mo jogori habrude ngoo renndo ko zuum wazi omo moosa golle ze pulaagu.com golli tawo ko bazze ngartam fayde leñol he emin mbiima jam jam haa min kebo no min nja66ori oo kabaaru deeñoowo 6erze belti noowo pittaali garti roowo majju6e dokkoowo softeende jirgitoowo 6alli 6een jaambaree6e fonndu6e kaso ekasanka darii6e no jullaaje hooyna too6e 6amtaare 6e ngalda e sikkitaare haa ceerno saar to kammu to innde ma yoni naange ganndo jambaaro mo kesi kazi kiizi mum haaleede ngam miijam yaafuya za66aam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pulaagu.com

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 04-08-2010 12:04

jaaraama Afo lowe pulaagu.com,laaɓii sellii ko pulaagu e pulaar ndaraniɗaa,yoo geno won ballo.Daartol ndee lowre,ko daartol ponngol anndeede;teskee,ngam konde fuɗɗi belaa;lowe pulaar fulfulde.ko mbiy-ɗaa wonko njoganiɗaa leñol ngol ko,ko faati e ɓamtaare maggol,seydi saar saa waɗii ɗum, a waɗii ko ngoowɗaa waɗde,hakkillaaji fof ina hucciti e lowre pulaagu.com.haal pulaar en mbiy;ko hooynanteno so saamii foti ko hocoode,kono ko njogorɗaa addude e leñol ngol ko,min cabbotaako haa saama,min teɓɓortoo ko juuɗe amen,nde wonnoo;ko nafoore meere meere wonan'de leñol ngol woni heen.A jaraama saar.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Naamndal

Ecrit par: LAAMTOORO (Membre ) le 05-01-2011 18:58

Duunde Madagaskaar nde; gila filbert tsiranana e 1959 haa 2011 ende meeɗa ardinde ko wanna metis en e leydindi? Ɗeɓe pawɗum? 
Hol ko saabi ɗum?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 6 de 6 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
OD5     QON   
E   Y   X  12D
HF6  REA  BML   
 D  N   R  OAX
5Q6     P4L   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥