NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Jololel
Moyenne:
Clics:3383
Sunaare Jibinat Nimse 1
Moyenne:
Clics:5237
Pular 2
Moyenne:
Clics:3822

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


DIINA: Jamma Sayku Umaar AlFuutiyu e Niw York, Dowlaaji Dentuɗi Amerik Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 26-07-2010 )
 

Ecrit par HADY ANNE, le 26-07-2010 16:19

Pages vues : 20973    

Publié dans : Les News, Diina


Image
M
awnde 16 Morso 2010 min naati Niw York sahnga beetawe. Gila Manhattan haa Brooklyn, alaa ɗo yaɓɓaa saka ɗo tuuta alla e werlaaji e yimɓe heñiiɓe heewde! Niw York noon waɗi ko palle joy: Manhattan, Bronx, Queens, State Island e Brooklyn. Ko e ndeen falnde min jaɓɓaa, min teddinaa, ko e oo nokku koɗo moƴƴaa fooɗti laamu. Brooklyn ɓooyii wonde falnde wellitiinde hade mum yantude e Niw York e hitaande 1898. Millioŋaaji ɗiɗi e feccere neɗɗo ina koɗi e Brooklyn, ko falnde nayaɓere ɓurnde hoɗɗeede e DDA.

Brooklyn ko laaɗe njoorɗe ceekata leydi, muta e nder diƴƴe cuppitoo e kammu, ɗo werlaaji e yimɓe mbappondirta e oljo oljo e nguleeki ɗe neɗɗo waawaa sifaade! Kono Brooklyn kadi ko jumaa mawɗo e Fulton, ɗo Imaam Siraaji Wahaaji wajatoo, oo Siraaji, jaɓanaaɗo, tiiɗaaɗo Alla e Nulaaɗo mum! Ko o juulɗo ganndiraaɗo goonga kaɓatooɗo kala fenaande, o felii jaayiya baɗnoodo Niw York Ñalde 11-9-2001, o wiyi "hay gooto waawa warde pittaali e ndii baadi e innde lislaam", kono kadi o yennii leydi Amerik nde Bush haɓotoo juulɓe!

Ko e ndee falde Ceerno Alhaji Baro, Imaam galle Sayku Umar wondude e besngu Alfuutiyu njaɓɓii hoɓɓe ummiiɓe baŋ yo baŋ e Dowlaaji Dentuɗi Amerik. Fuutaŋkooɓe ina teddina fuutaŋkooɓe, koɗuuli haa e nder Otelaaji. Bisimilla koɗo !!! Tisubaar juula to jumaa Harlem e gardagol Seriñ Jibriilu Jeey, dental ngal saakii, juulɓe potitoyi Brooklyn galle Sayku Umaar. Gila takkusaan haa geeƴe ko e njuuluuji, wirdu, jaŋde Quraana, waajuuji e innaali Alla tan wonaa, jamma oo fuɗɗi woɗɗoyde, seernaaɓe nduwii, jamma gadano waala e Brooklyn.

Hoyre biir 17 Morso 2010 woni ñalde ɓesngu Sayku Umaar e almudɓe mum cuɓii ngam siftorde jinnaaɗo maɓɓe, ceerno maɓɓe salndu diine, mo Fuutankooɓe paarnortoo hannde e duunde adunaare ndee. Hol yuɓɓinɓe o jamma e hol tawtoraave jamma oo?
Yuɓɓini jamma o ko mawdo lomto jinnaaɗo debbo, oon woni Nenee Taal. Jeyi sabaabu jamma o ko mawniiɓe Safraa Taal ne wondi e ballal Rama Taal, Madaani Taal (Kolombus) e Rugiyatu Taal (Sinsinaati), nde wonnoo ɓe noddi ko e innde Alfuutiyu alaa keddiiɗo, ko ɓuri teskinde, ko galeeji diine keewɗi tawtoraama : Sariif Abdul Kadiri Haydara gandiraaɗo Ciise Haydara mo Ciloñ salndu fuuta wuro ceerno Baaba Talla, Ceerno Sidi Ahmet Sih ko gooto e ɓesngu Alhaji Maalik mo Tiwaawoon, gardiiɗo Zawiya Alhaji Maalik Sih to Waasinton laamorgo DDA, Sariif Al hasan Salmaan to Sinsinaati suka tokooso hakkille mawɗo jokkoowo enɗam jiyateeɗo e kala dente juulɓe e DDA.
Jalaalu Diin Bah mo Ceerno Aamadu Tijjaani Mammadu Saydu Bah cincuɗo Madiina Gunaas ha yaaja dewal Geno garnooɗo tawtoreede Daakaa Kolombus, Ohayo arii mawninde jamma oo. Ceerno Abdul Kadiri mo ceerno Mammadu Bokara Kaan duɗal jaaɓi haatirde lislaam to Kahaydi, dawɗo Farayse hiirtoyi Brooklyn. Ceerno Mustafa Ñas gooto e ɓesgu Baay Ñas mo Kawlak gummoriiɗo Dowla Kintakki. Ceerno Siree Jah ŋanaajo nguurdam Rasuul to Kulombus Ohayo. Ceerno Baydi Aan jeyaaɗo Beelinaaɓe gummoriiɗo dowla Wirjiiña ko kanko firatnoo kala ko haala e pulaar e ɗemngal jolfe, mo limti juuma, en toriima yaafuya wonaa sago so tawii won mo limtaaka e dogol ngol . Nokku o ina ñantaa ha yooɗi, yimɓe nootiima ha keewi, ñameele e njarameeje ina pilpiltondira, jooɗorɗe kuufi daŋki mawki ɗo seernaaɓe njooɗii ina kucciti e almudɓe e yiɗɓe.

Ko Ceerno Madaani bismii dental ngal, refti heen jaŋde Quraana. Cerno Siidi Ahmed Sih e Cerno Abdul Kadiri Kaan njimi, jime Alhaaji Maalik Sih ɗo jaarata nulaaɗo; almudɓe ina njaaboo, dental ngal ina naayo... Nde ɓooynoo, konngol rokaa Nuuru Sayku Umaar ŋanaajo nguurdam Sayku Umaar Alfuutiyu, caggal calminaali tedduɗi e koofnaali, Cerno Nuuru huccinii njettor keeriiɗo e yuɓɓinɓe jamma o e njettoor kuɓtidinɗo e kala tawtotraaɗo jamma o hay jiɗnooɗo tawtoreede dañaani. O ɓamti daande, o yeeƴii ñaamo e nano makko o wiy: "mi alaa kongol no njettirmi jooɗiiɓe ɗoo ɓe, gila e taaniraaɓe nulaaɗo ɓurɗo winndere, ha galleeji waliyaaɓe e seernaaɓe Fuuta fof renduɓe ɗoo hannde. Eskey Sayku Umar Alfuutiyu Taal!
Ko e ndii baadi o yeewtani bandiraaɓe juulɓe nguurdam Sayku Umaar Alfuutiyu ha salaatu. Teddungal ruttaa e ceerno cukalel Jalaal Diin mo cerno Aamadu Tijjaani Mammadu Saydu yo juulnu dental ngal Abdul Kadiri Kaan duwii yimɓe fof ɓamti mbiiy Aamiin. Ndental ngal saakii won heen ndawti kooti ɓe kirdi jaltiri Niw York luuro (tunnel) Holland.

So Geno Jaɓii ma lowre men Pulaagu.com artu e nguurdam Alfuutiyu.

Haadii aan, nulaaɗo dariiɗo to Niw York
Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

Image
Nulaaɗo men dariiɗo, Haadii Aan (nano) e Sirif Alasan Salmaan (Sinsinaati)

Image
Daŋki hohooɓe hiirde ndee?
 

Image
Nuuru Sayku Umar, ɗowɗo yeetere ndee.
 

Image
Alasan Salmaan, Nuuru Sayku e Sidi Ahmed Sih (galle Maalik Sih)
 

Image
Alasan, Nuuru e Sidi Ahmed
 

Image
Jubbannde e joɗnde soknaaɓe arnooɓe e keewal.
 

Image
Jubbannde e jooɗnde worɓe arnooɓe
 

Image
Jubbannde...
 

Image
Jubbannde e renndo arngo ngoo.
 

Image
Almudɓe e jimɗi mum'en tedduɗi.
 

Image
Soknaaɓe ɓee keedaani sara e hiirde ndee.
 

Image
Jubbannde e hohooɓe daŋki ɓee.
 

Image
Nuuru Sayku Umar.
 

Image
Arɓe keewii limotaako...
 

Image
Ceerno Madaani Taal mo Kolombus, ena bismoo renndo ngoo.
 

Image
Ceerno Abdul Kaadiri Kan mo Ceerno Mammadu Bookar Kan (Kayhaydi)
 

Image
Daŋki hiirde ndee ena hucciti e renndo juulɓe.
 

Image
Ceerno Siidi Ahmed Sih, Galle Alajji Maalik Sih (Wasinton DC)
 

Image
Cerno Siidi Ahmed Sih ena sataa nano Abdul Kaadiri Kan, ñaamo Nuuru Sayku Umar.
 

Image
Ceerno Abdul Kaadiri Kan
 

Image
Ceerno Jalaalu Diin Bah mo Maadiina Gunaas
 

Image
Jalaalu Diin Bah e yoga e wonndiiɓe mum.
 

Image
Jubbannde e daŋki kii.
 

Image
Jooɗnde rewɓe ɓee.
 

Image
Jalaalu Diin Bah ena jaɓɓondira e Nuuru Sayku Umar
 

Image
Ceerno Jalaalu Diin Bah ena jaɓɓo ceerno Siidi Ahmed Sih
 

Image
Rugi Taal (sinsinaati) e ceerno Nuuru Sayku (Gummoriiɗo Senegaal)
 

Image
Safuura Taal (Niw Yorko) juɓɓinɗo jamma oo.
 

Image
Jalaau Diin Bah mo Madiina Gunaas
 

 

 

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Elhadji omar tall, new york, Nourou Tall, madani tall, commémoration


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 5 de 5 commentaires

Diama Cheikh Oumar

Ecrit par: Rougui (Invit ) le 27-07-2010 00:10

A diarama seydi Anne, gollema fewi yoddi. Yo allah yobbe

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: abdaraamaani ba (Invit ) le 05-08-2010 22:56

min mbeltii ma e ndeedoo hiirde syku umar uoo alla yob on moyyere

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: Dallo Demba (Invit ) le 07-08-2010 23:28

ko weltaare tan e duanaade ndenndaangal ardii6e diine men yo alla cellin 6e cemmbina6e aamiin on njaraa ma.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaarw

Ecrit par: abdouaye fara lumbal balaaji (Invit ) le 13-08-2010 20:46

mi mbeltii yoo all 6ooynu on e jeese amen on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Hol njencudi hiirde ndee?

Ecrit par: bahbacca@yahoo.com (Membre ) le 21-08-2010 23:03

Mi janngii winndannde ndee. Mi yii nate seernaaBe, BiBBe seernaaBe, soknaaBe heewB, kono mi ronkii yiide faayide hiirde ndee. Mbede sikki hiirde Sayku Umar fotaani wonde tan kawral seernaaBe e almuuBBe mbaale yimde haa Alla oo weeta. E miijo hoore hoore am hiirde Syaku Umar foti wonde ko jeewte kaalanooje yimBe naamgolluuji Sayku e nafoore nde o addani neddo Baleejo, haa teenti Fuuta e keertingol e Afrik e kuBtingol.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 5 de 5 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
TC3     P9O   
 E  3  L W  PFX
 E  RST  Q98   
 A  B  J S  G5F
 C     KXN   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥