NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GAACI: Fiyannde Baaba Maal e Kolommbus Ohaayo! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 24-06-2010 )
 

Ecrit par HADY ANNE, le 24-06-2010 14:32

Pages vues : 19587    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


Image
Baaba Baydi Maal
Baaba Maal e daande leñol ena njokki haa jooni e lappol mum'en to Dowlaaji Dentuɗi  Amerik. Ɓe kirjinii ñalde njeslaare 16 korse 2010 hiirde molanaande moolee to e Kolombis Ohaya Dowlaaji Dentuɗi Amerik. Hiirde ndee waɗɗaa ko hakkunde wuro kolommbis nokku biyateeɗo Newport Music Hall, saal jajɗo gameteeɗo, jimeteeɗo ɗo gaaciyankooɓe ŋanaaji keewii hawritde ena kirjina jammaaji belɗi, teskinɗi.
Hiirde ndee fotnoo fuɗɗaade ko waktu 7bo kono Jaalal leñol feeñi ko waktu 9 pawɗo taw yimɓe ɓee puɗɗiima haɓde. Nde Baaba naati diŋiral gal ena wonti Farba Mansuur Diine gawlo taanum Farba baggel no Baaba Maal wiyri, yiɗɓe ngulli, kelle njahdi e buubaaji, Baaba jooɗi, fooɗi Gitaar mum fuɗɗii tunngude "Pennda Neene am tiiɗno; tiiɗno-ɗa e suudu ma, tiɗnoɗaa e jom galle maa, kono tiiɗno ɗaa e leñol maa", jimol ngol ena yurminii, ena regii nde o gayni jimol ngol o firi faandaare jimol gol, e ɗemngal engeleere, O wiyi alaa fof ɗo leñol, leydi walla aduna o ɓamtortoo tawa wona rewɓe e sukaaɓe ɓamti-ɗum. Ko ɗum wadi yoo yimɓe fof mballu ɓe ngam nawde aduna oo yeeso, ƴelitde e ɓamtude ɗum.
Ina hiira huunde ndee ena ɓeydoo welde!

Baaba sifiima golle tiiɗɗe o waɗdi e terɗe Daande Leñol, mo woni kala o haali ɗo o ummodii e mum, ɗo ɓe ndewdi, korsa joom mum e ko o waɗata koo. Gooto e maɓɓe fof ena anndi ɗo ɓuri waawde ñiklude Baaba Maal kono nde o wulli innde Diine Gawlo, o deeƴti ko juuti, yimɓe ɓee mbiyi tem keɗtii. O ɓamti daande o wiyi cehilaagal so juuti Allah ena welaa kono goonga ena tawaa. Gila hay batte min ngonaani haa jooni, min ngondii e nguleeki, e jaangol, Mansuur mo yiɗirtaa dañal, añirtaa baasal kono Mansuur wona sehil maako ko ɓiyi yumma makko, sibu ñalde o sakkittoo yiyde yumma makko, Aissata Sammba Buubu Yaasin Waddu, omo waynoo yahde Farayse ngam beydoyde jaŋnde, Neene makko namdii-mo so tawii ko kanko Mansuur njahdata.
Baaba jaabii : hol no ɗum wonirta ? Min ko mi jaŋgoyoowo, mi alaa hay batte hay paas komi joɓanaado, mi naworaa kadi Mansuur, neene makko wiy-mo: cikkatnoo-mi kala ɗo mbaawɗa wonde ko e Mansuur ngondataa, Baaba meeɗaa yejjitde ngol kongol etee omo reeni kaan haala etee Mansuur hokkiimo ko waawa teettude so innirde mo ɓiɗɗo. Teskaade kala ganduɗo Baaba anndidii-mo e Mansuur Sek.
Baaba Maal holirii kadi kawisaaji hoddu, omo halda e mayru, Baru Saal ena tunnga cewɗi ena nduusa karlaaɗi ena jaaboo-mo. Pulaar wiy ko maayi so haali so yurminaaki ena hulɓini-ma.
Neɗɗo noon so yettii Allah ena foti yettude sabaabu ko e ɗii konguɗi ceniiɗi Baaba Maal rutti teddungal ngendiyankooɓe leñol fulɓe o limtii Murtuɗo, Saydu Kaan, Yero Dooro ekn.... sibu so pulaar yettiima hannde ɗo yettii ɗoo juuɗe maɓɓe ena heen njeyaa.
Baaba waynii kañum e Daande Leñol kono yimɓe ɓee ngulli mbiyi njoonaaka: o arti, o mo yima "Jamma jenngii koode ñaarii, ndoogu foynii, miin e maa tan keddinoo ɗoo jooɗo njewten"; yimɓe ɓee ena jaɓanamo.
So ko goonga Skorpa wiy : Rap o ena hanagaa;
Miin mbiimi ko hiirde nde ena haangaa .


Kuɗol Haadii Aan, nulaaɗo dariiɗo PULAAGU.COM to Kolommbus, OHIO

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : baaba maal, daande le~nol, columbus, ohio, mansour seck, tourne usa


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 3 de 3 commentaires

hiirde nde weliino

Ecrit par: kebe sahadou ,jibi kebe (Invit ) le 25-06-2010 02:17

baaba maal, welni ndeen ñannde e columbus ohio,min mbelttima min ngami,min njuuri,min Nimsaani sabu mum wonnde $30 mbuuɗu,elle min ɗe6iino yawde ko min njo6i Ko,sabu mum welde yee6de,yoo wuur kala dilloowo e weltinde ful6e kala ɗo mbaawi wonde e winndere hee fof

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hanki e maa hannde maa

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 26-06-2010 01:48

cerno haadi aan a jaraama yoo alla sellin doole maa sabu duum doo kadi jeyaa ko e ballal humpitde lenyol ngol duum noo jokku golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

manoré

Ecrit par: Alhassan (Invit ) le 27-07-2010 17:42

mi laari hotoji édition pulaagu 2010 di wod

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 3 de 3 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
M      E    
K L  P  2 S  CJN
2J4  OTG  8EE   
 M  L   T  FJ4
 5      U   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥