NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


CONCE: Ibraahiima Moktaar Saar yaltinii lefol nanɗe e nguurndam Nelson Manndelaa (CDji 2) Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 24-04-2017 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 19-06-2010 23:04

Pages vues : 27067    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
CD Gadano
D
aande Ibraahiima Moktaar Saar ena wowla inɗe jaambareeɓe Afrik nanaama gile gila. Ko min puɗɗii waɗtude hakkillaaji koo, ko kayre yeƴi pinal amen e ganndal amen wonde pulaar tigi "ko ɗemngal". Ibraahiima SAAR alaa ko ɓuri -ɗum ittude konngol sabu ko "Alla rokkunoo-mi ɗemngal, ruttii waɗti ɗemngal" woni ko umminii heewɓe e joɗnde, haa teeŋti e miin tokara makko, miñi makko. Ceerno Tokara ena ɗaminanoo maa artu e diŋiŋral ngal o woowi, ngal o anndi, ngal o anndini Fulɓe: diŋiral pulaar e ngenndiyaŋkaagal. Dawrugol moɗaani yari maayo haa ruŋii ɗaɗi mum, Ibraahiima Saar yahaano saka ena arta... Ibraahiima Saar arii haalande renndo men mo woni Nelson Rolihlahla Mandela ganndiraaɗo "Madibaa"?

E ngarndiika lefol ɗiɗmol ngol, o wiyi omo "yaafnoo yimɓe pinal ɓee sabu eɓe kaɗtii Ibraahiima Moktaar Saar e fannu mo ɓe nganndunoo-mo oo so daranaade ɓamtaare ɗemɗe ɗee, haa teeŋti e ɗemngal pulaar". O jaɓii kadi renndo ngoo wayrii heɗtaade jime ɗee, jimɗi ɗii, ngo heewaani seedaade-mo e dent pine ɗee. Kono o deeƴnii hakkillaaji renndo ngoo wonde "Ibraahiima Saar mo ɓe nganndunoo oo, o majjaani, o waylaaki hay so tawii noon o wirniima-ɓe e fannu mo ɓe mbiyata oo". E yiyannde makko, hare ɗemɗe ɗee nattii tan wonde darnde pineyaŋkeewal kono nde arii haa nde naati e dawrugol: "kala jiɗɗo ɗemɗe ɗee ɓamtoo, yoo daro to bannge e politik, haɓee mbele laamuuji ɗii ena mbaɗta ɗemɗe ɗee ɗemɗe dowla, ɗe mbaɗta janngee de e duɗe laamu. Ko ɗum tan ɓamtata ɗemngal". Kala ko fotnoo waɗeede, o wiyi waɗaama to bannge katantaagal e yarlitaare waɗaama haa timmi. "Golle tiiɗɗe mbaɗaama ngam wuurtinde ɗemngal pulaar ngal e daranaade ɗum mbele engal wonta ɗemngal ngal nganndu-ɗaa ena winndee, ena janngee, ena huutoree e kala fannuuji to bannge ganndal".
Pulaagu.com jokkondirii e ceerno Ibraahiima Moktaar Saar ngam o fammina renndo ngoo ko soomii e ndee eɓɓaande nde o woni e siynude hannde.

Image
Ibraahiima SAAR

Ko e hitaande 1996 Ibraahiima M Saar njokkondirnoo e Nelson Manndelaa. O holliti-mo nanndugol hare ɓaleeɓe Afrik Bŋ Worgo darnde ɓaleeɓe Muritani ngam heftude ndimaagu mum'en. Ko ndeen kadi o addondiri e Manndelaa wonde ma o daar nguurndam mum e ɗemngal pulaar e tugnaade e defte keewɗe binndaaɗe e nguurndam Manndelaa. Daarol ngol, eɗen mbaawi wiyde nih "daartol" Manndelaa heƴataa e CD gooto walla ɗiɗi walla nih sappo! Ko jubbude tan e ko ɓuri teskinde e nguurndam oo gorko ñemmbeteeɗo, caliiɗo jusaade gila nde alaa koyɗe.  "Ko gila 2004 lefol gadanol ngol fiilaa kono suwaano tan bayyineede. E wiyde makko, golle ɗee ena keddii haa heewi sabu leppi keddiiɗi fiileede ena keewi sabu haa jooni ko e cukaagu makko tan njahrat-en. Cukaagu Manndelaa ena nanndi seeɗa e cukaagu Fuuta so pijirlooji mum, golle mum, yahdude e giƴi mum'en, eknn

Image
CD ɗiɗaɓo

E naamnal hol ko woni faandaare makko e jaltingol ɗii leppi, IMS wiyi: leppi ɗii ko adii fof alaa ko ɗaminii-mi e majji hay pos! Ko yoo yaajne haa renndo ngoo fof heɓa heen. Ko miin hokki CDji ɗii sukaaɓe amen wonɓe Farayse, Amerik, Itali yo ɓe njeey leppi ɗii, ko ɓe keɓi heen fof ɓe ɓama! Miin ngartam mum mi heɓii haa gasi so renndo ngoo naftoraade golle ɗee."
Ibraahiima Moktaar waɗii ko wiynoo so fuɗaade yaltinde Cdji ɗiɗi. Leppi ɗii maa keew sanne e ko Pulaagu.com faami caggal nde heɓi, heɗii ndee rogere adannde. Gila fuɗɗoode haa lefol ngol gasa, nofuru ko ko janngaa, juuɗe e koyɗe njaggaa. Ibraahiima Moktaar, e daande mum nde ñemmbotaako ena haala Manndelaa, ena daara Manndelaa e sawtawol jurminiigol, belgngol, laaɓungol, paamningol. Ɗee golle ɗe ceerno tokara waɗi ko nganndiin pattamlamo e conce pulaar kono kadi e daartol duunde men Afrik. Alaa fannu e nguurndam Manndelaa mo o memaani: gila e cukaagu, pijirlooji, jaŋde makko, fergo makko nde o yahdi e yummaako to galle laamɗo Temmbu ena wiyee Jogintaba.
Pulaagu.com ena jogii hannde weltaare mawnde habrude renndo ngoo oo kabaaru teskinɗo e nguurndam pulaar. Ibraahiima Moktaar, daraniiɗo dawrugol Muritani, haa jooni ena daranii wiyde yoo en ngollu. Kala daraninooɗo pulaar ena siiftoree e leppi ɗii: gila e pelle pine, winndiyaŋkooɓe, jaaydiyaŋkooɓe, haralleeɓe gannde kese, seernaaɓe winndatnooɓe pulaar e karfe arabeere, alaa jejjitaaɗo. Renndo ngoo no fotiri, e yenaneede am ena jaɓɓoroo ɗee golle ɗomka anndude Nelson Manndelaa ena wonni e yaakaare wonde Ibraahiima Moktaar Saar so ena heddoraa foofaango, pulaar yahrataa caggal ɗo o tawaa.

 Nguurndam NELSON MANNDELAA CD 1A - Daarol Ibraahiima Moktaar Saar

Nguurndam NELSON MANNDELAA CD 1B - Daarol Ibraahiima Moktaar Saar 

Kuɗol Ibraahiima SAAR

 

Jokkondiral e codgu: Hamadi M'Bodj junior. Mail :  Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir - Tél : 06 03 69 95 46 (Farayse)

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


 

 

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...
 

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : News, Renndo, CONCE: Ibraahiima Moktaar Saar yaltinii lefol nanɗe e nguurndam Nelson Manndelaa (CDji 2)nelson mandela, ibrahima moctar sarr, afrique du sud, anc


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 10 de 10 commentaires

Developpeur

Ecrit par: Mamadou (Invit ) le 21-06-2010 07:59

Min mbaletiima

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

daarol nelson mandela

Ecrit par: Safi Ba (Invit ) le 21-06-2010 10:30

Daarol Nelson Mandela, dum ko gollé !! 
 
min belltiima,A jaraama, I.Sarr

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

SAAR,,,,,,manndelaa

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 21-06-2010 11:44

On njaaraama taaniraaɓe pennda saar mo ngawle.woni Ibiraahiima muktaar saar,Ibiraahiima pinal e ɓamtaare leñol,Saar e dawrugol e faabaade leñol,gorko ɓokki jaambaaro e danndude leñol,ngenndiyaŋke mo wittooji mum njahri e hisnude gannde leñol.So ibiraahiima saar wiiñiima yiitii nguurndam melson manndelaa,mbiyeten ko baaba yiitii giƴum;to baŋnge nguurndam,nde wonnoo hare maɓɓe ko wootere,suusal e pellital maɓɓe seertaani,caɗeele maɓɓe e dummbirdu ngoɗɗondiraani,ngoƴaaji maɓɓe e yiɗde leƴƴi maɓɓe koddi ceertaani.ndeke noon so saar addanii en;nguurndam manndelaa,ko huunde nde njiɗɗen,cokluɗen,o addani en.saar manndelaa;yoo geno yoɓ on moƴƴere,e heɓde poolgu timmungu,e dow añɓe mon,haako ndaraniɗon ɓaleeɓe;e gidgol ɓerɗe mon,ko manndelaa dañi ko;saar yoo geno hokke ɗum;Aamiini.,A jaaraama ibiraahiima saar mo pulaagu .com,ngam weltaare e ɓamtaare fof nofotirnoo;a hollii leñol ngol.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ngurndam maa enne waddi nafoore

Ecrit par: n'diay (Invit ) le 21-06-2010 22:20

diokku golle seydi saar 
alla tagi men o fondaani 
aan o wadiima gando , katante leniol 
jobiido goonga ko alla wonani dum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaarde

Ecrit par: Ba (Invit ) le 22-06-2010 12:51

ko weltaare am mawnde e oonon ngenndiyaqkoove leniol am

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaarde

Ecrit par: Ba (Invit ) le 22-06-2010 13:01

weltaare tan ko ngonzon e dow mum ko .mi niaagi ALLAH nde juunnata haa juuta amina

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tinnaare men e leñol men

Ecrit par: Anne abou (Invit ) le 22-06-2010 15:56

saar yo alla rokke no njettinir ɗaa anniya maaɗa; mi waltii ma e golle maaɗa hee sanne!!!!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

dabbe gondo to itali bergamo

Ecrit par: abda deh (Invit ) le 22-06-2010 17:08

ko weltanaade ibraahiima saar e golemum mawde e lenol ngol yoo alla 6eydu balde e baawde on njaaraam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Merci Président

Ecrit par: Mamoudou Ndiaye (Invit ) le 07-07-2010 14:06

Merci Président

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

commentaire

Ecrit par: ba (Invit ) le 05-08-2010 16:53

m.sarr ibrahima courage on né enssembl merci

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 10 de 10 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
T      3    
F T  5  R6  GXJ
ADG  5HK  I    
 S  J   F  OC8
 P     TNI   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥