NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Babba Saadu
Moyenne:
Clics:2536
Sunaare Jibinat Nimse 2
Moyenne:
Clics:5931
Wangaadé Yonti
Moyenne:
Clics:2468
wallanbandi
Moyenne:
Clics:2771

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


ƁUNNDU GANNDAL: Hol to ardinooɓe diiwanuuji Fuuta-Tooro njooɗinoo? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 17-06-2010 )
 

Ecrit par MAMOUDOU GUISSE, le 09-06-2010 23:57

Pages vues : 17923    

Publié dans : Nguurndam Fulɓe, Ɓunndu Ganndal (Maamuudu GISE)


Image
E
ɗen njetta tariyankooɓe lowre men Pulaagu.com  e faayidaagal ngal ɓe ndokki ɓunndu ganndal. Sikke alaa gooto fof waɗii ko ndu ɓunndu mum. Ko noon ne kadi njaafnortoɗen yimɓe ɓee e no njaabortoɗen naamne mum en ɗee nih. Allah deh ina waawi tawa joom naamnal kala eɗen ndokka ɗum heen faamamuya maa kumpital e saggere mum. Haa hannde kadi eɗen toroo  banndiraaɓe ɓee nde ndokkata en miijooji mum en e ko mbaɗaten koo sabu  ina ɗowa en kadi ina yeeynanoo en e binndanɗe men paaɗe.

En mbiyino e winndannde men adannde wonde  kala diiwaan e Fuuta-Tooro  ina jogii gardiiɗo, kadi ne kamɓe fof eɓe njooɗoɗtonoo so woon ko kewi walla so woon ko jogori kewde. Hade men arde e doggol ɓeen yonntidanooɓe ɓe cuɓi-ɗen ina jojji laaɓtana mo woni kala wonde wonaa kamɓe tan laamii Fuuta sabu Fuuta woodii ko adiiɓe kadi ne duumiima caggal maɓɓe. Yaama tawa suɓngo maɓɓe ina dallinoroo tan e wittooji men ɓurdi abbaade e sahaa maɓɓe kono wonaa ɓurde-ɓe adinooɓe ɓee walla wuurɓe caggal maɓɓe ɓee.
No gorko mo Duwoyra wuro wiyata nih''Yonta fof e darnde mum, jamaanu fof e hoodere mum'', yaama tawa ɓe njogor-ɗen hollitde e ndee winndannde ɓee laatinooma koode e jamaanu mum'en kadi njaynii haa e ngee ñallunge. Ma en naatan hollitde holi ɓee laamɓe yontidanooɓe e mo woni heen kala hol to jooɗinoo ( hol to wonnoo laamorgo kala diiwaan e Fuuta-Tooro (ina gasa nih njalten Fuuta-Tooro haa naaten e diiwanuuji maa nokkuuji taariiɗi  ɗum).
 E oon sahaa: Laamtooro Sammba Umahaani laamii Tooro, jooɗii Gede.
 Bookar Baydi  laamii Halayɓe, jooɗii Demet.
 Mamma Siley Belal Raasin laamii Yirlaaɓe,jooɗii Pete
 Satiki Degle laamii Hebbiyaaɓe,jooɗii Jaaba
 Ibra Almaami laamii Laaw jooɗii Mbummba
 Abdul Bookar Kan laamii Boosoya,jooɗii Daabiya
 Siree Diyye Aali Tammbadu laamii Damnga,jooɗii Padalal
 Elfekki Buubu Siree laamii Ngenaar jooɗii Gaawol (caggal nde El fekki
 Follaa laamtii Ngenaar ko Maalik Hammaat Siree Dara jooɗoyii Ngijilon ).

 E oon sahaa ,so en njaltii Fuuta Tooro en naatii diiwanuuji taariiɗi ɗum, hawri ko e:

Sammba Al Haawa Demmba ina laamii Kaasu ina jooɗii Khaay
Ceerno Demmba Umaar laamii Ngalam, joowii Bakkel
Almaami Saada laamii ɓunndu,joowii Seen Debu
Albuuri Njaay laamii Jolof, jowii Yeŋ Yeŋ
Buur Siin Kummba Ndoofeen laamii Siin,joɗii Jaawle
Buur Saalum Gedal Kummba Ndagga laamii Saalum,jooɗii Caajaay
Yamar Mbooc laamii Waalo Barak,jooɗii Gaaye
Sammba Nguma Aali Hammaat laamii Njawdun jooɗii Ndar
Manel Faal laamii Mbayaar joowii Luga…….

So en ngartii e Fuuta Tooro, So batu laamɓe joodinooma ina waɗi ɗiɗo ɓe nganndu ɗon won ko  wonnoo hakkunde mum en e laamɓe mum en,haa so batu laamɓe jooɗiima ina tawtoree. Laamɗo heen diiwaan fof ara e innde Diiwaan mo ardii oo, kamɓe ɗiɗo ne ɓe ngara e inɗe maɓɓe keeriiɗe. Ɓeen ko Baraa Aamadu Maadiiw ina jeyaa to wuro ina wiyee Maadiiw omo reentondirnoo e Laamtooro,hono no Farmbaal Kahayɗi waadunoo e Abdul Bookar Kan nih.
Fulɓe noon mbiy ‘’yiɗande hoyre mum wonaa añande  Banndum’’ maa ngol konngol addan en adoraade naatde e Boosoya ngam jubbude hayso seeɗa e Laamu Abdul Bookar Kan haa  wooda ko cifiɗen e pergitte ɗeɓɗe felmondirdemo  e Farmbaal Kahayɗi.

Kuɗol Maamuudu Mammadu Gise

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : fouta, toro, lao, damnga, ngennar, halaybe, hebbiyabe


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 5 de 5 commentaires

naamndal

Ecrit par: usmaan gaajo to gaboo (Invit ) le 10-06-2010 13:39

almudel ngel 6ennaani hay taro ina juuro 6ee waliyaa6e leñol gollo too6e e pulaagu.com teenti e 6ulnoowo nduu 6unndu ndu horata 6ee6ata ndu ndiyam mum mettata haasetaake ngam ndakamme coomiizo e junngo oo 6ulnoowo nduu 6unndu ko ñaaga naadema nguurndam moxxam e cellal duumi ngal ko woona zuum ko naamndal am ko mbelle kam6e mona laamo kala ko diiwaan mum su6otoo zum walla ina jogi su6otoo6e hayso 6een njeyaaka e diiwaan mo cu6ateezo o jogori joozaade zo e kanko cu6ateezo o mbele o su6irte tawa wonto jannde makko tolni mbele won lexxi ngonduno eziin laamuuji ko wayno soonikoo6e walla jolfu6e tawatee6e hannde e nder fuuta so tawi na woodi so6e njooziima e6e mbata hol zemngal ngal 6e kaalata haa kam6e kala 6e nanondira yaafuya za66aama ngam pergite mbaa puujooje

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ɓunndu ballal

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 12-06-2010 22:36

A jaaraama ceerno maamuudu gise,ngam ɓunndu-ndu;ndu wonii ɓunndu ballal e ɓiɓɓe fuutaŋkooɓe,sabu hannde min nganndii;holko woni leydi fuuta e keeri muuɗum,e laamuuji muuɗum,e gure laamorɗe muuɗum.jooni ndiyam ɓunndu ndu;ittii min ɗomka,ittii e amen tampere,ndu laɓɓinii ɓalli amen;haa laaɓi cer,ngam kumpa momin ngon'dunoo e anndude leydi fuuta hannde iwii,mbiɗo heewnoo nan'de elfekki ngenaar,kono mi anndaano koɗum firti,cikkannoo-mi ko lefol laamu wiyetee noon,kono jooni a anndinii kam;ko neɗɗo laaminooɗo ngenaar;wiyetee-noon.,A jaaraama gise;jooku golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 14-06-2010 12:55

Seydi Gise, Maamuudu Mammadu, mbeze rewindii golle maaza, mbeze weltii heen. 
Yoo Alla wallu. Njokken golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaabawol fayde e Usmaan Gaajo

Ecrit par: Maamuudu Gise (Membre ) le 16-06-2010 12:31

Seydi Gaajo,a jaaraama, a juuraama, a ñaagaama kadi yaafuuya no feewi sabu leelde en jaavtaade naamne maaza; wonaa hay huunde noon mi wayru seŋaade tan,ngati ko e zanngal ngonnozen tuma nde winndannde nde yalti nde.  
Ruttaade e naamne zee: -to bannge suvngo laamzo to e laabi no oo suvirtee nih ma en ngartu heen tawa ezen vura yaajnaade heen caggal nde luggizinizen e wittooji oon bannge. 
-To batte Lexxi koddunoozi e laamuuji zi yeru jolfuve e sooninkoove tawateebe e ziin nokkuuji haa ngee ñallunge, ina tawee e mavve jaale konuuji laamve mum en kono kam fof e wade noon waylaano zemngal batirgal ko pullar oo tan haaldatee e batu.Maa wood ko feeñi heen e binndanze men paaze. 
Yaafuya Zavvaama seydi Gaajo .Alla dey ne waawi tawa ngol jaabawol ari ko ittandema saggere.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

seydi gise

Ecrit par: usmaan gaajo (Invit ) le 17-06-2010 14:51

nguura ko heewi sabu nguurndam ma ko nafoore jaabowol ma 6eydi kam ngartam rokki kam faamaamuya ittanii kam sagere yoo geno rokke sago ma

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 5 de 5 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
AKG     YRG   
G   N  L   TT5
YUQ  WOI  UTP   
R P  R   7  W1G
CAB     SSY   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥