NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


YONTERE AMG: Darnde Ahmadu Maalik Gay to fannu ɓamtaare Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 25-05-2011 )
 

Ecrit par GEƊAA SILLAA, le 30-05-2010 20:09

Pages vues : 15534    

Publié dans : Les News, Amadou Malick Gaye


Image
Ko e miijooji e darnde Ahmadu Maalik Gay PIP (Projet Intégré de Podor) sosaa e nder Fuuta. PIP noon ko eɓɓoore fedde Dental Nanngondiral e Ballondiral (USE: Union pour la Solidarité et l'Entre'aide). Nde ɓe naatnata fedde ndee e Fuuta, caɗeele keewɗe ɓe kawrii e oon sahaa. Sabu ndeen yimɓe ɓee ndoŋkuno waawde seerndude dawrugol laamanteeri e dawrugol ɓamtaare renndo.
O etiima no doole makko potirno waɗde DNB fedde wellitiinde, renndinnde yimɓe yarlitiiɓe, fellitɓe haɓde e kala ko wonaa goonga e potal, daraniiɓe ɓamtaare.:ellitde kala ko fa’ti e geɗe pine e dow janngingol ɗemɗe ngenndiije, darnude sardiŋŋaaji “kisal nguura”.

Hormaade e teddinde kala ko yowitii e aadaaji e goowaaɗi men, reende e semmbinde aadaaji men moƴƴi tammbiiɗi ɓamtaare men. Aawde giɗli e hoolaare, nuunɗal e potal, jokkere enɗam e jotondiral moƴƴal e nder renndo men.
Aamadu Maalik Gay ɓurnoo ardinde fof e nder liggeey ko mbaawka, nuunɗal, newaade keɓagol (daragol e dadagol), njuɓɓudi e peeje jumtuɗe, teeŋti noon e jotondiral hakkunde yimɓe ngal o wi’atnoo woni yumma ɓamtaare.
Aamadu Maalik Gay anndiraa tan ko wonde neɗɗo bellitiiɗo (mo alaa heedi heeda hay fannu gooto), joom ndimaagu e nuunɗal timmungal, mo luutndotaako kuule e sarɗiiji lelnaaɗi e nder batuuji.
Caggal nde o darni geɗe maantiniiɗe kaɓtorɗe yooro e caɗeele mum, Aamadu Maalik e sete mum pelliti tuggude e hitaande 1985 e nder PIP daranaade geɗe pa’tuɗe e jaŋde, heblude e humpitde hono ngooroondi ɓamtaare ndi nganndu-ɗaa mahdi mum ko ñalnde kala, njeñtudi mum ɓetetee ko e juutgol mum balɗe (ɓooygol).
Ko e nder yi’annde makko ɓamtaare, Aamadu Maalik sañi jokkondiral jowitiingal e fimnde hakkunde Eɓɓo Ɓamtaare Podoor (PIP) e renndooji les-lesi, jibinngal jaɓɓal wuraŋkeewal. Quum firti ko wuro eɓɓana hoore mum, mahana hoore mum taweede e waasde taweede ballal kala (ko ngal waawi wonde fof e to ngal waawi ummoraade kala).
Eɓɓoore PIP nde nganndu-ɗaa ko kayre woni hannde catal maantiniingal DNB, seeraani e jokkondirde e yimɓe fuutaŋkooɓe ngam wallondirde e mum’en e ko fa’ti e:
- waɗde gese gilneteeɗe;
- tiiɗtinde e semmbinde golle pedle dentuɗe, kawte e pedle gure ngam ɓamtaare;
- newnude ɓamtaare rewɓe e newnude kisnal ngaluuji tawaaɗi
- newnude ɓamtaare gaynaaka e haɓaade humambinnaagu;
- newnude cafrugol caɗeele ndiyam ɗe yimɓe dowri kam e jawdi mum’en ngondi ɗee;
- semmbinde heblooji jowitiiɗi e kuutoragol kaɓirɗe gollorɗe;
- semmbinde e yuɓɓinde peeje jowitiiɗe e golle fitaram-gollaagu yimɓe dowri ngam ɓamtaare ngalu diiwaan oo;
- newnude cellal ɓalli yimɓe e ɓamtagol moofte e ñamaale e nokkuuji dowri;
- waɗde heblooji jowitiiɗi e ngenndiyaŋkaagal;
- ɓamtaare rewɓe, sukaaɓe e mawɓe to bannge jaŋde e pinal wondude e coftal ɓalli;
- daranaade fannu ndema, awo e ngaynaaka;
- teeɗanaade  ɓamtaare e kala ñalawma.
Aamadu Maalik jannginii min kala peeje daranagol e peeje janngugol e nder laawol juutngol feewde e ɓamtaare.
Aamadu ina añannoo leñol mum gacce, haa huunde fof omo yiɗa gooto fof adda heen miijo mum. Sabu o yiɗaano wi’ee ko gooto tan ardii, walla ɗowata. Ko ɗum waɗi, omo aña hay ardaade pedle.
Kala ko o ummanii, ina jarana mo huunde fof, gila e kasoo haa e kasaŋka, sabu yenaneede o gollanaaki hoore makko, kono ko leñol makko e leydi makko.
Aamadu yiɗaa fenaande, yiɗaa penoowo, o yiɗaa kadi golle mbeɗe heen mi alaa heen.
Ina teskaa noon, hay gooto waawaa soodde miijo Aamadu Maalik. Hay gooto waawaa ɓoortude e makko wutte goonga. Giɗo makko e gaño makko kala ina nganndirnoo mo goongiyaŋkaagal. Ko ɗuum o wuuri haa o ruttii e joomiiko.
Ɓuriino wonde himme makko wallude banndiraaɓe riiwtaaɓe Muritani, haa o safra caɗeele mumen. Allah noon yettinaani golle e pellital o joginoo heen.
Ina seedta e Gay Aamadu Maalik wonde gorko ɓooyɗo hirande leñol mum. Hay nde o woni Ndar ndee, kala Alkamiis e Alet, Aamadu renndintuno Haal pulaar en janngooɓe ummiiɓe e diiwaan Ndar, ngam waajaade ɓe, yo ɓe njaggondir, ɓe njiida yumma e baaba, ɓe njannga ko ɗuum itti ɓe Fuuta, addi ɓe ɗoon. Omo hirjintunoo ɓe kadi ko feewti e magooji; ndeen “Liisee Federba”, janngatnoo heen ko tuubakooɓe e ɓaleeɓe joom en barke.

Image

Image
AMG (sara ñaamo)

Geɗaa Sillaa
Gollotooɗo to PIP
NJum


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : use, centre ahmadou malick gaye, bopp, solidarité, entr'aide, cimade


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 4 de 4 commentaires

Gorko duungel

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 31-05-2010 10:08

A jaaraama ceerno geɗaa sillaa;ngam ballal ma timmungal ngal ngaddanɗaa leñol ngol,mbiɗo wiya yimɓeɓe yoo mbaɗte ma hakkille;sabu kaa ɓamtoowa leñol,kadi haaldata nguurndam neɗɗo hononii,ko jiɗɗo ɗum,miijooji mumen ngoni gooti,darnde e anniyaa seertaani,a hollirii ɗum seydi sillaa.,mbiɗo jogii naamnde,naamndal gadanal;mbele ndee yontere Aamadu maalik gay,senegaal e morotani ɗoo ɓuri waɗde gollal makko ɗo,yontere nde ina heɓtinaa e ɗeen leyɗeele?.Naamndal ɗimmal,so tawii ina heɓtinaa;mbele ko hikka fuuɗɗii walla ko gila nde o wirnii?.so tawii heɓtinaaka;holko haɗi leñol ngol ummaade e wuurtinde ko maayaani golle Aammadu maalik gay,ngam hay gooto ardaakimo e leñol he yooɗde golle e moƴƴude golle?.tawa noon golle maakko so ina wuurtinee yoo taw koy nder reedu fuuta;ɗo totti kala kala makko ɗo.Naamndal tataɓal,mbiɗo nana omo inniraa santere Aamaadu maalik gay to ndakaaru dowla senegaal,mbele wonkoo innaraa goɗɗum,e nder leydi senegaal waalla e nder leydi moritani;haa teeŋti e nder fuuta meeɗen o?.,ceerno sillaa mbɗo ñaagii yaafuya;so wonko ñawi e binndi he,walla ooñii e haala he.A jaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaabaro nder jaambaree6e

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 31-05-2010 12:48

ajaarama gedaa silla ngolle maa tiid badde faayiida min mbii yoo geno yormo yaafo amadou malik gay yaafo kalo may6e jul6e kalo somi faamii haal maa e nder haalo maa amadou malik gaye ko golle o ardin hoore makko amadou ina faam noo lenyol waawa 6antaade taw janngaani amadou ina faam noo fuuta waawa 6amtaade taw en naataani e politik kono banndi raa6e heew6e paamano yi yannde makko e nder diwaa fuuta sabu wasnoo de fande e jogo noode haqqil hanki wiide ka duum doo hew6e ko duum mbadnoo haqqil mumen sabu fuuta ina jeyaa ko hannoo en 6amtaade hanki wiide kaari en fotaani ardaa min fotaani miijaade min ndew heen sunno ko galle kaari en peyju noo min ndew hee amadou malik gaye yehii kono gelle amadou ina keddii banndi raa6e wuur6e 6ee yoo eto rewde e golle amadou malik gaye sabu ko mantaare wonade afrik wonande senegal wonade fuuta so duum mennii mbodo yetta cerno aliw kontee hayso ganndo ndiral woodaani mbodo nyaago geno yoo alla juunnu gurdam maa sabu sahaa ada 6eyda heen binndan de mbadde faada duun saydi kontee en calmi nii ibraahi ma sarr mbo pulaagu .com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Amadu Malk Gey

Ecrit par: ndiaye mariam (Invit ) le 04-06-2010 19:16

Jimol pulaar fi,yde Amadu Malik Gey Woni yi,de hoore mum, ko darniizo lenyol mum. Guurzo mo mayataa, ko darniizo lenyol mum. haloove ndexa taa, golle e balle maa. Yoo Alla , yurmo yaafo maa, yoo ,juuzze monje njavvo maa.Yaa bark lenyol maa. 
Abdaraamani Fejjoor to RISA Tool 2002 ballal Marim NDiaye

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mariam

Ecrit par: Haadii Aan (Membre ) le 06-06-2010 05:25

A jaraama mayram ko wallaahi ko jimol ngol wiy ko firtotaako AMG ko lenyol tan woni mgoxa mum ko o kaawis e nder lenyol ngol !!!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 4 de 4 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
RLA     61M   
 I  6  T T  373
 4  MRS  3T4   
 X  2   4  1YI
 G     P87   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2018 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥