NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


JAAMBAREEƁE MEN: Yontere Aamadu Maalik Gay e Pulaagu.com Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 25-05-2011 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 26-05-2010 01:16

Pages vues : 21986    

Publié dans : Les News, Amadou Malick Gaye


Aamdu Maalik Gay
Gorko mo yejjittaake!

Ñalnde 28 Duujal 1989, fulɓe mbaasii jaalal, gorko hakkunde worɓe, ngenndiyaŋke hakkunde ngenndiyaŋkooɓe, pellitɗo hakkunde fellitɓe; biyɗo so Fuuta ɓamtaaki, foototaako,, haaɓataa, tampataa! Holi oon gorko mo weeɓaani hono mum? Ko Aamadu Maalik Gay mo Duungel Wuro Doole diiwaan Laaw to Fuuta-Tooro. Pulaagu.com ummaniima hannde mawninde oo giɗo leñol, Pulaagu.com ummaniima hannde toownude innde oo giɗo pulaar, giɗo leydi mum, giɗo Afrik fof,  haa innde makko ɓura golle makko toowde walla fota heen.

Hol gonnooɗo Aamadu Maalik Gay? Hol ko wonnoo darnde makko? Hol ko golle makko ngaddani fuutaŋkooɓe? Hol ko ndon-ɗen e ngaddiin makko e renndo ngo? Ko hono ɗee naamne min njiɗi addande en jaabawuuji mum'en tawa ummii ko e juɗi walla kunuɗe anndunooɓe Aamadu Maalik, wonndunooɓe e makko, gollodinooɓe e makko gila hannde araani.
Ko ronaa fof ko ganndal ɓuri. Aamadu Maalik daraninoo ko ganndal sabu makko yenaneede ko ganndal jibinta ɓamtaare! Ko ɓamtaare reenata leñol, dannda haŋki mim, hisna jeyi mum. Kala ko o gollunoo e renndo ngoo huccinaa ko yoo ɓamte e fannuuji nguurndam kala, gila e faggudu, renndo, cellal en ngonka moƴƴa. Ndee yonetere nde nuɓɓin-ɗen e lowre men, eɗen innira-nde toownude innde Amadu Maalik Gay, eɗen ndaranii anndinde renndo en e ko satii ɗum won darinooɓe haŋki ngam hannde ɓura; gooto e maɓɓe wiyetee ko Aamadu Maalik Gay!
Amin eerii kala fuutaŋke e kala pullo nde yantata e amen e ndee yontere mawnde nde ndesan-ɗen mawɗo men tedduɗo oo. Eeraango ena hucci e lowe men lowe fulɓe hono Peeral, Yaakaare, Mbiimi, Pulaar.org; rajooji hono rajo Pete, rajo Renndo, rajo Haayre Laaw, rajo Fonndu nde ɓe mballata-en townde daaɗe men haa golle ɗe ciimtat-en ɗee nanee e jookli winndere ndee kala! Amin noddi musidɓe kala wonɓe e Facebook nde mawninta jaambaaro men daraninooɗo ɓural men haa ñalnde hooti e joom mum. Ñalnde 28 Duujal ndee, gooto fof ena ñaagaa nde waɗata natal makko e heftinirde mum (profil). Aamadu Maalik foti ko mawnineede kala sahaa, yonta oo anndinee mo o wonnoo, ko o golli sabu ko anndude wayɓe hono makko ena ngoodnoo e renndo men hokkata en semmbe e cuusal ngam janngo.
 En puɗɗoriima ndee yontere e innde Alla, yo en ngortoro "alhamdu liL'Laahi Rabbil Aalamiina.
Yoo wuur innde Aamadu Maalik Gay haa cay, yoo wuur pulaar!

Kuɗol Ibraahiima Saar

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : amadou malick gaye, pulaar, union pour la solidarité et l'entr'aide, renaissance du pulaar, projet pip, centre bopp, dounghel


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 6 de 6 commentaires

binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 26-05-2010 09:24

Ene laavi won'de hono Aamadu Maalik Gay en, na ngoodi, kono keewaani. 
Kanko e Alfaa Ibraahiima SOH, mo Gine e wazve. Ko kamve ngadii wiydi Pulaar na janngoo hedde hitaande 1956 e nder Paris. Ndeen, ko ve sanzaaji. 
Ve cosi alkule biyateeze alkule Keer, biyetenooze alkule Mbaany, ve puzzii janngude Pulaar e Farayse. E hitaande 1958, Aamadu Maalik felliti hootde Afrik, fayi Senegaal, sosi fedde wiyetenoonde, fedde sukaave Haapulaaren, wontoynde fedde vamtoore Pulaar. 
Ko Aamadu Maalik adii janngin'de Pulaar e Senegaal, adii sosde fedde. 
Kadi Aamadu Maalik woni dawriyanke paarnorinoozo Pulaar e fuutankaagal. Kadi ko o dawriyanke mo wazaano e hakkille mum keerei hakkunde leyzeele Afrik. Ko vooyaani ko en njanngii e Flamnet hare hakkunde makko e Moktaar Wul Daddaa. Kadi o maayi ko e javvagol riiwaaoove leydi mum en Moritani. So oozoo nezzo inniraama yontere, ina jojji.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Gorko duungel

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 26-05-2010 10:21

Aamadu maalik gay-mo haŋki,Aamadu maalik gay-mo hannde,Aamadu maalik gay-mo jaŋngo,Aamadu maalik gay;ko guurɗo birniiɗo gite yimɓe,ngam golle ɗe o waɗani leñol fulɓe;ɓesngu men yejjittaa,ganndo jom kuɗol e kaayit;darnde mum e ɓamtaare pulaar yoolotaako hay gooto faaytataa.sabu omo jeyaa e adiiɓe daranaade pulaar,o daɗɗii batuuji keewɗi;ngam pulaar o yoo jaŋnge yoo winnde,mbele leñol ngol ina ɓamtoo.o nootiima batuuji keewɗi e nder winndere he,ngam tafde Alkule ɗemɗe ngenndiije;omo jeyaa e teeŋtinɓe ngal meeɗen pulaar,yo ngal tafane Alkule e ngaddiin meeɗen,ɗuum wonii woodii.o winndii defte keewɗe e ɗemngal pulaar;seede mum ko baagal ɗaɓɓoowo,kala ngenndiyaŋke ina seedii ɗeen golle.seydi saar;Aamadu maalik gay so hokkaama yontere ngam mawnin'de golle muuɗum;iih ndaw ko haani.eɗen mbiya yimɓeɓe yoo tiiɗno mbaɗta heen hakkillaaji mumen,moni fof adda heen ballal muuɗum timmungal;e fotde ko waawi,ngam mawnin'de golle gooto e jaambareeji meeɗen,koy mawnin'de leñol muuɗum jeyaa,neɗɗo noon so mawninii leñol muuɗum, geno mawninan-ɗum,ko noon ne kadi;so neɗɗo famɗinii leñol muuɗum,geno famɗinan-ɗum,yoo geno faabo.ko ɗuum waɗi,bayɗo no Aamadu maalik gay en,ko geno mawnini ɗum en,nde leñol ngol ñeentini golle muuɗum.ngam Aamadu maalik gay;ko guurɗo mo maayataa,sabu golle mum,e darne mum,e mbaawka mum,e ganndal mum,e jawdi mum,nafoore muuɗum;e leñol fulɓe e Aduna he gasataa,maa Aduna kaa gas;golle makko ina nafa;ina naftoree.yoo geno waɗmo ɗo waɗnoo maayɓe malaaɓe,aamiini. ,,A jaaraama Ibiraahiima saar,ngam ndee winndannde ko waɗnde faayiida.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ina himmi sanne

Ecrit par: usmaan gaajo to gaboo (Invit ) le 26-05-2010 10:56

ndaw ko foti ekala esaha rutta naade jaambaree6e mum e filli taade golle mum ngam 6e nganndaa no ina ke6a anndude anndunoo6e ina ciftora nde tawno nezzo wona duu6i keewzi haalata zum wonaa kadi sabu famzude duu6i majjintazum ndeke en paami nezzo ko golle e balle golle noon ina keewi fannu sabu aza waawi gollanaade hoore ma walla galle ma walla wuro ma sa wirniima jango 6een ciimta golle ma kaala haala ma kono golle 6urze mawnude ze ko golla naade leñol mum yeeya heen doole mum e jawdimum haa waasira zum fittaandu mum e oon sahaa ma leñol mum ruttuzum teddungal pulaagu.com on mbeltanaama ngam nde ndari zon e ubbidde 6een 6e maayaani sabu hono 6eezo ko wirnii6e e gite kono ngona maay6e on njaaraam egolle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

djidmi wiide ko oodo djom oodo sud wall

Ecrit par: thierno sy (Invit ) le 27-05-2010 04:29

walla websud mate kankone kam o yiddi benudedo walla kankone ko dotan o haadata o bennatado min somi ouditi tele makko ko imas mo tawanoomi ton o tan tawanmi toon hajooni gila 2oo6 haajooni sansetaake hudekay ko ma yaara yeeso kono wona tankay darade do wootere dumkay ala gartam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yo Alla hinoo ɓee jaambareeɓe

Ecrit par: Umaar (Invit ) le 27-05-2010 21:16

Hino moƴƴi buy winndugol maanditaare wonande ɓee jaambareeɓe men sabu Fulɓe heewɓe anndaa ɓe. Yo Alla hinno ɓe yaafoo ɓe.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

seydi Gay

Ecrit par: geelel (Invit ) le 28-05-2010 18:58

Darnde ma fof ko ndimaagu, a woniino barogal mawngal, calinoongal yaawaare. Hay leñol gootol a yedditaaki ndimaagu mum,ko dimɗal e potal wonnoo darnde maa,kala mo alaa ngoon miijo wonaa jahdiiɗo ma,njah ɗaa ko nde añɓe coŋngi leñol maa.ko ndeen ngummi ɗaa ndiiranɗaa fuuta ma,ko ndeen joome noddit ma,a yahii kono haa cay! ko a keddotooɗo. Faam a lelaaki lelnde bonnde. ñalaande ma laatiima no 15 duujal no duttagol Aamadu Hampaate Bah gorko mo Bañnjagara.Gorko Duungel yoo geno yurme yaafo ma alijanna toowɗo wona jipporde ma, Mohamadu (SWL) wona njaatigi ma

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 6 de 6 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
QGD     N1O   
C N  D  4 8  6NF
Q46  YCM  88K   
 E  T   T  UL1
9EL     W5A   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥