NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Wanngaade yontii
Moyenne:
Clics:4257
maimouna barry
Moyenne:
Clics:3957
Pular 2
Moyenne:
Clics:3808
Baaba Maal - Acoustic Live
Moyenne:
Clics:18898

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


DOWLAAJI DENTUƊI: Muritaninaaɓe ceppi e Waashington DC! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 11-05-2010 )
 

Ecrit par HADY ANNE, le 11-05-2010 16:51

Pages vues : 17277    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image Muritaninaaɓe wuurɓe leydi Amerik ceppii ñalnde Aaɓde 10 Duujal 2010 yeeso jooɗorde (ambassade) Muritani wonnde Washington DC, laamorgo DD Amerik, yiɗde holirde metere nde be njogii e haala gardiiɗo jaagorɗe leydi maɓɓe Mohamed Wul Mohamed Lagdaf haali ñalde "mawningol ɗemngal Arab". O wiyno: "Laamu Muritani ina jogii anniya huutoraade ɗemngal Aarabeere e kala liggorɗe laamu, janngirɗe e wittooji ganndal". Kono kala keɗɗiiɗo ka haala ina faaya wonde faandaare maɓɓe ko yiɗde warde pine e ɗemɗe ɗe ngonaa aarabeeje gonɗe e Muritani.

Jaagorgal kalifinaangal Pinal e Cukaagu Siise Mintu Boyda teeŋtini haala mawɗo makko nde o holliti ko "ɗemɗe kalateeɗe e leydi ndii kaɗii Arab ƴellitaade". Dille ngadii waɗde ko to Muritani caggal nde ɓaleeɓe jaŋngooɓe e jaaɓi haaɗtirde Nuwaasot ceppi ngam holirde Salaare mum'en e ko laamu nguu wowli koo. Ko ɗum kadi waɗi Muritaninaaɓe wonɓe Dowlaaji Dentuɗi Amerik rentude Whashigton DC hollitde metere mum'en, sibu laamu leydi maɓɓe ina suuti leñol ngootol, ɗemgal gootal ina fawi dum e dow ɗemɗe goɗɗe ɗee.
Muritaninaaɓe heewɓe nootitiima e noddaago ngoo: rewɓe, worɓe e sukaaɓe, ɓee ngummiima Sinsinaati, Kolumbus, Niw-yorko,Filadelfiya e Washington, gooto kala ardi e pellital yiɗde hollude hay gooto huccittaa e pine walla ɗemɗe ena mbaree tawa ndillaani. Ko ɓurii heewde e alluuje ɗe ɓe mbeeyni e seppo ngoo hollitta ko salaare caɗeele pawaaɗe e dow ɓaleeɓe e ɗemɗe mum'en gila duuɓi. Ena winndaa heen "Min jaɓataa, ɗemɗe amen ina momtee, pine amen ina mbaree, neɗɗaagal amen ina yaɓɓee sibu yiɗɗe mawninde Arabeere e arabaagal; ko min juulɓe kono min ngonaa arabeeɓe, min caliima macugaagu etee yoo laamu ngu dartin ɓittude haɓantooɓe jojjanɗe aadee". Hohooɓe yuɓɓinɓe batu nguu kollitii wonde ɗee caɗe fof ena njeyaa e ko ummini-ɓe, haa teeŋti e potal ɗemɗe.
"Amin ngoogɗini potal ɗemɗe ngendiiji fof ( Arabeere, Pulaar, Sooninkoore, Wolof e Wamaraŋkoore). Yo ɗemɗe ɗee fof ndokke hakke majje e leydi Muritani". "Dawrugol leydi Muritani yiɗi ko hiiɓde ɓaleeɓe sabu leñol so haɗaama demngal mum maayat, dum noon min caliima wareede".
"Hay gooto hoto to yiyru seppo amen hannde salaade ɗemngal arabeere, min calii ko yoo ngal ɗemngal huutore ngam hiiɓde ɓaleeɓe Muritani. Sabaabu seppo ngo ko ha laamɗo leydi ndii annda  bonannde wawnde jibineede e ɗi halaluuji e jeertinde laamu Amerik e Aduna oo kala, yidde amen jam e kisal nder leydi amen".
Ɓataake huccinaama e laamɗo leydi Muritani Mohamed Wuld Abdel Asiis; jaagorgal Amerik kalfinaangal jokkondiral hakkude leyɗeele e pelle jojjanɗe Aadee gonɗe e Amerik.
Ko waktu 2ɓo kikiiɗe seppo ngoo dartii, yimɓe ɓee mbaynii, ndokkondiri aadi ina njokka hare haa potal waɗa e leydi Muritani.

Kuɗol Haadii Aaan

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : manifestation, mauritanie, washington dc, arabisation, esclavage, droits de l'homme


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 11 de 11 commentaires

Fotiino waɗeede gila ko ɓooyi!

Ecrit par: MbaayoGalo (Invit ) le 11-05-2010 17:21

Musidɗo tedduɗo,Haadii Aan a jaaraama e ndee winndannde. 
 
Sikk alaa, hono ɗii seppooji potiino waɗde haa huuɓtodina e nder aduna oo, gila Farayse, Itali, Espaañ haa e dowlaaji dentuɗi Amerik e kala to ɓaleeɓe Muritani tawetee haa teeŋti noon e nder leydi. Safalɓe potii anndineede ko rendaaɓe; ndaa rennduɓe peccat.  
 
Miin kaaloowo oo keɓ-mi BAC am ko e ɗemngal Arab, ngam hollirde kala janngoyɗo ndee winndande annda ɓaleeɓe Muritani calaaki janngude e jannginde ɓiɓɓe mumen ɗemngal Arab, kono ina naamndii "hakke" ɗemngal mumen neeniwal haa timma. 
 
Mawɗo leydi Muritani nde ari ƴamde lefol laamu, ari tuubanii ɓaleeɓe woykinii (bojji jiɗɗo humtude haaju mum e nder wuro Kayhayɗi), kono ɗiin bojji ngonnoo ko haa mi laamoo mi waɗa ko weli mi. Ndaw ko haaɓnii: woote e nder Muritani ɗo ɓaleeɓe coodirtee ko jaasi ujunnaaje ɗiɗi ɗiɗiije. Ina gasa wonde tawa ɗii haalaluuji "ministereeɓe" muusaani ɓe. 
 
Miin ko wayi nii bettaano mi hay seeɗa; so wayaano nii haawa mi; capaato ko ullundu hay so hajjoyii doombi potaano hoolaade; capaata ko puuyɗo mo renndotaako!  
 
Holi nde woon e ɓaleeɓe Muritani nganndata koye mumen?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Darnde tan woni feere!

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 11-05-2010 19:59

A jaaraama Haadii Aan e ndee winndannde! Tiiɗnaare ena mawni to Dowlaaji Dentuɗi sabu jolɗe ɗee ena ngoɗɗondiri no feewi: ko wayi hono Sinsinaati e DC ɓadondiraani. 
Ummaade daroo wiya alaa ko ehujjaaji men njeyaa. Ndee hare noon en padaani haa huɓɓi nde ndari-ɗen sabu Pulaagu.com wiyi ko yoo pulaar jannge, ƴellitee, huutoree e fannuuji ganndal kala! 
Kala mo wiyi ena ubba ngal, ubbee!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ngendi

Ecrit par: Haadii Aan (Membre ) le 11-05-2010 20:55

On njaaraama Baayo galo e Ibraahiima Saar  
Ceerno Baayo haali hala kaa sibu heewve no makko nana Moritani njangi ko arab kono caggal ve ngonaa safalve ve ndokketaake hakke mavve. 
Ceerno Ibrahiima ko goonga jolze zee ine ngozzondiri kono pelitzo duhaade yiyat xixxam, pine Lexxi men yo njaran en kala kala on njaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Hii ann ko ɗee daabaaɗe ngoni?

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 12-05-2010 07:48

Ceerno Haadii woppu daaɓaaɗe ɗee aan ne, sabu ko e hohooɓe njeya-ɗa!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mbaayo haalii ko iwiataa

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 12-05-2010 07:51

Seydi Mbaay tawde ko Aarabeere njaŋngu-ɗaa, hay gooto waawaa wiyde ko a gaño aarabeere! Ko añɓe ngaani tan ena mbicca e mɗɗ mbonɗam kono nafaani. So a yiɗii hoore maa tan, añɓe ngona bonnitde-ma. En njaɓaani!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

TINTEE!! TINTEE!!

Ecrit par: Abdullaay Yerel Soh (Invit ) le 12-05-2010 09:41

TINTEE KADI WON NYENGAA6E KADI INA MBIYA YOO PULAR WINNDE E KARFE ARAB; TAWA KO SAFAL6E NGONI CAGGAL MUM EN! KO WAY HONO GOSTAADO ABUU DMMBA SOH NIH.YIM6E INNA POTI 6AMDUDE E WON6E NDER LEYDI TO KO WAY HONO FEDDE 6AMTAARE PULAAR E JAAYNDEEJI E JAAYNDIYANKOO6E FOF.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ko dum ƴoƴe coomde kaadtudi naafigaagal

Ecrit par: Dooro Gey (Invit ) le 13-05-2010 21:50

Ceerno Haadi a weltanaama e ngol ciimtol paayondinngol. En mbiyataa yaakaare alaa, kono yolnde nde ko juutnde sanne, ngati ko ndafu moritaninaabe safalbe , ko ɗum hakkilantaagu. Mbeɗe sikki ɗum naamnii ko duuɓi hare haa nde goonga feɗti kala. Alaa kay, wonaa aɓe majji ɓaleeɓe ngañaani aarabeere, kono aɓe njenanaa nde wonaano waawnere nde ɓe ɓuraani hay gooto waawde arabeere. E tee ina laaɓi ko ngal kiiɓirgal ɓaleeɓe tan, ngati kaltiiɗo e maɓɓe kala nani janngina sukaabe mum e ekkolaaji ɗo e Moritani, ɗo jaŋngintaake so wonaa e farayse e enngele; joom num ruttoo haalda kadi e jannginoobe nder galleeji ( kadi tawo ko ɓaleeɓe, sabu ɓe mbiyata ko ɓeen ɓuri waawde farayse, ekw...). Wadde ko naafigaagal boltalal.  
YOO HARE JOKKU.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

saminaango banndiraabe

Ecrit par: aliou mangane (Membre ) le 13-05-2010 23:52

:cry miin dey nganndumi ko hooram, mi woyi ; sabu jaambareebe njehii

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Darnde

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 14-05-2010 09:12

Banndiraaɓe on calminaama on njuuraama on mbeltanaama,sabu moni kala addii miijo mum,e ndee winndannde faayodinnde.Eɗen njetta ngaddu winndannde o -woni haadii Aan,sikke alaa so ɓaleeɓe moritani mbaɗii seppooji e hollude,e metter mumen Aduna ka,ɗe mbaɗetee e nder leydi mumen,ko huunde moƴƴere ɓe mbaɗi,kadi ndee ummannde wonaajooni nde ummanaa,nde ummaama ko ina tolnoo jooni e duuɓi 30,eno dartol nggol wiy-ri en.sotawii safalɓe naŋtii ko wiy-de sabu tan ko en juulɓe-maa ngonten safalɓe,ko fenaande nde alaa ɗo tuggi,nde alaa ɓaarii.kadi e wiy-deɓe ko maa arab jaŋngee alay sago ko fenaande,kadi yiɗde-ɓe marde ɗemɗe keddiiɗeɗe.ngal jaaborgal kalfinaandal pinal,wiy-demo ko ɗemɗe ɓaleeɓe kaɗi ɗemngal arab mawnude haa ɓura ɗo ko fenaande,sabu ɓaleeɓeɓe ina njannga Arab,ɓe calii ko waɗteede Aarabeeɓe.Eɗen mbiya pelle baɗooje,e pelle goɗɗo,gonɗe e leydi moritani,kaɓantooje ndimaagu ɓaleeɓe,e salaade penaale pependaaɗe,ɗe safalɓe moritani jogitii gila haŋki haa hannde,enen fof ngannden sago men ko wooto,mbaɗden junngo e faandu-gollal mem e darnde mem wona gootal,ɗu woni sodorde ɓamtaare meeɗen ko yaawii.yoo geno won baallo haa keɓen sagooji men e leñol meeɗen-aamiin.Aliw manngaan,walla mi wiy-maa tokara,nafata en hannde ko daraade,wonaa woyde,kadi jaambareeji ngasaani,ɓee dariiɓe ina kaɓee jamma e ñalawma,e waɗooɓe seppooji,e ɓee waɗooɓe dawrugol,ina kaala penaale safalɓe mbaɗata e nder leydi moritani,ɓeen ko jaambareeɓe timmuɓe ɓe mbiyetee.jokken darnde men mbaasen yahrude caggal geno won'di koy meeɗen,ngam koy goonga selluɗo ngonɗen.on njaaraama.jokkee golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 14-05-2010 15:28

Golle mon njoozii. Kono, yoo zum jokku, zum saroo. 
Kala zo ngonzen, mbazen zoon njuvvundi ceppen, kadi nodden walloove en seppude, ngam havde e fenaande, njiyaagu e lexxiyankaagal; gonngal Moritani ngal. 
Won vurnoove en vitteede, kono nde won'de kavaama, hannde ndimzii. 
Jamma jamma accaa ceezu.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare burtunde

Ecrit par: Bah Mohamed Hamidou (Invit ) le 03-07-2010 00:18

Njaafo don noon mi wona bawdo windude Pular o no feewi, kono non mi weltima no feewi e golle mon he. Mi weltaniima kala bi Pullo gondo do e Amerik ha tenti non e Muritani najo. Cikkannomi ko hono dedo gede ngala ga ko Afrik tan keddi, kono non on kolliri tigi ko ngondon ko, dom non barnorode ko ngondon ko no moyyi ha wada barke. 
 
I am BAH Mohamed Hamidou, from Mauritania. I am a student at the University of Nouakchott. I am now in the United States of America to do INTENSIVE Courses for two months at the University of Delaware. I send my thanks to PULAGU in the United States of America. I realy appreciate your high desire to demonstrate your exraordinary words to your countries that you left behind you at about thousands of kilometers. My last words to you is that YOU have to be YOURSELVES, and BE PROUD OF WHO YOU ARE , NEVER FORGET TO BE AT THE SERVICES OF YOUR COUNTRIES.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 11 de 11 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
3      HNE   
B H  U  J H  URU
1X2  CLR  F S   
 T  A  H Q  EFB
 5     UEL   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥