NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GANNDE KESE: Pulaar naatii e yamre Unicode 1.8 CLDR (Common Locale Data Repository) Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 05-05-2010 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 05-05-2010 13:07

Pages vues : 22358    

Publié dans : Les News, Gannde Kese


Image Ko go'o e daartol ɗemngal men pulaar naatneede e resorde humpito ɗemɗe winndere wiyeteende CLDR  (Common Locale Data Repository) nde fedde Unicode hesɗitinta hitaande kala! Ko e ndeen resorde kala gollotooɓe masiŋaaji ngaanndi ɓamata humpito toɗɗiiɗo ɗemɗe ngam yaltinde ɗee ɗemɗe e tafirɗe (topirɗe). Ko eɓɓannde nde ANLoc yuɓɓini e ballondiral laamu Kanadaa. Golle ɗee puɗɗi ko e lewru Yarkomaa 2009, ko jooni njeñcudi ndii bayyinaa.

Hol ko woni Unicode? Unicode ko tuugnorgal nanondiragal hakkunde huutortooɓe ɗemɗe e nder masiŋaaji loowɗi gannde kese ngam alkulal kala goodngal tawa masiŋaaji fof ena keftina sabu mum jogaade tonngoode heeriide. Unicode ko ɓamtaare mawnde wonande woottiɗinde jaltingol binndi e masiŋaaji sabu ko kañum lomtii ko wiyetenoo "dokkol kelle" (code page). Hade feere Unicode nanondireede, ɗemngal fof, walla ɗemɗe ɓadondirɗe fof njoginoo ko "dokkol' mum'en keeringol. Ngol dokkol fawii ko e tuugnorgal ASCII (American Standard Code for Information Interchange) woni denndaangal kuule kuutorteeɗe ngam winndude ɗemngal engeleere. Caggal ɗum ASCII yaajtinaa ngam yaltinde caltuɗi ɗe ɗemɗe goɗɗe keerorii. Yeru dokkol ISO-ISO 8859-1 huutortee ngam yaltinde alkule yoga e ɗemɗe hirnaange Orop wano farayseere walla doccere (allemand/deutsche). Kono dokkol ASCII ena waɗi ella mawɗo: kala nde ngummi-ɗaa e winndude ɗemgal keeringal pay-ɗaa e goɗngal, binndi ɗii njaaɓondiraani. Ko ɗum waɗnoo hello dokkaango e ASCII keeriiɗo waawaa yaltinde alkule dokkaaɗe e ko wonaa ASCII. Ko ɗum waɗnoo so neɗɗoo neldii alkule e Enternet horoo yaltinde no fotiri sabu dokkule ɗee njiidaa.
Hol ko woni dokkol?
Dokkol ko doggol limtooje biineeje (teelal biinere) kuutortooɗe diiñol 2 (base 2). Ɗum firti e ganndal nganndi ko limtooje ɗee ɗiɗi tan kuutortee ngam wostondirde e ngaanndi humpito: limtoore (1) e limtoore (0). Limtooje ɗee ɗiɗi so ndentii (01) mbiyetee ko bitte (teelal bitere). Ngam yaltinde alkulal e dokkol ASCII, bitte jeeɗiɗi kuutortenoo (yeru 1010111 ko alkulal "W"). E nder tuugnorgal ASCII, alkule 128 ena cifaa heen, limooje majje ko 0 haa 127. Kono masiŋaaji ngaanndi hannde kuutortoo ko bitte 8 ngam yaltinde alkulal. Hol ko addi ɗum? Waɗi noon ko alkule 128 ko ɗemɗe leyɗeele gadiiɗe e gannde ɗee tan kuuri. Ɗemɗe goɗɗe ɗee ngalaa heen. Kadi hakkunde ɗee ɗemɗe, gostondiral woodaano sabu dokkule ɗee jaaɓondiraani (nanondirtaa). Ngati, nde ganndal fuɗɗii yaajde, ɗemɗe kese njiɗii naatneede e gannde Ngaandi, tawaa ASCII yonataa. Ko ndeen miijo ɓeydude e dokkol alkulal fof bitere ɓamaa. Ɗo huutortenoo bitte jeeɗiɗi (7 bit) ngam sifaade alkule, bitte jeetati (8 bit) mbaɗti huutoreede. Ko ɗum waɗi alkule kaaɗnooɗe e 128 njaajtinaa haa keɓi 255.
Peeje keeraniiɗe ɗemngal gootal fof mbaawaa huutoreede e ɗemɗe goɗɗe! Ndeke sokla woottiɗinde dokkule ɗee waɗi Unicode (uni=gootol + code =dokkol) soseede. Ko ndeen, yeru, dokkol JIL (Japanese Industrial Standard) naatinaa heen ngam sifaade alkule Sapoo (Japan), yanti heen alkule ujunnaaje kuurɗe ɗemɗe keewɗe hannde.
Pulaar heɓii hannde fartaŋŋe naatneede e Unicode. Ko ñalnde 17 MBooy 2010 Consortium Unicode (Dentital Unicode) habri wonde yamre mum 1.8 yaltii. E ndee yamre, ɗemɗe keewɗe ɗe ngalaano e Unicode naattii heen, wano Pulaar/fulfulde (ff). Ndee yamre Unicode ena ɓeydaa e mum hakke 22% humpito e yerondireede e yamre ɓennunde ndee. Ena teskini e jaltugol ndee yamre ballondiral hakkunde Unicode e ANLoc (African Network for Localization) dental toppitiingal nokkuɗinde gannde kese kumpitirɗe (TIC). Ko laamu Kanadaa huuri fere eɓɓannde ndee fof waɗi e ɗowgu CRDI (Centre de Recherches pour le Développement International) ngam wallude leyɗeele Afrik to baŋnge wiɗto. Woni fayndaare ANLoc ko naatnude ɗemɗe Afrik e gannde kese tugnaade e kuutorgol ɗemɗe ɗee e nder topirɗe (programs).
E wallondirde e Afrigen, ANLoc siynii eɓɓannde mum naatnude ɗemɗe keewɗe e gannde gaanndi. Pulaar/fulfulde (ff) wontii hannde gootal e ɗemɗe baawɗe naatneede e kala masiŋ kuutortooɗo gannde kese wano cinnde, IPone, IPad, Windows, Linux e kuutorɗe goɗɗe ɗe en mbaawaa limtude. Ko to Unicode feewnooɓe ɗeen kuutorɗe keɓata humpito heeroriingo ɗemngal kala ngam naatnude ɗum e kuutorɗe mum'en. So Microsoft, Samsung, walla Apple paamii keewal fulɓe ena waɗani-ɗum'en nafoore, haawnaaki jooni njiyen kuutorɗe njalta ena loowaa pulaar haa timmi... Mbiyen Aamiin...

Kuɗol Ibraahiima Saar

kelmeendi [pulaar/français/English]

biinere: binaire (binary)
bitere: bit (bit)
bitte: bits (bits)
diiñol: base [arithmétique] (base)
dokkaade: coder ([en]code)
dokkol: code (code)
jaaɓondiral: compatibilité
limtooje: chiffres (digits)
tafirɗe: logiciels (software)
resorde: référentiel (repository)
yamre: version

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : pulaar, fulfulde, unicode, anloc, acalan, norme ascii, système binaire


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 20 de 20 commentaires

Binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 05-05-2010 13:04

Seydi SAAR, a jaaraama e habrude oozoo wakaru moxxo, mo heewve e janngoove Pulaar hannde mbaawaa faamde nafoore mum, walla, so ve paamii, ve nganndataa ko golle men; enen havantoove ngal zemngal ngaddani zemngal men yettaade zo. 
 
So en nganndaama e UNICODE, walla e jokkorze gozze ze ko winndude en Pulaar e INTRNET, e janngude zum addani en yiyeede, anndeede e yettaade zo. 
 
Wazde njettondiren e koye men, njokken golle. Mbeze felliti won'de alaa fof laamu Afrik walli en e andeede zo. 
Mbeze wiya on tan jamma, jamma woppaa ceezu.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

golle mon jibini nafoore

Ecrit par: usmaan gaajo to gaboo (Invit ) le 05-05-2010 20:26

seydi saar baroodi leñol awoni palol añ6e pulaar e ngol bolol ko hoynantene so saami fotiko hocceede gila yooraani ngam darnde mon jamma eñalawma wazi ngalmen heptineede nde tawno ko ndada ton ko wona galleeji mon ma gure mon ndadanton ko leñol ngol waddekay golle mon cooyaani kala mo janngi o kabaaru so leliima zaanoto seydi saar golle ma peeñi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mo wuuri ɓura!

Ecrit par: Mammadu Saalif Mbaay (Invit ) le 05-05-2010 21:47

Ko noon tigi, Sayku Umar Bah: Jamma jamma, accaa cuuɗu! 
Hono ɗii kabaruuji, Seydi Saar, ina mbeli nande. Nii ɓuri naya. O nanalla ina ɓuuɓi e ɓernde ina deeƴa e hakkille kono ina yeñtina yakawere (énergie)wonande kala genndiyanke dariiɗo ɓamtude Pulaar.  
 
Laawol ngol juutii, donngal ngal teddii, kaɓirɗe e doole keewaani sabu añɓe nana bannge yoo bannge, ballo jaawo sooynaaka; kono banndiraaɓe so hono nii nattaani, jooni njettinen faayndaare. Tiiɗnee, tiiɗee! ɗemngal ilam wonaa wonaa teppere dartinta ɗum. Ko Allah haaji koo laatoto. 
On njaaraam onon fof, njokken golle!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo geno 6eydu hono maa en

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 06-05-2010 02:40

cerno ibraahiima sarr ajaraa ma e golle maa dee mbadii fayii da diidoo kabruuji ina coftin min ina cusna min ena kirjini min hamin mbii maa yoo geno juun nu guurdam maa e nen mbasi yoo mbanndi raa6e 6ee enen kalo ndenndi faandaare sago men yoo pular yaaru yeeso mballen cerno ibraahiima sarr mbele maa o waw yettin de lenyol ngol do sokh laado

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Eskey

Ecrit par: Haadii Aan (Invit ) le 06-05-2010 04:14

eskey Ko pulaar ko ! 
Hol to wiyatnoove hol ko jaqgi pulaar? 
Holto yiyoove zemze ngendiije ko zemze coli? 
so goonga windannde nde ko gandal toowngal woni zo? 
jooni kay gacce wiinde ko tawaazo heen ! annduve ngaddii balal mumen, 
holto alzuuve ?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

a jaraama

Ecrit par: baru ba (Invit ) le 06-05-2010 05:19

nafoore heewndi ina e winndande ma  
a yettaama e e humpito ma! saar ha cubalel!!!!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

waɗi fayiida

Ecrit par: baru ba (Invit ) le 06-05-2010 05:22

winndannde ma in waɗi ngannda e nafoore mawnden sanne 
saar ha cubalel

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Tintino moyyo

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 06-05-2010 11:04

Saar;a anndinii so won daaniibe,won feertube gite ina cooynanoo leñol ngol do bamtaare ummortoo pulaar e fulfulde meeden.seydi saar;a hollii so won dariibe ina yefta pulaar ina mnadta e demde godde,won ngabbube dow asamaan ina yetta demde gogde ina mbadta e pulaar haa nafoore e semmba maggal yahra yeeso.saar winndannde maa nde famminii min pulaar wuurii tekkii toowii-naafoore mun maa yetto e Aduna hee fof.saar balli amen ko gulnoo jaw-ngam jogaade kulhuli e berde amen;e waasde amen anndude mbele Aduna o,ina heftini demngal pulaar-fulfulde e darnde meeden,kono hannde min cuusii,min kooliima,min beydiima daraade e dadaade,e jogaade njogitaari timmundi,sabu berde meeden hannde buubii reyum,ngam winndere nde,e jamde,e kaayitaaji,e kaaye,e leydi ndi,e asamaan o,e kudi e legde-fof heftinii Alkule pulaar-fulfulde meeden.ngaandiijo jayii jawliima jaaliima e feññin'de Alkule pulaar fulfulde meeden.saydi saar kala do nafoore bamtaare pulaar tawaa hannde ada tewee doon.leñol ngol ina wiy-maa yaa jokku golle.A jaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sannza fuuta

Ecrit par: Abdoulaye Mamadou Ly (Invit ) le 06-05-2010 13:41

jaabareeve leynol on njaaraama dey, yoo geno sellin doole, o sowa njeenaari aamiini, sagataave leynol teskozen, gozzo ynaamaani en, ko enen tan mozi koye men, sabu so gozzo fuuntiima, aza waawi faamoyde caltoza, kono so a fuuntii hoyre maa, gozzo oo faamantaama, ko wozi zum, ko a mauritani naajo! eey wadde ko a capaato, wallaay. wona noon haani, foti wonnde komi pullo. ko a senagaal naajo! eey nangadef, ala haanaani mi pullo, ekn ekn... 
zuum yoo gas, kollen koye men, kaalen zemngal ngal, mgooden haaaa cay.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettoor

Ecrit par: welainde (Invit ) le 06-05-2010 20:29

Ko dariiɓe mbaawi darnude huunde.Gila haala ɗemɗe puɗɗii hatanteeɓe ɓe ina njokki golle mum en e ina njananaa ko e muñal e peewal fof waawi heɓeede. 
ALLAH jaraama.Ko heewi heɓaama etee ngummiɗen koɗo woɗɗi.Kono laawol ko juuti koo fof,sono yehee dartaaka maa yettoye. 
Seydi Saar golle maa pewii, aan e wondiiɓe maa. 
 
WE SALAAM

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ƴiiwoonde malu toɓanii en

Ecrit par: geelel kontee (Invit ) le 06-05-2010 21:17

So tawii ko yeebaare haŋki waɗnoo en daɗeede softeende hannde ndee foti addan'de en heɓtaade.Sinno kala jogiiɗo ganndal ina artira e jeyi men tampere e majjere ngiwatno.So en ƴeewii ɗemɗe goɗɗe ko wa'no angelee farayse español ekhn... ko ɗemɗe liggaaɗe tan haa mbeli en.Seydi Saar so jiŋngol ina woodi a jiŋngii.ƴiiwoonde malu toɓanii en, beeli ɓamtaare cariima.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

aaiin!

Ecrit par: Abdullaay Yerel Soh (Invit ) le 08-05-2010 07:47

aamiin seydi saar. sinno saar6e fof ko hono mah nih mba'i; golle fof peewatno. a jaaraama e ngoo humpito.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Nafoore ganndal...

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Invit ) le 08-05-2010 10:29

Musidɓe tedduɓe, 
Oɗon njettee onon kala e yowde ɗoo miijooi mon e ndee winndannde nde hono mum keewaani e ɗemngal men. Pulaagu.com, ena anndaa woni darnde mum ko addude gannde kese, naattinde-ɗe e ɗemngal men ngam nafoore leñol ngol. Kono ganndal so heewaani e pulaar, ko ŋakkude annuɓe waawde winndude e maggal saka noon ena mbaanjitoo gannde ɗe ɓe njanngi e duɗe tuubaŋkooje e nder pulaar. 
Ngati woni faandaare am e ndee winndannde ko hollude alaa ko waawaa waɗteede e pulaar so tawii en cuusii moddude ɓakke! So tawii en njoɗaaki eɗen cabboo haa goɗɗo waɗa walla paden haa goɗɗo waɗi mbiyen "eh", walla "en galaa heen"! E miijo am, kelmeendi wonaa e batuuji walla e jamaaji tafetee. Tafata kelmeendi tan ko wiɗtude fannu keeriiɗo mo neɗɗo jogii humpito, so wiɗtii, winnda winndannde walla deftere sara ɗum e renndo ngoo. 
Kadi, so winndannde walla deftere yaltii, wonaa tan wiyde "njokkee golle" walla "wonaa nih wiyetee" ekn... Yoo winndannde ar adda ko ɓuri ɗum yuɓɓude e ko ɓuri ɗum ñiiɓde e ganndal. Wona miijo tawta miijo, gannde leemondira haa keewa, wona nafoore. 
Ngannden kadi ganndal wonaa ko ñiɓii. Ñalnde kala wiɗtooji goɗɗi ena ngara, ngitta-en ɗo cikkuno-ɗen ko e goonga ngon-ɗen. Banndiraaɓe yoo en pasno wiɗto, pasno-ɗen bayyinde binndanɗe e defte ganndal. Jeewte, batuuji, jamaaji wonaa ko nawata ganndal yeeso sabu gannduɗo e o anndaa fof ena mbaawi hokkude miijooji mum'en tawa ngalanaa ɗum dalillaaji tekkuɗi 
On kollii ndeke gannde kese ena jeyaa e ngoƴaaji mon, on njettaama onon kala!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettoor

Ecrit par: Caam Aadama Alasan (Invit ) le 15-05-2010 11:12

Mi yettii on hatanteebe lenyol. 
So pulaar naatii e Internet hannde ko sabaabu nde mon,sagataabe lenyol,dariibe jamma e nyalawma,doganoobe lenyol e naange,e nder tobo e jaangol won'dude e kala lor.Kono e min mbiya on,emin ceedii darnde mon e golle,Wallaahi golle mon majjata haa bada. 
Kadi ko min dariibe,dadiibe boorniibe kala pellital e bamtude pulaar e toownude kala bamtoobe pulaar/fulfulde. 
Liggantoodo ganndal ko ALLA yobata dum,yo ALLA yob on moyyere. 
Ngoya men yo won widtude,firde,janngude,janngin de,jaaynude,bayyinde e nder demngal pulaar,kala ganndal baawngal wonde.  
Dee golle de puddi-don,ma min nguurnude de njokka,haa yontaaji garooji naftoroo de. 
Njokken golle,beyden pellital e yarlitaare,maa ALLA yob!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jam arii

Ecrit par: Abdurahiimu Ñaan (Invit ) le 16-05-2010 15:10

Jam arii yoo jaɓɓore jaŋngude e jaŋnginde. 
Ceerno Ibrahiima Saar mi faamii tigi baawɗi e koriiɗi seertii, sabu so tijjaande nde fuɗɗiima e golle, maa won ɓe mbaawataa huutoraade noddirgel (IPhone) e ɗemngal PULAAR sabu horaade anndude no "phone book, message, caller ID" e ko nanndi mbiyetee e PULAAR. 
Mi woyii hoore am e oo jamaanu, 
Jamaanu pinal e ɓamtaare, 
Jamaanu GANNDE KESE e PULAAGU, 
Jamaanu ɗo ɗereeji juddu e paas poor mbinndaa e PULAAR, 
Jamaanu ɗo biyeeji abiyonŋ mbinndaa e PULAAR, 
Jamaanu ɗo compte bancaire uddittee e PULAAR, 
Jamaanu ɗo credit carte huutortee e PULAAR, 
Jamaanu ɗo koriimi winndude innde am e PULAAR, 
jamaanu mo ngoy-mi hoore am.  
:cry :cry :cry :cry  
Ko hooynantenoo saamii, mo alaa juuɗe sooyii. 
Ƴoyre jaŋngaani ɓataake, 
Kalaa mo jaɓaano jaŋngude haa naange fuɗi, 
Ma o ummo naange e hoore e njiilaw almuudo mo ene jaŋngana-mo message IPhone. :? :?  
Waliyaaɓe men mbiino: "Njaŋngen Njaŋnginen nafoore maa ar" 
Haadii Aan wii: " Holi to wiyatnooɓe "hol ko jaŋngii pulaar?"  
Holi to wiyoɓe "ɗemɗe ngenndiije ko ɗemɗe colli?" 
Kono jeyi gacce ko tawaaɗo e wiinnde ! Annduɓe ngaddii ballal mum en,  
holi to alɗuuɓe ngoni? " 
Sellii laaɓii seydi Aan. 
Yoo wuur PULAAGU e ɓamtooɓe ɗum! 
 
Ceerno Ibraahiima SAAR yettaama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettoor

Ecrit par: Bah (Invit ) le 23-05-2010 16:40

Jamñallee mon wiyooɓo mbiimi e mbiimaami;Alla em weltaade e ooɗo kabaaru belɗo mironkini anndu holkombinndan mi onon banndiraaɓe ardiiɓe dariiɓejamma e ñalawma mbele ma ngal men ɓamto yaara yeeso Mi yetti on fodde baawal am sabu ina wayini ko mbaɗatonko ko miin tan mballa tonni sabu ko kanngal tan njiiran mi yeeso am kadi mboɗo wiya on yoo golle njokke mbaason heɗaade haala Luuji bonɓe e sarooɓe kadi faame ko onon ngoni jaalal leñol Hono mon weeɓani e ooɗo aduna hannde sabu ndeereeru dañal aduna kono ɓe ngannda woni dañal ko ɗumɗo ɓamtude Leñel honono mbaɗa tonni balɗe juuɗe e battade moƴƴe e mon e hono mon en ; kadi njokke golle naam nal mbele ordinateer wannde Alluwal Pulaar ina woodi so ina woodi hono heɓorto kadi mbele Alluwal pulaar ina woodi sabu miin so mboɗo winnda e Ordinaateer ko mami yiilo yo Alkuleɗe e nder mayre ndemi fuɗɗa winndude ko yetter Alla noon sabu hayɗuum ko Alla e Mon waɗimi ɗum danñde koye mon ndanñmi waawde wadde ɗum mbelam koko waɗi mi ngada benñweñ haami ronnki anndu holko pon mi winndu njaafo ɗon mi wonto foti waɗeede toɓɓe eko nanndi heen komi donnkuɗo wadde sabu njiimi koyi AlluwaL español mi salmini kala biyoowo mbiim to woni eno woniri fof mi ñaagima on yaafuya sowonko feewaani wallani e binndi he Bah Hammaat to saragosa Espaañ

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

caɗeele mawɗe na yeeso

Ecrit par: saadu ba (Invit ) le 24-05-2010 16:17

ɗemngal men naati e nder(Unicode) ndawko moƴƴi, kono enenne eɗen poti jogaade Unicode. 
firde gannde kese e pulaar na moƴƴi sanne, kono eɗen poti kadi faamo ndirde e kelmeendi(terminologie)taw. 
sabu haa jooni en ngannda no ɗemngal men wiyete mbele ko pulaar walla ko fulfulde, ala ko haali kelmeendi pirgol ngannde e nder maggal. 
alaysago kelmeendindi wona ngootiri. ko kalatmi ko mbeɗe anndi ɗum sanne, ɗewonnoo koy remooɓe lowrende jeyaami. 
yo alla rokku men faamondirde on jaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko njettor keriizo

Ecrit par: niang (Invit ) le 03-06-2010 13:01

ceerno seydi saar wonko mbzanzaa lenyol gol heddi koko gol foti wadde e wazandema

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

HAYYOO BELAA

Ecrit par: hammee sal (Invit ) le 22-08-2010 15:45

SEYDI SAAR YO GENO HEBBIN HONO MAA EN, NJA66ODEN BELAA, MBELE DEN OO BELAA, YO ALLAH 6AMTU FF 6AMTA 6AMTOO6E PULAAR. YO EN KOOR NJA6AAKA

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pullo

Ecrit par: ndannghaajo (Invit ) le 17-01-2011 20:50

weltaare woodani ko am sabu mboda jannga demngal am e cenngirde sko muusi mi ko mi he6ata winndude alkule fulfulde

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 20 de 20 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
35X     S    
T 5  5  MY  48F
WTL  79M  R    
 T  W   Q  953
JYI     K5J   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥