NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


ƁUNNDU GANNDAL: Rogere hesere Pulaagu.com addani on Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 04-05-2010 )
 

Ecrit par MAMOUDOU GUISSE, le 21-04-2010 13:16

Pages vues : 13464    

Publié dans : Nguurndam Fulɓe, Ɓunndu Ganndal (Maamuudu GISE)


Image Goomu Pulaagu.com, e kuɗol Maamuudu mammadu Gise ena addani-on yeewtere hesere e ndee rogere inniraande "Ɓunndu Ganndal". Ɓunndu Ganndal" haali hoore mum so rogere addoore humpito e witɗto jowotiiɗe e ngonka fulɓe ɗo mbaawi wonde kala. Maamuudu Gise ko kañum woni mawɗo goomu Pulaagu.com e nder Muritani. O jooɗii ko Nuwaadibu, laamorgo "faggudu" leydi Mauritani. Ndee yeewtere adannde addani-en ko faamamuuya hol no Fuuta fecciraa e hol diiwanuuji ngoni e Fuuta. Eɗen mbiya ceerno Maamuudu yoo ndee rogere wonan-mo rogere ɓamtaare, ɓeydaare e udditanaade waŋngiyaŋkooɓe lowre men. Yo a jogoro jam

Ibraahiima Saar

Hooreejo

Image Banndiraaɓe  yuurnotooɓe e lowre men Pulaagu.com, on calminaama saɗi gonnduɗo e nehdi e newaare. On calminaama saɗi mo ɓiddo salminta jinnaaɓe mum; saɗi mo almuudo salminta seeremɓe mum, saɗi haa hannde giɗo salminta giɗo mum. Sikke alaa oon saɗi wonata ko ƴoogaaɗo to ɓuri luggidde e nder ɓernde.
Eɗen etoo addande banndiraaɓe ballal faade e leñol ngol. Daartol ngaddaten ngol noon araani yeddude daarti keddiɗi ɗii; yaama tawa ngol arata ko teeŋtinde maa ɗuum  famminde walla haa hannde anndinde hol ko wonnoo Fuuta hanki  ekn…. E  winndande men adannde, ma en eto seerndande yimɓe ɓee pecce Fuuta e diiwanuuji mum.
Fuuta feccaa ko  laabi tati : henn laabi didi ko Koli Teŋella fecci, laawol tataɓol ngol ko Almaami Abdul Qaadr kKan feccitii Fuuta.
E gadanol nde Koli Teŋella fecci Fuuta ndee, o waɗi ɗum ko diiwanuuji 7. Diiwaan fof dañi gardiiɗo ɗum. Tawi kanko Koli teŋella omo haalda e maɓɓe kamɓe njeeɗiɗo fof . E ndeen feccere, o renndini Tooro e Halayɓe o waɗi ɗum'en diiwaan gooto. Diiwanuuji keddiiɗi ɗi ngoniri no ciforii jooni nih. E oon sahaa Fuuta wiyatee ko diiwanuuji jeeɗiɗi  sabu mbiyataa ko : Tooro, Halayɓe, Laaw, Yirlaaɓe, Hebbiyaaɓe, Boosoya, Ngenaar, Damnga.
Caggal ndee feccere  diiwanuuji keddiiɗi ɗii mbaɗaani haala kono feccere tooro-halayɓe ndee waɗi haala mawka tawi saabii luural maɓɓe ko suɓaade wuro jogorngo laamorgo.Tooro-halayɓe kaaldi ndonki nanondirde sabu toorankooɓe ɓee mbiy : laamorgo wonata ko Gede .ko ɗoon laamɗo oo jooɗotoo laamoo diiwanuuji diɗi ɗii fof. Feccere halayɓe ndee wiy maa Demet wona laamorgo. Ko ɗoon laamotooɗo diiwanuuji ɗiɗi ɗii jooɗotoo.
Ɗuum saabii caɗeele keewɗe hakkunde diiwanuuji ɗii ɗiɗi. So haaldaama nanondirtaake, so bataama ne hawretaake. Ndeen caɗeele ɗee keewii, laamɓe yontidaaɓe e sahaa ɓee  ndenti  nduttii e Koli  Teŋella mbiy:  ɓeeɗoo, safaara mum en tan ko ceerndee nokku fof heɓa laamorgo mum e laamɗo mum.
Ko ɗum saabii feccere ɗiɗaɓere nde Koli Teŋella fecci Fuuta. Ko ɗo Fuuta wonti diiwanuuji jeetati. Tooro e Halayɓe ceerndaa  ngonti diiwanuuji ɗiɗi ceertuɗi; diiwanuuji keddiiɗi ɗii ngoniri no ngonirnoo.
Tuggi oon Ňalawma wiyatee Fuuta ko : Tooro, Halayɓe, law, Yirlaaɓe, Hebbiyaaɓe, Boosoya, Ngenaar e Damnga. Ko nih Fuuta foti kono wonaa nih haalooɓe pulaar poti. Ko mbiyaten Fuuta koo kam ko nih foti. Fulɓe ina Dagana, ina Lisaa (Richard Toll); ko toon njeyaa ko toon njibinaa kono toon wonaa Fuuta.
Fulɓe ina Ɓunndu (diiwaan seen debu en ; Gudiiri en ) toon wonaa Fuuta ko Ɓunndu. Ko diiwaan keeriiɗo jogiiɗo tayre mum bannge, jogii laamɗo mum. Haalloɓe pulaar ina toon ina mbayno leydi kono toon wonaa Fuuta. So a yehii Kaay,  haalooɓe pulaar ne toon, Liŋngeer en; Daara-Jolof en fulɓe ina toon  ko toon njeyaa kono toon ne wonaa Fuuta.
Winndannde men faande ma en eto artude e keeri Fuuta diiwaan heen fof to haaɗdi e keddiiɗo oo.  Ko ndeen ngartaten e feccere tataɓere ndee.

 Kuɗol Gise Maamuudu Mammadu.

 

Image
Logoo rogere ndee

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : damnga, toro, lao, hebiyabe, ngenar, fouta, kolu tenguela


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 11 de 11 commentaires

njettoor

Ecrit par: geelel kontee (Invit ) le 22-04-2010 08:52

Ceerno Gise golle ma peewe wonii daartol cellungol baɗngol faayiida a weltanaama e ɗee golle pattam-lame aɗa toraa nde njokkataa ndee ɗoo yeewtere soomnde ganndal taariindi men .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 22-04-2010 13:20

A jaaraama Ceerno Maamuudu Mammadu GISE. 
Haalamaa na sanyii, na lelii, na yuvvi. Kadi a veydiima fammin'de yimve ve, won'de wonaa zo Fulve kozi fof wiyatee FUUTA. 
 
Zum ko huunnde nde yimve ve poti jumpaneede. 
On njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

gise

Ecrit par: Abdullaay Yerel Soh (Invit ) le 22-04-2010 14:08

si gooto woo hokkarii ko mari; gudduzo woodatah n hiwraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Faamamuuya...

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 22-04-2010 16:42

Ceerno Geelel a haalii: aɗen katojini e binndanɗe garooje e ndee rogere sabu ko nde soomnde ganndal haa heewi. Watɓe hono am nih wonde gannditoro ena jannga heen ko heewi. 
Ceerno Sayku goonga Fuuta wona ɗo fulɓe koɗi kala kono ena heewi wiyeede Fuuta Jaloo, Fuuta Tooro, Maasina, Adamaawa ekn.  
En toriima nde rogere ndee jokkata etee Maamuudu GISE ena yettee!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weytaare

Ecrit par: usmaan gaajo to gaboo (Invit ) le 22-04-2010 18:37

ngam nduu 6unndu ittundu kam zomka ndu horata 6ee6ata so won jolnoo6e diwooje 6e njaari koyze haa teppe ciri ngam yiilo yaade ganndal mbiza wiya miin kam ngeno foofti niikam sabu ndee lowre wannde faayiida miin ndey cikkanmi ko miin tan mballoton yoo alla juunnu ko mon ko rokka on cellal e simmbe e hattan usmaan gaajo e weytaare

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Anabi

Ecrit par: Haadii Aan (Membre ) le 23-04-2010 12:51

Cerno Mamuudu Gise a soynaani jikke sibu neddo so o joggiima jinnaazo biyeteezo Bokaar Gise o mawni e juuze Yaya saliif vaas ina foti wooda ko o mftani lenyol ngol jooni pulaagu e yilotoove pulaagu ina kuunzi e ko fayi e arde yo a jogoro jam Anabi Gise no Cerno Yahya Vaas wiyata

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

GISE

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 24-04-2010 10:54

Ceerno maamuudu a jaraama,windannde ma waɗii faayiida,sabu nde anndinii-mo anndaano-pecce fuuta e peccuɗu ɗum,nde siiftinii ganndunooɗo ko nii fuuta feccorii e feccuɓe ɗum.waɗɓe heen miijooji mumen ɓeene kay njaaraama,ngam ɓe njaajñaniima laawol-jokkude golle,haɓe keedi caggal ma;sabu anndude daartol leydi mum,ina jeyaa e anndude hoore mum,ceerno gise mo anndaa hoore mum,sikke alaa sellataa diine mum,ngam mo anndaa hoore mum, ina weeɓi ko ɗawi hakkille mum,mo hakkille mum ɗawaa noon waasan ko heewi e nguurndam,yoo geno faabo.ko ceerno Haadii haali seeɗa e maa koone-ina hawri,sabu ko katantaagal maa holliri ɗuum.jokku golle.jaaraama Ibiraahiima saar hooreejo, pulaagu.com.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

On njaaraama!

Ecrit par: MbaayoGalo (Membre ) le 25-04-2010 10:49

Onon fof on njaaraama, njokkee golle!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: Mammadu TUURE (Invit ) le 25-04-2010 13:55

Dooro a jaraama no feewi ,winndande maada wadii fayiida sanne ,sabu loowdi ina wadi dakamme mawdo wonannde kala biy pullo haa teenti noon e fuuta tooranke 
sabaabu ngel doo binnangel ko yidde beydaade suusnudema e semmbindema e golle paayondinde de puddidaa de .Sikki alaa emin nganndi darnde maada e e pulaar ,dum doone ko beydaari paayodinnde e nder lenol ngol  
Yoo Geno selin doole e hakille ,o renndina en ,o reena

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettoor

Ecrit par: Maamuudu Gise (Invit ) le 27-04-2010 21:04

Jaaraama wanŋgiyankooбe lowre pulaagu teeŋti noon e wadбe miijooji mum en e ngel binndanngel.Alla dey ne waawii jikke mon waasa sooyde. Ko cooynidon e бunndu ganndal koo tawa ina e mayru. En toriima Geno baawal haa kuuбnen aadiiji men e ngol leñol.  
Paamon noon on бeydaniikam golle nde paammi hakkillaaji mon ina e ko mbadaten ko. Miijooji tariyankooбe binndande dee ina mballita binndoowo oo ko hakkillaaji бuri yidde durde. Yaafuya daббaama e kala fergitere.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ruttude teddule

Ecrit par: Maamuudu Gise (Invit ) le 27-04-2010 21:15

Jaaraama wanŋgiyankooбe lowre pulaagu teeŋti noon e wadбe miijooji mum en e ngel binndanngel.Alla dey ne waawii jikke mon waasa sooyde. Ko cooynidon e бunndu ganndal koo tawa ina e mayru. En toriima Geno baawal haa kuuбnen aadiiji men e ngol leñol.  
Paamon noon on бeydaniikam golle nde paammi hakkillaaji mon ina e ko mbadaten ko. Miijooji tariyankooбe binndande dee ina mballita binndoowo oo ko hakkillaaji бuri yidde durde. Yaafuya daббaama e kala fergitere

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 11 de 11 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
L      J    
B L  6  EF  NH7
KSS  5W2  O    
 B  C   P  BTF
 5     UKX   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥