NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Binta Laly
Moyenne:
Clics:2437
abu juba
Moyenne:
Clics:8856
Groupe Ngatamare
Moyenne:
Clics:3589
fac alliance
Moyenne:
Clics:2393
Djembe : Fulani Troupe
Moyenne:
Clics:7979

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


DAAKAA 2010: Cumu mbonngu warii yimɓe tato haŋki to Madiina Gunaas Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 21-04-2010 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 16-04-2010 18:22

Pages vues : 19550    

Publié dans : Les News, DiinaImageDaakaa hikka ena jambita jaayiya mettuɗo caggal nde jaynge ruppitii e leygal "NDar" to Daakaa toh. Ko sahnga tisubaar nde ɓenni seedeeji mbiyi jaynge ngee huɓɓi caggal nde jeeyoowo njarateeri nguldi "tanngana" woni e defde boofooɗe. Ko ndeen jaynge ngee jaggi e huɗo suudu, woni e ruppitaade. Ɗoon e ɗoon, e ballal henndu wuttatnoondu, lewlewndu nduu fuɗɗii jaaggude e kala ko huɓɓata. Ko ndeen jaynge ngee yettii Daakaa Galoya e mo Ceerno Madiina Gunaas, Ceerno Aamadu Tijjaani Bah.
Kulool jolii, gooto kala ena dannda hoore mum e ndeer Daakaaji e Dente ɗee. Juulɓe ɓee ndariima ngam falaade jaynge ngee, kono koocce e ceenal mbaawanaa jaynge wuttoowe hey huunde. Oon sahaa Sappor pompiyee en ena njoofi sumaldu (citerne) mum'en saraa ɗoon, ngalaano hay waadere ndiyam! Ɓe ndarii tan e ɓe laare jaynge e ɓeydoo doole. Waasde maɓɓe jogaade kaɓirɗe e ndiyam ena jeyaa ko ɓeydi cumu nguu bonde! Tawanooɓe kaalii wonde fooraas (woyndu) wooturu ngondu e Madiina Gunaas horiima huurde soklaaji wuro ngoo e ndiyam. Kadi alaa kuule ɓamaaɗe ngam hisnude nguurndam hajjiyaŋkooɓe ɓee.
Hohoowɓe ceediima wonde ko joli e Daakaa hikka koo ena ɗaminanoo maa meeɗ nde joli. E diiwaan mo Daakaa oo hoɗata, kala ko njiy-ɗaa waɗiraa ko huɗo walla gommbe makka e ndeemiri. Feetere wooere yonii ngam ruppitde jaynge e kala ko taarii. Ko wuro ngoo boniraa e nguu cumu hay gooto waawaa hiisaade ɗum. Maayɓe ɓee wiyaama ko woofɗuɓe walla wumɓe ɓe keɓaani danndude pittaali mum'en. Faayre e haame njolanii yoga e arnooɓe kono kadi departamaa Weli-Ngaraa fof enasunii e nguu cumu
Miijo mahde tiiɗndi (en dur) ena heewi duƴƴaade e Salaare won en sikkooɓe maa ganni Daakaa oo waylo so kuɓeeje simoŋ walla ɓakke mahaama toon. Ko ɓuri heewde e Fuutaŋkooɓe njiɗaa Daakaa oo waylee sabu ko e ladde ndee e hoore mum Ceerno Mammadu Saydu Bah (RTA) ñiɓi ngal peŋngal dinne waɗii duuɓi 68 hannde.
Pulaagu.com jokkondirii e hohooɓe Madiina Gunaas e konngol ceerno Jalaalu Diini Bah, ɓiyi ceerno Ahmadu Tijjaani e kikiiɗe hee. Ceerno jalaalu goongɗinii wonde maayɓe ɗiɗo ena njambitee. Kono eɗen nganndi jaayɗe ɗee mbiyi ko tato haa e nayo. "Alla waɗii heen ndeenka sabu ko pittaali ɗiɗi mbaasaa heen, ɗum fof e muusde. Cumu nguu waɗi ɗum bonde ko waɗi ko sahnga nde naange ena wuli jawu, kadi henndu ena wutta no feewi." E wiyde ceerno Jalaalu, hikka waɗti laabi tati ko cumuuji ena mbaɗa: 1986, 1996, e 2005. "Min koɗi tan ko e huɗo! So ko wayi no cumu waɗii, maa Alla waɗa heen sutura tan. Ngol laawol noon pompiyeeji ena ɗoon kono hay ndiyam ngalaa. So min ndañii min njiɗi ko laamu nguu daranoo hisnude Daakaa oo sabu ko renndo mawngo woni ɗoo".
Caggal yeewtere amen e ceerno jalaalu Diini Bah, woni naamnal baɗɗingal ko hol no laamu Senegaal huccitirta e renndo wayngo hono nih waasa hay ɓamde kuule mbele ndiyam e kaɓirɗe jaynde waasa ŋakkude? Jeyaa ko e fotdeeji laamu nguu hisnude kala dental baɗowal e leydi ndii tawa ko jamirangal e nder sarɗiiji laamu nguu. Ndee ŋakkereko ñiŋoore hohowɓe dawrugol e laamu nguu kala sabu Madiina  Gunaa jeyaa ko en nokkuuji ɓurɗi teddude to bannge Diina e nder Senegaal.Heddii ko yoo diineyaŋkooɓe e hohooɓe Daakaa oo e denndanngal almuɓe ceerno nde njokkata tiiɗnaare hono no waɗirtenoo nih e jamaanu ceerno men Seek Muhammadu Said Bah (RTA).
Pulaagu.com, e innde am heeriinde ena duwanoo saŋkoraaɓe ɓee etee amin nduwoo Ceerno Ahmadu Tijjaani Bah e denndaangal daakiyaŋkooɓende Alla ɓeyndanta renndo ngoo kisal.
Kuɗol Ibraahiima Saar

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...
 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Daaka, madina gounass, Thierno Mohamad Saidou Bâ, incendie


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 13 de 13 commentaires

daaka

Ecrit par: saydou sarr (Invit ) le 16-04-2010 22:31

yo alla yurmo yaafo baba samba kajja ko e sakki6e daaka6e yoo alla yurmo yafoo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

miin dey leydam haawikam

Ecrit par: usmaan gaajo to gaboo (Invit ) le 16-04-2010 22:56

soko goonga laamu senegaal tiinaaki hol fof ko laamu men yeebori dente baaze ni ko fotino daaka aduna fof to hawrata ngam rewde alla laamu men ina mu66i gite mum ina nangi junngo mum yiyata wazata ina wazoya jamma e ñalwma to banngeeji gozzi ina woppi to foti wadde zo so wiyaama potal ina senegaal onaa goonga sabu no feewniri tuuba ni so feewno ri noon daaka o zii jaayi yaaji fof ke6ata mum hol fof no no sappor pompiye yaarta waasa nawde gollor gal mum ko welsi ndaare laamu ngu banndi raa6e potal ala senegaal oozo joziizo e jappeere wona wuuraade wiyate ko lelaade omo welsindi tijaaniyankoo6e 6e haa wona seeza on njaarama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw

Ecrit par: Haadii Aan (Membre ) le 16-04-2010 22:58

Yo Allah yurmo yaafoo mayɓe ɓee kono haa jooni ko faamnde laamu senegaal ko tuubaa tan woni haaju mum kono so pompier addii sumaldu mehru ko waasde hormaade dental ngal kono hello e hakkille ko joomum tan safranta hoyre mum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Kabaaru e Duwaaw

Ecrit par: Abdurahiimu Ñaan (Invit ) le 17-04-2010 00:04

Ene jeyaa e saŋkiiɓe ɓee Alhajji Kaaliidu Bassum mo Seeno Paalel Senegaal. 
O jeyanoo ko e gaañinooɓe ɓurɓe tampude nawanooɓe to safrorde ( hopital) mo Tammbaa Kunndaa, o waalii toon jamma gooto ko adii nde omo hoota e Joomiraaɗo. E oɗoo beetawe Aljumaa 16-04-2010. 
O ñawaano, wumaano, woofɗaano kadi naywaano etee kaa ɗ'o yiyanoo omona dadorii kaala makko haa tiiɗi keŋ ! Ko himme, softeende, katantaagal, laaɓndeeraagu e njurumndeeraagu o waddata e moosaango ko aldaa e waylaade. Kono so balɗe ngasii, ko hootde heddii. Alhajji Kaaliidu Bassum yehii, yoo Allah yurmo mo, yaafoo mo, haarna mo aljanna, kanŋko e maayɓe juulɓe fof 
 
Duwaaw fayde e koreeji-mum sanŋkiiɓe woɗɓe ɓee: 
Yoo Allah yurmo ɓe, yaafoo ɓe, haarna ɓe aljanna. 
 
Pulaagu.com duwanaama e ndee ustaare. 
ceerno Ibraahiima Saar yettaama e ndee jaaynde.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

min duwnii ma mon

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 17-04-2010 03:51

pulaar wii to doge wadii to fayaa alaa duum ina hersi nii wiide sappoo en ngarii sabu min ndonkii anndudi holko addi6i toon sabu golle ma66e kam e 6e mbadaani sabu nyippo jayngol so arii juude 6ole firti tan ngool jay ngol a jogo raani folde dum wonko sernaa 6e men 6ee mbadi hen 6ayde me kalo taa foddee ji ma66e gede baade nii ena certaa her sernaa6e men kaalee laamu ablaay wadda ko6e jas6e son kaalo taa 6e kula taa on haal pular en won6e e nder laamu nguu kam ker so taa e6e foti yew de tuba naa6e won6e e laamu nguu no ndaror too e6e poti herde mormon onon wiyoo6e mbiimi won6e elaamu nguu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yoo Alla winndan-on baraaje

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 17-04-2010 07:54

Ko goonga sunaare men ena mawni e ngal baasal. Eɗen nduwoo nde maayɓe ɓee e dner reedu dewal Alla jaɓɓortee juuɗe ɓuuɓɗe to Aljanna, Alla hokka-ɓe yurmeende mum. 
Sunaare ndee kadi ko yiyde no dente diine mbayi e laamu Senegaal. Ɓee njeyi milioŋaaji e ayrapooruuji, ɓaya njeyi pompiyeeji arooɓe hay ndiyam ngalaa! Ena hersinii e laamu Senegaal kono laamu Senegaal hiisaaki dente fulɓe saka noon ɗo ɗemngal pulaar haaletee! 
Yontii nde fulɓe ndarii kaala ɗee geɗe kala sabu mo harsataa-ma, hoto hersu-ɗum! 
Ko miijo am keeriiɗo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Abdurahiimu Ñaan a yettaama

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 17-04-2010 07:58

Kala nde kabaaru yalti e lowre men, ena wela-en so ɓiyɓe fulɓe ngaddii heen laɓɓitine walla ɓeyddaari ngam ɓeydude faamamuuya e tiiɗtinde hoolaare e kabaruuji janngeteeɗi e mayre. Ko ɗum waɗi eɗen njetta Abdurahiimu Ñaan nde o addani-en ko ɓuri laaɓde e ko ngannduno-en koo. 
Njettoor am e makko ena yahdi e sunaare toosnde e baasal oo gorko dadinooɗo haa ittii fittaandu mum hokkii dewal Alla. Eɗen nelda banndiraaɓe makko duwaawu, eɗen toroo Geno nde jaɓɓortoo-mo juuɗe moƴƴe, haarna-mo Aljanna. 
Seydi Ñaan, a salminaama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ngummo-ɗen he joɗnde

Ecrit par: Mammadu Abuu Caam (Invit ) le 18-04-2010 09:32

Ko adii fof yoo Geno yurmo saŋkiiɓe ɓee yaafoo ɗumen, mutna ɓe he Aljannaaji mum. Aamiin 
So ɗum ɓennii, feloore ruttatoo tan ko he laamu Senegaal. Sikke alaa hajjiyaŋkooɓe ina poti reentaade he ko mbaɗata, kono ɗuum, fotaani haɗde laamu Senegaal waɗde golle mum haa timma. 
He dental bayngal nii, wonaa pompier gooto foto daraade toon, haa teeŋti he mo alaa hay waadere. Mboɗo sikke laamu nguu ina yani sariya. 
Haaɗi wonii, en nganndii Daaka wonaa maggal Tuuba, ndarano-ɗen koye men.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Sunaare laabi ɗiɗi

Ecrit par: MbaayoGalo (Membre ) le 18-04-2010 15:04

Ko ardii kala ko duwanaade sankoraaɓe ɓee nde Allah yurmotoo, yaafoo sankiiɓe ɓee, o naatnaɓe "al-janna", galle ñiiɓal. Boniraaɓe heen yo Allah lomtinan ɗumen ko ɓuri ko mboniraa koo! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAMIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIN! 
 
Hoddiro diwotaako, fodoore Allah e jiyaaɓe mum haaytataa! Ko ko winndanoo e ɗii pittaali cahodinɗi ko maa njaha tan (sabu kala dawɗo galle mum tiindii e Allah kam e dewal mum hiisetee ko cahodinɗo), hay sinno noon laamu Senegaal horsiino maaje ngam ñifde cumu nguu hattantaa, so ɗuum wonnoo hoddiro; kono laamu nguu ina felnii no feewi e ndee yeebaare.  
 
Woni yeebaare ko arde ñifooɓe cumu ɓee tawi njooɓaaki ndiyam. So laatiima ko noon woniri, ɓe poti ko follude koye maɓɓe maa ɓe pollee. Ngati ko ɓe konunkooɓe. Holi no konunke yahrata dinngiral wolde tawi aldaa e njogitaari? ɗum ko saggere wonande laamu nguu. Ndeke ina yooɗnoo, ina jojjunoo e laamu nguu nde ƴettata fotdeeji mum haa waasa feleede. Sabu ko kamɓe ngaddii kisal kala senegaalnaajo. 
 
Ko wayi nii, ko famfi kala, yimɓe poti ko waɗde seppooji jamyami mbele aduna kala ina humpitoo ndee sannginaare nde laamu nguu waɗi.  
 
Ndimaagu noon sakketaake, muddetaake, yeɗetaake, hebtete!(Mammadu Sammba Joop, yo Allah yurmo mo). 
 
Yoo wuur kala daraniiɗo yooltude jojjanɗe aadee!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

DAAKA

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 18-04-2010 15:10

Eɗen nelda duwaaw banndiraaɓe saŋkoraaɓe,e nguuɗo cumu daakaa to madiina gunaas,yoo geno waɗɓe ɗo waɗnoo maayɓe malaaɓe,kamɓe kam ɓe maayi ɗo ɗaminaa,ɗo yaakora,maa joomiraaɗo waɗɓe e aljannaaji muuɗum,ngam ɓe maayi koy nokku mo geno rewetee,haɓe ndewa heen Allah.ko fayti e cumu ngu ko hoddiro geno,e laamu ngu waɗde fuutaŋkooɓe njeyaaka e leydi,sabu ko fotino ngalɗoo dental juulɓe,laamu fotnooɓe daraade e dadaade,e wallude juulɓe no ɗii ñalɗi ɓenniri e kisal,tawa hay gooto yiyaani tanaa,ko ɓeen tawetee jeynge ina naata e yimɓe,ndaroo ina ndaara mbiya ngalaa kaɓirɗe ngalaa ndiyam,ko paaborii ɓee juulɓe maayooɓe.ɗoo laaɓii wonaa tuubaa,sabu so tuubaa yontii ngalu senegaal fof ko toon nawetee,ñaamdu e yardu e laabi moƴƴi, fof ko tuubaa nawetee,yimɓe jogiiɓe kisal renndo ko wabo e wabo. ɗoo kadi gooŋɗinii ko mojaaborgal nelaaɗo Abdullaay wadda maggal ko haal noo toon ko,o wiy-no,diine senegaal moƴƴo woni tan ko tuubaa,kaan haala sellani laamu ngu e nguuɗo cumu daakaa madiina gunaas,sabu saa gooŋɗinaani huunde a semmbintaa ɗum,oon yeru laaɓanii laamu ngu e nguuɗoo cumu.haayde en nganndii laamu ngu alaa haaju e meeɗen,enen jogoɗen haaju e koye men;so daakaa yontii,ngusten caaleeje mbaɗten mahateeri so dañaama.en calminii en njuuriima ceerno Aamadu tijjaani bah e ɓesngu mum. A jaaraama Ibiraahiima saar.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko hono oo jaayiya seernaa6e poti ha6eed

Ecrit par: Abdullaay Yerel Soh (Invit ) le 18-04-2010 15:28

seernaaɓe haɓantenooɓe yoo rewɓe kaddine ɓee ko jooni potnoo ummaade. Daakaa wonaa maggal kay; sabu ɓeen mbiyaano woto laamu naat e nder TUUBA. Laamu noon ko to nafoore mum woni tan wattata hakkille walla kam daraniiɓe heɓde fotdeeji mum en. Woto cikkee tuubaanaaɓe ko hokkaaɓe fotde mum en; alaa ɓe keɓtu, enen noon mbaawɗen tan ko woyde e wiide laamu yiɗaa mem! ko laamu watta mbo yiɗaa hoore mum!? gila daakaa fuɗɗii haa jooni cumuuji ina mbara yimɓe sakkantaake peeje e hujja ko nih ceerno mawɗo woppirnoo! Nulaaɗo dee mahaano madiina waɗaano kuura; kono hannde fof waɗaama, yoo fuutankooɓe mbii yiɗaa kaalisaaji mum en mahre daakaa tan kaala goonga. Seernaaɓe men e rewɓe emum en ɓee putii naamnaade fotdeeji mumen yontii. sankiiɓe ɓee yoo Geno hinnoɓe yaafooɓe!.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 19-04-2010 14:51

Yoo Alla yurmo yahɓe ɓe, yaafoo ɗum en.  
So Alla, alaa fof kaanduɗo e ooɗoo musiiba, saka noon Madiina Gunaas.  
Nokku dewal Alla, deeƴre, janŋde e jokkore enɗam e janŋde Pulaar.  
Saka kadi dental ngal Ceerno Aamadu Tijjaane ardii, gorko kiroowo, balloowo, jiɗɗo hoore mum, ɗemngal mum e juulɓe kala, yoo Alla ɓooynumo ɗo geece men ɗoo.  
Ko heddii ko, ko alaa fof ko ɓeydatmi e ko Ibraahiima SAAR e Aliw KONTE kaali ko. Nganndee tan laamu Senegaal jaggaani yimɓe ooɗoo nokku ko yimɓe.  
Kono tan, no sakke maaɗa yiyrumaa fof, ko noon ɗatirantumaa!  
Yontii nde ndarotoɗen, kadi ngannden ɓe ngootanten, ɓe cuusaa haalde haala men ɓe, poti ko nattude wootaneede!  
Ebo ngoppee wootande ɓe kaɓantaako on, ndarantaako on, kaalataa haala mon!  
Abdullaay WADDA e ɓadiiɓe ɗum fof kollii on won'de ɗo mum en ɗoo, on ngonaa yimɓe, saka ngonon senegaalnaaɓe!  
Ndaroɗen, enen fof. Ndaranoɗen potal leƴƴi Afrik ko ɗum nafata en, so ɗum alaa, ko e kasaara bonɗo paaɗen. Alaa fof ko seerndi ko woni Senegaal ko e ko woni Moritani ko, so haalde goonga.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

daakaa

Ecrit par: samba diouldè sow (Invit ) le 20-04-2010 18:08

:cry miɗo nulda duwaawu e ɓeen ruttoraaɓe: ruttiiɓe ɓee yoo geno yurmo 
yaafooɓe: yoo haarnuɓe aljanna:yoo geno haaɗnan en ɗoo ɗii musibbaaji 
kono paamen tan so leñol daranaaki hoyre mum:fotdeeji fof ngoora ɗum 
waɗde dawrugol ko e dewal geno jeyaa::mo waawaa hujjanaade hoyre mum oon 
waawataa hujjanaade hay gooto:kala ceerno e kala hoohoowo leñol ngol potii:hokkude daande kala mo yiyaani min min ngalaa e mum haaju: haaju amen 
woni tan ko e kumtoowo haaju amen!::daande fuutaŋkooɓe wona wootere

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 13 de 13 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
PLB     5    
B   5  OG  IFN
1T7  DD2  W    
T M  R   W  FC7
TTE     OFU   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥