NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


HITAANDE 2010: Yoo jam e kisal won e mon e ndee hitaande dariinde hannde! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 02-01-2010 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 01-01-2010 12:33

Pages vues : 18213    

Publié dans : Les News, Lowre men


Bonne annéeMusidɓe kala arooɓe e lowre men, wiyooɓe mbiymi e yiɗɓe pulaagu, calminaali am ɓurdi teddude ena kuccinaa e mon e nguu ñalngu go'o hitaande 2010. Hitaande 2009 maayii, majjii, hootii, kamaa kunnaa wontii daartol! Kono alaa e sago ndutto-ɗen e mayre ngam roɓtaade baɗe mayre e joljole teskinɗe wonande enen fulɓe e golle men paytuɗe e ɓamtude ɗemngal men.

Ko adii fof, miɗo duwoo nde kala mettere e caɗe ngonnduno-ɗon e hitaande maaynde ndee yoo keddo e mayre; hello heso udditanoo-on e hitaande 2010 tawa ko addungo jam, kisal weytaare! Ko ɓuri teskinde to baŋnge kabaruuji hitaande 2009 ko saŋkaare ceerno men Murtuɗo Joop e lewru Korse. Murtuɗo wonii hannde hoodere nde ñifataa haa cay sabu ko ko hawraa wonde darnde hono nde makko ndee alaa ɗo seedaa e jookli pulpule! Ko pulaar jarani Murtuɗo koo alaa goɗɗo mo ɗum jarani. Kono Murtoɗo wonaano Alla, wonaano annabi: ko o neɗɗo tan! No o darorii nih, alaa mo waawaa daroraade noon kono jaranaani hay gooto! No o waɗiri heen nguurndam makko nih, woɗɓe ena mbaawi waɗde noon, kono jaranaani ɗum'en! Ko Murtuɗo waɗi e pulaar koo, goɗɗo mo alaa ganndal walla softeende  ena waawi ittude jawdi mum waɗa heen, kono jaranaani ɗum! Wadde hol fof to kuccu-ɗen tawde yarlitiiɓe e fellitɓe e men ena limoo! Yiɗde mehre mahataa huɓeere, ko ma a tuufeeje piyee! Ɓurɗen heewde ko yiɗɓe e faarnortooɓe pulaar tawa piyataa tuufeeje! So ɓe njiyi fiyooɓe tuufeeje noon, ɓe mbeltoo haa wooroo, kono ko ɗoon haaɗi: woni heen ballal maɓɓe tan ko wiyde: "njokkee golle"! Ɗum firti ko "minen min njiɗaa moddude ɓakke, kono ko mahat-on koo ena weli min"! Ee ndaw ko haawnii!
E hitaande 2009 ndee, eelndu mawndu waɗii ɗoo hakkunde daraniiɓe pulaar e Sammba Juulde Caam, gooto e sarɗiyaŋkooɓe leydi Senegaal ɓadiiɗo laamu nguu. Sammba Juulde Caam falaani heen hay gommbal: o wiyi ko yoo ɗemngal wolof waɗɗine kala Senegaalnaajo, jaŋnga ɗum so e weleede e metteede! Kala pullo nannooɗo ɗum, so wonaa ɗaminiiɗo foti ko laawaade! Sabu hannde Senegaal woni ɗo pulaar ɓuri ɓittdde e Afrik nde tawnoo gila mawɗo leydi ndii Ablaay Wadd ari, woni fayndaare makko ko waɗtude wolof ɗemngal laamu, ɗemɗe keddiiɗe ɗee ñifree deƴƴere e waasde naneede e rajooji e teleeji. Oon bone ena haalee gasaani, Sammba Juulde Caam ara waɗta heen yoo yimɓe njaŋngine wolof alaa e sago? Hay gooto faamaani hol ko naatni-mo e ndee juumre sabu heewɓe nganndiri-mo ko wonde ngenndiyaŋke! Miɗo jeyaa e sikkuɓe wonaa kaŋko jeyi ɗiin miijooji ko o nelaaɗo e men tan! Senegaal noon, wonaa pulaar tan hannde lorli toon, ko e kala fannu nguurndam leydi ndii Ablaay Wadd waɗi jaakre! Ko ɗum waɗi hannde, so tawii welsindaama, pulaar ko ko majjata e Senegaal! Alaa e sago peeje e laabi ɓamee ngam yiitude laana kaa gila ka duƴƴaani e powle, ka yuwa!

Ko ɗum waɗi ko ngadotoo-mi duwaade ko hoto Alla hokku añɓe pulaar sagooji mum'en! No ceerno Tokara Ibraahiima Moktaar wiyrunoo nih "yoo añɓe ottu"! Yoo Alla falo yiɗɓe muumde kunuɗe men, kaɗa en haalde e nande ɗemngal men! Ko Alla hokkunoo-en ɗemngal, ko Alla hokkunoo-en pulaar kadi e reftaade koŋnguɗi ceerno Tokara. Miɗo duwoo kadi nde dente mbaɗata toon to leyɗeele men sabu hare ndee wonii Orop woni, wonaa Amerik, ko toon e nokkuuji men. Miɗo duwoo kadi nde pelle men ngartata e jaŋde sabu jaŋde ena yeebaa, ena ŋakki no feewi hannde e renndo men. Miɗo eeroo nde pelle fof kawrata ngam darnude peeje no njokkiri e hare yooltude pulaar e pine men sabu hannde won daraniiɓe yo ngam dicco!

Ko huunde anndaande, kala mo reenaaki yeebaare, yeenee boomaare! Alaa e sago hare daranaade pulaar nattaa juukaade tan hakkunde "ngenndiyaŋkooɓe" sabu ena ngalaa doole, en ngalaa keewal! Hare ndee fotii naatde e galleeji fulɓe, ɓesnguuji ɗii paaminee ko e mum'en yaakoraa. Ko gooto yaakortoo e heewɓe nde geɗe njuɓɓa! Kono enen keew-ɗen nande ko "aan kaari, fulɓe fof ko e mah njaakorii"! So yimɓe ujunere mbaɗii yaakaare mum'en e gooto, ɗum ena jogori gasde? Enen seeɗa ardiiɓe darnde ɗemngal men ngal, fotii nde naat-ɗen e galleeji e ɓesguuji fulfɓe ngam wullitaade yo ɓe paabo en: sabu ko keewal faabotoo teelal wonaa beñal mum.
Yoo wuur pulaar e daraniiɓe ngal!
Yoo nguur waŋngiyaŋkooɓe lowre men!

Kuɗol Ibraahiima Saar

 

{slimbox}images/stories/pulaar_articles_2/hitaande_jam_2010.jpg{/slimbox}

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : hitaande jam e kisal


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 7 de 7 commentaires

HITAANDE 2010: Yoo jam e kisal won e mon

Ecrit par: Bah Samba Tubak (Invit ) le 01-01-2010 14:06

Pulaar... Mi yarlii-ma mi yaafii-ma. Njuulee mo wuuri! Onon ne oɗon njarloo oɗon njaafoo?  
hitaande jam e kisal e newaare, wonana en (naaje ɗiɗi e sappo...2010) Geno humtana en kala haaju moƴƴo, gaaɓɗo, dagiiɗo.  
 
Geno udditana en dame arsukaaje e yaajeende, o renndina ɓerɗe Fuɓe kala kawra e miijo wooto,nanondira ngam ɓamtude leñol men e kala fannu keso, nafoowo jeɓateeɗo e ñemmbateeɗo.  
 
Aamiin yaa barke "Geno yumma leyedi ndiyam e henndu Naange hoodere buuzal maqngal joom ngoo weeyo tiimngo he kala tagoore”  
 
"wasalaamu aykum alal anbi yaa-i Fulaani sallal laahu aleyhi wasallam aamiin"  
 
kuɗol Bah Samba tubak.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

dental woni goonga

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 01-01-2010 15:34

cerno ibraahima sarr min calminiima min mbadiima juulmbo wuuri ehitaande hesere nde yoo geno rokku en tawto reede dee kitaale taw pular ina yiti nii e aduno oo enen mbi yee demngal ina weyee enen 6uri waw de haalede e nder aduno oo hamin nyaagoo lenyo nde 6e dentat sabu pular wii doole miskinee6e ko dental katan lenyol mi wadii ma juulmbo wuuri

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yoo jam e kisal won e mon

Ecrit par: Ly Abdoulaye (Invit ) le 01-01-2010 15:36

A jaaraama seydi Saar, yoo en mbattuni mo wuuri.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

esfm

Ecrit par: aboubacar2009@hotmail.es (Invit ) le 01-01-2010 17:14

a jaarama seydi saar mennbeltima no feewi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sanza

Ecrit par: Ly Abdoulaye Mamadou (Invit ) le 03-01-2010 09:20

pulaagu, ceerno ibrahiima saar, e fedde lowre on njuuraama!  
yoo en njuul keewze aamiini, seydi saar gelooze ngaaki ciliwaaji cirkii, kono tan ko seeza zengxii, seeza ittuzo, seeza barkinzo, seeza wakkiliive e allah, geno wondi ko e wakkiliive, ndeke yoo pele yniiv, sappeeji men kuccam aynve cukkinen mir mir... poolgu men wozzaani, muynen njokkondiren, hoto mo humpaa gozzo e men, yeeso yeeso faandaare men timmata, geno toraama javi leynol men dow dow... 
fulve asie

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hitaande jam

Ecrit par: aminata (Invit ) le 04-01-2010 00:35

hitaande jam e cellal e kisal 1431 e 2010 yo alla 6amtu pulaar 6amta 6amtoo6e pulaar yo wuur jiddo pulaar yurmo biido amin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaarnaade golle mon

Ecrit par: amadou sy rts matam (Invit ) le 03-12-2010 15:08

musibbe teddube yoo geno yob kadi o sellina o semmbina onon tammbiibe dee golle joodde ceniide /pulaagu com min mbeltanii dum e loowdeele mum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 7 de 7 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
TWW     LT3   
H   H  B   R93
8SF  988  GTW   
8 4  E   X  Y36
959     3A6   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥