NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
213 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


TAASKI 2009: NJuulen mo-wuuri, mbaɗten nih kadi tawa eɗen niiɓi e ɓeydaare! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 11-12-2009 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 26-11-2009 18:51

Pages vues : 14861    

Publié dans : Les News, Diina


Image Musidbe Fulɓe waŋngiyaŋkooɓe lowe men, yonta oo arii kadi nde ɓamat-mi kuɗol am ngam faaynude e mon koŋnguɗi njettoor, teddungal e duwaawu. Kadi kala nde kuɗol am hawri e ɗereweol, hello geese, ko e weytaare nde alaa ɗo haaɗi. Ko Alla anndi njoɓdi ndi kaanndu-ɗon, yoo hokku-on sagooji mon e koye mon, sagooji mon e pulaar e leñol ngol no diidorinoo. Hitaande 2009 ndee wonaa weeɓnde to fannuuji keewɗi. ko e ndee hitaande jinnaaɗo debbo oo ruttinoo e joom mum, oɗon ciiftora. Ko e makko kuccintu-mi njettoor am e duwaawuuji am gandani. Jinnaaɗo ko giɗo tan meeɗi wonde. Kono won e jinnaaɓe ɓe kaaɗaani tan e yiɗde, ɓe mbaɗdi heen ko hakilantaagaal e yiyannde ko nafoyta renndo mum jaŋngo. Neene am ko e ɓeen jeyaa. Miɗo duwoo nde Alla ɓuuɓnata ɓernde makko haa cay, miɗo toroo nde ndenndat-on e am konngol ngam duwanaade-mo.

So ɗum ɓennii caɗeele aduna hannde ena ngoni e leyɗeele men, to nokkuuji iwdi men. Ko caɗeele muusɗe e ɓesnguuji ngoppu-ɗen caggal wonande enen ɗanniyaŋkooɓe. Ko caɗeele muusɗe e men wonande enen heddiiɓe toon. Laamuuji ndoŋkaama yoo cafru ñawbuuji kaɗooji renndooji men neemaade: nguura, ndiyam, jayngol e geɗe nannduɗe heen. Hannde kadi won ɗo heyɗaa, won ɗo lohaa, won ɗo holaa tawa safaara mum sooynaaka. Yoo Alla ɓeydan ɓesnguuji men suuraare, woɗɗina heege, ɗomka e ñawu. Miɗo duwoo nde Alla sellinta ñawɓe men, yurmoo yaafoo maayɓe men. O adda e renndo men softeende daranaade ɗemngal men sabu ngal sateede añɓe! Darnde gollanaade pulaar waɗɗaaki tan karallo e jarlitiiɗo. Waɗɗii ko enen kala: debbo, gorko, suka e mawɗo! Galle kala ɗo pulaar muynaa, darnde foti ko dareede yoo pulaar j=haale, yoo jaŋnge, yoo sare! Pulaar wonaa tan ɗemngal kuutorteengal e kumpital e jokkondire, ko ngal woŋki leñol ngol. Ko ngal jaalal renndo men ngoo. Hay gooto fotaani wiyde yoo woŋki itte, lomtinee goɗɗum, so on paamii ko njiɗ-mi wiyde! Ngannden jojjanɗe aadee e aduna oo wiyi ko ɗemngal yoo hisne, yoo sure e ñifde, yoo dannde e moɗeede! Saka noon ngal men ngal! Hol no milioŋaaji aadee pinirta subaka tan, miyee yoo ngoppu ɗemngal mum'en, kuutoroo goɗngal? Alaa fof ɗo winndaa e sarɗiiji hakkunde leyɗeele, alaa fof ɗo siifaa e nderndeeri leyɗeele men! Ndeka haɓtaade kala nde pulaar wiyaa ena nuskee, jeyaa e ko ɓuri waɗɗaade gooto e men kala!
Ɗum noon yoo en mbaɗtu nih mo-wuuri e mo-wuurti, tawa eɗen cirŋinii eɗen calii yoo pulaar heed caggal, eɗen calii yoo fulɓe njeebo pulaar haa añɓe ena kuutoroo yeebaare men. Yoo Alla hokku-en caoftal, pellital, cellal e gannde haa mbaawen townde pulaar haa ɓuro ɗo yahrata ɗoo. Miɗo ñaagoroo heen Alla nde o semmbinta-en e eɓɓooji puɗɗaaɗi jooni ɗii: golle lowre men www.pulaar-fulfulde.org paytuɗe e pirgol tafirɗe ngannde (software/logiciels) ɓurɗe lollude hannde wano Firefox ekn. Miɗo eeroo nde annduɓe e yarlitiiɓe njantata e amen sabu golle ɗee ko keewɗe. Ko seeɗa-seeɗa ɓosirtee, kono so duumiima ɗe ngasat.
Mi waawaa wortaade duwuuwu am e eeraango am mi wasiyaake nde jaŋde artirtee e hoore ngoƴaaji men! Jaŋde ena yahri caggal no feewi sabu duɗe nattii naneede ena ndilla. Pelle wano Kawtal janŋgooɓe Pulaar Fulfulde, Tabital Pulaaku ena toraa nde cosata njuɓɓule jaŋde baŋ-yoo-baŋ sabu ko jaŋde pulaar tan, e binndol mum waawi wuurnude ɗemngal ngal. So jaŋngaaka, winndaaka, ɓooyi juutde fof maa won wiyɓe yoo goɗngal waɗɗine e dow pulaar! En puɗɗiima nande oon bone ena ŋurmee e kunuɗe añɓe pulaar. Kono mo yawi golle et darnde men, lofoo e juumre!

On njaaraama

Kuɗol Ibraahiima SAAR

{slimbox title=|Aamiin|}images/stories/pulaar_articles_2/njuulee_task_2009.jpg{/slimbox}

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 12 de 12 commentaires

Aamiin yo en mbaɗtu nii mo wuuri !

Ecrit par: Ibraahiima Aamadu lih (Invit ) le 26-11-2009 23:45

Eɗen ñaagoo Alla joom baɗe e baawɗe nde rokkata en waɗtude nii mo wuuri tawa eɗen ɓeydii en ngustaaki; kala ko ustii e men yo taw ko tuundi ɓalli men e bakkatuuji men; Seydi saar yo a ɓooy gollanaade pulaagu e lislaam. 
NJUULEE MO WUURI BANNDIRAAƁE JUULƁE.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yenmbatti nii mbo wuuri

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 27-11-2009 04:02

banndi raa6e naatoo6e e nder lowedee on mbadaama julmbo wuuri yoo geno rokku en taw toreede oodoo sahaa mbo wuuri

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njulee-mo wuuri!

Ecrit par: Bah Samba Tubak (Invit ) le 27-11-2009 20:01

Njuulee mowuuri 
Njuulee mowuuri, oɗon njarloo oɗon njaafoo! oɗon ngacca hakke, siko on sukaaɓe yoo Geno waɗumon mawɓe malaaɓe, siko on mawɓe yoo Geno waɗumon nayeeɓe malaaɓe! aamiin!  
Yoo jam nyallu wuro e ladde fuɗ-naange e hiir-naange e rewo e worgo to gonɗa, onon e wondiiɓe e yiɗɓe-mon onon fuɓe tedduɓe teddinɓe keyemon e hono mum en, on njaaraama (kɗl. B.S.T)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njuulen mo wuuri

Ecrit par: hammee sal (Invit ) le 28-11-2009 18:51

banndiraa6e musid6e teddu6e on calminaama on njuuraama e nyalawma teddudo oo on mbiyaama njuulen mo wuuri,seernaa6e men, jiknaa6e men, ngenndiyankoo6e men, naalankoo6e men, yid6e e sehilaa6e, wonndaa6e wuurdaa6e, hoddaa6e onon kala njuulee mo wuuri, yo juul mo wuuri musiddam sehilam abdul kan e gidel mum hawlii sal, yo juul mo wuuri hammadu soh e belli bah e ibraahiima kah mo aanyam siwol... yo juul mo wuuri minyam gidam hajjaa kan jeewo jam, kuu6al kala wanngotoo6e lowe dee haa teenti e pulaagu.com mbadaama juul mo wuuri...... yo wuur semmba 6amtoo yaynoo pulaar e pulaagu aamiina.....

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sannza

Ecrit par: ly abdoulaye mamadou (Invit ) le 29-11-2009 13:57

njuulen mo wuuri kadi, eko heewi tawa in itti, ko rewaa geno yoo won ko javaa, ko layyaa e ko duwaa e golleeji men moxxi kala aamiini, goomu pulaagu sembe geno wonii e mon, e kala daraniizo legnol men aamiini, njokken golle haa poolgu men, ballal geno e men aamiini, allah vamta legnol men e juulve kala aamiini. 
fulve aasie

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njuulee mo wuuri

Ecrit par: Geelel Kontee (Invit ) le 29-11-2009 18:01

Onon banndiraaɓe waŋngiyaŋkooɓe on calminaama on njuuraama. mboɗo ñaaganoo on cellal kisal e ɓamtaare ,mboɗo wiya on njuulee mo wuuri onon salii yawaare goongɗin ndimaagu leñol calii hiɗeede njattinii ina pooɗanoo wellitaare yoo jam e kisal ngon e mon onon teddinɓe ndimaagu. Yoo geno teddin on, onon ngenndiyaŋkooɓe leñol am .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

juul mo wuuri

Ecrit par: oumar sy (Invit ) le 30-11-2009 16:49

jam ñalle mon bandiraabe to ngondon e laral leydi mi toriima GENO yo en njuulmo wuuri enen kala e bandiraabe eden beydi en ngustaaki ODON NJARLOO ODON NJAAFOO .....miwadii koreji fof jul mo wuuri haa teente BANDIRAABE AFRIKNAABE OROPNAABE AMERIKNAAABE E.....HAA TEENTI E BANDIRAABE JOWOL SAARE BIRAANE

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NJUULE MO WUURI

Ecrit par: ALIW KONTE (Invit ) le 01-12-2009 11:56

Banndiraabe juulbe njuule mo wuuri;odon njarloo odon njaafoo,yo en mbadtunii mo wuuri,tawa eden beydii en ngustaaki,miin to banngam mi yarliima mi yaafiima.Ibraahiima saar eden nelda neene duwaaw kaŋko e maaybe juulbe fof,yoo geno wadbe do wadnoo maaybe malaabe aamiin.eeraango ma ko faati e jaŋde pulaar,yoo yimbebe mbadtu heen hakkillaaji mum en,sabu ko duum tan waawi nawrude demngal ngal yeeso.eden ñaagoo hatanteebebe, nde ndaddata batuuji ko faati e jaŋde pulaar,dude ngudditee sukaabe e mawbe fof njannga.yoo geno hokku en faamde ngoo eeraango; e jabdengo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njuule mo wuuri

Ecrit par: rougui sow (Invit ) le 01-12-2009 12:59

banndiraaɓe sehilaaɓe njuule mo wuuri yo allahu lamɗo o rokku men taweede o saha mo wuuri so tawi ko mowɗo yo allah waɗɗum mowɗo malaaɗo so tawi ko sukaɓe yo allah waɗɓe sukaaɓe malaaɓe eɗen nelɗa neene duwaaw kaŋko e mayɓe juulɓe fof yo allah; waɗɓe do wadnoo maayɓe malaaɓe ya barke muhammadu; mo tagreɗen sababude mum ɓe celaani yo allah rokkuɓe jam gogiɗo yo allah, ɓeyɗanɗum ha heewa,ɓe gala yo allah rokkuɓe,waɗa heen yajeede yo allah suur en reena en dannda en e bonii añɓe dannda en e musiɗbaaji e jarabuyaaji aduna yo allah, waɗan en jam e kisal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

rougui95@live.fr

Ecrit par: rougui sow (Invit ) le 01-12-2009 13:25

miɗo yiɗno mbeydude e ko fati e jaŋde pulaar, nde tawno eɗen poti ƴewtaade hooye men,ko ibarahima saar haali ko ina laaɓi,janngen binnden ɗemngal men mbele ɗemngal men ina yaara yeeso, janngen jannginen pamen pammineen ngam riwtude hummanbinnaagu,tinno ɗen e ɗemngal men tinnoɗen e,pinal men e ñeñal men,nde tawno ɓamtaare ɗemngal naamndii ko daragol,dadagol,leƴƴi,pilñi tiiɗi,pooɗantooɗi soppude geƴƴelle teddeedi haŋki tinnoɗen, no feewi e ɗemngal men pulaar en mbaawa dañje kene ɓura ngal welde daranaade,ɓamtaare pulaar, ko fodde , kala mbiyoowo mbiimi mbimaami so tawi ka jiɗɗo ɗemngɗl ngal yaara yeeso, miɗo, ñaago nde allah ɓamtan ta en ɗemngal men pulaar ha ƴellito ya barke allah, ma jafoɗon so tawi ina waɗi pergitte aɗo jarlo oɗon njafo yen mbattini mo wuuri e kuɗol rugi soh oon jaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

EN NDUWIIMA

Ecrit par: Aamadu bookar sih jowol to ita (Invit ) le 03-12-2009 10:14

enen kala e banndiraa6e juulbe ozon njarlo ozon njaafoo 
yo ko rewa alla ja6e

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaaynde eteedungal

Ecrit par: DEME MAMADOU (Invit ) le 08-12-2009 23:21

kisal sennegaal lanndo dawrugol tottiraama seedanfaagu goodal tabitngal to dowla senegaal to jaagorgal kalfinaangal kisal e ndeenka ndeernderi senegaal(ministère de l'intérieur). e dow inndam miin hooreejo kisal senegaal e denndaangal daraniibe lanndo ngo mbido weltinira banndiraabe e kala jillotoodo e pulaaku.com o fartannge kebaado, tottirdo kala daraniido bural no haaliri konngol mum e dow tabitinde hujjaaji senegaalnaabe e dow laawol pooccingol. amin eerii kala mo miijo mum haawriti e ko min ndaranii e cempe cempe amen, nde arata wallotira e amen ,doole amen e peeje amen tuppotira. sabu moni kala ina anndi huunde , moni kala won ko, waawi ko goddo waawaa ;yoo jam e kisal ngon e leydi sennegaal ha wappita oon diiwaan yuppa e diiwaanuuji goddi. geno golloowo ko weli dum e no weliraa to weli dum watta e berde e juude bibbe senegaal karallagal riiwutde baasal lomtina bural e nuundal .kala tuuyaado jokkotirde e am ina eewnaade mi e dememadou@hotmail.com ,hade ko judaa benndude

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 12 de 12 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
Y9S     Q    
G R  1  A1  K26
H Q  TOJ  8    
J 8  2   4  LEG
6LK     H93   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥