NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


Njalniika: Njillu Almuudo Ngay to galle Ceerno Ñaaɗa Waare Jallo, kaliifa diine fulaaɓe Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 29-08-2009 )
 

Ecrit par ALMUUDO NGAY BAH, le 27-08-2009 20:01

Pages vues : 20611    

Publié dans : Les News, Pinal e Ñeeñal


 Almuudo Ngay 27/08/2009 Muriid en ina njogii kaliifa mum en etee ŋakkaani ceeral e laawol Tijjaaniya keewngol njanngiin. Diine ina sari haa ko nganndu-ɗaa mo woni fof e bannge mum nana yiiloo yiitude won e faamaamuya ngam deeƴnude ɗƴaare mum. Ko e ndiin mbaadi, miin Almuudo Ngay, mbaɗɗiimi pooreya am, ceeku mi cehe, dihe e kocceeje ngam wittoyde laawol ngol anndaaka no feewi sabu maggol ɗekkaade e naafɗe joom mum en. Ina jeyaa hannde e seernaaɓe mawɓe ngool laawol, heddiiɓe e nguurndam hono Ceernal seernaaɓe, waliyal laaɓaaɓe hono Ceerno Ñaaɗa Jallo to wuro woyeteengo Soto barkeeyi.  

Huɓɓere Almuudo Ngay haa Soto Barkeeyi? Eay yoo! Deftel am, kuɗel am, alluwel am, larel e laafel am haa to galle Ceerno Ñaaɗa Jallo ngam janngude diine lislaam e laawol fulaaɓe.

Ndee yeewtere ko yeewtere nde ndañdumi e ceerno Ñaaɗa. Laawol ngol nani ɗoon jiɗɗo fof yoo rew.

 Almuudo Ngay: Ceerno, tawde ko e lewru Koorka seniindu ngonɗen, miɗo yiɗi naamanaade ko fayti e koorka. ina wiyee so fajiri noddinaama, neɗɗo ina foti dartin’de ñaamde, ɗuum hol ko selli heen?

Ceerno Ñaaɗa: En njettii Alla, anndi fajiri woodani ko gonɗo e boowal. Naattuɗo e suudu, uddu haa tiiɗi kay ko e wenndoogo woni so wonaa tawa joom mum ko mbeewa coɓuba kay haa nati-kumpuyaaji mum nawi ɗum e yuurnaade. Diine oo sattaani, ko tooroɗɓe ɓee njiɗi sattin’de mo sabu jemma alaa fof ko woni so wonaa niɓɓere. Dum noon ɗo niɓɓi fof ko jemma. Wakalasss!!! Salli alaa Muhammadun! 

Almuudo Ngay: Uuuh, En njettii Alla waɗde Ceerno! Ina haalee won’de koorka ina waɗɗii kala juulɗo mo alaa ngantu. Aan, mi yiyii a ɗa waɗa koorka kaa jonte; hol ko woni ngantu maa? 

Ceerno Ñaaɗa: Miin ngantu am ko baasal. Wonaa hoorde ko ñemmbude baasɗo. Waɗde miin hol ko kooratmi tawde ko mi baasɗo. So mi ñaamii subaka, mi anndaa nde kirtoytoomi, so mi hirtiima kacitaari am ko e juuɗe Alla joom baawɗe woni; kanko baawɗo baɗoowo, o waɗi mi baasɗo; kanko moƴƴo dokkoowo dokkuɗo mi hakkille waawde janngude haa ɗiggina “tabbati yadaa abii lahabin” Uuuuhhhhh Alhamdu Lillaahi rabbil aalamiin. En njettii Geno gooto; yoo o hokku men battande moƴƴe. 

Almuudo Ngay: Ceerno, mi nanii hanki a ɗa wiya almuɗɓe ɓee yoo ndartin njuulu sabu gooleeje nana muyna; hol ko heɓtino maa?

Ceerno Ñaaɗa: Heey Almuudo Ngay, aan naafige oo, a ɗa ni waddindira mi e Alla. Miin nguurmi ko e ko famɗi ko ɓirat-mi miɗo julla ko. So mi woppii nakkoñ am koontii, hol ko kirtotoomi saka miɗo hirtin maa, aan naafige coɓɗo oo. Mate onon wonɓe mi anndaa ko Farayse wolla Amrik wiyetee, wonaa gooto e mon fof mi nanii jogii toon ko liggeyaaji 3: Full time gaay, part time ɗo, no time too, etee joom mum alaa hay God (Alla) time gooto. Alla wiyi ko njuulee e waktu, walaa c’est tout! Miin noon montoor am ko miin jeyi; i ɓorlat haa waktu am yonta nde njiɗmi nde, mi juulaa. Mi ɓorlu montoor am haa e waktu fajiri MI juula, mi ɓorla mbo e tiisbaar mi juula, mi ɓorlitoo mo e alasaraa mi juulaa. Jooni noon hol ko woni heen caɗeele maa aan naafigi oo. Alla ina dañi heewɓe ɓe o leepti ɓe ngonaa Afo Jibel Aañam Gaysiri Kumbee njettaa ɗum Jallo, Pullo uuruuro bammba ñiŋaan, baaraan mbaalɓe sinaa mungel. Ko miin wiyetee Ceerno ɗigginɗo ɗaɗi e kaatumeeje, waawi saalaali waawi tabbati yadaa. Geno so ina leepta, yoo leeptu ko wayi no Bush, Cheney, Rush Limboo en wolla Mobutu en, Maawuyaa en, o yeeboo mi.  

Almuudo Ngay: Ceerno, wota haalat ɗum!

Ceerno Ñaaɗa: Etee aan Almuudo Ngay, alaa fof ko ɓurmaa won’de nammbarante e dow diine. Gila ngarɗaa ɗoo, a ɗa mofi batayel maa a ɗa yiiloo e ndeer saare, a ɗa wiya ko a cafroowo gite etee alaa fof ko ndewɗaa so wonaa yeeyde ɓe kurusaaji tippindiraaɗi ñaaƴe gali cakkaaji e ndimdiri-yagga. ɗuum fof muusaani mi, muusi mi ko ko kurusaaji ɗii ngoni koo ñaaƴe 97. Wonaa mi faamii poltik maa, poltik Georges Bush mo alaa e jokkere enɗam. Mbela ɗum wonaa ribaa bonɗo mo Alla harmini. A mahii heen huɓeere, a resirii heen debbo, a ñaamii heen a yarii heen haa ndu luttinii. Miin Ceerno Ñaaɗa, ko goonga tan kaalat-mi dey! Ngaddee ñeele gulɗe belɗe am haa mi hejjoo gila mi juulaani takkusaan, mi daña no padirmi kumtaari!!!  

Ko ɗoo yeewtere amen gasi tawii ceerno Ñaaɗa, ceernal fulaaɓe, nattii weleede fukunel am baalaalo ngel. Mbaɗɗiimi ndakeewa am ɓennu-mi sabu ngonmi ko e wiɗto woɗngo.  

Paamon noon ngoo witto, roondii hakkeeji mun fof e tan ko Almuudo Ngay (alaa teew, alaa ƴiiƴam; lappotaake woppotaako). Baaba Sayku Umaar Bun Kattaab wii: “Diwaa ɗo, ɗakkaa ɗo” 

 

Wiɗto Almuudo Ngay Bah


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 2 de 2 commentaires

Binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 28-08-2009 11:13

Wallaahi, Ceerno Nyaaza won'di ko moxxude e munyje. O fotnoo fof ko helde kamakiicol oo almuudo ngayi. Mo yahataa haaju mum. Ko o haali ko goonga, aan almuudo ngayi njahataa tan koko wonaa haaju maaza, kadi aza renndina yimve e Alla. 
Diwaa zoo, zakkaa zoo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Aahaah yahde haaju mun ina bonna haaju

Ecrit par: almuudo.ngay (Membre ) le 28-08-2009 20:32

Ngay dey ko jikku mum laavzo tan jogii. Kono noon mi haalan-maa Baaba Sayku, mizo mofi janfa mawzo mawzo mawzo mawzo fayde e won e bakkinoozo zoo ko vooyi; ko o kanhano kono ko maa mi yeenee katel suukara nde mi doxxa bolong oo. Sallaaf mi fijaani!!! 
Almuudo Ngay (alaa teew alaa xiixam, lappotaako woppotaako)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 2 de 2 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
 2     4OE   
8N   R  6   1QO
 4  N49  DP5   
 9   H  2 5  GR8
QLE     KYQ   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥