NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


Hakke aadee: Madrid fuŋŋinoo nefre mum ɗanniyankooɓe Afrik Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 22-06-2009 )
 

Ecrit par OUMAR TOKOSEL BAH, le 22-06-2009 16:39

Pages vues : 18217    

Publié dans : Les News, Dernières news


Ngal natal wonaa kaaleteengal ngal, yee6 video oo lesLewlewal: 22/06/09- Boowal laaɗe Madrid ina heewi yiyde jeese kaaɓɗe kono neɗɗo kippaaɗo e leydi, koyɗe mum tonngaaɗe, ɓuƴaaɗe haa tolnii e kine dote, juuɗe mum gojaaɗe e yeeso laɓordi, sogoneeji mum kaɓɓaaɗi no mbaɓɓattu ko buleet. Ñande 16 nduu lewru, talaata ɓennuɗo oo, ko ɗeen golle laamu Madrid golli suka gorko senegaal-naajo gonnooɗo e nawteede leydi mum sabu rafi kaayitaaji. Ko e ndeer boowal laaɗe diwooje ɓe tonngiri mo nih e yeeso jamaanu heddii o mo fitoo no liigu, maa o deeƴi muusalla, kori e ngaanumma.

Haala, kuɗol wolla ciftor hakkille waawaa sifaade ɗee golle so wonaa nde yitere seedanii hoore mum. Won e ɗanniyankooɓe senegaal-naaɓe wonnooɓe e oon nokku pelliti

haɓaade ɗee mette. Ko kamɓe mbaɗi ngoo nangito video etee ɓe calinooma joldude e makko e kaa laana haa dognoowo laana kaa kañum ne salii diwde so wonaa nde oo suka gorko jippinaa. Ko ndeen o jippinaa, kono battande makko nganndaaka e oo sahaa kono ina ɗaminaa maa guut maɓɓe lor mo sabu gila ɓe celaani gite yeeɓooɓe, ɓe ceeraani e fettude, dampude, yerƴude mo ɗo gaañata. Won nih seedtiiɓe yiyde hoore makko looweede e booto.

 

Njeeɓee ɗoo video oo

 

Kuɗol Aamadu Deh e ballal Sala Joop


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 9 de 9 commentaires

hoto jojjannde aade woni ?

Ecrit par: abdulaay yerel soh (Invit ) le 22-06-2009 18:53

orop ina heewi haalde ko faati ejojjannde aade , kono ngoo ayaawo hulii espaany kam reenaani jojjannde aade ! alaa ko haawnii heen noon sabu espaany ina jeyano e leyde darnunoode njulaagu yimbe (macungaagu)! so tawii pulisaabe bee nyaawaaka haa aduna fof seedi ngannden ndeke ko haalatee ko faati e jojjannde aade ko woodaani . oo bone fof noon ko laamuuji men ceddeeji ngaddee men !! .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

METTE

Ecrit par: ALIW KONTE (Invit ) le 23-06-2009 11:38

bonande wadnde espaañ nde, yoo dañ ko laamu senegal haali heen,kadi danniyaŋkoobe afirik yoo mbad seppo,e hollude mette mumen faade e duum,en calaaki nawteede kono hoto won hoyneede,en calaaki sokeede,kono hoto wonde mareede, beedo poti ko ñaaweede, ñaawoore bardo hoore,be cokee kaaddi nguurndam,

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ene yurmi niidey

Ecrit par: souleymane (Invit ) le 24-06-2009 14:08

caggal yettu de allah e juulde e nelaado s a w m)e min jetta on e min jaarnoo on e golle mon de mbatton de haa teegti e kabaruuji so dum yawti ko faati e o toggaado de wonno guru 6aleewu 6e jaggaani ko neddo sabu gadda taa dum ko6e biyata durwa delom woni jojjan nde aade duum koyi mam6e tan haadi ha teegti e kam6e orob naa6e 6e sabu 6e pi 6aani guru 6a leewu sabu ko kam6e jaggan no 6a lee6e e6e jee yoya no jawdi ni wadde 6een so toggi neddo haaw naaki gan ndumi ,deyi mayi tuubaag ene nawte kono ga66eede tan no jawdi ni dum koyi 6aleejo tan yiyete nde wonno ko laam6e men badi noon yo allah wallu en e munal jokke golle ko almuudo mon souleymane r...bassoum to thilogne gondo dakar o saha wossalaam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 24-06-2009 15:02

Aamadu DEH e Sala JOOP njaaraama e ndee winndannde. 
Ko ardii fof koko haaloove Pulaar mbiyi ko" so fowru riddii sagata, haa naati wuro, yiyi zum ko e javval sagata o" Sinno laamu Senegaal waynoo kono foti wayde nih, maa won ko vivve mum mbazaaka e laddeeji he. 
So tawii tan en mbaztaani seppude e jaaynude zum, en ngalaa pelle men, ze njeyzen, kaalooje zum, dukooje zum; nii nattataa. Laamu huli tan ko hoyneede. 
Hade wadda e Gaajo kaaloyde haala Moritani, yo ve ngoxe vivve leydi mavve, nde ve mbazta heen gozzum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

gulaali muusdi

Ecrit par: Boiro (Invit ) le 24-06-2009 19:25

:cry :cry Ko adii fof onon kollirbe dum be ko on juulbe, ko on teddinbe jojjandi aadee haa teenti he onon fulbe daraniibe ndimaagu kala pullo e kala neddo. 
so tawii laamuuji di fof alaa ko kaali heen, ngannden aduna oo alaa ndeenoowo, kambe be mbadaani ko demokarasii wii koo. sabu foti daranaade ko yimbe fof tawa subaani mbaadi walla nokku do neddo oo iwri, wonaa noon haala poliisaabe be , be nganndu-den ko ka'en poti reende yimbe so mbadii wano dee golle bonde, duum ko huunde haabniinde. 
miin ko njii-mi vieo oo koo, seeda mi wulla hakkee ko muusi-mi. 
on jaaraama 
beyden tiidnaade tan 
miin ko fulaaduu ngon-mi doo do welingaraa

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ndokkondiren Jokkondire

Ecrit par: Amadou Deh (Boobo Ngenndi) (Invit ) le 24-06-2009 20:39

banndiraaɓe am tedduɓ tarooɓe ndee lowre, caggal njettooru am keerriɗo fayde he mon, miɗo yiɗi nde mbaɗaten heen no mbaawten jokkondirde e anndondirde, 
yeru e-mail walla tonngoode, 
nde wonnoo ganndondiral-ngal wonaa sera he golle men 
on narrama. bobongendi@yahoo.fr mo (LEWLEWAL)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor am fayde e mon

Ecrit par: DembaDiallo (Invit ) le 24-06-2009 23:26

so duum yawtii tan hono ko wadi koo madrid duum ko ko wadata nande kala so wana toon tan wona do buri ballaade kono heewi hadde tan ko balde de wadi dee nde wonno fulbe mbii rawaandu so wofaani guraani laci mum yabbee dum noon e den naago alla yo o woorondir men emabbe kadi ko mussiddo men Aamadu deh haali koo battenheen hakkillaaji no feewi sabu ko jokkindiral ngal addata cuusndiral ngal miin noon kam mi udditii damalkala kala en

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

udditde damal faade e am

Ecrit par: Demba Diallo (Invit ) le 24-06-2009 23:37

wakannde am ko ddemba45@yahoo.fr kala jiddo jokko ndirde am mi wertinii dum leeso eyeeso yo ar min mbada hiirde tawo koye pulaar mo ekkotoo mi oo on njaraa ma yo jam waal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hamin njetta on

Ecrit par: sy issaga soobe to gurel bayd (Invit ) le 05-07-2009 15:48

mbodo salmina daraniibe dude pular haloobe e dunde adama he on njaarama mi salmini kala daraniido dum an geelel konte mi salminima

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 9 de 9 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
EGC     MOD   
W   G  H N  ELF
N4T  F19  D 2   
 K  B  A O  TQL
HP4     TEN   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥