NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GAACI MEN : Namnde Tati fayde Isaa Mbaay Jaari Soh, ceerno ñañooɓe Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 19-06-2009 )
 

Ecrit par USMAAN MAKKA LIH, le 19-06-2009 08:35

Pages vues : 19652    

Publié dans : Les News, Pinal e Ñeeñal


ImageLewlewal : Aɗa waawi halande min hol gonɗo Isaa Mbaay Jaari Soh ?

IMJS: Isaa Mbaay Jaari Soh ko suka pullu gaynaako, won e sahaa e ngurndam mum. Isaa noon Alla e mum yiɗde kodde e ñaamde, woppi baali e nayi mum, sefe mum, ngam yuɓinnde yiɗde mum ko faati e ñaañgol. E oon sahaa mi anndaano ma ñalawma ar ha mi woppa rewde e baali mi faya e ñaañgol. Ko ɗuum waɗi gilli am e ñañooru ɓeydii. Nde ɓoynoo paytumi e ñaañgol. Ndeen noon puɗɗii-mi yirlaade e diwaanuuji keewɗi e nder Waalo ; ko e hitaande 1947.

Caggal ɗum, naat-mi e seteji mawɗi, gonndu-mi e yimooɓe heewe. Gadii-mi wonde ko magride tiyataar  nasonaal mo Dañel Soraano ( Théâtre national Daniel Sorano), naat-mi e Orkeste nasonaal mo leydi Senegaal (Orchestre national du Sénégal). Ko oon sahaa tigi naatmi e geɗe mawɗe ko fayti e ñañoogol. Alaa to min njahaani e adunya hee ; min noddaama ɗo heewi, min pijii e nokkuuji keewɗi. Alaa ɗo sammba en mbaalaani !

Lewlewal : Hol jaŋginɗo-ma ngal ɗoo meccal, kadi hol ngaddiin keeriiɗo ɓeydan-ɗaa ngal ?
IMJS: Mo woni kala e arunge mum. Mo woni kala e ko Allah toɓɓani-ɗum. Kono so ɗum ɓenni mi ɓooyi yiɗde ko faati e ñaañgol. Gila ko mi kurka mbiɗo yiɗi ngal-ɗo ñeeñal donangal gila e mawɓe e njaatiraaɓe. Fulɓe ɓooyi yiɗde ñaañde, so eɓe gayna ko ñañooji keewno ɗoftude-ɓe, yeewtude-ɓe. Ɗum ena wallatno nih aynaaɓe ɗowde cabbi mum'en. So wonaa ɗum kadi, ñañooɓe ena mbelnatnoo kala ko fayti e dewle, inɗe,  sahaa coñal, pijirlooji, dusooji ekn. Haa teeŋti e cudduli, duuso jombaajo e njaltungu jombaajo. E oon sahaa cukaaku am, mi rewanno e baali, mbiɗo suuɗo, moggoo e ledde e kuɗol, ngam ñaañde. Ko e nokkuuji deecɗi,  ɓuuɓɗi, mbelɗi ndaarde ko ɗoon coftataa ñaañde. Mi suɗotono noon, sabu baaba am yiɗaano ɗum, o yiɗaano mi ñaaña tawo mi toppitaaki baali, beyi e nayi makko. Wadde so tawii neɗɗo enae waawi wujjude mbaggu, ene saɗatnoo e am dañde ɗo koŋngumi ɗum. Ko ndeen tigi pelltimi feeñde. Ndeen puɗɗiimi ñaañde tigi, naade e nder gure Waalo. Kaalis ne naata seeɗa-seeɗa puɗɗiima softude noon. Image
Ngam wonnde naalaŋke mawɗo pellit-mi jaŋngoyde ngal ɗoo ñeeñal e karallaagal fulɓe. E oon tuma noon ko jitnaaɓe am e koye mumen tigi mballi-mi sabu anndude-ɓe mi fellitii waɗde ɗum meccal. Ndeen ɓe paami, njaah-mi Daahra Jolof to Ceerno mawɗo ñañooru, hono  Jibi Gedel Bah biyatenooɗo "Seneraal Ñaanoori". Ko e hitaande 1970, caggal nde min mbaɗi lappol e nder Senegaal e diiwanuuji keeɗi pellit-mi sosde gurup am (diɗɗal) to Rifisk. Miin e sehilaaɓe am, yimooɓe, amooɓe, hoɗooɓe e ñañooɓe. Min mbiyetenoo ko "Gurup 70". Caggal ɗum ko duuɓi tati pawi heen pay-mi wuro Mbakke. Ko ndeen noodaa-mi Ndakaaru to jaŋgirde nalaŋkaagal, njimri, ngamri e cosaan (haŋki) ; woni (Conservatoire de Musique de Danses et d'Arts dramatiques de Dakar) ko e hitaande
1980. Mi wonii toon duuɓi tati mbiɗo jaŋngina ñaañgol
(…)

Lewlewal : En njiih ñaañgol nana ustoo e leyɗeele men. Hol nguurɗam ñañooru jaŋngo ?
IMJS: Caggal njilu am e lappi e nder adunya hee, ko ndeen pellit-mi joɗaade e leydi Belgique e hitaande 2000. Ko ɗum saabi jiytonidral-am e yimmoɓe, amooɓe, ñañooɓe heewɓe. Mi gollodiima e heewɓe ko wayno : Baaba Maal, Maalik Paate Soh, Faadal Aysata, Abuu Jubaa Deh, Yero Maay Soh, Tuure Kunnda, Frere Gise en, Yuusu Nduur, baɗoowo Reggae, hono, Boris Piau, Diana Rothe Warten kebloowo misik, e Sam Sanders baɗoowo Jazz, ekn .  Ko faati e hol jaŋgo ñaañooru walla ñaañgol, mbiɗo jooɗtorii woni ko e beydaade, wonaani e ustaade. Sabu e oo sahaa sukaaɓe diwanuuji bayɗi no Jolof, Daara, Fuuta-Tooro e leyɗeele tariiɗi Senegaal, kala nana ɓamta ɗuum no feewi. Gila e gooto e seernaaɓe am, hono Demmba Koli haa yettii-am e faade yontannde haande, ngal ɗoo meccal nana beydoo.

Image
Iisaa, Maalik Paate (nano) e Faadal
 Wadde kulhuli ngalaa heen ; maa yaahru yeeso so Geno jaɓii. Ngam ferde laawol, ko ɗuum waɗi njaltinmi lefol CD. E ndiin mbaydi njiɗ-mi ko finndinde sukaaɓe, hirjinde mawɓe, anndiinde yimɓe, fulɓe haŋki mum'en, siiftinde woni heen finaa tawa mum'en. Leñol fulɓe ena heewi pene e neesu, alaa e sago wayɓe no amen nih, njaltina leppi, heddiiɓe mbinnda defte, mbaɗa jeewte. En njiyii wayɓe no Murtuɗo Joob njehii. Yo Allah yurmomo, yafoomo ; hono noon yo fulɓe ndentu naftoroo mijooji makko, ngannde makko e pellital makko.
Ñaañgol ko huunde rimɗunde, huunde mawnde. Mi ariino Senegaal e lebbi bennuɗi, mbaɗ-mi fijirde mawnde to Duta Sek, a yiyiino ngal dental. Ɗuum firti ko haa jooni yimɓe ɓe, fulɓe ene njiɗi ɗum, hay so tawii eɓe mbayra yiyde ko wayi noon e gure teeru. Yimɓe kala mbeltinooɓe e tubakkoɓe ɓe ngardu-mi Senegaal, ko wayi hono Vootre, ginniraaɗo “Aamadu Soh” Min jehii Farayse, Amerik, Afrik e nokkujji keewɗi. CD oo maa artu e ko heewi e ngurdam ñanooru, e ballal sehilaaɓe, banndiraaɓe.

Yewtere hakunde Isaa Mbaay Jaari Soh e Usmaan (Makka) Lih www.lewlewal.com

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Issa MBaye Diary Sow, ñaañooru, riti, violon peul


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 4 de 4 commentaires

nguu mbedu (cd) ina foti sareede !

Ecrit par: abdullaay yerel soh (Invit ) le 19-06-2009 09:56

ko way nih ina foti sareede so yaltii,ngam nyaanyooru ko pinal men keeringal ngal jillaani, wadde enen fof yoo en ndaro nyasen cemmbinen dariibe hina guurna walla hina guurtina ngal nyeenyal labaangal (joodngal) .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

salaamu

Ecrit par: diamanka (Invit ) le 25-06-2009 23:25

dumdoo na wela yette diamanka mido yidi hettaade ñaañooru mi beyda heen mido salmina kala biddo pullo do mbaawdaa wonde e ndeer aduna oo on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jokkondiral

Ecrit par: aamadu tijjaan bah (Invit ) le 08-07-2009 20:32

caggal salminaango am koyettude on njettooro keeriidho fayde e duwaade yoo geno bheydu baawal o juutna baldhe mon

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

miijo am fayde e pulaagu.com

Ecrit par: Samba Pulal Sow (Invit ) le 18-07-2009 16:40

mi naniino ko nandi e ndeedoo jaaynde pulaagu; ko hande naatmi heen, njiymi heen koko welata fittandu am sabu wonde mi pullo e sabu fasnaade mi pulaagu. 
Jaaynde nde laatiima mi daarorgal, sabu mi yiytaade heen hoore am. Yoo Alla nawru en yeeso e dow diine, pellital et gilli.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 4 de 4 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
U5G     X    
L U  N  1T  FO2
P T  LF6  Q    
C D  J   D  3II
92Y     NI2   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥