NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Becaye Aw Trio - SIBI
Moyenne:
Clics:2656
Mali - Hawa Pullo - Pulaku
Moyenne:
Clics:7787
poular 1
Moyenne:
Clics:4129

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


MAMMADU SAMMBA JOOP MURTUƊO: Hol gonnooɗo oo gorko jaambaaro? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 12-06-2009 )
 

Ecrit par HAMMEE AAMADU LIH, le 12-06-2009 08:28

Pages vues : 24642    

Publié dans : Les News, Renndo


Image

So mi wirtiima genaale,
Mi miijoo ɓee kam ceertii e penaale
Kala jooɓinooɗo maa male
Sabu alaa ko yoɓetee so wonaa baɗlee
Aduna oo ina lammi no binegaraa,
Kono battane yimɓe fof ko laakara.

Ndii ɗoo kelmeendi ƴoogaandi e jime Mammadu Sammba Joob, hollirii Mawɗo Murtuɗo ina jooɗtorinoo ndee ñalaande 11 Suyeŋ. Kono ko e dow anndunoode e oo aduna, hare ndimaagu ko kam woni sabaabu goodaangal aadee.
Murtuɗo innde mum duƴƴidta ko e pulaar. Nder e boowal ko suuɗii e ko feeñi, alaa ko dillata e nder Murtuɗo ko luunndii pulaar.
Mammadu Sammba Joob nde jiɗnaaɓe mum kawri e lajal, hollitii neene mum e baaba mum ko pulaar. Tampere lor e lorla pulaar ngonii yahdiiɓe Mawɗo oo haa e wattan foofaandu e nder laamorgo Muritani.
Holi oo Jaambaaro?

Mammadu Sammba Joob Murtuɗo yiyi aduna ko to Mbaañ Sammba e hitaande 1942. Jaŋde makko les o waɗi ɗum ko to Mbaañ e Ɓoggee e nder Muritani. Kono jaŋde makko hakkundere ko Ndar o waɗi ɗum e oon sahaa  Ndar wonnoo laamorgo Senegaal e Muritani fof. Ko oon nokku aawi jokkondiral hakkunde makko e Masmuud Joob gardinooɗo lannda PAI. Ko ɗoon kadi, o naatiri e lanndaaji nanol o waɗtori miijo maksistayankeewo ngam ɓamtaare yowitiingo e Lenin mo Riisii. Ina gasa tawa ko ɗumm waɗi mo gawlo miskineeɓe.
E 1961, Mammadu Sammba Joob Murtuɗo waɗii kawgel ngam wonde duwaañ, o ɓenni. O wonii duwaañ hakke duuɓi 13.
Ko e nder ngaal gollal o waɗaa koolaaɗo kuuɓal fedde hujjinantoonde duwaañ en e Muritani. Ko ngaal gollal rokki mo suɓeede e Dental Golltooɓe Muritani mbele omo hebloyee to Mosku e 1966 haa 1968. Jahgol makko Mosku battanii e nguurndam makko to bannge miijooji.
E 1973 o felliti kaŋko e cuddiiɗo,makko waɗde heblo e sariya ñaawooje hakkunde leyɗeele to duɗal jaaɓi haaɗtirde Taras Gregorovitch Chevchenko to Kief. Kono kadi to bannge jaŋde, Murtuɗo waɗoyii heblo mum to Farayse to duɗal Sorbon e nder ParisVIII. O heɓii ɗoon seedamfaaguuji toowɗi to bannge ganndal politik,  to losko laamorɗe, to ɗemɗiyankaagal kam e renndiyaŋkaagal, to daartol… Murtuɗo Joob heɓii doktoraa mum e e ganndal politik. O wonii jannginoowo e gannde renndo.
Hoddirooji keewɗi tawtondirii mbele Murtuɗo ina waasa wonde haalpulaar, kono Allah ina fiilondiri deenerol nguurndam makko e ngol ɓamtaare pulaar.  Murtuɗo wonii kaaɗdi nguurndam mum daraniiɗo ɓamtaare ɗemɗe Afrik, wonii haa sakket nguurndam makko caliiɗo turde geenol e jebbilaade. O wonii harbiyaŋke mo tampataa ɗemngal e pinal pulaar ; wiɗtiyaŋke e winndiyaŋke.
O winndii defte keewɗe . To bannge pulaar  ko kaŋko winndi wullaango boolumbal, deftere fuɗɗorde jaŋde pulaar, naamnal ngenndi.
 O waɗtii defte keewɗe gannde lugge e pulaar. Ganndal Chimie e tolno bak, deftere Qura’aana, deftere Sheek Anta Joob wiyeteende Ngenndi Ɓareeɓe e Pine tummbeere ɗiɗi.
O winndii e farayse : Mbele gannde wiɗto lugge ina nganndina en Allah? Hol baawɗo yoɓde Joomiraaɗo? Darnde deboo e renndo, yiyannde tonngaade e daartol ɓaleeɓe kam e haalpulaaren, Njillu am to Amerik. Hol no Alla anndortoo to bannge ganndal
To bannge jeewte dingire Murtuɗo waɗii heen ko limotaako e duuɗe ɗee fof. O wonii sabaabu naatgol e jaŋde ɗemɗe ngenndiije yimɓe heewɓe.
Sabu Pulaar o sokaama o riiwaama o yalti leydi, o loriima e nguurndam makko.  Kala leydi ndi o naatnoo o dillinii yimɓe ɓee haa ndarii .To Senegaal, Farayse, to Muritani, to Amerik. Nokku fof mo o yillinoo o ardata ko njillu ndaɓɓu, kono o tawa no pulaar wuurdi ɗoon feewaani o ummina hare. Farayse ko safraara nawnoo mo toon, kono o wonii toon duuɓi haa pulaar oo wuurti e dille hono no o waɗirnoo e Senegaal hedde kitaale 1990.
Omo jeyaa e jaɓnuɓe Ibraahiima Saar jeyeede e suɓngooji Murtani ɓennuɗi ɗii. Ndeen ko Farayse o umminii o naatiri Fuuuta o woni e kampaañ. Ko caggal mum ceertal jiyanɗe addani mo dartaade e lannda mo sosno gila omo woni Farayse Dekaleem.
Murtuɗo wirnii ko nde leydi Muritani feewi e keblanagol suɓngooji.
Fiɓnde e himme addaniino mo wiyde so pulaar haalaaka haa laakara hare ɓamtooɓe Pulaar joofaani. Yiɗde wiyde e oo aduna fooftere alaa so ndimaagu heɓaani poolgu.
Kono omo goongiɗinnoo :” ko en werlannde asamaan wirtiinde auna raaŋannde laakara. Aduana oo hade momtanaade en ina foti firtude huunde fof ko wonaa dumaade e cangarte sabu maayde ko laawol gootol anndaa a juumii fuɗɗitoya.”

Hammee LIH

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : mourtoudo diop, mamadou samba diop, murtuɗo, dekalem, pulaagu, kawtal, culture pulaar


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 16 de 16 commentaires

duwaawu,

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 12-06-2009 08:57

duwaawu faade e denndaangal 6i66e ful6e fof ,en mbaasi, BAABA LENYOL MAMMADOU SAMMBA JOOP MURTUDO,murtudo ko mum koo haaldo taako,mataw mbaawa ten wadde tan ko duwaade, e taade, jokkude hare ndewo ha6etenoonde,hayso en mbaawa waade heen no waano e yidde pulaar,e yettude nguurndam mum fof ko mbele pulaar 6amto,yoo alla yurmomo yaafoombo yoo alla haarnumbo aljana,amina,mbaden fodde men e 6esngu murtudo joop,,sabu nguurndam makko fof ko golle lenyol, duum noo tiinno den wooda ko wada faade, e koo dacci,,,,,hamme lih a duwanaama aane mammadu lih, ful6e fof

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

invité

Ecrit par: ismala samba diaw (Invit ) le 12-06-2009 11:14

Duwaaw. 
Fulve e fuuta cuniima e ndee sankaare. Dimo, darananiixo loñol hootii e joom mum. Yoo Alla yov mo ko o gollanii ngol koo. Miin mbdexa jeyaa e adiive naamndondirde e makko e nder jaaynde vamtaare caggal nde o majjikinii ko Alla haaji. Kala nguurndam makko o haalii heen, hayi dara o woppaani. E innde USE/PIP e mawve mum, e liggotoove mum emin nelda duwaaw feewde e vesngu makko, pulaar, sabu o wi'no ko ngal xemngal woni fof makko. Yo o Alla yurmoo yaafoo. aamiin, aamiin.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaade e ruttude duwawuuji

Ecrit par: maamudu mammadu gise (Invit ) le 12-06-2009 14:45

ko aadi fof ko duwanaade denndaangal wiyoo6e mbiymi e ndee ustaare ngam ko pulaagu fof yaahraa oo gorko guurannoodo lenol mum ndeka noon moni kala ko duwotoodo moni kala ko duwanteedo.Baawo duum noon Nguurndam sagata tuggata nde baaba mum wirnii wadde hannde nguurndam kala gonngdinnoodo hare Murtudo tuggata nde tawnoo pulaar wiy yidde neddo ko rontude golle mum. Woodanii en cokkude wolde oo gorko dimo mo haa bada wirnotaako e berde ful6e.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

baaba leñol accidii min e ...

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 12-06-2009 16:17

Taaree wara jaaree,alaa baawɗo waɗde nii so wonaa aan, ki leɗki mamaawi yanii, woppidii en e wolde caafe.leñol Mo yiɗde mum e leñol ɓurannoo ɗuum fof,a yahii a woppidii min e woondu,min laatiima baayeeji,ko woni ndimaagu e ganndal cuuɗiima,ko aan wonoo gawlo miskineeɓe, mo yiylaa jawdi,nguurndam maa fof ko leñol,e salaare kalfaandi haa nginnir ɗaa ho're ma murtuɗo,murto fa'de e añɓe, haa mbi'ɗaa ɓuri njuumri e njuumaan welde tan ko ndimaagu, hannde ndimaagu, ganndal jaambaraagal naatii leydi, too to Mbaañ sammba, nokku Dewo Ngundo, Paate Ngundo e Ɓooyi Ngundo. Leydi mooftii ko teddi, so ko ɓanndu, kono golle haa cay maayataa,yo geno yurme yaafo maa alijanna toowɗo wona jipporde ma, mi neldii duwaaw ngenndiyaŋkooɓe leñol yaɓɓuɓe e felo ma, ko aldaa e paltoor

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

san'za fuuta

Ecrit par: ly abdoulaye mamadou (Invit ) le 12-06-2009 18:04

baban sagataave hooti to juulzo jaasa, lajal timmi huuvii,wadde o firtaani aadi, ko zoo tigi tigi, o fodannoo legnol fulve fof, geno muuvnu xiye makko toon, barke makko heddo e vesgu kala aamiini, fulve angola e kuuval, abuu paate bah e fedde mum toon duwiima, yoo duwaawuuji njaabe aamiini kadi aamiini.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

min nduwiima sakkare baaba murtudo

Ecrit par: kamara haruuna (Invit ) le 12-06-2009 18:05

mbiimi fulbe ngoyee kono mbiimi fulbe ndeyyee sabu baaba murtudo yehii kono wolkoo dacci mbiimi kadi woljahoo lomto mum alaa baaba murtudo daraniima lenol fulbe ka6otoo humam binnaagu ko yoo pulaar jaknge winnde haalee baaba murtudo yehii yadaani e heewndu mbida nagii jomiraado jom baawde nde wattatamo e maaybe malaabe yurmoomo yaafoomo haarnamo aljanna juude moyye nja66oomo ndenndaangal 6iddo pullo towoni biyoowo mbiimi e wimaami mi duwanima duum SALAAM.....

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

BAABA LEÑOL MAAYATAA HAA ABADA

Ecrit par: SAFSENOPALEL PRODUCTIONS (Invit ) le 12-06-2009 22:51

BAABA LEÑOL (Mammadu Sammba Joop) MAAYATAA HAA ABADA !  
Sabu ko o gallani leñol ngol koo majjataa maayataa haa abada.  
En nduwaniima galle makko: Yoo Allah yurmo mo yaafoo mo, yoo maleykaaji yurmeende nja66o mo.  
En nduwaniima ndenndaangal 6i66e ful6e kalaa to ngoni.  
En nduwaniima COPPI LEÑOL NGOL.  
 
____________Abdurahiimu Ñaan :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaw

Ecrit par: Mammadu TUURE (Invit ) le 12-06-2009 23:56

so tawi pulaar wonnoo ko suudu ,eden mbaawi wiyde ,jaalal mum yani ,Mammadu sammba JOOP ,fulbe fof to mbaawi wonnde e winndere he ustoraama ,sunaare nde ko huuptindinde  
yoo Geno jurme ,yaafomaa ,yoo maleykaaji yurmeende ngado e maada,yoo GEno toowne toon e aljannaaji mum ,no toownirdaa pulaar nih 
Yoo Alla hebbin ronoobe ,dartatoobe darnde maada

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw

Ecrit par: aamadu (Invit ) le 13-06-2009 00:08

mi duwanii ma kala mbi oowo mbii mi e wii mi e wiimaami en mbaasi jaambaaro mo meeza hulde haalde goonga mo yizaa jawdi yiza innde yizi tan ko yo pulaagu vamto jaalo no zemze gozze ze ni ko zum wazi nguurndam makko fof o wazi zum ko yoo fulve ndenndu njannga o yettini nelal makka o haali owinndi yo geno yurmomo yaafoomo haarnamo aljanna ²kono fulve teskozen kila jeeri hisi reeni haa murtuzo ve noddata en tan ko e dental e jande ,yero dooro yo geno welemo noddii en ezuum tijjaan aan noddii en e zuum yo geno welemo e wozve wuurve kono maa mbiya ezen nana kono en paamataa fulve fof na ndari kono kooto fof ko bnnge mum dari wuum nafoore mum heewaani sabu ngesa njaajba so gooto fof tukkiima bannge mum casi keewat kono kazri heewataa ndenten rentude ynti

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

douwaw

Ecrit par: moctar Aan (Invit ) le 13-06-2009 12:32

ko souni fof ko min bouri sounadé mourtoudo diop ko thierno am wone no ko kanko wiyane no kam badam (sabou kanko é kawam docteur Aan moctar yéro bé ngourdi é gallé goto)ko wona doum ko njéyami ko almoubé mako ko sakkiti ko do dudal saydou kan do ko mawdo mo bournaki so o dianginima tan a weltoto é nialawma mo o sankoto mbo do diogorno yadé to mako kikidé ha babam ari wi kam a hébi sankaré djihinado ma ko done berde boni mijjo hoti é léniol am edene mbawi gollé kéddi koye énéne arobé mi gaynani winndou ha gonngol

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sunaare

Ecrit par: ba (Invit ) le 13-06-2009 15:19

yo alla yur mo mammadu sammba job ya fo ene yo bar ke makko heddo e le ngol fuul paame cumu mangu wadi alla anndu nde dar toto nagtodene on njaarama abou debey gon doto begique

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

aadi murtudho timmii

Ecrit par: baru (Invit ) le 13-06-2009 15:32

mi juunotaako, ko murtudhoko heƴataa e geese. aadi bil aadi salaade aadi 6uri firtude aadi, aadi murtudho timmii, murtudho noo sowonaa ko njoganidhen mo alaa ko joganii en, :cry bojjidhii ko njurum, kono kala njidhdho ɓuuɓnude ɓernde murtuɗo yo o jokku haɓanaanaade pulaar; kala gannduɗo murtuɗo woyaani murtuɗo woyko pulaar :cry :cry :; baru ba noon kala ko dañi e binndol ina yettalla ina yetta murtudho :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Murtudo yahii yawnaaki

Ecrit par: Kaaw Tokosel Tuure mo Jowol (Invit ) le 14-06-2009 14:41

So maayde waajaaki holi ko waajoto? 
Dum ko Murtuɗo Joob wiyno noon. 
Somi wirtiima genaale,  
mi miijo ɓe kam ceerti e penaale, 
joobinooɗo fof maa male, 
sabu alaa ko yoɓetee so wonaa baɗle. 
Dum ko Murtuɗo Joob yimno dum kadi.
 
 
Sabu gorko jom tenngaade ina annduno aduna wonaa so wonaa mehre. Alaa ko heddoto so wonaa golle e baɗle. Amo annduno mo aduna fuunti fof ma fuuynu. Kadi mo aduna jalni fof maa woynu. 
Ko kanko laatino Gawlo miskineeɓe. 
ko kanko wiyno ko min murtuBe kono min ngonaa ɓurtuɓe. 
Ko kanko kadi wiyno ɗemngal ko fittaandu lenyol, ɗemngal ko daabaa pinal. 
Ko kanko wiyno Alaa min caltiima. Ko kanko wiyno, holi no leydi amnorto? holi no leydi mahorto? taw Be laamotooɓe, Be ko laamateeɓe, ɓe ko waɗɗotooɓe, Be ko waɗɗateeɓe. Ko kanko wiyno en caltiima laamu puccu e baɗɗotooɗo Dum. Ko kanko wiyno en caltiima, poɓɓee pokkitee. 
Ko kanko wonno mbir wuro e ladde, ko kanko tigi woni koɗo subaka jom wuro naange e hoore. Golle e balle ganndo men, Baaba lenyol kaalotaako, so en nyalli en mbaali en ngaynata. Bure makko e Bure nelaaɓe ngoɗɗondiraani. maɓe mbiy en ɓurtinii maa en ngoofii kono kaalɗen ko aɗen ngoongɗini sabu Lenyol fof e nelaaɓe e waliyaaɓe mum, Murtuɗo wonnoo nulaaɗo lenyol fulɓe Afrik men. Ko kanko wonno mawɗo jannkiniiɗo, giɗo lenyol, giYum kala Binngel ngenndi. 
 
O mawnikinaaki o haawtaaki. Kala ko o annduno o jeyno o rennda. Ko kanko tigi nawdi golle e haala. O jaɓi wiyeede huywere lenyol ngam yooltude lenyol i niɓɓe majjere e humambinndaagu., Ko kanko wonno mo alaa ko yiɗi, mo yiɗaa won´de nde lenyol makko wonaani. Sabu ko o palkisiiɗo jawdi aduna no boloŋaaji. O ndaraani wutte, o ardinaani wuttulo. O wutti fenaande o aawi manoore. Lenyol men goongɗinɗo, goonga tan kaɓanteeɗo. Mo Daminaaki waɗde mo hulaani. Ko o ceerno mo saggitaake , ko o naalannke. Ko o yimiyannke, ko o miijiyanke, ko o haaliyannke, ko o daariyannke, ko jalniiɗo, ko jalnoowo, ko o jeewtoowo, kala ɗo o woni nyiire ina Saaɗa, nofuru ina welto, yitere ina jannga, junngo ina foɓɓa. Murtuɗo taaniragel Hammadi ngunndo aan woni Hammadi wuro e ladde, lenyol men fof ceedtiima. Waɗde poɓɓee, poɓɓee, poɓɓee, no keewnoɗaa wiyde. 
 
Murtuɗo ko jom fiɓnde, o wuuri dariiɗo, o maayii dariiɗo. Mbabba ndimaagu. ko o sofaa mo fooftotaako, mo gantotaako, mo yoɓaaki no ɗum fotantami, mo naamnaaki no ɗum foti. Muritani woyii kadi maa woy duuBi e kitaale ceerno Murtuɗo sabu ko baasal mawngal ngal alaa jaasi. Pulaar waasii, fulɓe njaakii. Bawdi pusii, tabbaleeji ceekii, gure njeewii.  
Murtudo mo alaa galle so wonaa leydi mum. Mo alaa joom suudu saka suudu sabu yarlitanaade lenyol mum. Murtuɗo honoma weeɓaani. A woppi baayeeji, a woppii hesniiBe, a woppi jom deedi e hulɓe deedi e nder ladde tulaa helaa, ladde pobbi e baroode. A woppi min e nder maayo luggo, ɗo nguurndam liɗɗi, mbawngu kala toɗɗo mbaawaangu. 
 
Murtuɗo a yahii nde fotaani sabu ko hannde lenyol ngol soklu ma. Ko hannde hare nde tuuyama. Kono binndi ma e banndaaji ma amin moofti. Mamin car, mamin caak,mamin njayyin , mamin lollin, hare koko jokki. 
Innde ma wontanii min jimol.  
Golle ma ngontanii min daartol, 
Haala ma wontanii min lohol. 
Lowre ma wontanii min kiwal. 
A haBiima laamu kolonyaal, 
A haBiima laamu kiiBal. 
A haBima laamu fetel. 
 
A maayii a waaltaaki. A yahii e wolde ndimaagu. A hulaani maayde, lenyol jaraniima kaso e kasannka, ɗeɗɗere e ɗeeɗere. 
A firtaani aadi. A jamfaaki ngenndi. 
Eskeey ma Murtudo! taare ma ngenndiyaanke! 
Aan dey koa dokke kadi koa jom dokke.  
A mawninaani kufune, a yuufnaani becce. 
 
Murtudo a murtinii min, waɗde min njarii tufam ngenndiyankaagal min mandilii. Min luutaama yeewtere ma hannde e ɗii calɗi lenyol ɗi tawtoyɗaa wirto ɓennaa. Wallaahi maɓe teerte, ɓe njaɓɓiroma ko ɓuri welde e jimDi: so haayyooy ma, Daas wiyi. Jiggo Tafsiiru, Mustafa Boli, Abubakri kaaliidu, Ibiraahima Kaasum Bah, Tijjaani Aaan, Yero Dooro Jallo, Bah Seydi, Kebe Muusaa, Saar Aamadu, Abdul Qudduus Bah, Sih Saydu, Teen Yuusuf mo dimmbee Murtudo arii e mon, lefol goonga piileemo. Nde yeewtere weli heɗaade. yeewtere sahodinBe, yeewtere fasniiɓe aadi. Ma haalanɓe wonde hare ina nde jokki. Won jamfiiɓe noon, won hortiiBe kadi kono won jokkuBe, won dariiBe haa jooni pooftaaki. Flam men haa jooni lewlewndu nyiifaani. Dekalem dikkiima nder leydi, wammbii hare leydi. WuumnooBe ngumtii, muumBe kay cowlii, wuumɓe laarii, Ibraa yimi. Pulaar saakiima nder leydi, Fuuta men feertii. AnyBe men tikki. Murtuɗo a woni hammadi wuro e leydi. 
 
Maayde ko aan suusi reedu. Mate a anndaa ko mbir keelniiɗo liɓɗa, kono o folaani, o ganndo nawii raay. Sabu e ɓerɗe amen e mijjooji amen koɗɗo. Murtuɗo wirni kono haa bada o maayata. Yo Geno yurme yaafoma. yo juuɗe moyye njaɓɓoma.  
Min ɓeydiima murtude waɗde Hare men ina jokki.  
 
Kaaw Tokosel Tuure mo Jowol. 
Stockholm - Nyande 13-06-2009

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

condoleance

Ecrit par: Yuunus Bah (Invit ) le 15-06-2009 20:42

Alla jaaraama ,on jaaraama pulaagu .com ko ardii fof eden nduwanoo ko e men ko ndenndu den sabu sakaare mawdo men murtudo joop yo Alla yurmo mo yaafoo mo sabu darnde makko e pulaar.O wirni tan kono o maayaani sabu golle de o dacci.mbodo yetta on pulaagu sabu ko e pulaagu tin mi sankaare makko yo ALLA beydu baawal mon on mbaalii no feewi on jaaraama.haa gonngol

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sedantagal

Ecrit par: moctar Aan (Invit ) le 16-06-2009 12:18

mourtoudo ko gorko mandjo baddo neddo fof gidjum sabu hay min ko wattindi ko kanko jagginano kam pulaar kono o holitimi wonde kanko sombo janngina caadele mako fof o yejitat dum non mbiyen tan en mbassi mo hébtude webbata obbo wiyat no kam aan so a ari orop a tampata ete somi ari jangude o wiyata ko mami nalla sabu komi baddi ko kanko e kawam be ndewdi do hewi gilla mbaagne ha do e nuwasot

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaawu

Ecrit par: ibraahiima aamadu lih (Invit ) le 08-07-2009 19:56

En puddoriima innde Alla guurdo mo maayataa. joom baawde e hattan tiiddo mo ronkataa . yurmeede Alla duumiinde yo won e annabi Ahmadaa. Banndiraabe fulbe en mbaasii mo hono mum weebataa. hono Murtudo Mammadu sammba joop jahdo mo artataa. o ligganiima pulaagu e lislaam ko hay gooto yejjittaa . maayde ko damal gudditiingal ngal gooto kala jaasataa. yo Alla yurmo yaafoo mo yarna mo e weendu kawsaraa. 
En njaalii mo ibraahiima saar e kawtal fulbe ngal aamataa. yimi ndee yimre ko Ibraahiima gido pulaar mo añtataa.  
 
 
Ibraahiima Aamadu Lih to baambey e fedde dental e jokkere endam baambey telfon: 00221775706905 
alarba 08/07/2009

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 16 de 16 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
YT2     EPW   
D 7  I   I  MDF
5 6  W2R  QXI   
A D  N   S  D3P
9T8     8SH   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥