NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL: Kaddinooɗo cukalel ngel taƴanaama lebbi jeegom kasoo! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 29-05-2009 )
 

Ecrit par USMAAN MAKKA LIH, le 29-05-2009 19:18

Pages vues : 10094    

Publié dans : Les News, Renndo


ImageLewlewal:28/05/2009 Maatam wulii jaw ñalawma ñaawoore ndee! Caggal nde ñaawore nde riiwta laabi tati, haŋki e oo ñalawma alkamiisa, kala ko Fuuta njoginoo e hohooɓe ndenti too e wuro Maatam. Nde debbo kaddinnooɗo e taanum cukalel ngel taƴanaa yo coke, yimɓe ɓee naniraani ɗuum jam. Ɗuum waɗi hannde wuro Maatam ñalli ko e fitina.

Ko soynanoo yettiima ! Haŋki e oo alkamiisa 28 lewru Duujal 2009, ko heewi wontaa yejjitte. E siftinnde hono neene mum, baay mum e taanum cukalel Keytaa e debbo kaddinnooɗo sukaa oo hannde kuccuondirii e ñawoowo mo Maatam.
Seernaaɓe, almameeɓe, hohoobe diine e nder reedu Fuuta, ndenti to e wuro Maatam e dow gardagol Ceerno Mammadu Lamiin Lih, Halif mo Duumga Wuro Alpha, e balal Ceerno Abuu Lih mo Wuro Soogi e nulaaɓe Ceerno Madani Taal e gardagol Serif Sih. Nde yahnoo haa  ñawli ceeɗa, ñawoore nde yani. Hono kaddinnooɗo suka oo e taanum suka (debbo) pawaama lebbi jeegom kasoo, heddiɓe (baaba mum suka e neene mum suka oo), kañum'en ndetinaama lebbi jeegom.

Kono ɗuum yimɓe wuro Maatam e seernaaɓe Fuuta naniraani ɗuum jam, sibu ɗoon e ɗoon ɓe njalti e laaɓi ; wonti poɗee nduure hakkunde maɓɓe e dadiiɓe (polis) ɓeen ena mberloo « bommbooji cuurki kaatki », kamɓe eɓe mberloo kaaƴe. Ko heen ɓe ñalli haa Polis oo dogi. Heewɓe heen ngañiima, heddiiɓe naŋngaa, nana e juuɗe laamu.
« Min gostotaako diine Alla oo e aduna amen, min njahraani caggal hay sahaa gooto. Ko laamu ngu yiɗi kala yoo watt. Hannde fuuta nawii raay, sibu ɓe kollii yiɗde maɓɓe diine, hormaade ɓure Nulaaɗo Mohamad », e koŋngol Ceerno Mammadu Lamiin Lih, gardiiɗo diɗal Seernaaɓe Fuuta.
Haa jooni Seernaaɓe Fuuta, ngoppaani, sibu maɓɓe beydu doole hare ndee, ɓe nelda ɓatakkeji e hohooɓe diine e adunya hee kala.
Mbiyen wuro Maatam hannde ñalli ko e fitina e tampere.

Kuɗol Usmaan (Makka) Lih e ballal Abuu Gay (nulaaɗo dariiɗo to e Maataam)


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 6 de 6 commentaires

KAJOƊEE GILA WAWAANI !

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 30-05-2009 04:05

Ceerno Mammadu lamin Lih e darodiiɓe mum njaaraama. Ceerno Madaani Taal hollirii ndeke so fowru ŋuuñii ko banndu mum haani jaabaade. Min ɓooyiino siftin'de on konngol Pulaar"ko jam waɗi nde jamaa juulaa" Hoohooɓe senegaal fof ena kaani darodaade e ceerno Mammadu Lamin Lih haa ndee ñawannde safree ko yaawi. Ndeeno-ɗen hoto ɗum wontude hakkunde Fuuta e laamu walla wonta hare hakkunde leƴƴi senegaal. Ciftoree ko nii kasaara Muritani 1989 fuɗɗorinoo.Miin mi roŋkii faamde holi no ngar-mi ngaraa ñaldata Maatam,yimɓe ena njoftoya tawa ñaawraaɓe mbaawka ena mbaali he niɓɓi. So wiyaama Fuuta, njiyat-mi ko Daŋana haa Demdemmaŋkaani. So wiyaama seernaaɓe, miijotoo mi ko yaltunooɓe he duɗal Ceerno Hammee Baaba Talla haa yottii duɗe men hannde. So wiyaama almudɓe, mi sooynoo baydaaji,sanɗaaji, yowitoriiɓe laabi,jokkoriiɓe dado haa e ngenndiyaŋkooɓe sulmiiɓe goonga, ɓe njaɓatah yawaare. So ɓee njaɓii dawdude, mi sikkaani tawi ko ñaawoowo Maatam tan e dadiiɓe mum mbaawi foolde haa tooñaaɓe cokee 
...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

JOKKOL / KAJOƊEE GILA WAWAANI !

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 30-05-2009 04:31

Aɗen nganndi he leydi Senegaal ena woodi leƴƴi ɗi kaa haala naworaani, aɗen njogii kadi ñenngoraaɓe humpito yontayaŋkeewo, en majjaani kadi ko heewi he seernaaɓe men ko hoɓɓe he tiifaaɗe bayɗe nii to bannge kaaldigal e laamu.En ɓooyii won'de ŋabbirteeɓe dampateeɓe he nder paggorɗe haa he nokkuuje ciynateeɗe geɗe leydi. Ndee darnde noon yondinaaka tan e sadakeeji jamaaji walla bilnugol defte e wiyde ko tuubakooɓe e laamɓe ndokkaa aduna. Ko Geno rokkata, haɗata, kono tagaaɗo ena haani dillude fotde mum he nguurndam. hoto paden tan haa ñalngu ñaawoore. Kaalen he rajooji, ayawooji e jaayɗe,mbaɗn hirjinooji he jehe, luumuuji, tufɗe e kala ɗo ena rentee. Mbaɗen rewookel to cafrirɗe, postooji,duɗe ɗemɗe ngenndiije,ɓuraana, sariiya,e farayse, kolliren mette men he dow ganndal e njuɓɓudi tawa en pakitinaani, en puuyaani. Njaltinee nate seernaaɓe ɓee he jaayɗe mbele renndo ngoo yananee ko kamɓe tigi ndarii.So ndee tiifaande yawtirii noon; haŋkadi hurum Fuuta iwii etee heɓɓittaako haa cay...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

miijo yahdaani e miijo katante lenyol !

Ecrit par: Abdullaay Yerel soh (Invit ) le 30-05-2009 19:18

yaafomi seydi kan, kono mi yahdaani e miijo mah ngo , addi yawaare anndube men njawaa nde- e miijo am- ko baydayaagal e santayaagal , ngam ko bayda woni santa santa wontata ceerno . en majjaani baydaaji e santaaji no guurdi e nder fuuta ! hono dam nguurndam joomum hayso wonii ganndo hormetaake to laamuuji men hannde . ceerno lih e won'diibe mum poti ko yuurnitaade baydayaagal e santayaagal tawo ,be ndewna heen laambe men .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MBO FELLITI YO WAKKILO ƊO BAJJO

Ecrit par: MANSUUR BAABA NGAYDO (Invit ) le 31-05-2009 01:56

WALLAAHI on ciftinii Fuuta e Fulɓe ɗo mbaawi wonde fof e duunde Baaba Aadama nde, darnde Cerenɓe e Almuɓɓe haŋki e nder Fuuta e aduna o kala. 
mbodo wiya tan njogitaari Ceerenɓe e Almuɓɓe ko kurusaaji mum en. 
Alaa e sago laamu men siftinee hol Fuuta e hol ko mooftii e Fuuta, mbele ciftora " Fuuta ko leydi rimɓe ko adii laamu tubaak joginoondi laamɓe annduɓe potal jom koŋngol en. 
Ko goonga keeri mbaylii Fuuta, kono ndimaagu, cuusal, jaambaraagal, pellital, kaarassiraagal e ganndal waylaaki e nder Mayru. 
Mboɗo wiya en tan yo en nganndu fetel Ceerno e Almuudo ko kurus, kala jawiiɗo en tawat ko enen yiy. 
yontii haŋkandin nde ka haala ka gasata ubbee melsitee melew. 
gooto e men fof ɗo heedi yo daro haɓotoroo baŋnge mum kam e wondiiɓe mum, nduttoɗen e qur'aana men, mbele ka haala gasa mbaawen jokkude e goɗɗum. 
So Bajjo yamrii, minen Almuɗɗe wonɓe Farayse ma min ndendu min mbaɗaa fodde amen duwaaw, so Bajjo haaji, mbele yawaare e yaɓɓeede iwa haa laaɓa. 
Yo Bajjo wuurno semmbina

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

darne seerembe

Ecrit par: dewel laaba reedu (Invit ) le 04-06-2009 09:49

En puddoriima innde jurmotoodo jaafotoodo yo Allah wallu juulbe googdhinbe;mbido wondi e mettere e gacce ko seerembe men mbadi ko e ndeedoo gnawoore; 
sabu ceerno ko ceerndoowo goonga e fenaande kono haa jooni be ndonkii nanondirde e ko gnaawaa ko Ko Allah rokki laamu doole . 
EBE POTI NOON DARAADE NGAM BE KEBA FOTDE MABBE E SENEGAAL SENEGAAL FECCOTAAKO KADDUNGAL GALLE KALIIFA TIJJAANI WADATAA DHUM FIRTI KO AADA YO BE MBALLU EN NO PAAMIRDEN DIINE ALLAH O

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

namndal?

Ecrit par: jontado (Membre ) le 06-06-2009 10:38

moi je voudré avoir un eclaircissement. 
ko adda wala ko dinné. 
car ya des chose plus mauvaises qui se font labas.mais aucun imam na jammais bronché. 
dc mi famani doum.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 6 de 6 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
L8Q     N    
 K  H  R I  XUN
T2H  Q7Q  ID2   
R   1   E  MFF
GJI      K   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥