NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


DIINA: Duɗal Nollitere ganndal Lislaam to Farayse Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 23-05-2009 )
 

Ecrit par KATANTE LEÑOL KAN, le 23-05-2009 11:32

Pages vues : 16043    

Publié dans : Les News, Diina


ImageNollitere ganndal lislaam ko duɗal ngal ɓeduuɓi 40 fayi dow, tawikadi ko janngunooɓe haa ɓaari sariiya walla njiyi deftekeewɗe he yiyanndeAlmaami Maalik. Duɗalngal huɓɓaa ko ñalnde02/05/2009 to wuro wiyateengo Besoo he leydi waala fenndoo (Farayse). Janngateeko ñalnde hoyre biir e dewo mum tuggi waktu 15 haa 19 ɓu.

Ko adii nde njaajnotoɗenhe nguurndam ngal duɗal,nduttoɗen tawo he no ngalardi haa yottii hannde: Ceerno Usmaan Soh mo Lewe dawaaɗi, Ceerno Mammadu Soh mo Aañam Yeroyaaɓe, Ceerno Aamadu tijjaani Aanmo Ngijilon e ceerno Katante leñol Kan mo Aañam Yeroyaaɓe njiytondirii to wuro Mantu laa jolii hehitaande 1990, gon’digal maɓɓeyooɗi haa woodi waɗtuɓe nanndidin’de ngal e ngal ɓe 4 ɓurnooɓeɓadaade Muhammadu mo jame kisal ngoni oo.

Ko ngaal musidal jibini miijo dentin'gol inɗe kala almudɓe yiylotonooɓe ɗereeji ngam ñaagaade heen Alla he hitaande 1991 he nder mawluuda Montarsii. Caggal balɗe 9 ɓe kawroyi jamaa Mantu ngam timmin�de duwaaw oo. He nder duuɓi ɗiɗi, kamɓe kala Geno newnaniɓe ɗereeji gollorɗi he leydi Farayse.

Caggal nde almudɓe heewɓe njiytondiri, ɓe pelliti waɗde fedde, ɓe nginniri nde: Fedde pinal Islaam ngam ɓamtaare Fulɓe he gardagol Ceerno Aamadu tijjaani Aan mo Ngijilon. Caggal ɗuum lomtii ɗum biyateezo Ceerno Yaayaa Njaay mo Cali. Ndeen so mawluuda yontii, ko damal gootal woodnoo ngam yottaade almudɓe. Kala ɗo ɓe ngari, ɓe njogatoo ko konngol gootol. Ndeen fedde jokkondirii enɗameeje keewɗe to bannge ballondiral nguurndam, kono kadi won yiyrunooɓe nde ko dentel almudɓe arɓe jooni tawi yiɗde mum en ko fooɗanaade e heeroraade teddungal almudaagu, ɓe mbaɗti soowrude fedde ndee: Pellel rofiseeji (dogɓe leyɗeele mum en mooloyii he leydi Farayse). Haalaaji keewɗi nanaama haa fayndaare ndee fuɗɗii dalƴude; joom en jili(hakkillaaji pelliti yoo fedde ndee waylu sawru mbaggu.

Ko ndeen yiilirde ndee fusaa, nafoore woodnde waɗtaa he mbaydi ngonndi: Kala jiɗɗo yoo bismo yimɓe to galle mum, silke ɓuraana waɗee, duwawuuji keeriiɗi mbaɗee he mbaydi lasraari, toɓɓe diine njeewtee haa futuro juulee, yimɓe caakoo. Almudɓe ɓee ko noon nguurdiri fotde duuɓi 17. Joo e joo kala wooda laaɓndaaɗo ko fayti he ñaawoore islaam, o jokkondira e heddiiɓe ɓee ko adii nde o jaabatoo mbele ɓe ndokkondira heen jiyɗe ngam o jaaboo heen ko laaɓi. Almudɓe heewɓe ena ngoytoo rafi jogaade defte �aawruɗe ɗee, kadi ɓe ndeentoo ñaawde tawi ɓe njiimaani he binndi ngam ko ɓe wayruɓe duɗe ko ena ɓura duuɓi 25. Ko ndeen miijo arani biyateeɗo ceerno Yaayaa Sal mo Banaaji mbele duɗal wooda tawa almudɓe ɓee ena mbaawa siftorde ko njanngunoo e ɓeydoraade ganndal. Ngoon miijo yiriima hakkunde maɓɓe fotde lewru, woodi fellitɓe jeyeede he ngaal gollal.

Ɓeen ñaagii yoo biyateeɗo Katante leñol waɗan ɗum en njuɓɓudi jaŋde ndee mbela golle ɗee ndunnja. O rentini defte 10: Lakdari, Asmaawiyyu, Muqaddimatul-isiyya, Arrisaala, Burdi, Hamsiyya, Ibnu duraydi, Ajurruum, Miira Ibraahiima e Arba�iina hadiis. O fecci ɗum he binndanɗe 36 he daawal lebbi 4. Ɓe njokkondir e Ceerno Belli Sal mo Banaaji mbele waɗana ɓe ngaal gollal. Golle ɗee puɗɗama, winndiiɓe ɓee kala ena nanondiri he waɗde heen juuɗe mum en ngam wallitde ceerno oo e njoldi mum ummaade Mantu laa jolii kala ñalɗi fayde Bosoo. Hay mo da�aani arde ena nelda toon maña mum yoo jaggane e ballal mum kala lewru. Ko sabu teskaade ko janngunooɓe haa ɓaari walla ngoɗɗoyi ndenti ngam yiɗde rewtaade mbele siftorde e faggoraade gannde kese, addani min innirde duɗal ngal NOLLITERE GANNDAL LISLAAM.

Ngal duɗal ena udditanii kala jiɗɗo janngude e wallondireede to senngo Lislaam. Fof noon firatee ko he ɗemngal Pulaar. Le�ol Fulɓe seeratah e ɓamtude hoyre mum he kala bannge mbele ngol yahra yeeso to jaŋde, pinal, diine e ɓamtaare. Aɗen njogii kadi eɓɓoore wollondirde e huwtortooɓe mbinndiin Pulaar haa ngannda heen diine mum en. Kala jiɗɗo humpitaade no toon ardatee e ballondiral njoldi ceerno oo no yahrata; yoo jokkondir e ceerno Yaayaa Sal nod: 01 30 76 35 29 Mi uddatah ndee winndannde tawa mi jaaraani Ceerno Ibraahiima Maamuudu Bah mo Aañam Siwol ngam darnde mum, yarlitaare mum e yankinaare mum haa kala ko min ƴeɓti; o yahdat e am en, o rokka min heen peeje moƴƴe e neɗɗaagtu ŋarɗungu. Amin nduwoo yoo Geno moƴƴan mo aduna e laakara, o moƴƴanora Fulɓe kala e juulɓe kala.

Kuɗol KATANTE LE�OL KAN noddirgel : 0171638059 Cinndel : 0635509091 Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir / Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 3 de 3 commentaires

suusnude

Ecrit par: ly abdoulaye mamadou (Invit ) le 24-05-2009 04:13

hoohoove seeremve, musizve san'zaaji fuuta, feddam almuvve e kuuval, darde men seeraani hatojineede e men, wadde jokkondral diisno'diral ina himmi, firti waylo waylo nguurndam aduna seerata, kono diina waylotaako, waylaaki kadi haa..., ko yimve vee mbaylii, haa wazii juumve mbiyi diine yoo wayle, wonaa noon wonaa noon, geno waylaaki nullaazo gozzo arataa, deftere vuraana makko o ustaaka veydaaka haa wutta guttoowo, wadde njokkon'diren, mballon'diren,paamon'diren almuvve e juulve kala, geno yoni ballo. 
on njaaraama 
fulve asie

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pellital wonaa sera he Aade

Ecrit par: Aamadu Deh Boobo Ngenndi (Invit ) le 24-05-2009 06:57

min mbeltaniima on he ngal gollal paayodin ngal, ko fewjaa fof noon hayso ko huunde lobbere woodad seyfitɓe ɗo haanaani, kono tan geno yettama dalƴiino kono tan rufaani, haɗi ɗum, rufde noon ko huunde ndee roondoraa ko pellital, e nuunɗal, kala ko mbaɗaten so ɗee geɗe ɗiɗi ɓenndii he men tan so geno yantii heen en keɓat paandale men, en paamat kadi ko renndo way noon, hono koon pellon ngoodad tan sabu wonto geno haaltnoo he deftere mum seniinde hee hombo wiya (TIS ATU RAHƊIN YUFSIDUUNA FIL ARDI) e raɓɓikinaade yoo geno ɓeydu cellal he paamondiral ىلا و

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 25-05-2009 13:59

On njaaraama seernaave Fuuta 
Hono ngal duzal fotiino udditeede ko vooyi, no feewi. So hono ngal woodanno ko adii jooni, won e sukaave men jibinaave e Farayse, cikkataano won'de en nganndaa diine. Saka wozve na kuutoroozum en; ngam halfude en e warde pine men, tawa ndewri ko Lislaamu, kono tawa ndaranaaki Lislaamu. Zum noon mbiyatmi on tan: ko yoo Alla wallu en e fukkude ndeezoo waalaare e won'dude e poolgu.kadi so tawii ko dazzuve zum ve nysi zum, hoolaare na heen. Mi gaynira wiyde on yoo Alla wallu.On njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 3 de 3 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
T      TJP   
Q 9  K  F   G5B
I56  LKS  AXS   
 F  P   Y  FS2
 M     O4I   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥