NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


KADDINGOL REWƁE: Jaab-jaabtondiral seernaaɓe Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 20-05-2009 )
 

Ecrit par ABUU GAYI, le 20-05-2009 11:02

Pages vues : 11683    

Publié dans : Les News, Renndo


ImageCaggal nde seernaaɓe diiwaan mo Maatam e falnde Podoor ndarii wiyde yoo kuulal kaɗngal cunningol debbo yoo itte e kaɗe leydi Senegaal, pottital waɗii to wuro na wiyee Balaa to Keedugu diiwaan mo Tammbaakunndaa. Fotde cappanɗe joyi e ɗiɗi wuro (52) renndii toon tawi ko e gardagol Ceerno Aamadu Jallo.

Kamɓe ɓe, mbiyi ko yoo cunningol harmine e leydi Senegaal. Ko ɗum saabii ɓe ndarnii goomuuji joyi ( 5 ) naata e nder diiwaan hee ngam ittude yimɓe ɓee ko feewti ooɗoo aada mo moƴƴaani, waɗaaka barke barke fullaaka e mum tawa kadi ko goomuuji duumiiɗi wonata tawa golle mumen ndartotaakoE nder heen ñalnde 14 06 2009, ma ɓe mbaɗ eeraango huuɓtidinngo ko feewti e cunningol ɓiɗɗo debbo maa ummo ɗoo ma ɓe mballondir e Tostaan kala koɗum naamnii maɓe mbaɗ hen haa ooɗoo musiiba yalta leydi ndi senegaal abougaye2008@yahoo:fr  lewlewal groupe 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : excision, marabouts, fouta, tambacounda, manifestations


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 8 de 8 commentaires

Binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 20-05-2009 15:58

Haala na waasa bon'de kono haaldee no boniri. Ene foti javeede won'de kaddin'gol debbo wanaa farilla, wonaa hay sunna e lislaamu.Ene laavi e deftere Rissala won'de ko ngam teddin'de debbo. Ko noon wootere e defte vurnze tuugeede e defte sarriyya e Fuuta haaldi. 
Kadi juulnugol debbo wontii aada e meezen, kono so Alla wonaa farrilla. 
Heddii noon, ko ittugol mum wonaa sokde yimve foti fuzzoraade. Ko yeewtidde e mum en e fammin'de zum en e Wallundirde e seernaave e aadiyankoove, haa faamee ko woni heen ko. Kono kay wonaa sokde yimve e laawde annduve e hormaave. Kadi yimve so ene mbaza kuule bayze nii, wonaa wazde zum e penycu, ene koyna tedduve.  
Wazde e miijo am, miijo ngoo bonaani kono, no ngo waziraani ene boni, haa Alla bonni zum. Ko vuri heen haawnaade, ko elley waziraaka haa yimve paama, ngoppa zum, alaa. Elley waziraa ko haa leyzeele mawze mbeltoo heen. So won fotve sokeede, wonaa veezo. Ko laamve bonve e laamodiive e mum en, jooztiive e doole miskineeve. Leydi ko suturo!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

commentaire

Ecrit par: amina (Invit ) le 20-05-2009 19:38

seernaabe fuuta on njuuraama on njaafnaama 
onon wulloobe bee fof ko doo tawdon kaddungal rewbe ete ko doo ngaccaton 
kaddungal hay so ko aada ne ko aada mo nelaado hadaani o harmaani ne 
kadi so ko cadeele ina heen ko minen rewbe bee kam poti dum anndude ngoppee min min ndeeja haa min ngullitoo on 
on njyii kay bone burdo boneeji so worbe resondirde e worbe hono mumen ekn  
tiidno-dee ngoppee rewbe cuuroo min nganndaa ko janngo addata kono hannde o min mudditat haa wela min 
banndiraabe am rewbe ngummo-den e jodnde sabu ndee hare ko hare men

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kaddungal sukaabe rewbe

Ecrit par: dewel laaba reedu (Invit ) le 20-05-2009 21:32

So ALLAH hannde won ko foti wonde hare seerembe ko wonaa kaddungal tawde enen fof eden ngoogdhini wonaa sunna kadi tawaama ina heewi cadeele miijtaade e ngal badal koko waddii e dow kaaldigal tawi wonaa e ndoolndoolaagu ; 
miijto den e ngonka men hannde ko goonga noon ko ami haali e goor jigeen dhuum enen fof eden nganndi koko harmi ko dhum jari habaneede kono kaddungal ko muusalla ko gede rewbe yo be yeftan ko e mabbe pellitte ko feewti heen

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

» 

ndeentozee

Ecrit par: aamadu (Invit ) le 20-05-2009 22:06

laamu leydeele men mbazrta ko yo wel reneeve mbele vooya e cappere seeremve diiwaan tammba ko tostaan fuuntirta ze kaalis ina liza pine men ngam vamtude ze mum yeru ave njanngina pulaar kono ko pine mavve njannginta so ozon njizi anndude ko ve njahata njanngee deftere abuubakiri muussa laam wiyeteende sawru ganndal yoo geno danndu pine e ve laamve huwaave aamiin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Amina, dufa tuuba ma so a yizaa hoyde

Ecrit par: Pennda Madam Kane (Invit ) le 21-05-2009 05:02

Hay mo janngi konngol maa ina anndi nde ma taxaaka banndam gorko (amina). Tinno-zaa noon tufo tuuba ma wolla so tawii ko a kesirzo dufaade tuuba kaalanaamin min ndotta, min ndokkumaa njodom. So tawii aza wiya yoo taxe, wollaahi a haddaaki wuder. So dimngal teddii bazziizo, ngorba naaziima wiyii ndaw ko weli, won naafiginzo. Seernaave Fuuta yoo kavo rem peccen vuri harmude, jinaa vuri harmude, nawliigu heedi heeda vuri bonde e yeeso Alla, kono alaa e wuro zo zum alah. Faamee noon haddinde debbo so tawii ko zuum woni ko faarnortee e pinal fulve, so tawii ko zuum umminta seernaave Fuuta, won ko feewaani. Koreejo mbaraama Muritani no buubi 1989-1992 wolla nih e ndeer Vunndu 1996, Fuuta haalaani,ellee Alla ina yamiri zuum kam. Yoo wood ko haalaa ko wonaa njokkee e taxde seleeji Amina (gorko). Muru e sele njiidaa, sabu sinno ko taxde njogoram (qeerdi-njaafozon) haalanoo, en ngozzoyta. wassalaam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MI SEERNDA WALLA MI JINNGA

Ecrit par: baru ba (Invit ) le 21-05-2009 07:28

ngoneeheen kono kala ko ozo mbaza. ndeenee dellinde nokku-o, ndeenee ko hebbiti keewngal ina weeve, wonko jeemotoo nokku-o' njaree jamjam, sabu ndenndaandi senegal, woni koy farweende e ngonka jooni, ezen nyaagi geno ko jeemotoondi ko woto yetto, jomhakki laaji enve paami ko doova do ko.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

KADDUNGAL SUKAABE REWBE

Ecrit par: Dewel laaba Reedu (Invit ) le 21-05-2009 18:10

SO TAWII KO GOONGA WALLAATA .SO TAWII KO GOONGA YIDAA INA MOYYI YEEWTINDO DEN HAALALUUJI SITE DHI SABU EDEN INNA SEEREMBE KADI FOF KO SEEREMBE FULBE MATE KO BE NJANNGATA KO E SEEREMBE LEYDI HEDDIIBE BHE KO NJANNGI KO WONAA GOOTUM INA MOYYI NOON NDE YEEWTOTODEN KO KAALATEN  
1 Cukalel dewel kaddinaangel ngel jojjande maggel libaama laabi didi jinnaado makko sokaama be ceerndaama wonaa e sago maggel 
2 SEEREMBE MEN KADI POTAANI HABANAADE NEDDO MO DIINE WARI HONO GORKO DEEDNUDO DEBBO O SABU DIINE KOKO WARIMO EBE POTI FAAMDE DHUUM 
3 won ko legnol ngol yidi anndineede ko wonaa dhumdoo ;gede aada ko ybe renndiyankoobe poti dhum haalde yanti heen minen rewbe dalee ko koynaton min ko; 
4 KO ALLAH ardini laambe kono seerembe mbonaani heen 
tiidno dee nganndee ko kaalaton hannde jinaa wontii faaro hay e fuuta men en nattii jogaade gacce ko gooto fof ina haalda no yidiri e no faamiri 
5 Miin noon mi wiyataa tostane ina bonnani en alaa sabu kambe bhe pindinii be kollitii cadeele gonde e kaddungal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hol? hare poden ummanaade

Ecrit par: ass (Invit ) le 21-05-2009 19:40

ko mana dum. 
dum ko aada , aada noon e leñol e demngal e diine ya data te serata, 
yaa yawmin ibadiini.kono seaabe fuuta ebe ngona seernaabe fuuta fof , 
e kala haalpulaar won hare nde potdon huccadde,kowona dun tan. 
subu on nganndaa leñol ngol nana ñaamire hoore.on kaalata e rajooji on kaalata e telewision,ko don faana yimbe mon ko nafatadumen,ko faati e diine ko faati aada ko faati rentude,hanne besnguuji men koko carii ina caaki,sa woni calle leydi a anndani ,so pulaar ina wuuri walla,a yiyata dum tele anana e radio,dun ko hunde fotnde ummeneede ko aldaa e fitina.seranaabe yimbe politique humambinndi en aldube fof poti ummaade.njaafodonnoon

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 8 de 8 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
TTT     P    
 6  R  KB  NL5
 T  WTN  O    
 8  O   A  7LE
 O     YBC   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥