NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Monza Mauritanie
Moyenne:
Clics:4447
Yero Maama
Moyenne:
Clics:3334
djeli sayon
Moyenne:
Clics:3031
NDiarou
Moyenne:
Clics:5382

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL: Ñaawoore nanngiranooɓe kaddingol: Wurosoogi hannde wulii jaw! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
 

Ecrit par ABUU GAYI, le 15-05-2009 08:52

Pages vues : 11855    

Publié dans : Les News, Renndo


ImageKo hannde wonnoo ñaawoore Binta Bah neene mum suka kaddinaaɗo oo, kam e kaddinooɗo oo e nanngidanoɓe e maɓɓe. Ñaawoore ndee yawtinaama haa Alkamiisa 28 Me, kono kam Wurosoogi waɗii dille hakkunde dadiiɓe e almudɓe.
Hannde waɗii pelɓondiral mawngal hakkunde dadiiɓe e almudɓe ɓee. Haa nih gooto e almudɓe Ceerno Seek to Boyinaaji hoore mum helaa heen helannde muusnde. Ko ɗoon tan e saasi o nawaa to safrirde diiwanere Maatam. Seernaaɓe ɓee pottitoyi to galle Ceerno Saamasa, leegal na wiyee Halwaar. 

E konngol Ceerno Abuu Lih Imaam raatib Wurosoogi, ko yahatee na artee koo fof ko haɓaade diine lislaam tan ɓe ngoni.
 Kamɓe noon, kala ko lislaam haɗaani ɓe, goɗɗo waawaa haɗde ɓe ɗuum. Kono Ceerno Abuu Lih wiyi ko hare maɓɓe hannde wonaa tan nanngaaɓe ɓee yoo ngoppe, alaa, ko kuulal kaɗngal kaddingol ɓiɗɗo debbo yoo itte e kaɗe leydi Senegaal. Seernaaɓe ɓee ndokkondirii aadi alkamiisa 28 lewru me 2009 to Wurosoogi ko ndeen sariya oo waɗtata. Kono ɓe ndeentina laamu nguu ko ɓe ngoni e dow mum koo, gila yanoyaani to ɓe cikkaano.
Wonande seernaaɓe ummiiɓe Tooro e Halayɓe e Laaw jeeri e waalo ko Ceerno Aamadu Lamin Jiggo, imaam raatib wuro Demet e Ceerno Haamiidu Wele imaam raatib Siwre Caaɓe. Mooɓondiral ngal fof noon ko e gardagol Ceerno Mammadu Lamin lih imaam raatib Duumnga Wuro Alfaa. Kamɓe fof ɓe njahiino tawtoroyeede sariya jiknaaɓe cukalel kaddinanoongel balɓe ɓennuɗe ɗee. Ko hannde sariya oo fotnoo waɗde kono waɗaani sabu kulhuli dillere ndee na mawni no feewi sabu keeweendi seernaaɓe ɓee kala ɗo ɓer-ɗaa ɗum ɓurii ɗoon. Ko ngol ɗoo waɗi laabi ɗiɗi na riiwtee kono seernaaɓe ɓee mbiyi ko nduttaaki heen caggal ko foti no ceeɓdi giyal.

Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : matam, excision, procès, manifestations, religieux, saamasa, bineta ba


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 15 de 15 commentaires

yoo,wuuru,seernaa6e,men,fuuta

Ecrit par: abuu.jaan (Invit ) le 15-05-2009 12:34

on,njaaraama,seernaa6e,fuuta,y oo,alla,rokku,on,jokker,endam, onndarniima,niini,sabu,,ko,ned do,fotaani,woppudi,diini,mun,d eke,so,tuuba,koo6e,ngarii,emen ,mbii,en,ngoppu,dineeji,men,e, adaaji,men,duum,de,way,ko,enji imaandi,tuubakoo6e,haajooni :x :( :cry :? :sigh

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jaaraama Ceerenɓe e Almudɓe men Fuuta

Ecrit par: Mansuur baaba (Invit ) le 15-05-2009 23:02

miin darnde seerenɓe men haawaani mi, ko huunde yahnoonde tan arti. 
Ciftoren tan nde Fuuta hiiɓa haɓɓa lorlaa haɗaa potal, ko Ceerenɓe men e gardogol Ceerno Suleymaani Baal tonngiti en e ɓoggi Safalɓe e Deeniyaŋkooɓe.  
E raɓɓiɗinaade mboɗo wiya tan caloɗen, kaɓoɗen yo jaren huunde fof ngam riiwtude pine ɗe ngonaa ɗe men garduɗe waylude gonal men e tabitinde kiiɓal. 
So wodeeɓe calii ma duhngal ko fotde maɓɓe, kono ɓe potaani fawde e dow men sariyaaji maɓɓe. 
Sinno duhngal debbo ina boni e debbo, tawatno hannde heewɓe njibinaani Annduɓe, Alɗuɓe; Laaɓe, Jaambareeɓe, walla ni njibinaani Rewɓe e worɓe maantiniiɓe waɗɓe faayiida e nder duunde Baaba Aadama he. 
Hade Tuubakooɓe ngadude e men pine mum en, aadaaji mun en e kuule mum en, ɓe poti taw ko rokkude en koye men haa laaɓa, ɓe njoɓa en denndaangal ko ɓe ngujadnoo en kadi ɓe nyaawee ndenndaangal warngooji e loruuji ɓe mbaɓnoo e men; 
ko ɗe geɗe ɓe potnoo dukde e daraande so tawii ha ɓe njiɗi en ko mi sikkaani ko. 
Ɓe njiɗi ko en ɓooro!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

TAWI DARNDE MON HEPPAAMA!

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 16-05-2009 02:11

Kala dille ko maa wooda ko sabii ɗum en, kono darnde seernaaɓe men haaniino ko adii jooni.Annduɓe men ɓooyii won'de sokkiññeeɓe to dawrudol e jojjannde aadee. Fuutaŋkooɓe heewɓe ena njedditii jeyeede he leydi Senegaal. So leƴƴi godɗi tawii ɓe Fuuta, ɗi mbiya ko ɓe "ngaakaaji" woni yimɓe ɓe pinaani. So ɓe njahii Ndakaaru, ɓe mbiyee "wacca bees" woni kadi ɓe peertaani. Kala ko ɓe ndillani, ɓe ngijoree aranaagu walla cuunaagu e nduccolaagu. Ko ɗuum saabii seerenɓe heewɓe ndogi Fuuta ngontoyi lohotooɓe. So dental seernaaɓe woodii hannde he Fuuta ngam miijtodaade he Lislaam e jojjande aadee; ko ko yonti waɗi.Jannguɓe diine ena nganndi ko haalaa he kaddungal, annduɓe aadaaji majjaani ko daartaa heen. Yahruɓe cellal kaalii heen ko heewi, kono seerenɓe men ɓee ko joñinooɓe he ndee tiifaande adunayaŋkoore. Ceernaagal nder suudu fotii ƴeeŋde,jiyaaraaji ɓoli e mantondiral haanii diweede. Jaggirde hoore mum no arani he leydi ko ko haani nefeede.Yonti ko darnde yahdunde e ganndal e neɗɗaagu..

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on kaali goonga kono...

Ecrit par: abdullaay yerel soh (Invit ) le 16-05-2009 10:09

ko goonga darnde seernaabe men ina foti feenyde, kono kadi so tawii hebe caloo nanngireede arani en e leydi he hebe poti kadi reen'de loyi leydi ndi, haa arti ko dukatee ko ko aada booydo tan haa nannditi ediine kono wona diine .ko nganndirtaa wonaa diine ko won haddinoobe gonaa juulbe ! seernaabe poti ko yahde kaaldoya e laamu dow tawa wadaani fitina . 
ko banndiraawo oo haali e deeniyankoobe ko wonaa noon kambe kadi ko emen be  
njeya no seernaabe bee nih !.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jeertinde

Ecrit par: Mammadu Bah (Invit ) le 16-05-2009 13:46

Mbedo wiya seerem6e fuuta,so njoodiima ndilla taa e dawrugol 6e kuletaake; tee yo 6e paam laamu senegaal hulat kono hersata.Finnde mum ko hadi 6e rokkude ful6e emission diine e tele senegaal;yontii darnde e kala fannu gila en momtaaka

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jeertinde

Ecrit par: Mammadu Bah (Invit ) le 16-05-2009 13:46

Mbedo wiya seerem6e fuuta,so njoodiima ndilla taa e dawrugol 6e kuletaake; tee yo 6e paam laamu senegaal hulat kono hersata.Finnde mum ko hadi 6e rokkude ful6e emission diine e tele senegaal;yontii darnde e kala fannu gila en momtaaka

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jardekke

Ecrit par: SARR (Invit ) le 16-05-2009 19:47

on jarama ceena6e fuuta jokke golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: aliw mammadu konte (Invit ) le 16-05-2009 20:36

mido yetta seerembe fuuta, fuuta ina sokli dental mabbe, be njoolta hujjaani e fannuuji kala, habe njogii hujja e tele e rajo sobe mbada siyaara yoo filme yaltin e tele no wodbebe yaltinirteeni, saa jeewi hannde tuuba ko wadanteeko, hay ceerno gooto wadanteeke dum e nder leydi he dum noon kala ceerno woni yoo ummo e yooltu hujja mum sabu laamungu darii koy yabbude diine ka,habbay en njabaani

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ndaw ko woni goonga

Ecrit par: kan (Invit ) le 17-05-2009 13:10

ko jonti fof newoo.so darnde fuutaŋkooɓe waɗii ko-ko haani waɗi 
ngam ko-ko jonti..kono fotaani tan yahrude.to kaddin-gol..kono to 
dawrugol ngam ko en welsindaaɓe.e kala fannu he nder leydi men ndi 
ngannduɗaa hannde ko en arani e nder mum.foti wonde hammu men hannde oo 
ko potal..so ɗuum yawtii.himme men wona e finaa tawaa men ngam kaddin-gol 
wonaa diine ko aada so tawii ko aada moƴƴo ina foti reeneede..sjs

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

waliyaa6 fuuta

Ecrit par: abdoulaye fara lumbal baalaji (Invit ) le 17-05-2009 18:36

serna6emen ndariima e darne gila e almamaagal ko nii tigi futa wano 6esngu mon na sagal mon saloden ko ina bona diine men on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

haala

Ecrit par: ndikkirijommoolo (Invit ) le 20-05-2009 20:48

Futankoo6e caliima yiide ngonga ngam wonde arani e leydi mum en.Nja6ii njimandi laamu keew6o kecce e dow ma66e. 
YONTII YONTII.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yiyannde

Ecrit par: maamuudu soh (Invit ) le 21-05-2009 11:38

haa jooni laamu nguu holliraani yeeso ruttanaade kuulal kaddingol sukaabe rewbe.heddii ko tiidtinde pellital men enen juulbe golloobe sunna oo.doon do eden kolla laamu nguu en njidaa fitina be nduttotaako caggal.jooni oo so en mbadii fitina wadii heen maaybe walla gaaniibe kuulal ngal ittaama hol ko wonata heen naawoore lislaam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kaddungal rewbe

Ecrit par: sammba liba daroo (Invit ) le 22-05-2009 17:18

so seerembe fuuta ina njidi diine yo puddoro galleeji mum en sabu heewbe e mabbe sukaabe mum en ina ndanwi tal keesal ko Geno haali e Kheesal ;won e mabbe kadi ina ngoppi sukaabemum en ina njeeya terde mum en mbele been ina mbaawi haalde hannde e diine; 
sinndo ko diine kaalee ko sariyya haali e yimbe dido dagndube sukaabe tawi wonaa e nder dewgal laamu soka dumen mbiyon haanaani ko wiyaa e jindo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

golle puuyde kadde seernaabe wirdoyde

Ecrit par: yiy haala (Invit ) le 28-05-2009 14:20

won ko seernaabe men poti daranaade haa heewi ko wonaa de golle puuyde sabu wonaa nalnde fof koa nando kaari haangaama holm liggotoobe dum mbele wonaa seernaabe walla laakara woodaani hol foodandirteebe jooni laamu wonaa kambe hol tawdataabe e sukaabe jananbe hol burbe yidde resde jooni sukaabe mbiy mi daccee hobbe kirnda so won ko hamma yeroyel waawi dannga yummumù yooliima ko potdon daranaade ko on ndaranaaki dum sabu heewbe e seernaabe ndufi daha

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yiyannde

Ecrit par: sayenaajo (Invit ) le 03-06-2009 05:00

on njaarama hohobe diine emin caggal mon e kala saha kala ko peyyu don emin ndoondi ko ustata diine men eden cali fofof men heen edn ponndi on njaarama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 15 de 15 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
L4I     KYK   
B T  X  1   P7F
IRI  I1E  Y82   
 O  C  B P  HXP
8L2     2FE   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥