NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
96 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


fouta uurii kam
Moyenne:
Clics:2478
Mali - Hawa Pullo - Pulaku
Moyenne:
Clics:7610
Jaliibé Dunya
Moyenne:
Clics:2880
Pulaar film : ESPOIR A DEUX
Moyenne:
Clics:3082

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


CELLAL: Rewam ñaawoore kaddingol sukaaɓe rewɓe... Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 13-05-2009 )
 

Ecrit par ABUU GAYI, le 13-05-2009 10:43

Pages vues : 8230    

Publié dans : Les News, Renndo


Image

Seernaabe Fuuta ummiiɓe e 104 wuro kawriti to Wurosoogi


Ko alkamiisa 7 Duujal wonnoo ñaawoore Ayse Joob kaddinoowo e Binta Bah neene mum cukalel kaddintenoongel ngel. Kono ndeen ñaawoore dirtinaama haa 14 Duujal; hade ndeen Seernaaɓe Fuuta kawritii ɗoo e Ndakaaru e gardagol Madaani Taal e to Wurosoogi e ngardiigu Ceerno Muhammadu Lamin Lih mo Duumnga Wuro Alfaa e ceerno Saamasa.

                

To Wurosoogi e diiwaan mo Maatam, won kaddinnooɗo toon ɓiyum biyeteɗo Kummba Keytaa. Laamu nguu fawii junngo e kaddinɗo oo ena wiyee Ayse Joop e yummum cukalel ngel ena wiyee Binta Bah. Hay Bappaaño  Baaba mum cukalel ngel na wiyee Booyi Bah Keytaa e taaniiko na wiyee Faati Binta. Ko alkamiisa  07 lewru me 2009 wonnoo sariya oo. Seernaaɓe e almudɓe wonɓe e diiwaan Maatam e wonɓe falnde Podoor Jeeri e Waalo kañum'en fof pottitoyii to Maatam ngam yiɗde tawtoreede sariya oo. Ko ina wona 118 Ceerno e Almuudo ummiiɓe e 104 wuro ngarii toon. Kono tan sariya oo riiwtaama haa alkamiisa14 lewru nduu 2009. Kono tawii fedde Raabiɗatu Ulamaa’u lislaam fi Senegaal, rentii to jooɗorde mum galle Ceerno Muntagaa Ahmadu e gardogol Ceerno Maadaani Taal. Ko e nder jonnde ndee Ceerno Madaani noddi jaagorgal kalfinaangal sariyaaji, nde ɓe njaafotoo nanngaaɓe ɓee, kadi sarɗiyankooɓe ɓee yo ɓe mbaɗtu hakkillaaji maɓɓe e kuule ɗe ɓe ɓenninta to suudu sarɗiiji leydi ndii, ɓe ngannda leydi ndii ena waɗi juulɓe ɓe nganndu-ɗaa Lislaam ena rokki ɗum'en won geɗe hay so laamu yahdaani heen, yo ɓe ngittan geɗal mum'en..Joom sariya en ɓee yoɓe nganndu gooto fof  koko naamnittee ko waɗnoo.  
E on sahaa, pottital goɗngal seernaaɓe waɗii to Ciloñ. Ɓe mbaɗii eeraango kala ɗo Ceerno woni yoo ar tawtoree sariya oo altine 14 lewru Duujal 2009. Pottital ngal waɗi ko e gardogol Ceerno Muhammadu Lamin Lih to Duumnga Wuro Alfaa e Ceerno  Muhammadu Saamasa to Wurosoogi. Ko kamɓe kadi ciifi eeraango ngoo.
To diiwaan Maatam too, ko tampini yimɓe ɓee koko feewti e kaddingol ɓiɗɗo debbo, sabu  suudu sarɗiiji leydi Senegaal, koko laawɗini kuulal  ko feewti e haddinde ɓiyum debbo na harmi e leydi ndi. Kala tinaaɗo ena haddini ɓiyi mum debbo ko duuɓi joyi soketee e dummbirdu. Kono haɗaani yimɓe ɓee mbiyi ko : tawde diine mumen haɗaani ɗumen, so yiɗii cokee ko ɓuri ɗum, ngonaa woppooɓe. Ceerno Muntagaa Taal, wondaano e laamu nguu ko feewti e haɗde ɗum ndee o winndiino heen nii deftere, waɗaa e arap, waɗaa e farayse, omo rokka heen daliilu hol ko  jeyi sabaabu kaddingol ɓiɗɗo debbo, tee yimɓe ɓee ena mbaɗatnoo ɗum e nguundam makko kono laamu nguu tampinaano ɓe. Yanti heen e 17 lewru Juko 2005, batu seernaaɓe waɗiino to wiyetee Namarel e falnde Podoor, renndo dowri Gamaaji Saare. Tiitoonde ndee wonnoo ko ɗoret ɗoret mo fulɓe mbaɗata  so yaltude lislaam ena naatoya e diine heeferɓe. E nder cariiɗe yeewtere ndee woodi joopiiɓe no laamu nguu tampiniri haddinooɓe sukaaɓe mumen ɓee. E oon sahaa, Ceerno Haasir Taal, jooɗaniiɗo ɓesngu Seyku Umar Alfuutiyyu Taal to Njum, wiyino kala baɗɗo ɗum nanngaa heddiiɓe ɓee yoo ngar kaalana mo ko kanko e mum'en cokdetee, kono hannde oo wonaa kaŋko tan yiɗi sokeede.
 
Abuu GAYl Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 4 de 4 commentaires

yoo wuur sennaa6e fuuta

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 13-05-2009 13:09

banndi raa6e mbodo wii yoo,wur,hoo6e men fuutatag.koo.on.kollii.doole.m iski,nee6e,ko,dental.onon,dari i6e.ngam.walludi.6ee,jaggaa6e, taw,njaggi,raa,ko,fenaade.mbod o.wii.yoo.alla.rokku.on.wune.h aa,mbawon,dan,de,wune,e,nder,n deedoo,hare,so,dum,6ennii,wonk aldo,wii,dibiteejidii.yoo,ngan ndu,hade.ma66e.wotde.huunde,yo 6e..yewto..ke6e,ngootat,koo mi anndin.mon..dipiteeji. dii,ngono naani doon yim6e6e 6e,ngonani doon ko hooree6e leydi ndii dum noon enen poti yew taade .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kaddin'gol ko aada wonaa diine !

Ecrit par: Abdullaaye Yerel SOH Keer (Invit ) le 14-05-2009 08:50

banndiraabe ina poti anndude kaddin'gol rewbe ko aada wonaa diine ,wadde fotaani addude luural kala jiddo yoo haddin , mbo yidaa woppa mbaasa luurdude e meere .Seernaabe men kadi ina njogii ko poti haalde ko heewi ko nafata lenyol ngol tawa wonaa kaddin'gol , hay gooto e mabbe waawa hokkude daliilu kaddin'gol ko diine . 
kaddin'gol ko aada so ina lora haddinteebe bee yoo woppe .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kaddingol rewbe

Ecrit par: legoo (Invit ) le 14-05-2009 18:49

E innde Alla, Joom yurmeende hubtidinde e Joom yurmeende heeriinde 
En calminii, en njuuriima hilifaabe bee, do be ngon e no be ngoniri 
Eden mbiya yo be beeydu tidnaare e wadtude hakkillaji mu'en e ko kewata e aduna oo fof. Kabaruuji kesi dii, waylowaylooji dii fof ko Joom'en hakkillaaji mbadata dumen, yo en njenane kadi en buraani aduna oo fof wonde juulbe. To bannge aadaa, kala aada naffowo yoo nannge, mo nafataa weddee, gulaali kaddungal ina mawni kono nafoore mum ebaani toon 
Ko foti koo mawnineede ko nehdi, yoo fulbe neh bibbe mabbe e diine, be njanngina dumen finaa-tawaa mumen, be kolla dumen iwdi mu'en e hol kañum en 
Ko duum woni ko naftata dumen,  
Yoo Alla suur en, yettina paandaale e kisal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duhagol Debbo

Ecrit par: SY MOUSSA Demba (Invit ) le 14-05-2009 21:09

mo alaa kowoni ato bonnane ko ngonnoɗo,Kaddungal yamirano ɗum annabi Ibraahiima to Alla wasiyinooma duhaade femmbudu faasko e naafɗe e hooltaade cegeneeji ekn caggal ɗuum nde debbo makko woondi e korɗo mum mo rokkuno Ibraahiima ma taƴ' emum terɗe tati Ibraahiima yamiri yo duunum tufa noppi makko,Nulaaɗone ari haɗaai wi'ii ko sunna e worɓe ko teddungal e rewɓe,mo woppi teddungal noon ƴeewen to fay, miɗo sikki tan jogori yannd ko e koyeera on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 4 de 4 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
Y3L     TJ9   
 M  4   Q  DTC
 J  N3F  9CY   
 F  P   D  9TI
 H     FEY   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2018 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥