NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Fula Flute - Djandjou
Moyenne:
Clics:20089
(Guinea)Lega Bah-Nene
Moyenne:
Clics:3676
Mali Dieneba Seck Foulbe
Moyenne:
Clics:2702
thiedel mbaye almoudo
Moyenne:
Clics:4152

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL - Laamu kesu Senegaal: Hesɓe, artuɓe, yanɓe e egguɓe Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 02-05-2009 )
 

Ecrit par HAMMEE AAMADU LIH, le 02-05-2009 01:32

Pages vues : 10432    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image SENEGAAL: Laamu Suleymaani Ndeene Njaay: Noogaas e jeegom jaagorgal e jaagorɗe tati jowitiiɗe
LaE nder laamu ngu Sileymaani Ndeene naajy darni e kikiiɗe aljumaa 01 Me, woodii ko teskini heen :
Teskaama goodaangal jaagorɗe toowɗe hakke njeenayo. Jaagorɗo toowɗo e nder laamu ko oon mo laawol rooki siynude won  geɗe tawa jokkondiri ko e mawɗo leydi rewaani e hooreejo jaagorɗe.

Ina teskaa kadi woodii jeese kese naati laamu nduu ina heen :
 Kariim Wade, Terees Kummba Joob, Seriñ Moodu Busoo Ley, Aamadu Ñaŋ mo Waalalde, Aamadu Tijani Bah, Fosteŋ Jaata, Saada Njaay mo Ngijiloñ, Mustafa Giraasi, Ibraahiima Siisee e Kaadim Gey.
Woodi woɗɓe eeɗnooɓe naatde e laamu waylaare ngartii. Ina e ɓeen : Quraysi Caam mo tammbaa Kunndaa, Aliw Sow, ndey Kadi Joob, Ayda Mbooc, faatu gey Saar e ceerno Loh
Woodii woɗɓe saamɓe. ɓeen ngoni : Mammadu Joob dekurwaa, Aadama Sal mo Wuro Siidi, Amnata Loh, Me Usmaan ngom, Awa Njaay, Usmaan Masek Njaay, Hammaat Sal mo Donnaay, Safiyetu Caam, Kiriscaŋ Sina Jaata,  Abdul Asiis Sow e Bakar Jah.
Woodii kadi egguɓe ɗo ngonnoo. ɓeen ko :
Habiib SIH, Abdurahiim Aañ e mammadu lamin Keytaa.

Ko nih laamu nguu lelorii

1 Teek Tijjaani Sih jaagorɗo toowɗo, jaagorɗo kalfinaaɗo kisal leydi, laamuuji ɓadtiiɗi e tellingol mbaawkaaji,

2 Seek Tijjaani Gaajo, jaagorɗo toowɗo, jaagorɗo kalfinaaɗo geɗe caggal leydi
 
3 Bekkaay Joob jaagorɗo toowɗo, jaagorɗo kalfinaaɗo koniŋkooɓe,

4 Madike Ñaŋ, jaagorɗo toowɗo, jaagorɗo ñaawooje,
 
5. Abdullaay Joob, jaagorɗo toowɗo jaagorɗo kopporeeji

6 Umar Saar jaagorɗo toowɗo, jaagorɗo teeruyaŋkaagal, koɗorɗe, diƴƴe e senaare

7 Jiboo Leyti KAh jaagorɗo toowɗo jaagorɗo taariind e ndeenka ladde,  e biidi ndiyam e caaɗli gasaaɗi
 
8 Habiib SIH jaagorɗo toowɗo, jaagorɗo golle laamu, gollingo e pelle gollotooɓe

9 Karim Wade, jaagorɗo toowɗo, jaagorɗo ballondiral hakkunde leyɗeele, lelngo leydi jolngooji weeyo e lkaɓirɗe
 
10 Ndey kadi Joob, jaagorɗo toowɗo,  jaagorɗo ɓesngu, jokkere enɗam kisal nguura, gollingol rewɓe e bookoƴƴe
 
11 M. Abdurahiim Aañ, jaagorɗo jokkondiral to bannge karallaagal kesal, jolngooji les e jolngooji laaɗe njoorndi
 
12 Pr Mustafa Suraŋ,  jaagorɗo jaŋde toownde, duɗe jaaɓi haaɗtirde e cate duɗe toowɗe
 
13 Kaaliidu Jallo, jaagorɗo juaŋde jaŋde bookoƴƴe, duɗe les e hakkundeeje
 
14 Samiyel Saar jaagorɗo caase e ndeelam ummotooɗam e puɗi
 
15 Quaraysi Caam,  jaagorɗo faggudu diƴƴe, awo, e jolngooji ndiyam
 
16 Terees Kummba Joob, jaagorɗo cellal, paddagol ñabbuuji e laaɓal
 
17 Faatu Gay Saar, jaagorɗo ndema e nehgol liɗɗi
 
18 Ummu kayri Gey Sek  jaagorɗo ngaynaaka
 
19 Ayda Mbooc,jaagorzo baylagol nguura e ko ummii e ndema
 
20 Seriñ Moodu Busoo Ley, jaagorɗo pinal farankofoni e ɗemɗe ngenndiije
 
21 Pr Aamadu Tijjaani BAH,jaagorɗo wiɗto  gannde lugge
 
22 Muusaa Saako, jaagorɗo jaŋde karallaagal e heblooji
 
23 M. Mammadu Lamin Keyta, jaagorɗo cukaagu, coftal ɓalli e pijirlooji
 
24 Fosteŋ Jaata, jaagorɗo kalfinaaɗo NEPAD e jokkondiral e laamorɗe
 
25 Saada Njaay, jaagorɗo Senegaalnaaɓe caggal leydi
 
26 Mustafa Giraasi, jaagorɗo kumpotirɗe, jogiiɗo konngol laamu nguu
 
27  Ibrahiima Siise, jaagorɗo mbaylaandi, oogirɗe e gollorɗo mbaylaandi tokoose
 
28  Ceerno LOH, jaagorɗo ñeeñal, njilluuji e jokkondiral e gollorɗe jaambureeje e gollorɗe ɗe laawɗinaaka
 
29 Aamadu Ñaŋ, jaagorɗo njulaagu

jaagorɗe jowitiiɗe :
 
1 Abdulaay Sow, jaagorɗo jowitiiɗo e jaagorɗo kopporeeje, kalfinaaɗo booñ

2 Aliw Sow, jaagorɗo jowitiiɗo e jaagorɗo geɗe nder leydi kalfinaaɗo laamuuji ɓadtiiɗi e mbaawka tellinaaka
 
3 Kaadim Gey jaagorɗo jowitiiɗo e jaagorɗo ndema kalfinaaɗo jokkondiral e pele remooɓe e darnugol pelle kujjinantooɗe rewooɓe

 Hammee Lih

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : sénégal, primature, Gouvernement, Souleymane Ndéné NDiaye, Remaniement, Aguibou soumarré


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 4 de 4 commentaires

fula e taande

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 04-05-2009 09:08

Saada Njaay kam waɗaama hakkunde fulla e taande, walla mbi'en o weddaama e hunuko mbaroodi, subu teskeede golle mawɗe ina padi mo, sabu ɗanniyaŋkooɓe ɓee, ko saliiɓe mo haa yordi e laalagal, ɗanniyaŋkooɓe ɓee ndoŋkii nii faamde hol nafoore ngal jaagorgal , haa teeŋti noon s Saada Njaay e ho're mum, mo ganndu ɗaa nii wonaa korsuɗo hay e diwaan mum e leñol mum,ɗanniyaŋkooɓe ina padma hay huunde a nafataa min sabu alaa ko mbaawɗaa huutan de min so waonaa lorde min hay huunde min njiɗaa e ma, minen ko golle tan min nganndi wonaa e ɗaminaare min nguuri paamon ɗuum , min sokli ko goonga wonaa cemte.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

laamu senegaal kesu

Ecrit par: amadou sy (Invit ) le 04-05-2009 12:34

laamu kesu senegaal hollirii,wonde ardii6e leydi ndi ina tiidi koye ngam yidde yoo karim wad lomto baaba mum,pellital 6esngu e yidde nde feenynde nyande 22 marse2009,jamfaama. Karim rokkaama ministeer keewzo doole haa 6urti,kon 6esngu senegaal wazziingu cuusal e ngoonga,tammbiingu pellital,nuunzal e pinal maa hollu6e salaare mum huccude e oon jamfa,senegaal ko ndenndaandi woni republique ko wonaa laamu kamalenku hono royaume,mbiyen loppet, habbay,min ngalaa heeen e kala noon zo mbawzen wonde

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

havde e fenaande

Ecrit par: Aliw (Invit ) le 06-05-2009 10:12

Ko woni goonga ko, ko enen havantoove potal zemze e lexxi kam, alaa ko nguu laamu addani en. wazaave zoon wiyateeve ko Fulve ve wonaa Saada njaay tan jaasi e mum en. Alaa e mavve kaaloowo haala gese men, walla haala pinal men, walla haala leyzeele men.Jiboo, Rahiimu,Kaaliidu, Saada e gaajel fof wonaa nafove men. wadda ne anndi tigi ko wazata ko. Ebo ngoppee wootande vee anyve lenyol, ve njivaa so wonaa vesnguuji mum en.Vee ve kaalda taa e mon hay zemngal Pulaar e nder Fuuta.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaawu

Ecrit par: Fodie sow (Invit ) le 14-06-2009 14:00

Banndiraaɓe en jaraama jaalal leƴol hono ceerno murtuɓo jop 
Joalla yurmomo yaafoomo ko neɗɗo darniiɗo leƴol gondaaɗo duunde aduna o 
wiyooɓe nbimi e wimaami fof ina gonndi e sunaare

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 4 de 4 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
3NT     HCK   
B   U  X O  WJJ
RMI  7LL  H L   
P 3  3  X 8  2UC
UUG     G75   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥