NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Poular 3
Moyenne:
Clics:4420
King Ibu (Gorko Podoor)
Moyenne:
Clics:11404
Ngaari Laaw - Excision Stop!
Moyenne:
Clics:4072

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL: Ahmet Halifa Ñas, jaagorgal cirlidingal Abdullay Wadd riwaama! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 27-04-2009 )
 

Ecrit par USMAAN MAKKA LIH, le 22-04-2009 10:32

Pages vues : 10023    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image

Lewlewal-22/04/09- 01: 13-E ñalawma hannde o 21 lewru avril laamdo leydi Senegaal hono Abdullay Wadd siifi ɓataake “arête” mo tonngoode T°04927 ngam riiwde Ahmet Halifa Ñas, jaagorgal cirlidiiɗo makko. Ko addi ndogen sakka ndarto-ɗen, Ahmet Halifa Ñas ene heewi caɗeele e o sahaan, omo heewi boneeje. Mbate wona kanko wiynoo so tawii lannda PDS e Abdullay Wadd, liɓaama e subngooji ɓennuɗi ɗii, ko taweede haalpulaar'en taariɓe-mo. Kono aduna ene juuti koyngal.

 Kabaaru keso ! Kono Ahmet Halifa Ñas, gonnoodo jaargorgal cirlidiigal hooreejo leydi Senegaal Abdullay Wadd, boraama e jappeere mum. Ko Wadd e hoore mum siifi kayit oo. Caggal nde o nammnda hol ko sabii dum, Ñas hollirii tan yiɗde mum jaarnude Abduulay Wadd: “gila e hitaande 2005 emin gollondira. Ko jooni huunde nde gasi, mi yettii-mo heen”. E wiyde makko Wadd ko neɗɗo baɗɗo fayiida mo hono mum weebaani.
 Ko faati e nguurdam makko, Ñas wiyi maa ɓeeydu gollaade ko fayti e faggudu, hono ko fayti e lannda makko (FAP), ma ɓe njooɗo, be njuurnitoo hol ko ɓe poti waɗde.

Ahmet Halifa Ñas : Oo mo kesi mum kadi kiiɗɗi mum haalede!

Lewlewal -22/04/09- 01: 23 -    Ngarten e Ahmet Halifa Ñas, mbiyen oo neɗɗo ko jom wutteeji. Hanki wo werte, hecci hanki ko boɗeejo o wonnoo, hannde koo bulaajo. Holi oo neɗɗo? Caggal nde o jotondiri e laamdo Libi, hono Seneraal Mohamaar Hadafi, o fayti e Abdu Juuf, jooni e Abdullay Wadd. Kono Ñas jeyaa hoore mum, jeyaa hunuko mum. On njiyi hare hakkunde makko e miñi makko Siidi Lamiin Ñas, alaa ko o wiyaani Siidi. Ruttii, o seraani e yahde Gine Bisawoo ngam wiyde ko ƴeewde jam tawo hay dara o waɗaani toon. Ɗidi, Ahmet Halifa Ñas ena tuumanoo e njeygu masiŋaaji demooji ɗi laamu Libi totunoo-mo kanko e Farba Seeŋoor.
Ko kanko kadi haɗanoo naatde wuru Kawlak, to Madiina Baay Ñas to o jeyaa too. Duum wadi ko caggal nde o yalti e tele mo Al Jazeera. Sibu nde o naamndaa toon, kanko Ahmet Halifa  Ñas o wiyi ko kanko woni Seek Tijjani Ñas, o ruttii to yenni ko Seek Al Islaam Baay Ñas e ronɓe dum. Dum wadi fedde Ansarudiin haɗimo naatde wuro Kawlak. Kadi Ahmet Halifa Ñas nde yehi Kanoo (leydi Nigeria) nde yalti e tele, holirii ellee ko  kanum wadi ndeen njoɗnde.
E balɗe bennude ɗee, kanko Ahmet Halifa Ñas o holliri so tawi Wadd, Karim e lannda PDS piyaama e subngooji ɗii, ko Alla e haalpulareeɓe, sibu tariibe Wadd bee fof ko wiyooɓe mbiimi e mbiimaami. Huunde nde welaani hay gooto, sibu ɗuum wonnti leñamleñamaangu, yaltii sardeeji e kuule leydi; ete ko huunde seerndoore yimbe, addoore fitina.
Wadde Ahmet Halifa Ñas seraani e wadde “boneeji” mum. Caggal nde yimɓe heewbe njehi galle Abdullay Wadd to Pint E, ngam duwanaade-ɓe sankaare joom suudu Kariim Wadd, hono Karin Wadd, Ahmet Halifa Ñas Alla e mum ɓurtude e waasde rewde haala reenɓe Wadd, sakitori ko duñeede. Kanko Ahmet Halifa Ñas ko Baay Muuse Bah ɓurdo anndireede “Boro”, gooto e renoobe Wadd ɓee nduni-mo, mbiimo yoo ummo-ɗoon.Wadde haala gasataa e golle oo gorko. Ahmet Halifa Ñas ko mo kesi mum kadi kiitdi mum kallede.

Kudol Usmaan (Makka) www.pulaagu.com  Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Ahmet Khalifa Niasse, ablaye wade, politique sénégalaise, cabinet du président, sidi lamine niasse


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 6 de 6 commentaires

Waɗ njiytaa ko golle maa!

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 22-04-2009 09:46

Miɗo fuɗɗoroo njettoor teeŋtuɗo fayde e Usmaan Makka Lih e winndannde mum laaɓtunde! Miɗo wonndi e ɗomka mawka humpito dawrugol leyɗeele men kala, kadi mi wonaa gooto! 
Miijo am: Wadd yiɗi tan ko gollodaade e tekkere waynde hono Ñas! Wonaa giɗli makko e tekke deh, alaa! Ko o kuutortooɗo tan, so o gaynii heen o weddoo! Kala mo o weddii, woɗɓe ngara kadi ngam ɓallaade-mo, mbaɗana-mo golle luuɓɗe ɗe o yiɗaa memirde juŋngo makko! ko wayi hono Saada Njaay en, Farba Seeŋoor en, gooto kala maa sahaa ar nde weddaa no tekkere ñittaade! 
Ko kamɓe njaasni ko'e maɓɓe sabu eɓe nganndi Wadd no liggortoo: huutoro, mbeddo-ɗaa! 
Wonɓe e laamu nguu hannde ena ngofana-mo, njejjiti gollanaade leydi ndii, njettiti gollanaade leñol mum'en yo kaɓɓu bakane mum'en hade laana taccoyde!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

wadd wadii ko anndi raa

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 22-04-2009 12:37

ko adii fof mbodo yetta usmaan makka lih min mbeltinii ma e golle dee ko fatee ahmed halif nas oyoo ko golle makko sabu alla yidaa tonoowo ahmed halif nas dum doo ko seedo o suwaa yiidi haydara

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko sikkanoo waɗii

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 22-04-2009 14:34

ko huunde nde bettaani hay gooto, ko ƴakki jale e jammbe woppataa gerte sahaaɗe,mo rewi ko rewotaako rewa ɗo rewetaake,sawru ndu ñas fiya ndu gooto fof ko nduun jajaa tee ko ko yettoo,sabu laamu gundo ko noon fulɓe ciforii ɗum,hannde jiɗɗo dawrugol moƴƴol tuugningol e ngoƴaaji ɓesngu fotaani rewde e wadda,ko mi siiftorii oon bi'nooɗo: (Dañde añɓe ñoƴɓe ɓuri dañde sehilaaɓe haangaaɓe). Ina goongɗi sabu gaño ƴoƴɗo ɓuri welde wuurdude,hannde ko laamu wullu meeɗa wontu gawlo ndokke ɗaa,mi woyii e ndii ngenndi ngonndi bon'de ɓesngu ina futtini gite ina njeeɓa ellaa ko firtotoo koo naworaani ɗum en

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jalal

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 22-04-2009 17:33

ko kanko woni ko Aamdu Saar wi'ata ko, ko jalal mawngal jabbirgal mawngal wakketaake daasetaake,so daasaama taƴa soddule so wakkaama hele balabe,ngal jalal ko demowal giɗo e gaño woni ko wadda koo, woodi tan ko furgaaɓe kono alaa heen duulaaɗo , kala daɗɗo arono yoo toŋngo e "beyaat "woni remto,hay gooto heen woppaaka paamee, leydi boni bugu bugu miskineeɓe tampii lorlii nguurndam mum en borjii,jammbere heege solaama e deedi mum en , dental men ko doole ngal lawake soklaani,potal timmungal e ngootaangu amin naamnii :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Rokkude yiyannde

Ecrit par: Maamuudu Soh (Invit ) le 22-04-2009 18:42

Ko goonga o debii toonde fulbe tuma nde o wiy fiyi Wadd ko haaloobe pulaar kono so neddo tooniima a warii dum ko toonno maa yooliima.Juulbe fof ko banndiraabe tee eden nganndi ngal Allah buri ngal fulbe.ko Allah lubnoomo lefol laamu ngol hebtii en njettaniimo Allah.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko weltaare mawnde wondemi Ibraahima sar

Ecrit par: jallo (Invit ) le 24-04-2009 18:56

mbeda nyagono ma ALLA Lefol ngol njilotoda ngol ALLA rokke kadi nganda e min ngondi ma ko doo e nouakchot leeggal Le ksar noddirgel am ko 4156754 innde am ko Umar jallo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 6 de 6 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
A17     HYU   
 A  Y  H M  CX7
 E  CET  T 1   
 A  K  5 J  N68
 F     2GU   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥