NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


wallanbandi
Moyenne:
Clics:2771
Pulaar film : ESPOIR A DEUX
Moyenne:
Clics:3231
Baasdo Alla Gido et o Dunya
Moyenne:
Clics:97832
abu juba
Moyenne:
Clics:8863

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SUNAARE: Sammba Hammaat Gaajo saŋkiima! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 27-04-2009 )
 

Ecrit par KATANTE LENYOL KAN, le 20-04-2009 22:27

Pages vues : 14314    

Publié dans : Les News, Renndo


Image

En keɓii jamma hanki duttagol naalanke Fulɓe biyateeɗo Sammba Hammaat Gaajo mo Njafaan. Sammba Hammaat Gaaajo ko naalanke Pullo mo darnde mum feeñi he naalankaagal pulaagu he yonta ka naalankaagal saɗi waɗde e won'de. Caggal nde o rafaa cellal fotde duuɓi 2, o ruttiima he joomi makko jamma Aaɓnde 20/04/2009 saanga njamndi 20 to Ndakaaru laamorgo leydi Senegaal. Lewru 4 artiranii en ko en njeewnaano, gonɗi ɓaleeɓe Muritani, yahdu Tijjaani Aan e ko nanndi heen. Hannde ndee ko wullaade enɗam ɓaleeɓe e renndude sunaare tan ummini en, kono maa en ngartoy he siftin'de walla anndin'de aduna kaa holi gonnooɗo Sammba Hammaat Gaajo.


 

Goomu sasaara Sammba Hammaat Gaajo to leydi Farayse e gardagol Katante leñol Kan ena jaara dental Senegaal, Ponti nuwaar, Holannda e Farayse ngam darnde mum en e jawɗeele mum en ko yowitinoo he safaafra makko haa yottii hannde. Neɗɗo noon so duusii giɗgol mum haa he hunuko ngaska, oon firtaani aadi. Dentaangal ɓesngu Pulaagu njaaraama, hay mo dañnaano waɗde heen jawdi mum, ena joginoo yiɗde mawnde e njurum mbele oon gorko ummoo, jokka golle mum. Geno noon ko ko haaji tan wonata. So tawii ko Sammba Hammaat jeyaaɗo Njafaan oo, oon maayii. Yoo Geno yurmo yaafoo ɗum. Sammba Hammaat Gaajo mo leñol oo, maayaani etee o maayatah haa cay, ngati kaaɗdi aduna ko golle makko kaɗata mo majjude e yejjiteede. Min nduwaniima galle Sammba Hammaat Gaajo e kala giɗo makko he innde Goomuuji safaara Gaajio, naalankooɓe Fulɓe, Pelle ɓamtaare Pulaar e kala daraniiɗo jam he aduna kaa. Yoo Geno lomto en, o lomtinana en. Aamiina

Katante leñol Kan mo Aañam Yeroyaaɓe


Haalpulaar mbaasii ko ndañataa haa abada. Oo altine 20 lewru seeɗto 2009 sahnga waktuuji 20 jammma (juulal futuru ) pulaar woyii naalanke baawɗo yimde , gannduɗo ko yimata.Caggal darnde maantiniinde fedde waɗloore safaara Sammba Hammaat Gaajo,  Katante leñol e Bookaar Gorbal Sih  e Seriif Suufi Daf ngardii e makko haa ɗoo.Banndiraaɓe  Njaffaan e darinooɓe e ñawu makko fof ina nduwanee e ndee sankaare! Sammba abbiiima Abda ñaŋ koɗoowo ŋanaa kono eɓe ngoppii Sileymaan Sam malal Soh e yeeweende.Enen wondiiɓe Sammba hammaba Gaajo eɗen nganndi ko o jeewtoowo,jirwinoowo baawɗo jimol belɗo nguurndam.


Mammadu Lih Faandu Almuudo


Wullaango,
Eden tintina sankaare Bammbaado mawdo hono Aali Demmba Fari BAH jeyaado to Siincu Bookar Aali to Forlo Mbaal Senegaal . O sankii ko nyalnde Dewo 19 - 04 -2009 to Madiina Gunaas Senegaal . yo GENO yurmomo yarloomo , haarnamo Aljanna kadi yo o buubnu xiye makko . Aanemiin !
En njaalaniima denndaangal besngu makko e Mbaalmbaalbe Jowol e Mbaalmbaalbe Moritani e Senegaal e Gine e ganndunoodo mo e lenyol Fulbe kala .
Ko o Bammbaado baawnoodo hoddu e beldo segene .
Ko o baawnoodo jimdi wammbaabe e beldo daande .
Ko o baawnoodo asko kiinde Fulbe kala e moxxo hakkille .
Ko o baawnoodo nguurndam kadi jankiniido .
Ko o neddo , neddinoodo mo hono mum weebaani .

Sammba  Cooyel  BAH do e Farayse


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 25 de 25 commentaires

...

Ecrit par: Bah Samba Tubak (Invit ) le 20-04-2009 21:43

yoo Geno yurmo yaafo o raarnamo aljanna

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duaawu

Ecrit par: Issa Mbaye Diary sow (Invit ) le 20-04-2009 22:05

eeyi sunaare maonde wonande odoo naalanke leniol 
hono sammba hammate gaajo yoo alla yormomo yaafoomo 
miin de mi andaano dum feera mo yiide ko no tan ko neddo blnoodomi e de ko minen njiidi likkgorkal 
mi duaniimo meyngo mkko fof on jaaraama  
Issa

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Sunaare

Ecrit par: Sammba Cooyel BAH (Invit ) le 20-04-2009 22:15

Sikke alaa o do kikiide ko muusdo wonan'de Fulbe , Aali Demmba Fari BAH ko booyaani ko ,jooni kadi lewlawal naalankaagal hono Sammba Hammaat GAAJO .Yo GENO yurmobe yarloobe kadi haarnabe bure mum . Aanemiin ! 
En njettii Ceerno Katante Lenyol KAN e Ceerno Mammadu LIH e kala tinninoodo , nootinoodo e eeraango yidnoode danndude naalanke men Sammba Hammaat GAAJO to orop e Amriik e Senegaal e banngeeji kala be njaaraama . Yo diin jikkuuji njokku , ko moxxi woppetaake . Eden njaalanoo besnguuji mabbe e Fulbe kala .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Sunaare

Ecrit par: Sammba Cooyel BAH (Invit ) le 20-04-2009 22:18

Sikke alaa o do kikiide ko muusdo wonan'de Fulbe , Aali Demmba Fari BAH ko booyaani ko ,jooni kadi lewlawal naalankaagal hono Sammba Hammaat GAAJO .Yo GENO yurmobe yarloobe kadi haarnabe bure mum . Aanemiin ! 
En njettii Ceerno Katante Lenyol KAN e Ceerno Mammadu LIH e kala tinninoodo , nootinoodo e eeraango yidnoode danndude naalanke men Sammba Hammaat GAAJO to orop e Amriik e Senegaal e banngeeji kala be njaaraama . Yo diin jikkuuji njokku , ko moxxi woppetaake . Eden njaalanoo besnguuji mabbe e Fulbe kala .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwawu

Ecrit par: Hamet LY (Invit ) le 20-04-2009 22:31

Ko Semmbeŋ Njaay lollirɗo Birom Njaay wiynoo ko jimol hoyɗetake miijete, Sammba hammaat Gaajo gooŋɗinii ɗum. So tafngo jimol ina jogii hakke joomum Sammba a yahdaani e hakke. So naalŋkaagal harmirta ko yimde ngaƴiika, Gaajel a ñaawdataa e jimol. 
Njafaan woyiima no ngoyruno-ɗaa kUkmmba neene maa. 
Tinndinoore pulaar waasii tinndoowo. 
oo jamma hannde loowdi jimol woya alyatimaagal. 
oo jamma hannde juutirat kala ganndunooɗo naalaŋke ko jalo so tuubii wontata ko jammbu jalo. 
Sammba Yoo juuɗe moƴƴe njaɓɓo ma. 
Ko Allah woni jaafatooɗo ko woofaa, yo o waɗ mo e yaafaaɓe.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Bacca yahii !

Ecrit par: Abdul Amadu Kelli (Invit ) le 20-04-2009 23:51

en njetti Geno jom baɗe e baawɗe,Mbajjiri wara jaaree!!! 
en njaɓii Geno tagɗo kala ko tagaa,gila hay dara suwaa tawo wonde dara. 
Sammba Hammaat yahii,yoo yumeende Tagɗo won e makko ,haarna mo Aljanna,o hawri mo e ranwa jeese en,yoo waɗ ɓural e koo ɗacci caggal!. 
Sammba ferii laawol,loowii coñce e Ɗemngal hee ko aldaa e gasde,hay Daartol ne kay winndii Innde makko,tawi ko ndiyam kaŋŋe mbuure,e latoi uurɗo ɓaŋŋiniraa,yoo toon won fooftorde maakko,haa ɓurana mo gaay!!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko sunaare mownde

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 21-04-2009 00:52

en njetti geno jom bade ebawde en njetta ka jurmo too do yafo toodo en naagoo mbo /ndeyurmo o yaafo kalo maym6e jul6e en nduwnii ma leynol ngol kala

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

DUWAAWU

Ecrit par: Suleymaan Dooro Dem "NDILLAAN" (Invit ) le 21-04-2009 02:23

Yo JOOMIRAADO joom bade e baawde o yurmo yah6e 6ee yaafoo dum'en sabu so bannde nyawii juuro dum,so wirniima duwono dum ko duum tan mbaaw-den ko heddii ko daccen dum e juude laamdo janngo o,Sammba Hammaat Gaajo mi he6aani yiyde mo e jaati kono mido anndi ko o katante lenyol no feewi sanne,mi hedtiima mo e kaalirde keewde e nder leydi men he mido jogii hay lefol makko nii.Yo toon wonan mo fooftorde,kanko e dentaangal maay6e juul6e

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ful6e mbaasi nalanke mawdo, samba

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 21-04-2009 06:51

e jurmotooɗo jaafotooɗo, 6i66e ful6e mbaasi naalanŋke, baawɗo jimol feewni ɗum, tawo alaa mo ñemtini, alaa mo wujji jime mum, ko miijooji mum tan,yoo alla yaafo6e yurmoo maay6e juul6e fof,eɗen nduwanoo denndaangal 6esngu samba hamat gaajo.eden duwanoo,kala darinoodo addi ballal mum, mbele samba ine daɗa e rafi mum konoen mbelaama golle alla geno hajaani,

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sumaare

Ecrit par: Demmba jeewo wan mo jowol (Invit ) le 21-04-2009 11:25

mbodo nelda lenyol fulbe wuwaawuuji sabu sakkaare sammba hammat gaajo 
yo alla yurmomo yafoomo yo alla harnumo aljamma yo mbarke makko heddo e gesngu makko.fedde fulbe itali ina rennda e lenyol fulbe sumaare. 
kadi ina wuwaano besngu ali demmbafari yo alla yurmomo yafoomo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaawu

Ecrit par: kan (Membre ) le 21-04-2009 15:31

:cry ko duwaawu fayde e lenyol ngol 
ngam sankaare sammba hammaat gaajo 
yoo geno yurmo yaafoomo juuze moyye 
nja66oo toon.. yoo en 6ooy sakkanaademo 
barke makko heddoo e koo zacci... 
ko sammba juulde soh

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ko sunaare.

Ecrit par: Y. sall (Invit ) le 21-04-2009 16:01

Ko ardii fof ko haalplaar en mbaaii ko ndantata haa abada.eden mbiya yo alla yurmo yaafo yoo genno nannumo aljanna edndaagal mybe,juulbe fof kono eden mbiya gaajel mayanni sabu o woppi ko mjat myata 
Tilbrg olanda

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njarnere burnde toowde

Ecrit par: saajo bahkaikai (Invit ) le 21-04-2009 16:41

Yo alla yurmo be fow yaafoobe, naadoya be nder njarnere makko burnde toowde, o lomtinana en moýýere e moýýube poomaa.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko Alla ngonaɗen koto makko nduttatoɗen

Ecrit par: Sih muusaa Demmba (Invit ) le 21-04-2009 16:43

Oo gorko mo njimɗi mum ciggaa ceɗaa ciiwa haalaaɓi,sikke ala kala mo ena heɗo jimɗi makko wonkoɗi ɓeydi ɗum, sabu jimɗi makko naatata ko e ƴiiƴam 
ɓerɗe uddita miijooji feerna hekkillaaji, eɗi ndutta keɗiiɗo e joomum no 
Aayeeje qur'aana nduttirta keɗotooɗo paamɗo firo mum e joomum ni,eɗen 
mbiya tan pulaar waasi, yo Alla yurmamo yaafoomo waɗtamo e malaaɓe.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaawu

Ecrit par: mouhadji aw (Invit ) le 21-04-2009 17:44

so mi jaggii kudol ko e dow innde wonndiibe e gollidiibe e rajooji kala e kaay leydi mali min nduwaniima samba hamaat gaajo yo alla yurmbomo yaafoombo haarnambo aljanna yo juude moyye njabbo mbo watta mbo e fedde nulaado saws :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sunaare

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 21-04-2009 19:48

Hoodere naalaŋkaagu sarnoonde naanagal mutii, goram! woppidii en niɓɓere,daande wuurnde weltinoonde ɓesngu leñol yahii,woyyoo! geno e baawɗe mum, ndu lewru seeɗto wontii e men lewru sunaare, 1989 e 14 seeɗto 2001 kadi hannde koode men ɗiɗi njanii yoo geno yurmoɓe yaafooɓe haarnaɓe alijanna toon wonanaɓe fooftorde :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwoow

Ecrit par: saaydu njaay (Invit ) le 21-04-2009 22:43

ESKY .KO GENO WADI FOF NJETTEN MO .SABU GADDUNOODO SO NAWTII ENE ANDI KO WADIRI DUM.FULBE CUNIIMA SABU KO USTAARE LENOL FULBE ,DE WONNO KO NALANKAABE BE NGONI DEMNGAL MAGAL. YO ALLA YURMOMO YAA FOOMO ,JUUDE MOYYE NJABBOOMO ,GENO HARNAMO ALJANNA.YAATAW KO TO WONI FOOFTERE MAKKO. 
YO BARKE MAKKO HEDDO E MBENGU MAKKO. 
YO GENO LOMTONO EN .DO EN MBAAWA LOMTANAADE KOYE MEN. 
YO WUUR PULAAGU .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

HODDIRO ALLAH

Ecrit par: A Konte (Invit ) le 22-04-2009 02:21

KALA KO HODDIRAA WAZAT Ko Sammba Hammaat Gaajo wiyat noo noon Ko hanki (20/04/09) hoddiraa yo Sammba rutto e joomum. En nduwaniima denndaangal fulve:YOO ALLAH YURMOMO YAAFOOMO KANKO E MAAYVE JUULVE. Pulaar waasii katante, naalanke pindinoowo, mo jimzi mum keewi loowdi. 
YOO ALLAH ROKKU EN NO TINNORIZEN.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

123456

Ecrit par: ibrahimaba (Invit ) le 22-04-2009 14:29

mi-salminikala-pullo-miimi- emiimami-fof

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

SUNAARE

Ecrit par: aamadu bookar sih jowol (Invit ) le 22-04-2009 14:30

kala tagaado maa meed e kaadeeki maayde banndiraabe bibbe fulbe min calminii on mi nduwaniima on sabu yahdu to sahre goonga oo ngenndiyanke mo hono mum weebaani e nder bibbe fulbe hono sammba hammaat gaajo nduwo naati yoo buratmo nduwo yalti ndu woto caggal makko finnir en woto yeeso makko finnirmo yo en booy sakkanaademo e duwanaademo aamiini yaa mbaawka tagzo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo alla yurmmo yafooma

Ecrit par: abou (Invit ) le 22-04-2009 16:22

yo alla yurmmo yafooma aan maaybe julbe kalla

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaaw

Ecrit par: Maamuudu Soh (Invit ) le 22-04-2009 19:06

En nduwaniima denndaangal ngal juulbe e sankaare Sammba Hammaat Gaajo yo Allah yurmo mo yaafoomo.ko heddii koo mbo waawi fof yo o tinno etoo so ina wuura wuurana Allah. Sabu kala ko wonaa Allah ko meere. Allah yamiri tan ko golle duttotoode e Allah kala ko wonaa deen ko ko tardinoyta janngo.Wuurande ko welata lenol mum na faayodini kono caggal nde nguuran daa Allah...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaawu

Ecrit par: fodie sow (Invit ) le 22-04-2009 19:24

banndiraaɓe en jaaraama neɗɗomawɗo hono sammba hammat gaajo 
E ɗen nduwono gallemakko joo allah yurmomo jaafoomo jo allah haarnumo  
Aljanna banndi raaɗe hono sammba weeɓaani jennata ñiŋata jimɗi makko fof 
Ko waajuuji aduna en duwaniima kal mbi yoowo mbimi ko enen fof jaara 
Yoo allah ɓuuɓanmo en neldi duuwawuuji e ɓesgumakko fof on jaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw

Ecrit par: aamadu giro (Invit ) le 22-04-2009 22:44

sunaare e kala bi oowo mbii mi e wii mi e wiimaa mi fulbe mbaasi naalaxke ngenndiyanke yo geno yurmomo yaafoomo bammbaado o hono aali demmba fari mi duwanii mi kala besngu makko mi duwanii ma demmba alseyni bah e denndaangal pullo mbaal e bammbaado mbaal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaalo

Ecrit par: ABDOULAYE MAMADOU LY (Invit ) le 24-04-2009 15:15

sazaani geno haawaani bajjo, yoo allah yurmo mo yaafoo mo, toon wona fooftorde makko aamiini, yoo barke makko heddo e vesngu makko,vooyen sakkanaade mo e duwanaade mo, mugnal yoo allah lomto lomtina aamiini. 
fulve asie

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 25 de 25 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
KAF     3IB   
B A  2   6  9NG
K28  GHH   O   
Q A  J   M  BUN
PN2      R   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥