NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GANNDE KESE: Microsoft yaltini yamre hesere waŋngorde Internet Explorer 8 (IE8), hol ko hesɗi heen Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 17-08-2009 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 11-04-2009 11:38

Pages vues : 20856    

Publié dans : Les News, Gannde Kese


Image

Internet Explorer 7, waŋngorde geese nde 79% waŋngiyaŋkooɓe kuutortoo heɓii miñi mum e lewru MBooy ɓennundu nduu. Ngati ko ñalnde 19 Microsoft (jeyɓe Windows) njaltini yamre hesere ndee, inniraande Internet Explorer 8 e ɗemɗe 27. Goonga nde yaltiniraama "ƴeewndo" gila ko neeɓi seeɗa kono ko jooni ɓe pelliti yaltinde-nde caggal nde ƴeewndooji ɗii ngasi.
IE8 ena jaaɓondiri e Windows Vista, XP e  yamre Windows wiyeteende Windows 7 wonnde e hebleede hannde. IE8 addii geɗe kese keewɗe, ena jeyaa heen dosu ɓalliiɗo (menu contextuel) ngam yaawnude walla heɓde gollorɗe ɗee: njiilaw, danndude kelle ekn...

Kono ko ɓuri teskeede e jaltugol ndee yamre ko tiiɗtinde kisal ordinateeruuji baŋngotooɗi e geese ɗii. Yeru, kala nde kuutortooɗo IE8 jogori aawtaade sakere waɗnde ñoŋkoto, waŋngorde ndee maa tintinne ko ngaawtoto-ɗaa koo moƴƴaani e ngaanndi ndii. Kadi ena waɗaa e waŋngorde hesere ndee ndeenka tuufogol, nguyka klik (clickjacking) e maawo (fishing). Ɗee geɗe fof ko saaysayeeɓe ɓuñooɓe e geese ɗee kuwtortoo-ɗe ngam duumaade e battam-bonaagu mum'en.
Ko fayti e weeɓnude baŋngogol e geese, IE8 hesɗitinii kuutorgol tabbe jaltunooɗe e yamre 7 ndee. Jooni, aɗa waawi renndinde tabbe keewɗe, ndokkaa-ɗe goobu keeriingu mbele ena waaɓta yiytude walla danndude ngam hurmitinde waŋngorde ndee, arta ɗo uddanoo ɗoo.
To baŋnge  jaaɓondiral, Microsoft IE8 ena ɗooftii stanndaruuji kuutorteeɗi hannde e karallaagal geese: W3C (World Wide Web Consortium), CSS 2.1, Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) e HTML 5. Ɗee geɗe fof ko peeje nanondiraaɗe hakkunde leyɗeele ngam nannditinde gollorɗe e lowe geese Winndere ndee kala.
Jooni noon heddii ko koŋngol waŋngotooɓe ɓee, enen! Mbele eɗen njogori jarribeede e Microsoft IE8 walla alaa? IE8 woni ko e hepteede nawlum'en wayɓe hono baŋngorɗe Firefox walla Google Chrome. Ngati ii duuɓi kala, yolnde hakkunde majje ena faaɗta! Microsoft ena woɗɗi e yeeso Mozilla (joom Firefox) e Google (joom Chrome) etee hay  sahaa gooto ɓe njiɗaa hepteede! Hare ko ko jokki...

Kuɗol Ibraahiima SAAR

 

Kelmeendi [pulaar/français/English]

:yamre: version [version]
waŋngorde: navigateur [browser]
jaaɓondiral: compatibilité [compatibility]
dosu: menu [menu]
aawtaade: télécharger [download]
sakkere/fisere: Fichier [file]
ñoŋkoto: virus [virus]
tuufogol: fuunti [abuse]
maawo: (hammeçonnage) [fishing]
ɓuñooɓe: qui pullulent [who flock]
tabbe: onglets [tabs]
hurmitinde: redémarrer [restart]

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Internet Explorer 8, microsoft, Mozilla Firefox, google chrome, navigateur, sécurité


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 14 de 14 commentaires

aan afuzzii ma golle tigi

Ecrit par: bar ba (Invit ) le 11-04-2009 19:08

so goonga yo jom boru loppu boru mum, meere halfinaani ibrahiima saar sewndenganndal,

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo geno beydu cellal

Ecrit par: Aamadu Deh (boobo Ngenndi) (Invit ) le 11-04-2009 20:07

a aaraama,yoo geno beydu cellal, mbele reena karallaagal,e katantaagal,

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

seydi saar fof timmi

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 11-04-2009 22:07

EN NJETTII CEERNO MEN. IBRAHIIMA SAAR, MO SERAANI WALLUDE PULAAR JAMMA 
NIALAWMA FOF, SO GANNDAL ARDIIMA KO REWI HEEN KOO FOF HISA,SO NEDDO WAAWI WADI FEEWNAT, SEYDI SAAR,NJOKKU GOLLE

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo.geno yettin.faandaare,ndee

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 12-04-2009 02:23

ennjii.alla.ejibi.naa6e.men,mi n,njettii,ibraahiima,sarr,mo,s eeraani,daraa,de,ngam,walludu. pular,deke.ko,duum,jagde,nafat a,finndin,di,efaamnudi,duum..n oo..yoo.alla.juunnu,nguurdan,m aa.6eyda,nganndal,maa,ajaraa

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mo hoccu-maa fof ɓama

Ecrit par: sih muusaa demmba (Invit ) le 12-04-2009 11:41

En njettii Alla nde O rokki pulaar annduɓe wayɓe no Ibraahiima saar en, 
eɗen ñaago yo Alla ɓeydan'en annduɓe,sabu alaa ko waawi ɓamtaade gah 
ganndal, Alla suɓnunoo annabi Sulaymaani ko gannde e laamu e ngalu kono o 
suɓii ko ganndal, nde o fanndini ganndal ngal Alla rokkima fof nde  
wanno ko gannal reenata laamu ngu e ngalu ngu, oɗon ñaaga yaafuya. 
muusaa sih lollirɗo muusaa cali

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sellu kisaa

Ecrit par: BAH (Invit ) le 12-04-2009 16:51

goonga yari maayo a felli yani huttooɓe ngari so Geno jaɓii nyaamooɓe peddataa. 
Sikke alaa gannde kese ko sodorde ɓamtaare. 
 
Naamdel : mbele so en njokkii ngal jaɓɓal eɗen mbaawi ɗamineede heeptineede e ɗemɗe binndirteeɗe informatik? 
shil ma aamadu bah

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

taaɓal kesal

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 14-04-2009 10:47

ɗoo ne ko taaɓal kesal e dow geese, tiɗno ɗee ko yeeso tan fayaa darnde alaa joɗnde alanaa gen gujjo, hannde ɗemngal pulaar yahraani caggal haa teeŋti to bannge geese sabu lowe men ɗee fof ko paayodinɗe ko sooynaa ina ara koo woto woppu en caggal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kabruuji

Ecrit par: baaba mum almaami (Invit ) le 14-04-2009 11:43

ko kelmeendi ndii safi mi haa wonti e am limmbam 
 
Mammadu lih

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mammadu Lih

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 14-04-2009 12:08

Ceerno Mammadu Lih, a wayrii naneede no feewi e lowre ndee. Kelmeendi ena ŋakki no feewi e seŋngooji keewɗi. haa jooni garɗo kala jaɓataa rewde e ko tawi, gooto fof addat kesum, saloo huutoraade ko tawi banndum'en ena kuutoroo. 
Ɗum wonaa ko nawata-en yeeso.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Geelel

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 14-04-2009 12:15

Haŋkadi binnduɗo kala yoo waɗ heen kelmeendi mbele yimɓe ena ɓeydoo faamde, hay so wonaa e gannde kese!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mi reenti tan!

Ecrit par: baaba mum almaami (Invit ) le 14-04-2009 22:07

Mi reenti geese pulaar sabu suwaa hay fuzzaade hoyre-am-hoyraagu e baztondiral hakkille peeñii ina heewi ndoostii-mi.Geese zee wontata ko yeru pedle pulaar bone mehe.Mi haala ko woni e am ko en un'doo6e 6e naafze njiyataa henndu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mi humpitiima

Ecrit par: ass (Invit ) le 24-05-2009 15:26

mi tawii demngalam ko ngalu. 
a yi oo firo no way welde.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

en njettii alla jiitondiral wadi

Ecrit par: ibarahima mbaaye (Invit ) le 17-08-2009 11:08

yo alla reen lengol yo lla wallu hatanteebe lengl

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare

Ecrit par: Pullo73 (Membre ) le 12-09-2011 05:18

Ko weltaare am mawnde e ɗee gannde kese .Njiɗmi anndude ko so tawii won defte ngoodi binndaɗe e pulaar Tawa ko gannde kese ɗe njannginta pirta heen ngaam yawde faamde seeɗa pamaaɗo e farayse e egele o e pulaar nde wonnoo ko ɗuum gannde kese inɗe ɗe ngannde nde wela wuutoraade miin nde wonno komi gaynaako miɗa jogii heen caɗeele no feewi  
 
ALmuudo Siih Dawuuda Demmba 
Buutannda

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 14 de 14 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
46H     N5Q   
8 H  Q  T T  PTI
2RW  XKC  6Y4   
 Q  J  7 4  I6S
OTF     TMI   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥