NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


KARALLAAGAL: Pulaagu.com, mbiimi.com e Pulaartv.com ndentii Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 13-04-2009 )
 

Ecrit par Oumar Bah, le 07-04-2009 17:35

Pages vues : 46699    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


Image

E oo Alet 05 lewru Avril 2009, hoohooɓe Pulaagu.com, Mbiimi.com e Pulaartv.com mbaɗiino jonnde seniinde ngam wostondirde hakkilaaji e njuɓɓudi golle lowe fulɓe. Sabu yiyde won'de haralleeɓe fellitɓe liggaade e lowe fulɓe ina keewi kono gooto fofo woni ko bannge mum, e teskaade won'de dental ɓuri nafoore e ceergal, kamɓe hoohooɓe ɓee, ɓe pellitii renndin'de ko maɓɓe koo fof ngam waawde liggondirde caggal riño ngo waktuuji 4. E ndiin mbaadi, Ibrahima Saar mo pulaagu.com jaɓɓaama e ndeer fedde jaayndiyankooɓe Lewlewal Group e mbaadi tergal cosngal fedde. O halfinaama kadi ardaade Yiilirde haralleeɓe toownde halfinaande gollaade karalaagal Lewlewal Group. Baru Bah, hooreejo mbiimi.com kañum ne yantii e Lewlewal Group e ndiin mbaadi.

Hannde, ko kanko halfinaa njeñcudi kañum e ngartam fedde nde. Baru Bah ina jeyaa e yiilirde karallaagal toownde fedde Lewlewal Group kadi. Umaar Toksel Bah, tergal cosngal fedde, gondunooɗo to yiilirde toownde too e Usmaan Maaka Lih, Demmba Siley Jah, Hammee Lih, Abu gay e Muusaa Jallo, artii e goomu haralleeɓe yiilirnde toownde nde ngam huufde jokkondiral hakkunde Lewlewal Group e aduna oo mum. E ndii ɗoo mbaadi, Lewlewal Group ina anniyii yuɓɓin'de dawrugol kesol e ndeer ɗee ɗoo lowe fof, sabu mum yiɗde saasnude golle kaantorɗe tawaaɗe e lowe hee gila hannde araani kono kadi addude heen mbaylaandi kesiri tawa wootere heen fof won nafoore nde heerorii.

Caggal batu juutngu, yiilirde Lewlewal ndee anniyiima wattude Pulaagu.com sewnde ganndal nde renndo ngoo waawata ƴoogde njanngiin ko fayti e ɗemngal ngal e kala ganndal ko ngal roondii e wittooji baɗaaɗi ko yowitii e maggal. Mbiimi.com maa addu mbaylaandi kesiri ngam hokkunde ɗum mbaadi hello wanngo, fijo e naalankaagal tawa gaaci e aayaawooji (video) fulɓe fof ina tawii heen.

Pulaartv.com maa heeror caaktugol kabaruuji e ndeer ɗemngal Pulaar. Fedde ndee kadi hesɗitinii yidde mum liggondirde e pelle keddiiɗe kañum e jaɓɓaade terɗe kese pellitɗe liggaade ngam naftude renndo ngo, etee nde hollitii kadi yidde mum reɓde e leyɗeele Afrik-naaje kala ɗo pulaagu yiitetee.

Goomu Yiilirde Toownde Lewlewal Group

(www.pulaagu.com , www.mbiimi.com , www.pulaatv.com )

{popin}

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 35 de 35 commentaires

weltare

Ecrit par: moctar Aan (Invit ) le 07-04-2009 19:00

bandira6e ful6e mi salmini mone moni kala inde moume e yettode o none wad6e lowe mine njagganomone joudde balde e malede arsukkaji woni Pulaagu.com, Mbiimi.com e Pulaartv.com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

On mbadii ko mojji

Ecrit par: Salif Ly (Invit ) le 07-04-2009 20:48

:grin so alla, on mbadii ko heewbe ndonki, so dental. nafoore men ina heewi heen. yoo tawo ko alla haali ndewdon heen sabu mido anndi kala do ibrahiima sarr woni ko jam wonata doon. umar tokosel ne midho nana mo e rajo pular speaking amrika: ko o ngari. mi hebaani andu beya kono be mbii ko jogori safdi koo urrat gila benndaani, on njarama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Leñol dañii jam

Ecrit par: Maalik Gey (Invit ) le 07-04-2009 21:00

Kala kaalzo ina heewnoo wiide en ngalaa dental. Jooni kam laa6ii ko 6e njizaa renndude tan calii renndude. On kollii tigi laawol kesol e banndiraave men fof haa arti noon politiknaave vee won'de junngo wooto fovvataa, ko dental foti ardaade fof. Kala ko njivnoomi on e vee lowe, ko hannde vuri sabu mi yananeede ko jam ari e arde. Doole nana ngara, yoo taw ko on duwanaave e ndee feere. Miin dey, kala ko mbiivo, ko caggal ngonmi.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Kabaaru jam

Ecrit par: saajo bah (Invit ) le 08-04-2009 12:48

Pellet, renndude d'ee lowe tati ko kabaaru jam e kabaaru weltaare wonande gollanoobe fulfulde e mbaadi hesiri, mbaadi karallaagal e gannde kese. Ko men torotoo on ko beydude munyondiral ngam dental wonaa ko weebi, wonaa non hakkunde fulbe tan, dental hino lamndii munyondiral, diisondiral, ked'ondiral e rokkindirde teddungal e kala mbaadi... 
Peeral.com hino weltanii onon kala, kadi himen ndaara gollidude e kala joomiraabe lowe fulfulde to be mbaawi jeyreede fof, wonaa ella e amen. 
Jokken golle, golle siwaa gasde. Fuddaade huunde buri weebude tammbitagol nde haa nde mawna. Yo Alla beydan en fiir

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

miijo

Ecrit par: geelel aali (Invit ) le 08-04-2009 15:08

miijo ngo ina feewikono Saarel hoolnaaki.fayndaare ndee wonaa ardaade kono hoyre-am-hoyraagu ina heewi.Tee gaño yumma waawaa horsin'de afo! 
Haa yeeso ko laawol

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tooñde moƴƴaani

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 08-04-2009 17:10

rennduɓe ina ngolloo kay hay alaa ko poti wiyeede so wonaa yoo geno waɗlu,innde nde naatirɗaa e pulaagu ndee min nganndaa holi aan,hay so ko Geelel Aali mbiyetee ɗaa ne a meeɗaa naatirde e ndeen innde, nganndaa noon kam a waɗii geɗal bonngal,so tooñde mi wiyaanima waɗanima, kadi neɗɗo kala ina waɗa fotaani suuɗaade, sabu ndee ɗoon winndannde maa heewɓe tuumam heen to geno ina laaɓaa wonaa miin ;yoo geno suran am haalde e neɗɗo ko yooɗaani haa teeŋti ngenndiyaŋke leñol,taƴoowo geƴƴelle kalfaandi,pooɗantooɗo ɓamtaare leñol,on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo .alla nawru .dum yee

Ecrit par: abuu ,jaan (Invit ) le 08-04-2009 18:45

ko adii fof min calmi.nii.banndi.raa6e,jonmiij ooji. moyyi. ngam adar.naade.pular mbodo. wii.yoo.geno yettin. miijo ngoo. sabu pular ina wii doole miski.nee6e ko.dental yoo alla seynu.nu mijoongo pelle .keddiide on.naaga .nde .ngarton e ngoodoo miijo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: sarr souleymane (Invit ) le 09-04-2009 00:26

ko adii fof min mbeltiima sabu nande haralleeɓe fulɓe fof nani ndenti ngam gollaade ko yettude geno ko hoynanteno so saami hoccete min mbeltiima e darnde mon e golle mon so tawii fulɓe fof ndariima jaŋngo welat wiide komi pullo on njaraama njokken golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

welii wetinii

Ecrit par: Abdoulaye Mamadou Ly (Invit ) le 09-04-2009 13:39

dental ko yurmeende, dental ko doole, on mbeltinii yoo allah weltin on, jikke legnol vooyi wonde e mon, mugnal mugnal mugnal njokke goole, geno jokku taxondirve amen, geno jokku min e kuuval, min triima nuunzal e mugnal, ngendyan'gkoove legnol kawren yontii ... aamiini. 
on njaaraama 
ly abdoulay

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare mawnde

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 09-04-2009 19:51

en mbeltiima en mbeltodiima , so alla ngenndiyankoo6e pulaar paami alaa ko waawi gasde, yooda so wonaa dental,e malaama, en pellietii foolde, so goonga,e men, DENTAL tawi ko dental golle,njokke golle, mbaason, hedaade ko wod6e kaalata ko, sabu kala do DENTAL nodda ma woon 6e njidaa dum,en Cerataa e yettude mawdo men IBRAHIIMA SAAR MO CUBALEL LAAW,gondo sabaabu ,haa pulaar annda e geese,INTERNET,LENYOL WONATAA haaside seydi saar anne a wonaa haaside hay sahaa gooto,njokken golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njetoor woodanii on

Ecrit par: Umaar Tokosel Bah (Invit ) le 09-04-2009 21:44

Pulaar wii kala ko njiyɗaa, ina waɗi sabaabu. Miɗo gooŋɗini won’de ko Mbajjiri toowndi yamiri ngal dental sabu maale moƴƴe ina heen.  
Ngal dental waawataano won’de caggal humpito e neɗɗaagal mawngal Ibraahiima Sarr, udditaare e fellitde Usmaan Lih to Senegaal, e newaare baaraan Baru Bah. So Alla, kala jettoowo, ko kamɓe foti yettude sabu ko peeje maɓɓe ndewaa haa golle ɗee timmi.  
Jooni, yoo Geno sellin doole ha ako eɓɓaa ko timminee e nguurndam mo woni kala. Onon yilliyankooɓe e winndiyankooɓe ɓee, ne ko onon foti ardaade e ndeer ɗee golle, sabu ko onon mbaɗanaa.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

welii te yoo.dii

Ecrit par: indiana polis in (Invit ) le 10-04-2009 13:53

ko ngoonga.umara tokosel kono hannde mbiyat.mi.hannde .ko,umara mogngel. min ,mbaa.yo6de.on .onon.kala.miijii6e.e.ngoodoo. miijo.mbiiten.yoo.alla.yettin. faandaare,ndee.hajooni.enen.er oo.banndi.raa6e.kala.yoo.mball u.mon.e,ngoodoo.miijo..mate.le nyol.ina.yettoo..do.yidadoo..

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weytaare e dental lowe pulaar

Ecrit par: ibraahiima lih (Invit ) le 12-04-2009 06:14

njettoor feewde e mbiimi-pulaagu-pulaartv..yoo alla won ballo min mbin mbeltiima e oo nanalla no feewi sabu ko on harallee6e harbiyankoo6e.ko dental woni doole .yoo alla rokku on poolgu haa njettinon fayndaare mon e lenyol hee min mbeltaniima miijo mon yoo wuur goomu lewlewal group .ww.yakaare.com e goomu mum ina njetta on ina nduwanoo on

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

On mbeltanaama

Ecrit par: ibraahiima lih(yaakaare.com) (Invit ) le 12-04-2009 06:24

Njettoor feewde e mbiimi-pulaagu-pulaartv..yoo alla won ballo .Min mbeltiima e oo nanalla no feewi, sabu ko on Harallee6e harbiyankoo6e.Ko dental woni doole .Yoo alla rokku on poolgu haa njettinon fayndaare mon e lenyol hee. Min mbeltaniima e miijo mon .Yoo wuur goomu lewlewal group .Www.yaakaare.com e goomu mum ina njetta on ,ina nduwanoo on.njokkee golle poolgu lenyol nana yeeso.En njettii pulaar.org,gerngalfulbe.com,pe eral.com.yaakaare.com,fondou.o rg...haa e lowe gozze ze mi limtaani .en njettii winndiyankoove e wanngiyankoove lowe fulve teenti e hoohoove zee lowe ze limtumi.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jokke golle

Ecrit par: souleymane(r)(b) (Invit ) le 12-04-2009 12:19

:grin alla yettaama on jettaama emin mbiya tan jokke golle sabu ko renndo wonifof on jaraama ko almuudomon souleymane bassoum to thilogne gon do dakar wossalaam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

PULAAGU.COM

Ecrit par: sall.ifra (Invit ) le 24-04-2009 14:56

ko idi fof mii salmini goto fof e mon onon LIGAATOOBE PULAAR DEMNGLMENE. 
MINENE NDE AMINE JIDI WALIDE MONE ONONE LIGAATOOBE PULAAR DEMNGALMENE. 
KONO SUNAARE HEEWI SABU WASDE JOGAADE DOOLE GADONES TAN KO ENENE FOF DEEDI 
FADAAR GILLA E FUDOODE HAA WORTORDE COLELE WONI KO DOW KONO HAKILLE MUM KO 
LES HEEDI. ONE NJARAAMA MBYEDE GOLLE.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare faade e 6i66e ful6e jokke golle

Ecrit par: rougui sow (Invit ) le 17-05-2009 19:05

mi salmini onon fof de tawno allah yettaama on yettaama e golle mon moyye teddude e fewde e 6i66e ful6e de tawno darde mon e fandaare mon ko yo pulaagu yaaru yeese emin yetta allah amin yetta on emin nyaago allah de jokkaton golle oon jaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

alhamdoulilah

Ecrit par: maimouna (Invit ) le 22-05-2009 11:38

mi salmini kala biyowo mbimi so allah min mbeltima kadi mbeltor yo allah naw pulagu yesso

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

españa

Ecrit par: aboubacar (Invit ) le 10-06-2009 19:35

min beltima ko de tan weltaare hade yo alla wallu men wallakala juldo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ganndal fijaani

Ecrit par: siree soh (Invit ) le 29-08-2009 23:30

banndiraabe fulbe sikke alaa ko ganndal tan nawri winnderende nde yeeso dum noon eden poti toppitaade ngal ngam ko ngal sodorde bamtaare yaawnde yo Geno semmbin be sagataabe daraniibe bamtaare ngol lenyol fulbe.saar ayettaama. kudol siree soh do e hong kong

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

guiro

Ecrit par: giro haruuna (Invit ) le 16-09-2009 19:39

cagal calminali amen hami nago yoo pulaar yaru yeso

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

SLT

Ecrit par: DIALLO (Invit ) le 03-11-2009 07:03

SALA MALEY KUM MON MBIIMI E MBIMAAMI KO WELTAADE RAJO PULAAGU MBUDO JUURO MBODO NYAGO ALLA MOYYO O DE NAWRATE DEMGAL GA YEESO YOO WUURE PULAAR LAA TO E DOW ANYBE DEMGAL KO WETAADE TAN GONMI FARAYCE LEEGAL NA WIYE SANTUWAL DEMONDO A PARIS

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettooru

Ecrit par: Umar Bah (Invit ) le 14-12-2009 22:49

Onon bibbe mbiy-mi dariibe jamma e ñalawma ina miijanoo leñol fulbe no yettorii e kabirde kese hannde dee, njettooru amen mo alaa keerol, alaa do dottaa fayde e mon . Amin mbiya on yoo Allah semmbin doole hisna ngaandiiji haa pulaar dadtoo demde winndere dee kala.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltare e gollemon

Ecrit par: ba adama sileye (Invit ) le 01-01-2010 16:44

salminago teddugo fade mbibe fulme :( ;) tinodire jagodire dental mbiri cerral sen denti cala ko jitde e mbadate

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

salmiinago

Ecrit par: sy (Invit ) le 28-04-2010 17:37

bodo weeltani bibe fuuta kala yo Alla bamtu lenol men

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: muhammadu taal (Invit ) le 29-04-2010 19:45

mi weltiima e ngoo hello pulaagu winndere. yoo allah wallu 6i66e fulbe e kawral haa mbaawa liggaade mbada ko jidi ko Amin.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

calmitaali

Ecrit par: sall .ifra (Invit ) le 07-05-2010 22:16

fulbe ina bawii fudaade dental kono ngall heewaani jhofde e gartam tawa 
yimbe dentall gall caraake dum ko huude famdude e nder dentemen. 
enen fulbe eden bawi walduude e leso woto so en piini gotofof tufa tide 
mum kodum woni jikuujimen jaafodonmi so tawiimi ala hange haldedum. 
gilla e gilla kedoraden handee ko halla ka alda e golle. 
on njaaraam habbe eyontoma foftoronobema check oumar bah.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

aaah ko weeli warata so duudaani

Ecrit par: mbewndi lollird'o thieba (Invit ) le 12-05-2010 13:34

yoo jam jab'b'o malaal faloo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

waaju

Ecrit par: alassane gaye (Invit ) le 01-06-2010 12:51

mi salmini ka la pullo é mo wona pullo ka la pinoowo wiya alaahou akbar mi salminiidum mbédé wiya on yon paam wondé juulbé fof ko musibbé ené poti rentudé ngona neddo gooto sa ko dum geno wi i o wi nangé e boggol gootol woto cééré dum noon mi wasoyiima yo juulbé ka la ndentu ko dim woni bamtaaré men woto mbiyen fulbé tan yo ngon neddo gooto ala yo juulbé fof ngon gootum . on jaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Nègre = insulte

Ecrit par: Amary ngone sobel soumaré (Invit ) le 05-06-2010 21:00

Encore une fois " le festival mondial des arts nègres n`aura pas lieu " parce que je vous le repete " NÈGRE " c´est une insulte c´est raciste, consultez les nouveaux dictionnaires. Et voila est ce que l´on peut laisser des cordonniers pratiquer une opération chirurgical ? Alors laissz aux artistes les arts.  
 
 
Indépendance  
 
Je suis l´homonyme du général Abdoulaye Soumaré, camarade de lutte du Pr Modibo Keita, des Khruma, Lumumba. Anta et autres. Les lumières… Il est bien de parler des héros, car leur bonnes œuvres elles, elles restent immortelles. Ces écrits nous les avons envoyés comme devoir de citoyens à la présidence du Sénégal, á monsieur Abdoulaye Wade, sans suite. Maintenant notre décision est de la rendre publique.  
 
Pour Modibo Soumaré.  
 
( Lettre ouverte )  
 
Cher monsieur le président.  
 
Nous vous prions, de nous apporter votre solidarité. Notre intention, est de supprimer, le mot “ nègres ” une expression insultante et qui manque de dignité, dans le titre du festival qui doit avoir lieu à Dakar, par le mot “ Bantu ” qui signifie uni. L’objet de la recherche “ l’union ” retrouvée.  
 
Ainsi, nous aurons à la place de  
Festival mondial des arts nègres. Festival mondial des arts Bantus.  
Signée par  
 
Abdoulaye Soumaré Kanakassy Mansour  
 
Etre  
 
Toujours pareil à notre existence, nous exprimons par cette force, un souhait de paix véritable. Le cœur, la tendance est une prière voir clair. Notre solidarité, allant vers tous ceux qui souffrent des guerres, catastrophes et autres calamités terrestres.  
 
L’identité, est toujours à la recherche, de dignité durable, un souvenir de sa source, c’est primaire...très authentique. Dans l’antiquité, on ne pouvait, ni recevoir une nouvelle identité, ni perdre celle que l’on avait déjà. C’est seulement, dans les temps modernes, que les préoccupations, se sont élargies consciemment sur les sujets, et depuis, l’individu est vu comme quelque chose, étant une existence paradoxe. Depuis lors, l’identité c

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yewtere pulaar

Ecrit par: futanke (Invit ) le 23-03-2011 17:55

alajaarama nofeewi deke halode pulaar nemgodi nofeewi hol musido dedudo yojamehisal wone hemen enefoff :cry :(

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

WELTAARE

Ecrit par: PEOPLE (Invit ) le 22-06-2011 19:11

DENTAL ZURI CEERA KALA KO RENTI HULEE KALAKO RENTI HURMEE KALAKO RENTI HULLEE ZUUMNOON NDENTEN DENTAL Z%MURI CEERAL ON NJARAAMA

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: moussa kane (Invit ) le 13-07-2011 00:22

alaako 6uri niiwelde yo geno yottin anniiya

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: mamoudou jigille diallo angola (Invit ) le 28-08-2011 22:52

ko mbawmi wiide mon tan ko odon tidni haato ala do hadi yo jomiraado jarnu tampre mon hoto hon tampan meere aamiine

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: wone amadou (Invit ) le 16-01-2012 14:43

kala ko mbawmi jaarnoraado on tan mi yawat nde wonno waddé organiser ko foto ni e poulaar famdaani poular internet ko dum huundé mawnde kono yo alla juunu ha juuta yo yaaru yeso yimbe fof ceeteo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 35 de 35 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
9FQ     5RU   
D O  4  W O  GXC
6WT  A5K  DLQ   
4 Q  T   6  DXM
ROW     RTE   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥