NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


MURITANI: Peeje General Abdel Aziz ngam jooɗtaade feewnde e hoore laamu keɓtaangu! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 13-04-2009 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 28-03-2009 21:11

Pages vues : 11485    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image

Sikke so ena juula ne, yahataa jamaa saka ardoo. General Abdel Aziz, ko kanndidaa e toɗɗe ɗe o felliti yuɓɓinde kaŋko e hoore makko ñalnde 6 Korse 2009. Hooreejo gommu kooniŋkooɓe HCE heɓtuɓe laamu Muritani toɗɗaangu ñalnde 6 Juko 2008 woni ko e kampaañ mo haalaani innde mum! O ummaniima yillaade Fuutaŋkooɓe Muritani ngam yeeyde eɓɓo makko wontude laamɗo mo nefaaka baŋ yoo baŋ e laamuuji winndere, yanti heen yoga e wonndunooɓe e laamu Siidi Muhammed Wul Seek Abdallaahi. So tawi juɓɓingol toɗɗe laamɗoyaŋkooje ena yiɗanoo gila nde o heɓti laamu demokaraasii nguu, wonde-mo kanndidaa ndee ko huunde nde hay gooto waawaa faamde.

Ko noon Maawiiyaa happorinoo laamu, jooɗii heen duuɓi e kitaale haa gollii bonɗe e bonanndeeji kaaleteeɗi hannde ɗi ndeƴƴaaka haa jooni sabu rafi ñawndeede. Rewnoo e Maawiiya ko Elii Wul Muhammed Vall, kañum ne ku kuudetaa heɓtiri laamu. Ko kaŋko itti ƴiiƴiho mooƴoowo biyeteeɗo Maawiya oo. O hoolnaaki kaŋko e hoore makko kono o yooɗnirii fannuuji ɗiɗi: o wiyi ma o tottit laamu nguu siwil en, ɗum laatiima. O wiyi kadi kala jeyanooɗo e goomu kooniŋkooɓe waɗɓe kuudetaa oo mbaawaa ɗaɓɓitde wonde laamɗo e toɗɗo ɗe o yuɓɓini ɗee haa teeŋti e hoore makko: ɗum kadi wonii. Eli addii ko Muritani meeɗaa dañde woni suɓaade laamɗo mum e laabi demokaraasii e toɗɗe ɗe ngalaa guli, ngalaa fitina!

Image
Ahmed Wul Daddah

Hannde nguun laamu yanndinaama. Abdel Aziz heɓtiraani laamu ena hokkita siwil en sabu ko siwil en njoginoo. So o waɗtii laamu nguu e juuɗe ɓiyɓe Muritani yoo toɗɗo mo kooli, kadi o wona e joopaade hoore makko yoo won oon koolaaɗo, won ko fotaani heen wonde! Lanndaaji e pelle keewɗe kollitii ngonaa wonnduɓe e peeje ɗe Aziz yiɗi fawde e dow leydi ndii. Lannda RFD mo Ahmed Wul Daddah ena wonndi e kuudetaa janndinɗo laamu toɗɗanoongu e 2007, kono Wul Daddah e wonndiiɓe mum mbiyi ko njaɓaani kooniŋke janndinɗo laamu nguu jeyee e ɗaɓɓooɓe wonde laamɗo e toɗɗo garooje ɗee. O wiyi kanndidaagal Aziz e toɗɗe ɗee ena luurdi e sarɗiiji Dental Afrik (UA) ɗi Muritani siifondiri e feede Afrik ndee. Kuwlal 25 Sarɗiiji Dental Afrik wiyi ko "kala janndinɗo laamu demokaraasii waawataa jeyeede e toɗɗe gartirooje laamu e laawol walla nih jogoo jappeere toownde e nguun laamu".
Ceerno Murtuɗo Joop jeyaa ko e saliiɓe laamu kooniŋkooɓe. O wiyi "Aziz, min njiɗaa; laamu waawnere, min njiɗaa. So Alla jaɓii jaabiima, Siidi Wul Seek Abdallaahi maa jooɗto e jappeere mum ko leelaani". Hooreejo Lannda UFD hono Muhammed Wul Mawluud wiyi alaa e sago dental hakkundeleyɗewal ɓama kuwle ko yaajtii ngam ñifde jaynge nge General Abdel Aziz huɓɓi e nder Afrik ñalnde 6 Juko 2008!

Kuɗol Ibraahiima Saar

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : général Ould Abdel Aziz, mauritanie, RFD, ahmed ould daddah, élection, HCE


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 13 de 13 commentaires

yo alla wallu

Ecrit par: demmba wan ekkiyakke binndo (Invit ) le 29-03-2009 18:34

so haala heewi mi sikkani so golle ina moyya kadi hannde mawdo leydi muritaani ndi ina haala leydi ndi ko bonndi mbodo nanndo holto wonno e hitaande 1986 walla 1987 walla 1989 walla 1991 elle ko jooni asis jibiina. 
kadi mbodo wiy muritaninaabe nde todde ina todde fof cikkata ko liggaabe walla ko hulbimaabe.ina selli leydi ndi fewtata so yimbe kawritaani.kono yimbe hawrata to googo haldaaka.mi hettiima haala makko to lamorgo gorgol. 
e mokkuji hewdi o haali ko heewi.heddi ko yo besngu muritaani tinno micto kadi tesko ko yawti ko.mbodo wiy tawde hikka muritani ina toddo caggal leydi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ngal mburu ina fadi en to Rewo

Ecrit par: Umaar Tokosel www.pulaartv.com (Invit ) le 29-03-2009 18:37

:cry Mi arno juuraade e yettude musizzo Ibraahiima Saar e golle mum ceniize, kono mi waawaa waasde hokkude miijo am e ndee winndannde. Vooyii zo ndewzen e ardiive ve ngoxaaka dawrugol men e ngoxaaji men; kono yontii zo ngummani-zen koye men sabu nulal ina vuuva koyze kono vuubataa vernde. Yontii zo voli-zen kununaaji naafigaagal, seytaneegal, miin-miinaagu ngam sowde renndo ngoo. 
Muritani noddi ko dental men, so wonaa zuum cabbi piya-zen zii ko tekkere, donngal mum ina ara; sabu mi yananeede won'de so nezzo fiyiima, a ñirviniima kono a yoftaaki, so o wuuriima gonngol tan ko e maa o fayi.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Dental ɓooyii fadeede...araani

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 30-03-2009 08:29

A jaaraama Umar Tokosel, 
Tampini-en to Muritani ko ardinooɓe ndeen ɓee toppitiinoo tan ko neema mum'en. Eɓe ngonndi e laamu, ena hokka-ɓe jooɗle toowɗe e nder laamu tawa ɓe mbaawaa bikkitanaade leñol maɓɓe! Ko heewi fawaama e men tawi eɓe kucciti heen... 
Ko maa Teen yusuf en, Jigo Tafsiiru en e Ibraahiima Saar en ngari, mbiwii, mbikkitii, mbiyi njaɓaani waɗteede baage! 
Kono hannde en njiyi ko joli e nder lannda AJD/MR. Dental so Alaa, poolgu eggat artataa!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

KONIŊKE MAWƊO

Ecrit par: Abdul Amadu kelli (Invit ) le 31-03-2009 01:53

so haala ñawii yoo nanɗe cellu!!!BAABA BAYDI MAAL wiy: so eɗn piila piilen mo ngannduɗen,piilen mo kooliɗ ɗen,sabu laamu rewii ɗoo,reftii ɗoo,kono waylaani gonal men e Dunyaa. 
ko ɗuum waɗi Ɓaleeɓe Moritani ene poti ƴoƴde,pina,paama,mbeddoo gite mum en yeeso,mbele ɓe njiya ko woɗɗi. 
Sabu Pulaar wiy: ko ɓenndata wela koo!so fasii tan uurat!!!. 
so hakkille asii woyndu,miijo turoo ƴooga. 
hol to yiɗde haɗ en yiyde!.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kooni ko ndii leydi haabnii

Ecrit par: Aamadu bookar SIH jowol (Invit ) le 31-03-2009 12:46

banndiraabe jabzo faamde kala ina anndi hay so miijo mum saliima maa waaw anndude kay abdul aziz ko jiddo lefol laamu gila ndewo 
wazi koo wadi laamu potal ko mbele eko miijo am addi ko so tawii o fellitii jeyeede e yamoobe lefol laamu ngol innde makko general nde foti ko booraade zun noon seernaabe ndokkee kam jaabawol eskey moritani ko mum ko faamotaako miskineebe lorii tampii on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

woto ful6e nja6 soodeede

Ecrit par: muaaz aaw to kaay maali (Invit ) le 31-03-2009 18:49

bandiraa6e 6ayde ko miin jogii do sago mido haala dawrugol leydi moritani hannde hay dara firtaani enenne yontii hankadinam toddo den mbo kooliden ngardinen taw ko jibinannde leniol ngol ngootanen dum fulbe mbii ko bannde niaami tuuti 6uri ko goddo niaami doli ndeen noon toddo den sukaa6e leniol ngol on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MATE YEJJITAAMA

Ecrit par: Aamadu bookar SIH jowol (Invit ) le 01-04-2009 11:18

goonga jenngat kono joftat haa hannde baleebe moritani 
njobaani bee ngenndiyankoobe yahrube ngam kalifaandi faweende  
edow mumen mbodo sikke moni fof yeewata kodo joodido kono 
yeewata ko fayi arde sabu so barme hippaaki ko e bural joomum 
en ngoni laamuuji keewni mbadii en njiyrii gite men ono kuule  
mumen nana tabiti e men holi baleejo hol laamu be mbiya 
jaraani kominen mbewni on konnguzi burzi mettude dibe mbiyata 
ma aduna gas ko bozeejo tan laamo to ndii leydi mo yeddi ka yoo  
hedto tooto jah mo jowol mo pittaali mumen njoobaa to wolata

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo alla won ballo

Ecrit par: demmba wan ekkiyakke binndo (Invit ) le 01-04-2009 21:52

banndiraabe teddube fuddi wuddere e cawgu ko kissudo wana kuttuudo 
nde muritaani heebe hoore mum e hitaande 1960 ha hannde 2009 koy tanpere tan baleebe muritani kenna fulbe ina keewi wiyde ko buuti hollini ala ko ko wordi fucciti.hol ko tanpini baleebe muritaani ko ina jaawi yejjedde huunde.ko alla hullini e hitaande 1987 sabu nden ko etammasor liggotooni 
sabu ko neddo sikkata walla mijotaako ina waawi wonde. 
mbodo anndi so yimbe be totti asi walla hanne goddo ko seeda wayloto.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettoor

Ecrit par: Bah Usmaan to Nuwaksoot (Invit ) le 02-04-2009 17:40

A jaaraama Ibraahiim Saar Caggal njettoor teddudo ko anndinde tiimoo6e e nde tigilde wonde ko nih lenyol 6amtortoo;lenyol ko maa jogoo humpito jogoo peeje jahdooje e pillital.... 
 
kala jogii6e sukaa6e sappo yi'oo6e binndi meda jogii yarlitaare heblude balde 15 ngam 6e mbaawa jannginde kono pulaar mbii-mi de! 
on njaaraama!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

WELTAARE

Ecrit par: Geelel Buubakar Jiggo (Invit ) le 03-04-2009 11:23

Mi weltiima no feewi e nde njiy mi jaaynde men FULBE,ndillatmi ko e pulaar ko mi kebloowo e fedde Tostan,ko miin jogii yeewtere wiyeteende :Dingeral Tostan to Radio Matam e yeewtere wiyeteende DEMNGAL e Finaa Tawaa Fulbe to Radio Pete,yo Alla beyda on semmbe mawdo e golle de,on njaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko padden

Ecrit par: moctar Aan to sorimalé (Invit ) le 07-04-2009 19:38

wona lecci waddi waddu waddu sa ka so ittaama ndu waylo ala general sikkata ko yejitama .kono mami wiibo yim6e ndiddo a yejitta pidoma e dokkudoma e mabbe mo mbidaa kanjoum wari tierno moctar diallo wa amadou djoulde wiyata ko ala nden none mo waddani hanano yafnade

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

slt

Ecrit par: moctar anne (Invit ) le 07-04-2009 20:00

mi salminima tierno ibrahim mbodo wima ya tinno inscrivaquam e pulaagu.com nelda kam mot de passe o e inedede

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

moctar anne (Binnditagol)

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 07-04-2009 20:29

Neldu am imeel maa ɗoo: admin @ pulaagu.com, mi winndito-maa.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 13 de 13 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
7TA     C    
R   Y  HR  F8K
GRN  RPF  O    
 P  4   P  GS4
NH9     U78   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥