NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL: Waadd e Kariim piyaama ngal mburu e toɗɗe diiwanuuji e doŋe Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 23-03-2009 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 23-03-2009 15:20

Pages vues : 10246    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image

Ko liɓa-daroo kuɓɓuɗo kawtital Benno Siggil Senegaal fiyi ngal Sopi, lannda Ablaay Waad e ngal ɓiyi mum Karim Waadd e suɓngooji juɓɓinaaɗi e leydi ndii e kuuɓal haŋki Dewo 22 MBooy 2009. Kawtital Sopi hawaama e diiwanuuji Senegaal keewɗi haa teeŋti e nokkuji lolluɗi bayei hono Dakaar, NDar, Fatik, Podoor, Njurbel, Barñi, Kees. Lanndaaji luundiiɗi ɗii kala ena tommbinoo Abaaly Waadd e ɗee toɗɗe ngam ɓetde ɗo hoolaare leydi ndii tolnii e makko caggal nde o naatni hoore makko e kampaañ hee. Waadd yiliima leydi ndii kala ngam semmbinde kawtital Sopi e mande baɗe PDS e ɓiyi makko Karim Waadd hay so Waadd wonaani kanndidaa hay nokku e ngoo suɓngo. O suuɗii ko caggal "lappol faggudu" ngam natde e kampaañ mo o fotaani naatde sabu suɓngooji diiwanuuji e doŋe wonaa ko laamɗo leydi. Ko ɗum waɗi yoga e howhowɓe Beennoo Siggil Senegaal mbiyi ko kaŋko Waadd ngal piygal joopii sabu makko waɗtude hare ndee hare hoore makko haa o darii heen darnde nde o darii ndee.

Ko e ndakaaru gacce ɓurɗe bonde njani e Sopi sabu Waadd e Kariim kawaa ko e birooji mum'en jaati ɗo ɓe ngooti. Kariim Waadd waɗii kampaañ e nder nokkuuji keewɗi ɗi Sopi ena yaakorii maa haw, haa teeŋti e Ziguinchor, Baynaaji, Kees. Kono hay gooto ɗaminanooki piygal potngal nih manude ena fiyee lannda tambiiɗo laamu leydi ndii kañum e gardiiɗo ɗum, Ablaay Waadd. To wuro Podoor, Aysata Taal Sal hollitii wonde Sopi firtiima haa laaɓi sabu ko e birooji ɗii e kuuɓal ɓa kawaa. O eeriima nde jogorɓe ardaade diiwaan e wuro ngoo nde ndarantoo sukaaɓe haa keɓa golle sabu ko kamɓe ɓuri tampude e gorlal Ablaay Waadd gila laamii.

Image
Waadd e Karim mbekkii mehi!

>Makki Sal e Idriisa Sek ngartii e laamu e nokkuuji mum'en dewondirɗi: Fatik e Kees. Idy, hay so o ruttiima e lannda PDS ko ɓooyaani, jaggirii hoore mum ko hono luunndiiɗo nih. Kono ko Fatknaaɓe tombinoo ɗii suɓngooji gila nde Waadd ummanii yanndinde Makki Sal, hoynude ɗum haa woppana ɓiyi makko Kariim laawol fayde Galle Laamu. Njomu ngu Makki fiyi kawtital Sopi ko ɓurngu bonde e joɓɓi sabu hakke 6 e dow 1 ɓe ndaɗondiri e daaɗe. Fatik hannde ko summbo e sajo ñalli toon Alla e maɓɓe yooɗeede kawgu Makki e dow biynooɗo ko ma o hoya tan nde woppa-mo!
Koyeera dawii yahde haa yottii Fuuta, to Boynaaji caggal nde Hasan Bah fiyiraa no hay gooto meeɗaa yiyde! Ngati alaa doole e peeje ɗe Karim e darodiiɓe mum kollaani toon ngam soodde yimɓe ɓee. Kono nguftam ɗam ena laaɓe: Bennoo Siggil Senegaal nawii ko ɓuri heewde e daaɗe ɗee e ngoo wuro ngo Hasan Bah mo Generation du Concret (Karim) fooɗonditunoo e Ablaay Salli Sal en e lannda APR.
Haajooni woni momtanɓe PDS e Sopi gonɗi to diiwaan Maatam. Kaaliidu Jallo, jaagorgal Jaŋde e nahdi, hawii to wuro mum'en Dañtaaɗi. Kaŋko e Abdurahiimu Añ tan ngoni haɓtiiɓe e oon diiwaan so yawti Ablaay Balde to Kaasamaas, liɓɗo Robeer Saañaa ngu alaa guli e ɗii suɓngooji ɗi heewɓe kulnoo ena njogori rupitaade e leydi ndii kala.

Kuɗol Ibraahiima Saar


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Elections locales, sénégal, wade, karim wade, benno siggil senegal, sopi


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 5 de 5 commentaires

ko sooynanoo yettiima

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 23-03-2009 21:57

jooni dey abdullaay wadda koy juuwii ndiyam koreeram e dadorde tee ruttaade alaa , ko huunde nde alaa ko ɓuri ɗum hersinaade. so laamɗo waasde horsineede e wuro haa leydi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Neɗɗo ena fewja Alla ina hoddira

Ecrit par: SY (Invit ) le 24-03-2009 19:43

wadda yiɗii ngemmbude Kariim kono joofaani 
peeje fof o waɗi kono ɗe timmaani 
Senegaalnaaɓe peerte gite mon so on ngumaani 
teeŋti fuutankooɓe ɓe ɗaaniiɓe ɓe pinaani 
ko haɗi en wallude o nuunɗuɗo gardiiɗo duuɓi mo janfaaki 
tooña ridda riiwa hulɓina hulaani 
senegaalnaaɓe mbi'ii wadda ka lammba kariim e nder mum ɓe coklaani

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kala ko wonaa alla ko mere

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 25-03-2009 01:40

gido ahaalii goonga enen de en ndogkii anndu holko woni e fuutan koo6e enpotii fertudi enpotii daraade en potii salaade ngam wadeede kuutorde duum fotii ewdi e fuuta sabu so senegal naa6e kala ndarii ngam salaade yawaare fuuta koo6e en potii waawen no heddii6e

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

futa sulmi bagnge acci bagnge

Ecrit par: souleymane (Invit ) le 25-03-2009 16:51

8) ful6e kala ko6e jaggi 6e jaawata daccude ps ko noon wano futa

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

miɗo ñaago yaafuya

Ecrit par: sy moussa demba (Invit ) le 25-03-2009 23:01

Fuutankooɓe njaafoɗon e wiydemi kon ɗaaniiɓe, kono ko hoore am ngadoriimi. 
so ɗum ɓenni miɗo wiya yo GENO yoɓ ceerno Ibraahiima moƴƴere. miɗo ñaago  
nde mbaasata wayrude min egeese he, sabu kala baaɗo no am faamata kabaruuji 
seeɗa ko e pulaar he. miɗo ñaago kala paamɗo ɗemɗe goɗɗe ɗe nde waylanta 
min saha fof e pulaar.ON njaaraama. 
yo ALLA juutnu nguurndam daraniiɓe pulaar

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 5 de 5 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
6      KX6   
R S  L  O I  TMF
U6G  1HJ  TN9   
 M  Y   F  EPK
 9     EY9   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥