NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


DD AMERIK: Barak Obamaa fiilaama haŋki laamɗo 44° Dowlaaji Dentuɗi Amerik! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 21-01-2009 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 21-01-2009 20:17

Pages vues : 12133    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
Obamaa woondii...

Ko yiyaa haŋki e boowal National Mall e nder reedu laamorgo Dowlaaji Dentuɗi Waasinton meeɗaani yiyeede! Wonaa Ameriknaaɓe tan, kono ko aduna oo no fotiri renndi weytaare e ngoo fiilngo Alla e Obamaa wontude timtimol yaakaare winndere ndee kala. Obamaa woondii e dow deftere "Bible" wonde ma o ɗoofto sarɗiiji leydi ndii no potiri, ma o reen, o suura leydi ndii kala. Obama wityi, hannde omo ɓama laamu e dow weeyo saɗtungo Alla e caɗeele donaaɗe e laamu Jorje Buus fawondirɗe ɗii buuɓi kala. Kono, o wasiima maa Amerik fool ɗeen caɗeele haa teeŋti e ɗe faggudu e hare hakkunde Amerik e añɓe mum. Ko ɓuri wonde hannde njoƴa leydi ndii, ko dartinde boygol golle e nder isinaaji haa teeŋti e peewnooji werlaaji, ko dartinde boygol galleeji coodiranooɗi ñamaale ena ndoŋkaa hoɓeede sabu liggeyaaji saɗtude. Ñalnde kala, Ameriknaaɓe heewɓe ena mbaasa galleeji ɗi coodnoo e diin mbaydi.

Laaɓii, so Obamaa fuɗɗiima golle e nder waktuuji seeɗa caggal piilgol mum, ndeke Amerik wonndi ko e caɗeele faggudu maƴɗe ɗe o wiyi omo adoo huccande e caɗe ɗee kala. Ko adii, o hollitii wonde kuwle gadane ɗe o ɓamta ngam ƴellitde faggudu leydi ndii ko teppitde hakke biliyoŋaaji (miliyaaruuji) 700 ngam faabaade terɗe ɓurɗe tampude e faggudu leydi ndii. Kono o reentinii jom kopporeeje en walleteeɓe ɓee, ko haŋkadi laamu jaɓataa yoo jawdi fijire walla ardiiɓe golle faggudu ena mbaasa nuunɗude haa ena itta ko heewi e ngartam faggudu leydi ndii ena mbaɗta e jeyi mum'en.

Image
Jamaanu limortee ke miliyŋaaji...

Ko teskini kadi e wowlannde makko, ko ñiŋooje ɓurɗe tiiɗde ɗe o ñiŋi laamu Buus, addungo, e wiyde makko, caɗeele keewɗe ɗe Amerik wonndi hannde ɗee. O hollitii wonde hooram-hooramaagu dawƴrurol  Buus teelni Amerik e nder winndere ndee hannde haa nattii ɓadondirde e leyɗeele keewɗe, haa teeŋti e ɗe Orop. Hannde, o wiyi, leyɗeele kala ko musidal Amerik. Maa Amerik artir dawrugol nuunɗal, tuugningal e aad aaji e tawaaɗi haŋki. O wiyi kala leydi njiɗndi haaldee, nanondiree, omo yiɗi yaaldude e mum. Kono kadi kala ummaniiɗo haɓaade Amerik e dow fenaade wall takkunde leydi ndii ko waɗaani, maa Amerik fool ɗum. O wiyi alaa e sago Amerik wayla dawrugol mum feewde e leyɗeele juulɓe, haa teeŋti e leyɗeele Aarabeeɓe.
Ko waɗi haŋki koo, hay gooto e aduna sikkaano maa waɗ saka ena waɗa jooni. Ɓaleeɓe Amerik ko dahnooɓe ena ngumminaa Afrik ngam waɗteede jiyaaɓe. Heewɓe e maɓɓe maayi ko e laaɗe tuubakooɓe fayde Amerik, Alla e mette, joote, heege e tampere. Gila e oon sahaa nde ɓe ngoni jiyaaɓe, haa nde Amerik jeytii hoore mum e hitaande 1776, ɓaleeɓe Amerik njaggiraa tan ko jiyaaɓe. Kisal, ndimaagu e nguurndam moƴƴam ko nanatla tan ɗo maɓɓe. E nokkuuji keewɗe Amerik, e oon sahaa, ɓaleeɓe ngalaa hakke heɓde walla wonde ɗo tuubakooɓe ngoni. Hay e biisuuji dogooji e nder gure, ɓaleeɓe so njolii, poti ko daraade, tuubakooɓe njooɗoo.

Image
Rosaa Parks: caliiɗo salanii leñol fof.

Meeɗii waɗde sahaa, ñalnde go'o Bowte 1955, suka deboo gooto ena Rosa Parks, ɓami biis caggal nde ummii to golle mum ena hoota e nder wuro Montgomery (Alabamaa). Oon sahaa, e nder biisuuji ɗii, tuubakooɓe njooɗotoo yeeso, ɓaleeɓe keeda caggal. So jooɗle ɓaeeɓe ɗee keewii, hay so ɗe tuubakooɓe ɗee ena ngoodi, ɓaleeɓe mbaawaa jooɗaade heen. Kadi, so jooɗle tuubakooɓe ɗee keewii, ɓaleeɓe poti ko ummaade ndokka tuubakooɓe njooɗoo. Kaŋko Rosaa, oon ñalawma, omo tampi. Nde o joli, o jooɗii caggal ɗo tuubakooɓe njooɗotoo ɗoh, ɓe ngoni ɓaleeɓe tato jooɗodiiɓe. Ndeen tuubaako gooto jolii e biis hee, tawi jooɗle tuubakooɓe ɗee keewii. Dognoowo biis oo wiyi-mo yoo ɓaleeɓe tato ɓee fof ngummo ndokka tuubaako gooto oo jooɗoo. sabu tuubaako e ɓaleejo njoɗodotaaka. Rosaa salii haa yoori. O wiyi so tuubaako oo ena yiɗi jooɗaade, yoo jooɗodo e ɓaleejo. Haala kaa heewi, laamu ari, Rosaa jaggaa, sokaa.

Image
Dr King e cuddiiɗo Coretta

Ndeke, nde haala kaa fuɗɗi jayde, tawi ɓaleeɓe kaaɓii ɗee kuwle mettuɗe, wuro ngoo fof felliti yantude e hare ndee. Ko gooto e ardiiɓe dente ɓaleeɓe, Martin Luther King ardi caltagol ɓaleeɓe kuwle baɗaaɗe ngam ɓittude ɓaleeɓe e nder leydi ndii. Ɓaleeɓe kala mbiyaa, hay gooto hoto ɓam biis! Baawɗo kala yoo yahru koyɗe, jogiiɗo ko reegata, nawoɗa ɓaleejo banndum. Ngati 75% ɓamooɓe biisuuji ko ɓaleeɓe. Ndeen juutii ɓaleeɓe kala caltiima ɓamde biis, ɗi mbaɗti reegde mehi, jawdi ena bona. Nefgol biisuuji ngol wonaa yontere walla lewru. Ko balɗe 381! Haala kaa ƴerii haa yettii Galle Ñaawooje Towɗe (Supreme Court). Ko ɓeen ñaawooɓe tugnii e sarɗiiji leydi ndii. Be mbiyi: kuwle biisuuji kaɗooje ɓaleeɓe jooɗaade ngonaa goonga. Ko ndeen ɗe ittaa e biisuuji Montgomery. Rosaa Parks wontii gooto yontaaɓe Amerik gila ndeen...

Image
Haa jooni biis oo ena mooftanaa dartol

Hare wonaa ndee gasi ngam heɓtude hakkeeji ɓaleeɓe. Kaŋko gardinooɗo bikkito Montgomery goo, o yuɓɓini seppooji ngasataa e nder leydi ndii ngam hollitde haŋkadi ɓaleeɓe mbaawaa jaɓde heedneede e saaño. O wiyi, hay gooto hoto haɓe, hay gooto hoto dukde. Hay so neɗɗo fiyi-ma hello, hokkuma aɓɓugo maa ngoya! Martin Luther King wontii jaambaar hare nde alaa piygal, tugnaade-mo e hare Mahatma Ghandi mo enndo e kitaale nde Enndo haɓantonoo jeytaare mum. Ko ñalnde 28 Juko 1963 o renndini ujunnaaji neɗɗo e ngaal boowal ngal Obamaa fiilaa haŋki 20 Siilo 2009. Ngoon seppo woni yuman seppooji e nder winndere ndee kala. Ñalnde heen, Marin Luther King wowli koŋngiɗi ɓurɗi hannde llollude e kala ko howhowɓe aduna ɓee meeɗi wowlude. Nde anndiraa ko "I have a dream..." (miɗo jogii koyɗol...). Martin Luther King wiyi ñalnde heen "miɗo hoɗi maa palawma ar nde ɓaleeɓe e tuubakooɓe kala ndentata ngonta gooto tawa goobu nguru gooto e maɓɓe kala hiisaaka...". Ko ɗum waɗi, heewɓe ena njiyi e Obamaa gontugol ngol kowyɗol goonga sabu Amerik ummiima e sahaaji niɓɓi ɓennuɗi haa yettii e toɗɗaade ɓaleejo yoo ardo-ɗum!

Kuɗol Ibraahiima Saar


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Mall national de Washington, Barack Obama, discours d'investiture, Abraham Lincoln, Martin Luther King, John Kennedy, rosa parks, i have a dream


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 8 de 8 commentaires

weltaare

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 21-01-2009 21:35

seydi saar mbodo heppuno e yiide winndan nde ma e obara hannde yimbe fof  
yo alla yettin yaakaare makko.yo alla serndu googo e fenaande.mbodo wiy ko 
sikkanoka danyaama manndela e obamaa .heddi ko muritaani.hannde kalfaandi ustiima to amaarik kadi yimbe fof ina mbelti ha tekti e fulbe cikkata obamaa ko pullo waadi no ko fulbe ina teddiini baleebe.so baleejo waddaama tan pullo teyaata ko jiqgata koe yiiyam waani.yo alla won ballo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

poolgu,joom am woto a sooynu jikke!

Ecrit par: Geelel (Invit ) le 21-01-2009 23:03

Ndarnde nafat tan, sabu ɓeleeɓe amerik ko goongɗinɓe ndimaagu, faamnde hakkunde ndimaagu e kalfaandi masaalahaa alaa ɗoon,so ko kay loppitde tan so doole so ganndal so jawdi.kaa ñalawma wonanii ɓeleeɓe fiɓnde,ñalngu jeytaare dimaagu.Jebbilaare moƴƴaani e leñol,Obomaa duñtii ɓerɗe ngenndiyaŋkooɓe haɓantooɓe ndimaagu;ngu ñalngu wi'etaake yooɗaani, winndere kala ina heɗii noppi ina nguuri e maa;ngu poolgu nde laatii hay gonɗi mbaañnjiima sabu weltaare, sabu muusalla kalfaanndi pawanoondi e ɓesngu ma. ko duwaaw tan hedii. Eh joom am woto a sooynu jikke!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

poolgu,joom am woto a sooynu jikke!

Ecrit par: Geelel (Invit ) le 21-01-2009 23:15

Ndarnde nafat tan, sabu ɓeleeɓe amerik ko goongɗinɓe ndimaagu, faamnde hakkunde ndimaagu e kalfaandi masaalahaa alaa ɗoon,so ko kay loppitde tan so doole so ganndal so jawdi.kaa ñalawma wonanii ɓeleeɓe fiɓnde,ñalngu jeytaare dimaagu.Jebbilaare moƴƴaani e leñol,Obomaa duñtii ɓerɗe ngenndiyaŋkooɓe haɓantooɓe ndimaagu;ngu ñalngu wi'etaake yooɗaani, winndere kala ina heɗii noppi ina nguuri e maa;ngu poolgu nde laatii hay gonɗi mbaañnjiima sabu weltaare, sabu muusalla kalfaanndi pawanoondi e ɓesngu ma. ko duwaaw tan hedii. Eh joom am woto a sooynu jikke!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

poolgu,joom am woto a sooynu jikke!

Ecrit par: Geelel (Invit ) le 21-01-2009 23:16

Ndarnde nafat tan, sabu ɓeleeɓe amerik ko goongɗinɓe ndimaagu, faamnde hakkunde ndimaagu e kalfaandi masaalahaa alaa ɗoon,so ko kay loppitde tan so doole so ganndal so jawdi.kaa ñalawma wonanii ɓeleeɓe fiɓnde,ñalngu jeytaare dimaagu.Jebbilaare moƴƴaani e leñol,Obomaa duñtii ɓerɗe ngenndiyaŋkooɓe haɓantooɓe ndimaagu;ngu ñalngu wi'etaake yooɗaani, winndere kala ina heɗii noppi ina nguuri e maa;ngu poolgu nde laatii hay gonɗi mbaañnjiima sabu weltaare, sabu muusalla kalfaanndi pawanoondi e ɓesngu ma. ko duwaaw tan hedii. Eh joom am woto a sooynu jikke!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

poolgu,joom am woto a sooynu jikke!

Ecrit par: Geelel (Invit ) le 21-01-2009 23:16

Ndarnde nafat tan, sabu ɓeleeɓe amerik ko goongɗinɓe ndimaagu, faamnde hakkunde ndimaagu e kalfaandi masaalahaa alaa ɗoon,so ko kay loppitde tan so doole so ganndal so jawdi.kaa ñalawma wonanii ɓeleeɓe fiɓnde,ñalngu jeytaare dimaagu.Jebbilaare moƴƴaani e leñol,Obomaa duñtii ɓerɗe ngenndiyaŋkooɓe haɓantooɓe ndimaagu;ngu ñalngu wi'etaake yooɗaani, winndere kala ina heɗii noppi ina nguuri e maa;ngu poolgu nde laatii hay gonɗi mbaañnjiima sabu weltaare, sabu muusalla kalfaanndi pawanoondi e ɓesngu ma. ko duwaaw tan hedii. Eh joom am woto a sooynu jikke!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

koweltaare tan

Ecrit par: souleymane (Invit ) le 22-01-2009 10:31

cagga yettude allah e juulde e nelaado s a w m ko weltare tan e kabaruuji he e yettudemah seydi saaar modo wiyatan jogke golle yoo alla wallu kagko woni ballo ko almudo mon souleymane bassoum to thilogne gondo dakar wossalaam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

KO GOONGA WADTINTA

Ecrit par: AAMADU BOOKAR SIH JOWOL (Invit ) le 22-01-2009 18:48

mo alla jinngani tampaani mo dariido tiidi dimmbina ko teddi  
laamu obaam ko dental goonga feenii nguru baleewu bawdi ndimaagu tunngii to dowlaadi dentudi amerik yoo alla yedtin faandaare kame wune

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mbeda min njoganimaa ballal min e sehila

Ecrit par: jallo (Invit ) le 20-05-2009 14:32

sehilaabe am hono Muusa Bah e Sammba Bah mbeda min njidi jokkoral hakkunde men mbele emin mbawa wallude ma e haala woto

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 8 de 8 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
9IO     2WX   
K H  3  P   YKU
YQ7  7HQ  KOO   
K 4  F  9 N  T5M
J2K     G12   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥