NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


DAWRUGOL SENEGAAL: Kawral mawngal Makki Sal waɗdi e ɗanniyaŋkooɓe Senegaal to Mantu-Laa-Jolii. Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 19-01-2009 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 18-01-2009 00:12

Pages vues : 12839    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image

Ko ñalnde Hoore-Biir 17 e kikiiɗe kawral moolanaangal waɗi to Mantu hakkunde mawɗo lannda APR/Yaakaar hono Makki Sal e denndaangal ɗanniyaŋkooɓe senegaalnaaɓe wonɓe e Farayse, Almaañ, Angalteer e leyɗeele goɗɗe Orop. Saal Agora to Mantu heewii jamaanu haa yimɓe ndoŋki ɗo njooɗii. Caggal nde ceergal makko e lannda PDS yani, Makki umminii miijo waɗde lannda kaɓanteeɗo ndenndaandi Senegaal. APR firti ko Dental Ngam daranaade Ndenndaandi, yantude heen koŋngol "yaakaar" noddungol ɗaminaare jaŋngo leydi ndii ɓura ɗoo jalbude.

Ko adii ko Makki ena hawra e militaaji diiwaan Pari, o yilliima Senegaalnaaɓe wonɓe Le Havre ñalnde 15 lewru nduu. Doole mawɗe njaɓɓiima toon hay sinno delegaasiyoŋ makko leelii arde haa won fuɗɗiiɓe hootde. Kono nde Makki yettii sahnga w19, wulaango e weytaare renndi wonti daande wootere. Le Havre woni, e wiyde Makki nokku mo o adii waɗde kawral e nder Farayse sabu makko jiideede toon jiidugal tiiɗngal. Ceerno Haaruuna Sal, kaaw makko e wonndiiɓe mum, njaɓiimo jaɓɓungal ena teddi haa wooroo. Ɗoon wonaa dawrugol tan haalaa, kono ko enɗam e banndiraagal. Kono Makki nde ɓami koŋngol, hay buubi aɗa nana ena poofa Alla e ylmɓe hokkude-mo noppi mum'en. O wiyi so won ɗaminiiɓe omo arta e nder lannda PDS, yoo mbaɗtu e sasa sabu o wonaa duttotooɗo hannde, o wonaa duttotooɗe PDS jaŋngo! So goonga, PDS nattii woodde e wuru Havre sabu wonnooɓe heen kala njaltii, njanti e APR.
Hannde, kawral Mantu ngal ko mawngal, jooɗngal sabu keewal yimɓe ɓee, kono kadi sabu haalaluuji toosɗi beddaaɗi fayde e lannda PDS. Yoga e ɓamɓe koŋngol, ummiiɓe e delegaasiyŋaaji ɗii kollitii ko Makki jogii "yaakaare" Senegaal hannde sabu lannda gonɗo e laamu nguu wontanii leydi ndii bonannde e waasde ɗooftaade sarɗiiji darnude demokaraasii e nder leydi Senegaal. Wowlannde ɓurnde teskinde hade Makki ɓamde koŋngol, ko Samba Koytaa, gooto e howhowɓe APR e Farayse. O hollitii e ɗemngal sooniŋkoore wonde hannde e oo ñalawma, PDS maayii e nder Farayse sabu kamɓe kala no ɓe potiri ɓe paamii nafoore leydi ndii nattii wonde e juuɗe Ablaay Waadd.
Makki ari ko waktu mo ɗaminanoo oo ngol laawol. Jaɓɓungal ko ɗoon haaɗata Alla e gulaali e cumbaali wontude daande wootere. Ndeen Makki ɓamii koŋngol, o jaarii kamɓe Mantunaaɓe e juɓɓingol ngol ngal kawral. O jaarii kadi diɗɗe gummiiɗe e leyɗeele Orop limtaaɗe ɗee kala. Makki fuɗɗorii wowlannde mum ko laɓɓitinde hakkunde mum e PDS. O wiyi hakkunde makko e PDS, ko "wolde e nder wolde" sabu ɓe njaltinii doole mawɗe ngam heɓtude Fatik e juuɗe makko. Ɓe mbaɗdii kadi "maa laaɓ" baɗte Fuuta. Makki wiyi "piyen-ɓe haa ɓe ngannda ɗoo ko ko jeyaa". O wiyi kadi hare maɓɓe, ko leyɗe taariiɗe Dakaar:  Geejaway, Pikin, Rufisk. O wiyi hannde o daranii ko addude dawrugol kesol e nder hoore laamu nguu. Ngol dawrugol woni fonndude senegaalnaaɓe kala e yeeso laabi e sarɗiiji leydi ndii. Kadi doole laamu foti ko memlondirde e doole sarɗiiji leydi ndii. Laawol tan foti reweede sabu ko ɗum woni demokaraasii, o ɓeydi e haala makko.
To baŋnge toɗɗe garooje ɗee, o eeriima Faraysenaaɓe yoo noddu banndiraaɓe mum'en kala wonɓe to Senegaal ngam ɓe njanta e muumaa APR. Kono o wiyi yoo sukaaɓe jibinaaɓe ɗoo e Farayse kebano toɗɗe laamɗoyakooje garooje e 2012. So oon sahaa yontii, kamɓe kala yo ɓe njah ɓe peewna ɗereeji maɓɓe ngam heɓde nasonaalitee Senegaal ngam sembinnde APS sabu ko kañum woni jaŋngo maɓɓe.Makki haali haŋki ɗemɗe keewɗe: farayseere, pulaar, seereer.
Kawral Mantu-la-Jolii ko gootal e jogorɗe teskeede sabu jibineede APR ko ɓooyaani e inneede lannda Makki e nder reedu Farayse. Makki hoolii tigi ko ɗanniyaŋkooɓe ngoni fotɓe hokkeede wune sabu so wonaano kamɓe, caɗeele Senegaal ɓurat ɗoo. Kawtal ngal fusi e weytaare, kadi e najoore caggal nde yimɓe njalti: oo jamaanu no wayi heewde hol no heƴiri o oo saal?

Kuɗol Ibrahiima SAAR

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

Image
Jamaanu notitiima haa heewi...

Image
Yontannde ena heboo jaɓɓaade Makki...

Image
Diɗɗal Le Havre e Normanndi

Image
Jubbannde e tawtoraaɓe

Image
Jubbannde e tawtoraaɓe

Image
Telesud ena ari huurde kawral ngal....

Image
Rewɓe Mantu njontaa hannde....

Image
Jooɗnde howhowɓe arduɓe e Makki.

Image
Makki ena taƴtoo wolannde mum...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : APR/Yaakaar, Macky Sall, Mantes-la-Jolie, diaspora sénégalaise, élections locales, PDS, benno siggil senegaal, politique sénégalaise, Le havre


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 8 de 8 commentaires

Welii

Ecrit par: Sow (Invit ) le 18-01-2009 12:30

Welii dee heddiiiii ko mbaaar ene ɓooooyaaaa yo jokku

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo alla won ballo

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 18-01-2009 13:19

mi weltiima sanne e haala makki saal haali ka heddi ko yo fulbe tinno e wallondirde koni banta lenyol e dengal e leydi e faggudu. mi haaldino e ceerno gooto yo alla yurmomo yafoomo hono ceerno maysyr mbaro ko faati e lenyol fulbe ceerno wiy ko ma lenyol ndanya almdo e radio e tete nde annde ittane huunde.so makki saal wiy ardi ko wallude besngu senegal yo alla wallumo.sabu so besngu senegal ha tikti e fulbe bantiima ko fulbe fof banti 
kadi fedde fulbe itali ina weltani ma sabu ina teddini kal pullo.anndedu fulbe ko lenyol gootol.kadi innde lannda o anndaama ko yaakaare winndi ko ekkiyakke

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo alla newnu faandaare maa

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 19-01-2009 02:52

mi weltiima hannde nde alla rokku en naatde e pulaagu .com so haala makki ena haale sombo lee mi ummot so mbo yahatnoo mi darot sabu jogaademo e makko yaakare e makko sabu goondin .de so alla lu6ii mbo laamu nguu maa leydi ndii ummo edeedoo caleele gonaade dee duum noon makki hanin caggal alla caggal maa mamin kaalan fuutan koo 6e yo6e mballu koyma66e walludi makki ko walludi hoore mum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

caggal yettude allah e juulde e nelaado

Ecrit par: souleymane (Invit ) le 20-01-2009 11:09

mbdo wiyatan yoo jokku golle kagko makki haa teegti e demoo karaasi tawkadi ko demoo karaasii mballitoowo lislaam tawkadi ko pondoowo leyyi woni demde gendiije mbdo wiyatan hajoni yoo goodin koo haali wo waasa waade no bennube beeni sabu heebe beniido mbadaani ko mbiino emin mbiya yooalla wallu kako allah woni balli norteedo almuudo mon sileymane bassoum to thilog gondo dakaar

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

caggal yettude allah e juulde e nelaado

Ecrit par: souleymane (Invit ) le 20-01-2009 11:16

mbdo wiyatan yoo jokku golle kagko makki haa teegti e demoo karaasi tawkadi ko demoo karaasii mballitoowo lislaam tawkadi ko pondoowo leyyi woni demde gendiije mbdo wiyatan hajoni yoo goodin koo haali wo waasa waade no bennube beeni sabu heebe beniido mbadaani ko mbiino emin mbiya yooalla wallu kako allah woni balli norteedo almuudo mon sileymane bassoum to thilog gondo dakaar wossalaam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 20-01-2009 18:19

ko hannde o baama woondi e jeese amriknaabe o haali haala moyya nofeewi yimbe fof mbeltiima ha tekti e fulbe cikkata ko pullo waadi non ko pullo ina teddini lenyol baleede fof.yo alla rokkuma fartakqe ha o yettiina fandaare makko nde.ala waasa rokkude hasiidi sago mum.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Kabaaru Jam

Ecrit par: Barol (Invit ) le 21-01-2009 13:17

Caggal calminaali amen burdi tiidde tiindi e ngol legnol teddungol, amin njogii weltaare mawnde minen goomu toppitiido caaktugol kabaruuji siyaara Ceerno Saydu Nuuru Tall mbela allah yurmoombo yaafoombo, habrude mon wonde lowre internet inniraande o neddo allah teddu mbo nguurndam mum haa gasi wadi dum ko rewde allah e fellude jihaadi hono El hajji umar Fuutiyu Taal woodi: mbela naato nder njehon e damal www.google.com walla e www.yahoo.fr boddon www.elhadjiomartall.com tawi ko google walla www.elhadjomartall.e- monsite.com tawi ko yahoo. Mbela ndaaron kala jeewte e kabaaru jogordi wadeede gila 22/01-haa 26:01/ 2009 e Siyaara mbo nganndu daa wadaa ko e yeeso teddungal Ceerno Saydu Nuuru Taal e yeeso teddungal ceerno Muntaga. Amin mbiya on bissimillah mon e nder lowre nde gooto fof naaga addude ballal mum 
 
Goomu kalfinaangu caaktugol kaburuuji siyaara Ceerno men Saydu Nuuru Taal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo alla sellin doole

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 21-01-2009 18:56

Alla yettaama anndube liggiima besngu fof weltiima.so innirde huunde saydu muuru taal.ko tinnaare wadde huunde innira ceernabe walla jambareebe walla hatanteebe ligganiibe lenyol.mi yetti besngu fulbe

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 8 de 8 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
GIO     U3D   
S T  8  U P  97T
QC6  QXA  GTT   
 K  D  5 C  6FI
UC4     XPT   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥