NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


LOWRE MEN: 100 000!!! Teemedere ujunere njillu e lowre men e ko jaasi hitaande e feccere! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 04-01-2009 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 04-01-2009 11:12

Pages vues : 17257    

Publié dans : Les News, Lowre men


1zerozero  zerozerozero 

visites

Banndiraaɓa fulɓe, musidɓe am arooɓe kala sahaa e lowre pulaagu.com, miɗo jogii weltaare mawnde habrude-on wonde ko hannde, Dewo 4 Siilo 2009, limoore yillotooɓe lowre Pulaagu.com jogori yettaade 100 000!  Ɗum ko gila lewru Juko 2007 nde lowre ndee udditaa. Hannde ko ñalawma teskinɗo e golle men e lowre ndee, kono kadi ko ñalawma teskinɗo e nder geese ɗemɗe ngenndiije. Eɓɓo darnude lowre e ɗemngal ngal yaajiraani hono ɗemɗe Orop walla Asii wonaa ko sikkanoo maa yetto ɗoo. Ngati koyɗol men yiyde pulaar ena waŋngoo e geese wontii goonga, kono tigi tigi en miijanooki ma en keɓ hono oo martaba e nder hitaande fawnde.

Haa jooni, ko seeɗa en men sabu njiɗ-ɗen ko yoo lowe fulɓe keew e geese ɗee, njiɗ-ɗen kadi ko kala ɗo pullo woni, so o finii o huɓɓii ordinateer makko tawa omo waawi heɓde kabaruuji, kumpite e jokkondire tawa ko e ɗemngal pulaar. Ɗum noon addata ɗum ko yoo jaŋde pulaar ƴelllite, yaajnee sabu ko ɗum ŋakki hannde e renndo men.
Hannde noon ko welo-welo dawi e lowre men sabu ndee limoore teskinde (100 000) ko hoodere ñaarde e tiiɗe men enen kala tawndirooɓe e Pulaagu.com. Miɗo yetta kala e mon pinoowo subaka ara yiylaade kabaruuji, jeewte, pulareeje, jaanis ekn e lowre men sabu ko ono tigi ndilllinta nokku oo haa jirwa. Mi waawaa limtude sabu hulde yejjitde gooto e mon, kono tan alaa mo njejjit-mi e njettoor am e duwawuuji am yoo Alla ɓooynu-on e darnde e moƴƴere mbele pulaar ena ɓamtoo!
Hol jogorɗo wonde 100 000ɓiijo jilliiɗo lowre ndee hannde? Oon ko ma fiyanee buubaaji e kolli ceŋaaɗi ŋeñemaaji sabu weeɓaani hawrude e 100 000! Miɗo eeroo onon kala nde ceŋoto-ɗon laabi keewɗi e ñalawma hee ngal wonde 100 000biijo Pulaagu.com. Gooto fof e arsuko mum!

Kuɗol Ibraahiima Saar

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : pulaagu.com, visites, 100000, pagerank, topsites, site rank,


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 21 de 21 commentaires

KO WELTAARE AM E LENOL FULBE

Ecrit par: AAMADU BOOKAR SIH JOWOL (Invit ) le 04-01-2009 13:43

sikke alaa kala juuldo ina foti yettude alla juula e nulado mo hammadu sallallaahu aleyhi wo sallam ko wonnoo seeda badaado barke wontii keewal ngal barke mum fennini ko yettere alla no feewi e jaarde ceerno IBRAAHIIMA SAAR e yimbe mum yoo alla rokku cellal e softeende semmbina pulaagu kala do waawi won de mi duwiima yoo allaahu wallu ko heddii mi salminii ngenndiyankoobe kala

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 04-01-2009 20:28

seydi saar yo alla hebbin hono ma en sabu tennaare ma sabu nde pinda fof ada adda ko ina weltiina fulbe yo alla weltiine

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: Ibra ba (Invit ) le 04-01-2009 20:55

min mbeltani maama yoo Geno yoɓe moƴƴere

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo alla sellin doole maa sarr

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 04-01-2009 22:06

seydi sarr yoo alla sellin doole maa juunnu nguur ndam maa min ke weltaare tan wonaa ekala saahaa yoo geno weltin kala jillo toodo elowre ndee

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo alla sellin doole maa sarr

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 04-01-2009 22:06

seydi sarr yoo alla sellin doole maa juunnu nguur ndam maa min ke weltaare tan wonaa ekala saahaa yoo geno weltin kala jillo toodo elowre ndee

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ko yeeso fayi!

Ecrit par: Njuddu Jéeri (Invit ) le 05-01-2009 00:11

So Allah haaji 1000.000ɓiijo nana yeeso. Yoo Allah sellin doole Ceerno Saar!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yéttude Allah

Ecrit par: diorodou (Invit ) le 05-01-2009 09:58

ndiéténe Allah é Nuladoumoum, ko yesso tan fayi inchalah, mine mbeltima , bienvenu le 100 000 éme

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yéttude Allah

Ecrit par: diorodou (Invit ) le 05-01-2009 09:58

ndiéténe Allah é Nuladoumoum, ko yesso tan fayi inchalah, mine mbeltima , bienvenu le 100 000 éme

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mbanndam en on njaaraama

Ecrit par: Aminata Dia (Membre ) le 05-01-2009 13:11

Caggal yettude Alla e nulaado mum (SAWS) mi salmonii on, mi yettii on kaaddi njettoor kadi mi weltiima no feewi e sahaa nde ngartumi e yillaade e lowre men ndee nde wonnoo o dummuno mi wonaano to Internet yiyotoo mido yeewnunoo lowre nde no feewi mi artii e dingiral haa hannde nganndee joldube e laana kala ndenndi sago enen fof woni sago men ko yoo pulaar yaaru yeeso e nder jookli winndere hee kala.Mi yettii Ibrahiima Saar e tiinnaare mum feewde e leniol ngol e denndaangal banndiraabe daraniibe bamtaare Pulaar. 
Yo Alla sellin doole wadan en hitaande jam e kisal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

=100000 biijo

Ecrit par: Abdul Amadu kelli (Membre ) le 05-01-2009 13:53

dum ko bural mawngal wonande Leñol ngol,100 000biijo yoo jogoro jam e kisal,Tuluusnaabe townii, toownii,yoo jogoro jam e kisal!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettor

Ecrit par: jib kebe (Invit ) le 06-01-2009 01:57

njetto mawɗo faade mussiƴo men ibrahiima saar, ibara, mo wonaa hasside hay sahaa gooto, ɓetti mette leñol werlee e peñol,seydi saar njokke golle, miin non mbudo, ñagoo so ine newii , nde mballataa ko wayno aamen, nde pirantaa leñol ngol, ko waɗatee GAZA KO hol saabi ƴum, elle mi suwaa tawo yiide aɗa waƴi heen mbinndanɓe, sabu minen mi njangi tan ko pulaar, ɗuum min calminii min njuuriima

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

suusnude

Ecrit par: abdolaye mamadou ly (Invit ) le 06-01-2009 04:19

jettooze ngoodanii geno, biizo yeebotaako njeenaari oon golluzo moxxere, hatanteeve legnol njokken goole, njokken jan'gde koy, kadi njokken golle sembe geno wonii e mugnuve, mugnal mugnal kadi mugnen. 
on njaaraama 
ko fulve asie

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MO ALLAH FO66ANI YOO LEEWO

Ecrit par: Abdurahiimu Ñaan (Invit ) le 06-01-2009 09:12

Ko Allah fo66an ma seydi SAAR, emin leewodoo e ma. 
Mi duwiima yoo Allah 6eydu GANNDAL, hebbina hona ma en. 
Yoo Allah yettin anniya ma e lenyol hee.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

TESKUYA

Ecrit par: Amadu jah (Invit ) le 06-01-2009 14:20

NJAAFODEE KAM SO MI MOYYINAANI HAALA; NEDDO FOF INA JUUMA.. 
ENEN FUL6E E DARANII6E PINAL PULAAR; USTEN JETTOOJE TEENGTINEEN ETAARE...MONI FOF YOO ETO TO BANGE MUM...KO NOON POTDEN YETTONDIRDE E KOYE MEN....MI YEE6II FONDU NAABE E HAAYRE LAAWNAABE..DEE DO GURE DIDI TIIDNIIMA HA MONI FOF DANYII RAJO WURO MUMEN TO AMERIK...GOLLE MABE YOODI...ETODEN MONI FOF WOODA KO WADI....ON NJAARAAMA BAYAL SAMBA GALO

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

saali

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 06-01-2009 15:29

mi wiino mi haalata kono mi waawa nyande 25.12.2008 batu fedde fulbe itali 
wadiino terwiso.nde batungu fusinde yimbe ina koota lihdo gooto waadi saali mbondo sabu o tuuti e nder oto kadi o alaano ko montiri tuurende ko demmba wan tottiino sibis mun ina sakkuno o tuuti heen.mbodo wiy liduube sibis o sooda ko 856.97 euro kadi mbodo wiy liduube ha jooni sibis o artaani ho jooni.mi winndi hen yimre gar gar ha guppen hol ko dum wooni ko tew cafngu tan wonno modi tew yakkaani dille keewi nder reedu.dille keewi loyiini hol kodum woni

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tinnaare

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 06-01-2009 18:56

ceeno Amadu jah haala ma ina moyyi kono gooto fof e hakkille mum.mbodo sikki so neddo waadi ko moyyi ina footo manteede so waadi ko moyyaani ina footi yenneede.kadi fulbe keewi yettude neddo ko nde yalti aduna wiiye ko sagaata wonno.kono mbodo sikki so neddo waadi ko moyyi yettaama ina heewi beydude so neddo waadi ko moyyaani so yennaama ina heewi firtuude.heddi ko yo yimbe be kaalko woodi ko.ina walla

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

faayiida Ndenduraagu, rendo, e politiki

Ecrit par: Aamadu jah (Invit ) le 08-01-2009 12:58

Bandiraa6e, Won ko Njogiden ks (cikkumi) hay gooto Alaa dum e Windere he; NDENDIRAAGU....... 
 
MIDO EERI WINDOOBE E "PULAAGU" YOO MONI FOF HOKKU HEEN MIJO MUM...YOO pULAAGU WAD HEEN KO WIYETE CAALI JAKKA.fERUM.....SO BANGE RENDO, GONAL HAKKUNE YIM6E. POLITIKI HAKKUNDE LEYDEELE...SINNO ANNDANOOMA GOLLIRANOOMA E HAKKONDE LEYDEELE, HOL NO WAYATNO?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

namndal

Ecrit par: tiam (Invit ) le 09-01-2009 11:43

on diarama bandirabé .yittnomi ko andoudé khol gonedo 100000 personne o. 
diarama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kala jagudo demmgalam maami jagu dum

Ecrit par: diakaria (Invit ) le 09-01-2009 14:20

min mi alla so woona demmgalam wadde mami daronoh kala daaranido lenolam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

koyettudeon

Ecrit par: bassoum (Invit ) le 12-01-2009 10:06

mbodo yetta on mbodo jaaraon mbdowiyatan yonjokku golle onjaraam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njetor

Ecrit par: samba kane (Invit ) le 28-04-2010 16:56

dum ko burral kono njoken so dum benni jarnade fedde tabital pulaagu catal gabon e gardagol sire sow be mbadi golle mawude so dofde gardido tabital pulaagu windere e debo lembo mo mali to gineekoriyal ngadda dumen to libreville ko dum golle tidde no njarama yo allha yob

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 21 de 21 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
T5G     TLQ   
 L  1  6 X  9WK
CHL  ANO  OTJ   
 B  I   R  3ER
4R4     X5R   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2018 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥