NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


HITAANDE HESERE: Yoo 2009 wonan-en hitaande kisal, ɓamtaare e ɓural (Bonne année, Happy New Year) Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 02-01-2009 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 01-01-2009 10:18

Pages vues : 18993    

Publié dans : Les News, Lowre men


Image
Musidɓe fulɓe, waŋngiyaŋkooɓe e geese, teeŋti e arooɓe e lowre men, lowre fulɓe Pulaagu.com, koofnaali ɓirɗi teddude fayde e mon ummooraade e goomu emn. Sikke alaa, weltaare ena e am sahaa kala nde taɓal waɗaa feewde e hitaande hesere, en mbaawaa waasde duwondirde, mbeltondiren, ndeentinen ɓerɗe men ngam hitaande ndee ena addana-en ɓural. Hikka noon, ko duwawuuji keeriiɗi ngoganii-mi onon aadondirɓe e Pulaagu.com. Ko adii, ko wiyde-on golle men e ñiiɓnude pulaar e gannde kese ngoni ko e ɓosde saahaa kala. Ko lowre men Pulaagu.com woni hannde finnde mum ɓurnde maantinaade, yanti heen lowe men, lowe fulɓe ɗe njilloto-ɗen ñalnde kala nde Alla weeti. Ɗeen ngoni MBiimi, Yaakaare, Peeral, Pulaar.org, Kawtalmen, Gerngalfulɓe, mi waawaa limtude kañje kala kono alaa yejjitaande.

Duwaawu  ɓurɗo woɗɗude e ɓernde am fayde e fulɓe, ko yoo lowre men e geese ɓur ɗoo heewde e hitaande hesere ndee sabu ko ɗum woni ko yaajnata pulaar e winndere ndee hannde. Kadi, yoo ɗee lowe kala ndentu mbaɗa goomu tawa ko daraniingu ɓamtude golle baɗeteeɗe e lowe ɗee kala. Mi ɓooyii eeraade musidɓe men jom lowe-en ɓee nde cosata ndeen fedde. Miɗi wasiyoo kadi nde lowe ɗee kala mbayyinta ngaddiinaaji fulɓe ɗii kala sabu en njiyi ɗum ena ŋakki no feewi e golle men. Hay huunde nafataa gooto kala wona e nokuyel mum, wona e fitaade e teelal, tawa wallondirteeɓe ena ngoodi.
So ɗum ɓennii, yontii nde mbiyatmi-on tan, yoo ndee hitaande addu ɓamtaare e nguurndam gooto e men kala tawa ena wonndi e kisal e softande golle ɗemngal men. Onon fulɓe Pulaagu.com, mi duwiima nde hitaande ndee ɓeydanta-on jam e moƴƴere tawa Alla ena yettina paandaale mon kala. Jogiiɓe ñawɓe, yoo Alla addan ɗum'en cellal; o hokka gooto a men kala softeende e pellital sabu darnde ko ko jokkani ɗemngal pulaar.
Mi waawaa wortaade koŋngol am mi weltiniraani on wonde ko e ndee yontere Pulaagu.com heɓata  teemedere ujunere yillotooɓe (100 000 visites)! E nder hitaande e feccere, en ngonii teemedere ujunere arɓe e lowre men. Mi haalaani kelle jillaaɗe e lowre ndee sabu ɗe limotaako. Kadi, lewru kala, winndotooɓe e lowre men njaasataa 30. Ndeke, paadaale men gila eɗen eɓɓa lowre ndee keɓaama haa njawtaa. Ko yettere Alla e yettere onon arooɓe e lowre men. Ko Alla waawi woɓde-on, hay so tawii remde ngesa baaba mum fadaani njoɓdi. Boni ko wppeede ena sooya.

Kuɗol Ibraahiima Saar

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 16 de 16 commentaires

juul mo wuuri

Ecrit par: hamidoul (Membre ) le 01-01-2009 12:27

yihtaande jam,yo alla hokku-en taweede oo sahaa mo wuuri,eɗen ɓeydii en ustaaki;wondude e cellal e dañal,suuraare. 
on calminaa,on njettaama,on ñaagaama yaafuya,on njaafaama. 
yo allah wɗan en jam he kisal 
on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Hitande jam

Ecrit par: Fodie sow (Invit ) le 01-01-2009 12:30

Banndi raa6e ful6e juurnotoo6e lowwe ful6e on calminaama 
A minnyaago allah nde o wazanta en hitaande moyyere malaande wondude 
e cellal e ngallu e renndude e renndinde 6erze ful6e hanbawen wonde nezzogooto jom lowe enze yomendendu 6enballondire gooto fof wazaheen juggomum 
Banndiraa6e onjaaraama yoenkawru e osaha mowuuri

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

julmo wuuri

Ecrit par: oumar sy (Invit ) le 01-01-2009 12:41

jam hiir emen jam ñallu emen vesngu ene sarii e laral aduna hofnaada e toraade geno yoo hitaande 2009 yoo wonan en jam e cellal uditaare e yaajeende e deeyre mi wavii julmo wuuri kala to bandiraavo woni elaral aduna he haa teenti e vesnguji am to mauritani itali farayse españ sued amerik............ :zzz :upset :zzz

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

salminoongo

Ecrit par: joop (Invit ) le 01-01-2009 14:09

hitaande jma e kisal  
cellal malu e yaajeende  
yo o ALLA won ballo 
on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NJUULEE MO WUURI

Ecrit par: galuumel (Invit ) le 01-01-2009 15:27

Fulbe to mbaawdon won'de e duunde baaba Aadama hee fof mi wiyii on njuulee mo wuuri yoo ndee hitaande esere won hitaande bamtaare e malu , cellal e ngalu nafoowu. 
Ibraahiim Saar yoo GENO won joboowo e golle mah ceniidenafooje lenyol : Yoo a juul mo wuurigido aan eyidbe mah e sehilaabe e hono mah en to mbaawi wonde kala:yeru Mammadu Lih , Geelel Konte , Katante Lenyol,Aminata Jah,Kelli Abdul , Boobo ngenndi ekn... E kala joltoobe e ndee tufnde pulaagu.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

BURAL E BAMTAARE NAAGAAMA ALLA

Ecrit par: Aamadu bookar sih jowol (Invit ) le 01-01-2009 15:28

banndiraabe wiyoobe mbiymi haa e nanoobe mbiymi mi saminii on mi juuriima on mi wiyi on kadi yoo allaahu rokku en taweede oodo sahaa mo wuuri ndeedo hitaande 2009 yonde wonan en jam e cellal e kisal kala ko boni e mayre yoo yahnde nawor nde wonana en sutura e deeyre nde itta kiibal nde wada yaajeende aamiini aamiini aamiini aamiini yaa barkebaawdoo banndiraabe leydi am muritani mi wadii on juulmo wuuri haa to ngenndiam jowol to jibinaami to haa doo e leydi italia ndi nguurmi haa kadi to bibbe fulbe ngoni yoo alla wadan en bural e bamtaare

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NJUULEE MO WUURI

Ecrit par: galuumel (Invit ) le 01-01-2009 15:28

Fulbe to mbaawdon won'de e duunde baaba Aadama hee fof mi wiyii on njuulee mo wuuri yoo ndee hitaande esere won hitaande bamtaare e malu , cellal e ngalu nafoowu. 
Ibraahiim Saar yoo GENO won joboowo e golle mah ceniidenafooje lenyol : Yoo a juul mo wuuri gido aan eyidbe mah e sehilaabe e hono mah en to mbaawi wonde kala:yeru Mammadu Lih , Geelel Konte , Katante Lenyol,Aminata Jah,Kelli Abdul , Boobo ngenndi ekn... E kala joltoobe e ndee tufnde pulaagu.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yoo 2009 mal en!

Ecrit par: Njuddu Jéeri (Invit ) le 01-01-2009 16:44

Mussiɓɓe waŋngiyaŋkooɓe lowre pulaagu.com, mi wiyi on :  
yoo 2009 mal en!  
Cellal, kisal, ɓamtaare!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 01-01-2009 18:53

besngu fulbe jule mo wuuri yo hitaande nde ardu en jam e bantaare e kisal e 
kawral lenyol fulbe.fedde fulbe itali ina nelda on julmo wuuri.fedde fulbe itali ko fedde jokkeere endam ina ewni kala pullo hannde fedde fulbe itali 
ko 1612 pullo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hitaande ɓural e ɓamtaare

Ecrit par: Boobo ngenndi (Invit ) le 01-01-2009 19:00

on njaaraama mo kala ɗo woni, hitaande noon ko muda ɓetirgal, njiɗmi wiyde ko kala hitaande yawtunde mo kala yoo bet gollal mum paatunoongal he leñol ngol, so tawii koo gollinoo koo ina ina yawnii he makko(famɗi,) he ndee hitaande o etoo ɓeydude golle, so tawii kadi won pergitte kawra nooɗe heen o maantooɗe o dañaɗe taarol he ndee hitaande.... ene yaaji kono ko hedii koo ngaccanen geɗal hikklle, Saar yoo geno won ballo, a jaaraama gaalumel.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NJUULE MO WUURI!!!

Ecrit par: Bah Samba Tubak (Invit ) le 01-01-2009 19:53

On njaaraama, yoo jam e kisal wonan en e kala tagoore!!! 
Oo araraay PULAAGU jam e kisal yoo henndu jam vooy jaayde mo!!! 
Yoo geno yottin faanaare PULAAGU.COM!!! 
Njulee mo wuuri tawa ezen veydii en ustaaki!!!  
Yo wuur wuurtinooɓe pulaagu e fulfulde e ɗo ɓe ngoni fof, aamiin yaa barke joom ngoo weeyo Naange Hoodere buuɗal maŋngal joom am! On njaaraama yoo geno y'iɗe men musitve am!!!  
Koɗol Bah Samba Tubak.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njuulen mbowuuri

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 01-01-2009 21:06

banndi raa6e ful6e kala do ngondon mi wadii on juulmbowuri ehitaa hesere nde ibaraahima sarr min mbaawa natde e lowre ndee taw min njettaanima hamin naagoo alla yoo alla sellin doole maa juunnu nguur ndanmaa mi wadii banndi raa6e ful6e kala happy new year and 2009

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njuule mo wurri

Ecrit par: diorodou (Invit ) le 02-01-2009 11:11

hittandé diam , cellal,yo ene kawru o saha mo wuri ,

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njulemo wuuri!

Ecrit par: Aadama Bah (Invit ) le 03-01-2009 11:59

Mbida jogi hannde weltaare mawnde faade e kala pulaagu njuule mo wuuri! yo Alla rokku en yide tokara nyalande-kisal bamtaare jam! yo Alla nawru golle de yeeso.  
Aadama Bah Mahina leydi Mali

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Hitaande buubnde!

Ecrit par: Mamadou BA (Invit ) le 04-01-2009 11:00

Yo jam e kisal won e mon! Yo en mbadtu nii mo wuuri! enden beydii en uustaaki! Pulaar ine yaari yeeso! lenol ngol ine weltii, ine weytii ine bamtii! aamiini! On njaaraama kadi!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

DUWAAW

Ecrit par: MAAMUUDU ABDULAAY LIH (Invit ) le 12-01-2009 21:04

yoo hitaande hesere nde daroro en jam e cellal yaa taw ko bural e bamtaare 
ko musiddo mon MAAMUUDU LIH TO ITALI JEYAADO JOWOLON NJAARAAMA

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 16 de 16 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
N4A     L2B   
H 8  9   I  YKJ
KKT  UCA  OHN   
Q N  G   C  A3N
RCN     38Y   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥