NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


PULAAGU.COM: Eɓɓo naatnude pulaar e ganndal geese cinnde (Internet mobile) ena e laawol. Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 02-01-2009 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 30-12-2008 11:52

Pages vues : 21806    

Publié dans : Les News, Langue et linguistique Pulaar


Image
Musiɗɓe fulɓe, sahaa kala woni ngoƴa Pulaagu.com ko addude jaabawuuji e ko ɓuri hannde hatojineede to baŋnge gannde kese. Ko ɗum waɗi eɓɓo men Tappirde arde haa ɗoo, ko yeeso kadi fayi. Hannde, amin njiɗi hollitde-on wonde pulaar fotii haŋkadi naatde e cinnde (portaabaluuji) hono ɗemɗe goɗɗe ɗee nih. So a remaani ngesa baaba maa, hol demoowo? Ba ɓooyat sooyde, jaleeɗe ɓooya hakkude e noppi maa. Ngesa baaba tan woni ngoƴa amen, pulaar tan woni darnde amen.

En puɗɗiima gollaade e eɓɓo naatnude Pulaar e nder cinnde haa teeŋti e naattinde pulaagu.com e geese cinnde mbele kala mo alaa ordinateer ena waawa naatde e lowre men. Golle ko e ƴeewndo njahrata. En njiyii Nokia mo kuwtortoo-mi oo ena jogii caɗeele yaltinde alkule men ɗee. Kono mi ƴeewndiima e Samsung, Motorola e Eriksson, fof ena yuɓɓi. Oɗon ñaagaa nde njahaton to lowre ndee e cinnde mon ngam ƴeewndaade no yaltirta. So oɗon njiɗi heɓde ñiiɓirde lowre cinndel pulaagu.com, nuldee mail to: mobile @ pulaagu.com, mbaɗon heen toŋngoode cinndel mon, wonande jogiiɓe geese cinnde (Internet mobile).

Image
Oo Nokia jaɓaani yaltinde alkule men!


Kono eɓɓo naatnude pulaar e cinnde wonaa ɗoon haaɗi. Ko adii kala, ko aadondirde e feewnooɓe cinnde e winndere ndee hono Nokia, Samsung, ekn, ngam pulaar ena heftinee e ɗemɗe naatneteede e ngaanndi cinnde ɗee. Ko ndeen kala jaŋnguɗo pulaar waawata suɓaade ɗemngal ngal, wona ɗemngal kuwtorgal cinndel mum. Hade men heɓde ɗoon noon, ko maa kelmeendi cinnde yuɓɓinee haa timma, kadi ƴeewndee e marke cinnde ɗee kala. Musidɓe fulɓe, paamen ɗee golle ena keƴi e juuɗe men so tawii en mbaɗii heen karallaagal e doole men kala. Eɓɓooji gannde kese e nder pulaar waɗi Pulaagu.com soseede. Sahaa kala ko e wiɗto wonaa e nder higgu, kono woni ko e ɓoseede. Ngannden noon, ko maa goomu mawngu sosee hakkunde leyɗeele ɗe pulaar kaaletee ngam gooto kala adda miijo, ngaddiin e karallaagal mum. Nguun goomu woni ko e eɓɓireede seeɗa seeɗa, sabu sahaa oo ena faaɗani enen jogiiɓe golle goɗɗe ko ngonaa pulaar.
Miɗo eeroo kala ɗo pullo woni, nde yuurnotoo hol ko o waawi addande ɗii eɓɓooji: so ganndal, humpito walla kopporeeje. Alaa ko famɗi so wonaa yeebaare, ko heddii koo fof ko barke!

 

Kuɗol Ibraahiima SAAR

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Pulaagu.com, internet mobile, technologie, wap, EDGE, 3G+, localisation mobile, nokia, samsung


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 12 de 12 commentaires

YO JUUT BALDE CEERNO SAAR AAMIINI

Ecrit par: taandiine (Membre ) le 30-12-2008 12:15

koko kaalmi koo haa hannde eden njiya ko eden mantira oodo ngenndiyanke hono CEERNO IBRAHIIMA SAAR sikke alaa ko aan anndi ko njidandaa hoyre ma yoo allaahu wadane duum haa hannde ceerno ibrahiima jokku golle ndeedo tampere nde tampuda toobataa so alla jabii mawo yobe aduna haa yettoyoo sahre goonga woo alla juutnu balde ma on njaaraama haa sahaa goddo musiddo mon AAMADU BOOKAR SIH JEYAADO JOWOL GON DO TO DOWLA ITALIA

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

accu gubbe

Ecrit par: siley won (Invit ) le 30-12-2008 14:54

so aadee ina haala yoo haal ko woodi tawa wonaa tan fepindaande ina farka fulbe.seydi saar a gollii kono kala ko ada haala yaataw ina woodi.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

seydi saar

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 30-12-2008 19:11

s eydi saar so saar o ittama ko heddi ko ko kannge mbodo setti yinnde ma e lenyol fulbe sabu a walli ko heewi.a fewniino alkule cattunoode winndude ndokkuda fulbe kawtal neldi e innde demmba wan rokki ko heewi e yimbe fedde fulbe itali.hannde kadi a addi ko hesdi yo sellin doole hebbina hoono ma en.sabu hannde fulbe jewaaka

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kowondude eweltaare e ko jiimiko

Ecrit par: Fodie sow (Invit ) le 30-12-2008 20:02

Kooni banndiraave miweltiima hannde mobiil e pulaar 
Banndi raave garetin tinnozen nballen o gorko darniino en hannde 
Gooto fof yowazheen juggomum cerno ibrahiima saar yo allah hbbin honoma en 
E lenyolhe on jaraama jizzo jokko ndirde e am  
ko skyp sowsow1959

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

juleemo wuuri

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 31-12-2008 19:59

mbodo nelda besngu fulbe julmo wuuri yo alla rokku en wattuude ni mo wuuri 
taw besngu ngu ina beydi ustaaki.yo alla addu kawral e lenyol fulbe.o itta mawnikinaare e hawtaare.yo alla hollu en laawol portigol poccigol.mi yafniima fulbe fof

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

seydi saar

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 01-01-2009 23:59

seydi saar yoo alla 6eydu baɗe e baawƴe darnnde maa e leñol he famɗaan, jamma jamma ɗacca ceeƴu, en poolat,hayso won lelii6e no njanaale, won dadii6e darii6e no jullaaje,seydi saar koy darii6e 6ee njeyaɗa weltanaama a duwanaama yoo alla 6eydu mbaawka, ko mussiɗo jibi kebe mo DABBE gonɗo ƴo e unite state of amrica

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mobil Fulfulde

Ecrit par: Abdu BAh (Invit ) le 02-01-2009 21:17

ko adii fof mi w'a on Alla 6eydu baawal, ko faati e naatnude Pulaar ndeer eewnord'e (telefonji) mobile, mi anndina on won'de minen d'oo e KEER min pud'd'inooma fulde (eggude) tinndinord'e (guides) telefonji nookiya, ko heewi wad'anooma heen, si tawii od'on kaajori d'um maa min neldu on. 
yo Geno won ballo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jaab:Mobi Fulfulde

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 02-01-2009 22:02

A jaaraama Abdu Bah. Miɗo yetta-on e darnde nde ndari-ɗon ndee. Miɗo sikki kadi ko heewi waɗaama kono gooto kala ena golloo baŋnge mum tawi tintondiraani walla gollondiraani e fulɓe haralleeɓe kala. Ɗum ko ñawu kaɗoowo-en yahrude yeeso. E miijo am, goomu gannde kese ena foti soseede tawa ko fulɓe jeyaaɓe e Fuutaaji ɗii kala ngoni heen. Ko ndeen pewjaten eɓɓooji men, toɗɗo-ɗen ɗowooɓe ɗiin eɓɓooji tawa ko goomuuji hakkundeleyɗiije. Mi ɓooyii eraade yo goomu sose sabu gooto fof ena fooɗira baŋnge wonaa ko nawata-en yeeso. Mi fuɗɗiima gollaade e lowre heeriinde tawa ko ɗiin eɓɓooji tan ngonata heen. Kadi, fulfulde ko ko heftinaa to baŋnge ɗemɗe aduna ɗee sabu en keɓii kod ɗemngal ngal hono no Farayse jogotii FR, Senegaal  
Ko fayti e golle mobil, miɗo sikki wonaa ko saɗti no feewi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: soh siree (Invit ) le 04-01-2009 17:54

laamdo fulbe a jabbaama saar ibrahiima a wonii ciimtol e nder lenyol men haa wattan nde njiimi golle badaade dee mi welti haa desmi juumde ko heddii ko so wonaa ya juut balde moyya battande mi wayri lowre men ngam mbeda joginoo cadeele yeeso kono hannde ko maw dum sanne sieree soh ho,reejo tabital pulaagu catal gabon on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kalo ko weltii ko miin 6uri mbanndiraa6

Ecrit par: amadou diagne (Invit ) le 04-01-2009 23:52

weltaare am edoo ngenndi yagke oodoo witti yagke oodoo darii yoo lenyol mum jeye demde erdiide duum noom yoo alla rokke wuni oo sey di saar mi waawa fin.de subako tawa mi naataani e lowre ndee. so midaani dum way kono mirewaani alla nii saar yoo alla sellin doole juunnu guurndam moyyina battane on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on jaraama njokkee golle

Ecrit par: souleymane bassoum (Invit ) le 09-01-2009 09:47

bodo wiya tan ibraahiim seydisaar njogkee golle nofeewi sabu darnaade pulaagu ene sadi nofeewi haateegti gede kaldade wadde toggoo0eciddel tawkopulaar e dental pulbe ene sadi yooalla wallu almuudo mon silymaani basum to thilogne gondo dakaar

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

YO BAMTO PULAAGU

Ecrit par: samba kane to jookee (Invit ) le 16-08-2010 10:15

NJADEN E JAMNU ADUNA WASA DADE EN KOWAYNO TEKNOLOGI KO DUM NAWI ADUNAO YESO DUMNON FULBE NJAGEN HEN SO DUM BENNI KO JARDE NGENDIYANKOBE MEN KO WAYNO SAR IBIRAHIMA TO BOOKKI SO MI JUUMANI SOW SIRE MO GAWI TO LEYDI MALI YO GENO YOB ON DARNDE MON NDARANIDON PULAAGU NDE ON NJAARAMA FULBE

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 12 de 12 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
Q7F     7    
S   Y  SS  A2I
T84  CF4  W    
 J  A   9  QI4
TUJ     F5W   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥