NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Pular 2
Moyenne:
Clics:3808
Yero Maama
Moyenne:
Clics:3325
babba sa´adou (samira)
Moyenne:
Clics:2176

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL: Makki Sal yaltii lannda PDS, woppii gorlal mum dipitee e meeri Fatik Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 09-11-2008 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 09-11-2008 20:43

Pages vues : 11535    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image

Musidɓe tedduɓe, Pulaagu.com ena habra wonde Makki Sal haaldii hannde e ɓiɓɓe Senegaal to galle mum Faan Résidence, Dakaar. Makki, ko adii kala hollii wonde ɗii lebbi kala, lannda makko ena wuurti e makko dipiteeji ena ndaranii bonnande-mo. O wiyi, gila ndeen, o jaɓaani jaabaade sabu wonnoo mujiibu deƴƴere makko ko gollaanaade leydi Senegaal. O wiyi caggal nde dipiteeji ɗii deenndi e yiɗde ittude-mo, o fellitii heddaade e tiiɗnaare makko haŋki, woni salaade yoo laamu huwtore ngam haɓaade ɓiɓɓe leydi dariiɓe ena ngollanoo leydi ndii.

O jaarii dipiteeji saliiɓe wonndude e bonnooɓe ɓee, arɓe ɗoon e galle oo tammbitaade-mo. Ena jeyaa e ɓeen Aliun Badara Siisee mo Macky ardini goomu ɗowirdu (directoire) ngam addude miijooji kesi mbele eɓe ndiida laabi kesi fayde e gollanaade Senegaal. Makki ena sikkaa ko ko sosat lannda keso. O wiyi yaltini-mo e PDS ko goonga nattii reweede, sabu ko doosɗe laamu e doosɗe leydi ndii kuwtoraa ngam waɓaade-mo. O wiyi hannde yontii o seerta e yimɓe ɓe nganndu-ɗaa ndewaani nafoore leydi ndii, kono ko ngañgu e haasidaagal ndewi. O wiyi darnde bonannde nde ɓe ndariindee bonnii innde Senegaal, leydi nganndiranoondi deeƴre, demokaraasii e darjude.

Caggal nde Makki haali, kabaaru oo saakiima e nde Senegaal. Rajooji ɗii kala ngoppii njuɓɓudi mum'en ngal yeewtude e ko joli koo. Yoga e jeyaaɓe e lannda PDS kollii sunaare mum e jaltugol Makki e lannda oo. Ɓe mbiyi PDS waawaa ɗawde hoore mum gorko mawɗo bayɗo hono Makki Sal nih. Woɗɓe mbiyi ko Makki e hoore mum yalti lannda oo sabu o jaɓaani liggondirde e maɓɓe. To meeri Fatik mo Makki ardinoo, bojji nanaama toon etee won rewɓe gollotooɓe toon wiyɓe ko Makki ngonni hannde, ko Makki wonndi jaŋngo.

Hol to Makki fayi hannde? Geɗe ko ɗiɗi: maa Ablaay Waadd waɗ feere fof mbele ena faloo laawol makko, addana-mo caɗeele. Waala o heɓa tammbitiiɓe-mo haa keewa, Waadd hula memde-mo. Ko waawi wonde kala, Waadd woni gardiiɗo bonnoowo sabu ka kaŋko saabii ɗii bonanndeeji kala. Ɗee balɗe garooje, Senegaal ena jogori fattude to baŋnge dawrugol sabu jaltugol Makki PDS. Makki kadi woppii gorlal mum (mandat) dipitee. O wiyi o woppii kala ko sinndunoo-mo e lannda makko. O wiyi gooto kala yoo yahru baŋnge mum, Alla wonani ɗo ko yimɓe kala.

Kuɗol Ibraahiima Saar


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 26 de 26 commentaires

DUM BETTAANI

Ecrit par: GOONGA (Invit ) le 09-11-2008 22:08

TUUBAAK SO ROKKII MA TUUBA, ADA FOTI SAKKUDE NGEMMBE MAA. 
BERDE HEEWBE METTII HANNDE, KONO KAA JAMFA KO KO FADANOO. 
HANNDE KADI WADDA HEDDIIMA WADDA, KONO MAKKII HOOTII TO KOREEJI MUM. 
MAKKI KO BIDDO LEYDI NDII, KO KANKO TAN TAROTOO, KALA MO O RENNDI YIYANNDE REWA E MAKKO, O ANNDA BANNDA SO GEDDII JAASDO HAARAT. HOTO O JAB JAGGUDE HOORE MAKKO NO LUBANOODO ENA HEBTAA. 
HEDDIIBE BEE SO TIIDNAAKI,LAAMU GUNDO KO NGOL LAAWOL GOOTOL TAN JOGII.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mette

Ecrit par: sarr souleymane to diongto gon (Invit ) le 09-11-2008 22:09

mi metinii no feewii yiide fulbe ene mbardira sabaabunde saada njaay makki yehi kono ko wari haako fof yaada heen jooni noon emin kedi e makki hol ko wadata yo geno wallu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NEDDO KO BANNDUM

Ecrit par: kawbaabamum (Invit ) le 09-11-2008 22:14

macky holliiri ko gorko kaddi neddo alla ko Allah taan wonni fof .HALPUULAREN ENNDA MO NJANDEEN KOYNGAL E JUUNGO SEEN NGOONA HASIDEEJI KOYEEMEN. NJALAW MA FOF EE DEEN MBIYA KO ENEEN BUURI HEEWDE ENEEN BUURI ANNDUUDE, ENNEEN BUURI LEYYI GODDI DI, halpuuren kollireen ko ngodeen hotto kassido deen koyye men ha jooloden tawa wasde jagudirde tagidum; hotto mboni ndireen hotto mbjondiren NEDDO KO BANNDUM KADI NEDDO KO BANNDUM WASALAM

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on njii odoo jamfa

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 09-11-2008 22:20

wadda/yoo6aani makki sal mbonande duum noon aduna kala fawii gite mu men duum noon makki sal aan min ngonndi hannde ko aan min ngonndi min ngonndi janngo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Makki yobaa ko ñamaande mum

Ecrit par: Njuddu jéeri (Invit ) le 09-11-2008 22:36

Miin dee e sikke am, Makki Sal yobaa doo tan ko ñamaande muu. Odon ciftora hankki darnde makki nde Wadda torkinta Idrisa Sekk. O fobbanno kelle! Aduna ko nii tan!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ALLAH WALLATAH TOOÑOOWO!!!

Ecrit par: Abdul Amadu Kelli (Invit ) le 10-11-2008 00:45

Goonga jenngat soko waalatah ladde,ndee doo fenaande juutii booyii neheede,kono Saada e Deemoodu mum maa ngoy :cry haa ñaame dee keewa be njuppa e nanedee,tawa alaa ko nafi be!.Makki leelii wadde nii,dum doo ko bural,ko pellital mawngal,bulna ngal do luggidi waawi dum wadde!Makki hubbii Ooyre nde aldaa e ñifde so ALLAHjabii,ko yeeso tan, haa yeeso ko laawol Pulaar wiy!.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Woto njejjiten

Ecrit par: aissata bah (Invit ) le 10-11-2008 09:42

Haalpulaaren ina mbeeBi koye , hay sinno ko goonga Makki ko toonyaaDo ko politik wayi noon. Kono Djibo Kah fuuntii lenyol ngol ndeke woto nduu henndu nawru en  
Kaalen goonga kono woto henndu politik waylu jaBBal men.Makki woniino premier ministre et président Assemblée nationale hol ko wayli e ngonka men? Ibrahiima saar e Mammadu Lih ngoppee heedi heeda sabu ko médias ngonDon woto feenyee ena won hareeji.(conseil d'un spécialiste de la communication) Merci

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Woto njejjiten

Ecrit par: aissata bah (Invit ) le 10-11-2008 09:42

Haalpulaaren ina mbeeBi koye , hay sinno ko goonga Makki ko toonyaaDo ko politik wayi noon. Kono Djibo Kah fuuntii lenyol ngol ndeke woto nduu henndu nawru en  
Kaalen goonga kono woto henndu politik waylu jaBBal men.Makki woniino premier ministre et président Assemblée nationale hol ko wayli e ngonka men? Ibrahiima saar e Mammadu Lih ngoppee heedi heeda sabu ko médias ngonDon woto feenyee ena won hareeji.(conseil d'un spécialiste de la communication) Merci

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Woto njejjiten bone Djibo

Ecrit par: aissata bah (Invit ) le 10-11-2008 09:43

Haalpulaaren ina mbeeBi koye , hay sinno ko goonga Makki ko toonyaaDo ko politik wayi noon. Kono Djibo Kah fuuntii lenyol ngol ndeke woto nduu henndu nawru en  
Kaalen goonga kono woto henndu politik waylu jaBBal men.Makki woniino premier ministre et président Assemblée nationale hol ko wayli e ngonka men? Ibrahiima saar e Mammadu Lih ngoppee heedi heeda sabu ko médias ngonDon woto feenyee ena won hareeji.(conseil d'un spécialiste de la communication) Merci

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Spécialiste?

Ecrit par: Clédor (Invit ) le 10-11-2008 10:49

Mammadu Lih e Saar ena mbaawi jaabanaade ko'e mum en. Kono mi yiyaani Doo hol heedi heeda e ndee winndannde. Maa taw ko añBe Makki njeyadaa walla tawa a janngaani winndannde ndee.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

DAWRUGOL WADDA E DAGEEJI MUM

Ecrit par: PULLAYDA (Invit ) le 10-11-2008 19:05

Aysata Bah haaniino tawa ko jallo njettadaa,sabu ngoo miijo yoodaani bula e maa,mido sikki kadi ko a janngudo,tawde noon ko a janngudo,ada foti wonde pindo paamdo ko yehetee koo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

AYSTA BAH SUKKO A SOKLAAKA

Ecrit par: Giɗo Fuuta (Invit ) le 10-11-2008 20:08

hay miijoortooɗo kuutol kay jogotaako ngo miijo.Sa anda ko kalataa yo heewan ko ndeƴƴu ɗaa.woto Allah hebbin hono ma en e lenyol ngol a jaraama ngoppa hakke.mammadu lii e ibirahima saar balɗe jutɗe e bataande moɗɗe.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mbatten hakkillaaji e ko'e men

Ecrit par: Aamdu Deh Boobo Ngenndi (Invit ) le 10-11-2008 20:12

ko adii fof banndiraaɓe njaafoɗon, 
caggal ɗuum mbɗtondiren hakkillaaji ngannden ndeeɗoo lowre ko lowre gosto ndiral miijooji wonaa lowre hay aan, annene kay, 
gooto e men fof yoo haaju mum won e jaŋngude kabruuji ɗii so tawii ene jogii ko ɓeydata heen ɓeyda heen mbaasen jaabondirde he lewre hee. 
on njaaraama njaafoɗon so won ko feewaani he haala am ka 
Aamadu Deh Boobo Ngenndi e-mail bobongendi@yahoo.fr walla hettoganndo@yahoo.com nodd 00 1970 393 2616

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sumaare

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 11-11-2008 18:56

sumaare mawnde e sumaare mawnde 
1 ko makki saal jamfaama ittaama yimbe fof ina mettiini nofeewi. 
2 ko fulbe haaldude haalaka moyyaani e nder lowre nde sabu ina heewi laroobe lowre nde.mbodo nyaagi winndoobe be yo tinno ko ina adda beldal hakkuunde gesngu fulbe.kadi yo alla rokku makki saal ko buuri moyyude alla ko moyyo.heddi gooto fof yo artir hakkille mum.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Makki Sal,goolando Sgl kono toonyaa

Ecrit par: Sammba Cooyel Bah (Invit ) le 11-11-2008 23:38

Gila Afrik woni e hebde ndimaagu mum ,1960,fayi jooni,Senegaal ko kanyum ardinaa to bannge daranaade jojjande Aadee walla "demokaraasii" e nder Afriik.Kono ma a won jooni duubi seeda yim'be heewbe dawrugolyankoobe teskiima ko innde nde heddii kono duum nattii won'de doon,ko Mali wonti doon.Ko Makki ko,fennaani be doon yimbe.De do gede tooftaaki dawrugol,kadi ena wadi toonyannge hay so nii en njiydaani e makko.So miin wasiytonoo mo,o fotnoo ko nyalnde o ittaa nde nando duum e jaltugol makko "PDS" kala nanora heen yidde mo sosde lannda e innde mum kala.Oto xettondiree,ndokkee miijooji tan.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pamondiren holto yattondiren

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 12-11-2008 07:21

waɗii faayida sabu coon maami cottumaami, 6i66e ful6e tawa woni sabaabu ngenndiyanke nganaa hono, ceerno ibrahiima saar, yoo alla yo6mo moƴɓere, makki sal, ko waɗaa ko ine foti muusde en, sabu wonnde mo pullo, kono mbuƴo sikki wonaa wonnde wonko waɓan ful6e fodde nde ine addana en, habrude sabu makko,pulaar ine wiya, ko ɗaƴi kirata,. heddi kay tiino den e koye men, mbaasen bono ndirde, sabu polotik,BABA LENYOL, MURTUDO JOOP,wii politik ko pene tiggi puuyka tiggi, firti hoore mum, en njetti bani men debbo, hono aysata bah, yoo jokku golle, ko miijo makko tan o haali,jibi k

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ko yeewtere politik

Ecrit par: Njuddu jéeri (Invit ) le 12-11-2008 16:16

Min dee mi najii! Eey mon banndiraa6e, gila Aysata Bah haali, heew6e ina njana e taw mum, kono ɗum ko yeewtere politik, il faut waɗa luural. Eɗen mbaawi luurdude no njiyirtel won heen geɗe taw 6erɗe men luurdataa! ƴattooje, ena mbaawi waasde jeyeede heen. Mbele nehdi e teddugal ngadaaki e pulaagu men? So ɗum yawtii musiɗɗ Jibi Kebe, a jaaraama, haala maa yoodii feewii, ellee nii ko Allajji Muhammadu Saydu Bah adii wiiyde "wanaa politig(i)...ko pene tigi" 
Njokkee golle!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ko yeewtere politik

Ecrit par: Njuddu jéeri (Invit ) le 12-11-2008 16:16

Min dee mi najii! Eey mon banndiraa6e, gila Aysata Bah haali, heew6e ina njana e taw mum, kono ɗum ko yeewtere politik, il faut waɗa luural. Eɗen mbaawi luurdude no njiyirten won heen geɗe taw 6erɗe men luurdataa! ƴattooje, ena mbaawi waasde jeyeede heen. Mbele nehdi e teddugal ngadaaki e pulaagu men? So ɗum yawtii musiɗɗ Jibi Kebe, a jaaraama, haala maa yoodii feewii, ellee nii ko Allajji Muhammadu Saydu Bah adii wiiyde "wanaa politig(i)...ko pene tigi" 
Njokkee golle!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tinnaare yonti

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 12-11-2008 17:35

ko nde yiiwoonde hannde toodi haande mayre silyuude ma besngu ngu rento nofeewi so kaake leppude yimbe ndokka do liiri.hannde podondiiral addi cargu e fulbe sabu wona polotik ko goppundiral e mallondiral e liggondiral 
e nganyondiral e tikkondiral.fulbe ina kaala yo neddo rento ko haalata sabu haala ko ndiyam so rufi boftotaako.ina heewi nde yimbe mbaddi gooto fof haala mette mun waasa yewtindaande ko haalata walla ko gollaata yo alla addu kawral e lenyol fulbe hannde ina sokla ko heewi ko woona mette 
liggade e janngude e jannginde riddude baasal e majjeere.mi yafniima so sellaani ko winndak

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mor politik

Ecrit par: alasan njaay juuwde jeeri (Invit ) le 13-11-2008 11:21

yero dooro jallo yoo yurmeende alla won e mum  
e deftere mum wiyateende ndikkiri jom moolo o mo wiya  
*nde min nani polik min pali jale e jammbe min nguuri mettundi ...* 
ngoppee polik on mbaawaa on mbonnat  
polik tayji enDam seerndii jiidunooBe 
bonnii dewle. ittii hurum hakkunde mowBe e sukaaBe 
sukaaBe tayji boggi rewBe kulaani mowBe kersaani.  
tawii kadi alla ko jibinani en so wona cargu .  
ellee tan no Be pinaani walla no Be pamaani . 
banndiraaBe hol ko waDi ko leniol men tan saratee saakate ko enen tan kaBata  
hakkunde men te nde kaBaDen kala pooleDen waDi Dum ko en ndennda

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mbanndam en on njaaraama

Ecrit par: Aminata Dia (Invit ) le 13-11-2008 11:30

Banndam mi salmonii on mi niaagiima on yaafuya kala to fergitere woni heen nganndon wonaa dum wonnoo heen anniyam maatam tan neddo fof haalata ko hakke folno hakkille mum, tiinno dee ballondiren, muniondiren, kaalden pewjiden ko nafata renndo ngo so miijo yaltii kala kattando fof yo weddoo heen miijomum kadi mbaasen haalde heen ko fotaani hakkunde men, lowre nde ko lowre fulbe fof ina haani mo woni e men fof adda heen ballal mum tawo ko huunde naftoore leniol ngol so wontii to bannge politik fotaani iirtude hakkunde gooto fof e yiannde mum, joldube e laana fof ndenndi sago. 
on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

KAALDEN GOONGA

Ecrit par: GOONGANTE (Invit ) le 13-11-2008 23:24

Banndiraaɓe, yontii nde kaaldaten goonga.Makki Sal waɗiino fergite mawŋnde ngam waɗtude mo doole makko he laamuyel fenaande e heediheedaagu, tawi kadi ko Fulɓe e Fuutaŋkooɓe o waɗnoo njogitaari. 
Laanel makki hayatnoo ko he maayel fenaande, hannde ngel joofii he tufnde jamfa sara ciibe nimsa.Makki dawii bongol, kono maa o weemtu. Ndee winndannde maa naf kala mo bempeƴƴe laamu lohorngu addi he wuufa wukka. 
Fulɓe e kala jiɗɗo goonga, hoto ngeddee ko njeyɗon.Makki jamfaama, kono o yaltirii no yooɗiri nde tawnoo dogata he makko ko ƴiiƴam pulaagu.Njijjiten goofol Makki,mbaɗen fotde men haa yona.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

KO MAHAANI LOONDE HELATAA DUM!!!

Ecrit par: Abdul Amadu kelli (Membre ) le 14-11-2008 23:32

ko ardii fof ko ngartiren hakkillaaji dii,mbaasen huutoraade berde,sabu duum ene bonna ko heewi,Makki sal laaminooma ko goonga,kono eden nganndi bee laambe njidaa goonga,be calaki fenaande...ko e diin jikkuuji cewdi wondiibe Makki yoogi ndiyam ndee wolde jaasnde ngam feraade koyde Makki walla koyde Leñol,mo mahaani loonde helataa dum,koo rokkaa koo teetoowo woodaani,kala moojeere mogganaande Leñol ngol en keednii heen A llah!kala ko ene usta ngol kala men ko en yarlitaniibe ngol!!!yoo golle njokku,do tobo iwri fof ko yoo yuus tan soklaa!.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

K

Ecrit par: MAMMADU JAH (Invit ) le 18-11-2008 00:53

BANDIRAABE MBATENHAKILAAJI NO FEEWI PAAMEN NAFOORE MEN NGONEN GOOTUM :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sunaare e mbelamma

Ecrit par: Ba (Invit ) le 19-11-2008 06:24

Banndi raaƂe mi salmini on moni fof innde e yettode Goopugol Maki sal laamu ko ustaare mawnnde wonande lannda makko so tawi kayi ko goonnga konan mi e makko ko ko noon owayi wonnde ko goonngante jiďo leydi mum jiďo hoore mum .so tawiinoon woppinimoko juuďe makko e jiifamakko njagga o natti danñde ko hono yoga e ardiiƂe Afrikk-naaƂe ni so joomum ina waďa ko ina hebbina jiifa mum tan laamu ina moƴi so jiifa jaggaama tan laamu natti moƴude oon hayso iwi e laamu alaa ko bonnata sabu woni wonnde laamďo moƴo ko liggantooďo leydi mum e yimƂe leydi fof .kono haajoni wuuri kono r-a- e- s-neƴewamo-

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Waaju e reentinde

Ecrit par: Bah (Invit ) le 19-11-2008 23:54

Jam hiremon kalato ngonďon e kalano ngonirďon, hannde yoo jeddi men ngon-golle e balle ngamƂatude leñol men ,Maki laamum gasaani mboďo waawi wiide ko joni o fuďďi sabu fulƂe mbi jom sukundu Ƃaleeru wasaani Daawal nanayeso makko yoo jokku golle .ko jooni golle leñol ngol puďďi tiino ďen e muñal toppitoďen dental,kawral, ganndal e ngalu so wonko muusi on e hala am he njaafoďon Bah Hammaat (walla mbiya Buubu karel Bah, on njaraama yoo jam waal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 26 de 26 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
MUG     AK8   
 M  U   P  HQO
 3  QW8  OPP   
 O  N   K  1M2
 G     U2L   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥