NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


TOƊƊE AMERIK: Ñalawma mawɗo nde daartol aduna waawi wayloraade ɓural? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 16-11-2008 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 04-11-2008 17:47

Pages vues : 12042    

Publié dans : Les News, Dawrugol


ImageHaala maayii hannde to Dowlaaji Dennduɗi, yontaa haalde ko urunnɗe (urnes), 130 milioŋ wootooɓe njogori taƴde e jammaagu hee!! Ko kamɓe toɗɗotoo jogorɗo wonde Hooreejo 44ɓo leydi Ndii. Ko goonga kampaañ Barak Obaama ruuynii korsa e leyɗeele aduna oo kala sabu heewɓe haaɓande dawrugol George Bush, kono Hakkunde makko e John McCain ena jogori ɓittude Alla e wootooɓe ɓe pellitaani t awo heewde. Barak Obama wonaa dogantooɗo laamu Amerik ɓolo tan, ko kaŋko wona ɓaleejo meeɗɗo ɓadoraade nih hoɗoyde Galle Daneejo (White House), hoɗorde laamɓe leydi ndii.

Sonndasuuji ɗii kala ko kaŋko ndokki kawgu, kono enɗen nganndi toɗɗe meeɗaani yowitaade so wonaa e wootooɓe! So wonaa karte limaa haa timmi, alaa baawɗo laaɓeede hol kawɗo. John MacCain heedi caggal e sonndasuuji gila e jonte, kono omon ɓattitoo Obama. MacCain, so hawii, ko kañum jogori wonde Horeejo Dowlaaji Dennduɗi ɓurɗo naywude e daartol leydi ndii sabu omo yahra e duuɓi 72.
E nder leyɗeele aduna ɗee kala, kaaɗi gilli e korsa Obamaa kaɗii sumbanooɓe-mo ɗaanaade! Ku ɗiin kaaɗi nginniraa Obamania. Miɗo sikki enen kala enɗen ngonndi e Obamaniaagu. Hol ko saabii Aduna oo kala ena yiɗi Obama laamo?
Ko ardii kala, laamu Bush addi ko hareeji, ndufu ƴiiƴam, wanooji e aduna wonndude fitinaaji ɗi ngasataa! Ko ɗum waɗnoo hakkunde Amerik e leyɗeele Orop natti wayde hono waynoo sabu tikkere Bush ko yoga e leyɗeele duunde Orop salinoo rewde e makko e hare Iraak. Eɗen ciiftora ko Jacques Chirac, laaminooɗo Farayse ardinoo Salaare yahdude e wolde Amerik liɓnde laamɗo Iraak Saddam Hussein. Nanondire to baŋnge faggudu e konuuji ena ɓittii hakkunde Amerik e Orop. Ena ɗaminaa so laamɗo keso arii, maa wuttu henndu deeƴre e masaalahaa hakkunde maɓɓe e Amerik.

Image
Barak e Michelle, jeewo makko.

Kadi, toɗɗagol ɓaleejo e hoore laamu leydi ɓurndi ñisde e aduna oo kala ko hollude aduna oo wonde Amerik ena wuuri haa jooni e miijo Martin Luther King, gooto e howhowɓe ɓaleeɓe haɓotonooɓe ngañamtumaago fayde e ɓalaaɓe. Kaŋnko wowlunoo koŋngol darjungol ngol "I have a dream" (miɗo ɗaminii...). Wonnoo ko o duwantoo leydi makko ko neɗɗo kala yoo ƴeewire ko wonaa goobu nguru mum, yoo ɓaleeɓe e woɗeeɓe kala ndokkondir juuɗe, ngollondira, njiɗondira, nawa Amerik yeeso! So Obaama toɗɗaama, firti ko woɗeeɓe heewɓe ko kaŋko cuɓii. So ɗum waɗi, koyɗol Martin Luther King hay so wontaani goonga, ɓadiima!
Toɗɗagol Obamaa e hoore Dewlaaji Dennduɗo kadi ko ɗosde yitere kala leydi ndi ɓaleeɓe ngoni yoo ñemmbu e Amerik. Woni e hakkille am ko Orop, haa teeŋti e leydi Farayse! Farayse woni ɗo ɓaleeɓe mbismetaa e lahal, tawa mbaawaa naatnude juuɗe mum'en nokka loŋngere! Ko goonga a ammbaaka, kono nde mbiy-ɗaa aɗa nokka kala, ɓe ɓittondira, ɓe nduñ-ma kadi haa njaltaa e lahal! Mande ndi leydi fuɗɗotoo hokkude hakkeeji tawa fawaaki e nguru? Ɗoo noon, ko e koyɗol tigo ngon-ɗen!

Kuɗol Ibraahiima Saar


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : obama, maccain, élections américaines, sarah palin, michelle obama, joe biden


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 20 de 20 commentaires

Sikke alaa

Ecrit par: Njuddu jéeri (Invit ) le 04-11-2008 21:27

sikke alaa!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MBAGGU SERKITAAMA.....

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 04-11-2008 22:57

Hanki ko leyze tan ndentunoo ngam javde ngootaagu e gollodaade sabu vamtaare. Hannde noon hakkillaaji njiytii ndeke lawakaagal laavndii ko ganndal e ngenndiyankaagal, wonah tan asko e doole. 
Wiyde nii ko valeejo e bozeejo poozondirta lefol laamu Amerik ko goofol. 
Selli tan ko vivve leydi ngoni toon ena njalti baarajaagal ngam zowirde goonga e nuunzal. Haadi noon won no woowiranooka, mbiyen tan Obamaa hollitii aduna ndeke nezzo fotaani sewan'de yeeso ko jeyi.Ko ndee xiiwoonde ruuylinnde to Amerik, woni fenqnde kaaxe to Muritani.Wuuranve goonga keblii aawdi ngam yiyde majal boobo-loonde.....

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NGOXA

Ecrit par: MAAMOO SOH MO MERI (Invit ) le 04-11-2008 23:18

Kala mo xiixam ndimaagu fezzata e vanndu mum,hannde ko gite kecce waaldi!!! 
Kono tan Obamaa wonanii en hannde no lewru jofnde juulde ndu hoornoove kala kooynii. Hoto jikke sooy. Denzi am Ibraahiima Saar e Mammadu Lih ko haalatnoove mehre, hannde kam dannga yuman hammaa yeroowel yooliima...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MBELEMMA

Ecrit par: sarr souleymane to diongto gon (Invit ) le 04-11-2008 23:30

barak obaama beydiima hokkude kadi guru baleewu faayida yo geno wallu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MBELEMMA

Ecrit par: sarr souleymane to diongto gon (Invit ) le 04-11-2008 23:31

barak obaama beydiima hokkude kadi guru baleewu faayida yo geno wallu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

DAARTOL YETTITII TO AMERIK !!!

Ecrit par: Abdul Amadu Kelli (Invit ) le 05-11-2008 00:22

so gite colaama mbadaama e ñorgo,ko ndaaree dañaama!dum doo ko winndannde mawnde wonande jom hakkillaaji en,won ko Neddo ene sikka wonatah,tawa o woni ko e fuuntude hoyre makko,mo heddii e Baleejo fotaani jogaade gedal,walla waawaa moyyinde,kojuumre,walla mbiyen ko soomde bone e nder mum ko duum tan joom mum wondi,godduum alah. Amerik noon hannde yeenii,hay so haadii doo moyyii,sabu won ko tinndini,won ko dum loowi e koye daankinii me bee,kono mbiyen noon yo be pin,darnde yontii!!!Leñol gootol tan hebatah wonde,heddiibe bee,njoodoo ene morla ne moda,duum koy! gasiiiiiiiiiiiiiiiiiiihaa laabi.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

WELOWELO HEEWII KAM DEEREL!!!

Ecrit par: pulayda (Invit ) le 05-11-2008 00:47

:crymuusii no hanki e Amerik,cumu rupitinooma toon,haa waawni,kono nguun cumu yiiyam Sagataabe ñifii dum hannde!:grin welii hannde e Amerik.dum noon ko ñemtinirgal wonande kala bittaado,ñoyyaa...yoo joom mum en peertu gite,ngannda darnde yontii!.ciftoren mo muñaani cuurki hebataa yulbe!.ko duum wadi noon eden poti daraade njanngen,paggoden,kabode,teeta nen koye men hakkeeji men e juude mabbe so e nii,walla so e naa.ngannden Laamu lubortaake,rokketaake,teddinir taake,do tawmaa kala yettu!so a yiyaani Laamu kadi yiyloyo,so a hebii mof...baawo muñal fof ko ALHADU LILLAAHI!!!yoo Alla wadan en nii.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

OBAMAA WADII FOTDE MUM

Ecrit par: pullayda (Invit ) le 05-11-2008 01:15

:? Obamaa yeenii!!!tawde yettinii miijo Martin Luther King,ko bee ngoni Baleebe fotbe ñemtineede,wonaa biy Baleejo,biy Pullo biydo:Baleebe MURITANInaabe fof ko Safalbe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mbele wonaa ko ALLAH tagi en? ruttii wiy: ko kam wadi en kinde,kinde e Leyyi Leyyi,nga nganndotiren,mballotiren...ALL AH wada dum doo noon, Neddel daroo too e NDB(NUWAADIBU)wiya Fulbe e...fof ko Saflbe!!!oo dey jogoraani ñemmbude Jiggo TAFSIIRU,wonaa MANNDELLAA,saka OBAMAA,yoo GENO rokku en feewbe,yidbe Leñol ngol,wada be hiroobe,ñemmboobe, yidbe wonande Leñol ngol,Aamiine ,Aamiine, Aamiine

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

HIIRII HIIRII................

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 05-11-2008 03:49

Jamma kaa wajobinii, gite mbazii beele he ayawooji, noppi keewdii kabaruuji to jaayze, rojo kanq kanq haa e kolce bamzi. Innde Obamaa wontii no tufam he noppi goobaave ndimu. Heewve ngoozaama daztaade diwooje, deegooje e kayooje mbele tawtoroyee jannja belaa to Amerik. Jamma daartol mbaztinoowa he vernde kala teezantonoozo goonga e teddungal aadee. Kenal sooyii, ko malaande min mbanii. Yaakaare wonanii en sammammooxuure.Juumel yo addu jam.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

JIKKE BONAANI!

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 05-11-2008 04:18

Jikke bonaani, Baarak Obamaa, fiilaala lefol laamu leyze dentuze. Yoo way no wayatnoo nde moxxa. Yo a jogoro jam! 
Heddii ko darnde e golle ngam yottin'de hoolaare. Ko nii waynoo ñalaande Nelson Manndelaa, ko hono ngal teddungal sooynaa to rewo Sammba.Gooboove Mali nganndinii en ndeke ndaneeri ena wayloo, wayluve kollirii ndeke zakkudi ena tagtee.Ibraahiima Saar e Maamuudu Dem, yoo ñalngu artu hono mum.........

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NJAAFOZON

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 05-11-2008 04:24

KO WELTAARE TAN SAABII JOVVI AM HE MBINNDIIN PULAAR

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ƴiiwoonde ndee toɓii

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 05-11-2008 07:32

Ƴiiwoonde ruylinnoonde ndee toɓɓii,baade ndimaagu e marmalle potal,njaltinen aawdi men.Ngaawen e ɓerɗe men fooanaade ndimaagu.Ceerno am Aamadu Alfaa Bah wi'noo:keɗto-ɗee bawɗi ndimaagu tuŋngii.ko jooni kadi ɗi cerkitii,mbiruuji pooɗantooɗi ndimaagu yoo ngeewo;lammba ndimaagu yontii sippireede...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo jogor jam

Ecrit par: abuu jaan , indiana polis (Invit ) le 06-11-2008 01:27

barak oboma yoo alla juunnu nguur ndam. maa

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

welimetti

Ecrit par: amadou bocar sy italia (Invit ) le 06-11-2008 09:51

so alla hubbii foofre sa nonkaani yeftu lekde 
mbadaa heen kono woto nifde tawe tampaa 
welimetti gorko pullo gorko baleejo gido fulbe 
joodiima e galle daneejo amerik  
 
sy amadou a italia lhomme de djeol mauritania 
 
jokkorgal ko bouresy@hotmail.it

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare mawnde

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 06-11-2008 10:16

mbodo nelda jettor am fayde e lenyol beleebe fof e tinnaare mawnde ha tekti e fulbe sabu winndama haalaama e barak obama cikkata ko pullo ala e fulbe weltaade e makko nde wonno fulbe ina teddini kal baleejo.ho alla teddin on yo alla wallu barak obama e booni anybe.hannde o itte mette baleebe ha tekti e itali e muritani babu be kersi e wiide baleejo ala ko waawi ala ko anndi firtiima nyande 4.11.2008.to amarik yo jokku ya muritaani.tati ina sattuno didi kebaama heddi gootal.afrik sit hebaama amarik hebaama ina heddi muritaani yo alla won ballo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NDAW GOONGA

Ecrit par: AMADOU BOCAR DJEOL (Invit ) le 06-11-2008 10:51

BARAKA WIYI MI LIBIIMA JOBBI JOYI 
JON MAKAAY WIYI FAD TAWO MI HAALA KO NJINMI HAALDE KO 
OBAAMA WIYI JAB TAWO A LIBAAMA  
RABBIDA JUUKON WIYI MIIN KA CALIIDO MI HAALA  
KALA MO YEDDI YO LAAR FOTO NGO MAA FAAM KO KAALMI KO 
 
SY AMADOU BOCAR A ITALIA

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mbanndam en no njaaraama

Ecrit par: Aminata Dia (Membre ) le 06-11-2008 11:53

Hannde kadi mi weltiima e sahaa nde njiimi ɓiɓɓe fulɗe ina njeewta ko fayti e kawgu Obaama to USA sikke alaa aduna o fof haalata ko haala Obama nde wonnoo ko huunde nde heewɓe cikkaano maa laato kono kadi ina haani anndee ko Alla tagi boɓeejo e ɓaleejo fof kala heen jogiiɓo karallangal e neɗɗaangal ina foti hokkeede geɗal mum haa timma kadi ko ɗuum winndannde mawnde wonande aduno oo fof nde wonnoo ko nih foti wayde sahu neɗɗo yo nanngire neɗɗaangal kono fotaani ƴeewreede sabu goobu wollo catiindi mum ndeke aduno e juutde koyngal maa Demba Wan kamne heɓ geɗal mum.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

googa yalli

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 07-11-2008 11:14

jom mekkel maayi koy wikken obaama on ko baamma politik buus wadaama e buus weddaama e duus nyani dum kuuc

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Winndannde "leçon"

Ecrit par: Satigi (Membre ) le 08-11-2008 21:16

Njettoor wodanii Ngeno,dum doo ko winndannde mawnde wonan'de kala jom hakkille, so yimbe ndentii tan tiidat, mbede eeroo wiyoobe mbiymi yo njongo habbere wootere mbele Ngeno walla en! :? :?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

doole lenol ko dental

Ecrit par: lamin njay (Invit ) le 13-11-2008 21:15

:roll ko adii fof mi salminii denndaangal banndiraabe teddube.paamen tan banndiraa doole lenol kam ko dental en nji aniikoye men obamaa ko misaale banngeejidii fof.ndaroden ndado den cemmbinen yellitaare men.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 20 de 20 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
FUT     L14   
 K  J  K 8  S4A
X9X  Y9Y  ATY   
 W  Y   4  SO2
URR     JWT   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥