NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
239 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Jaliibe dunyaa
Moyenne:
Clics:3008
Yerel
Moyenne:
Clics:4288
Kanel Diop
Moyenne:
Clics:2967

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


YONTERE KAWTAL: Almameeɓe Fuuta ñaaƴii e laabi Mantu-Laa-Jolii! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 17-10-2008 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 17-10-2008 08:20

Pages vues : 19195    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


Image
Yontere pinal Kawtal Jaŋngooɓe Pulaar Fulfulde gasii e nder sooboyoobo ɓurɗo mawnude ñalnde Dewo 12 Yarkomaa to Mantu-Laa-Jolii. Ñalawma oo fuɗɗorii ko heblo ñaaƴooɓe e gardagol Ummu Sih, comciyaŋke ŋanaa gummiiɗo to leydi Senegaal. Ñaaƴo ngoo inniraa ko Almameeɓe Fuuta. Ko kamɓe njogori hollireede e nder laabi Mantu ñalnde heen kikiiɗe. Ko adii kala, kaŋko Ummu Sih o noddii toɗɗaaɓe yoo ngon Almameeɓe ɓee kala gila subaka. Gooto kala e maɓɓe toɗɗaa yoo won Almaamy keeriiɗo, ena wonndi e cuddiiɗo mum e rewooɓe mum haa timmi.

Caggal nde gooto fof anndi mo woni e Almameeɓe, heddii ko Ummu Sih e hoore mum ena ɓoorna-ɓe comci maɓɓe. Ummu addorii ko ena wona teemedere wutte, kaala, tuubaaji, teŋgaade ena wonni e cuɗaari rewɓe haa wayi no leydi! Hay gooto meeɗaa yiyde ko wayi nih! Hakke Almameeɓe capanɗe tato e njoyo ndadaa haa njooɗi, rewɓe ɓee caccaa haa njalbi e nder ko jaasi waktuuji ɗiɗi. Nganndee tawaaɗo ɗum kala jaɓanat oo debbo pullo mo yejjitaani haŋki mum, mo famɗinaani tawaa-tawi mum: Ummu Sih. Omo wonndi e softeende, welde ƴiiƴam e muñal, hay gooto haaɓaani hay gootol.

Image

Ko hedde w15 ɓennuɗi lappol ngol fuɗɗii ñaaƴo feewde hakkunde wuro Mantu. Ko Seek Umaral Fuutiiyu, kodda Aadama Ayse, Elimaan Siree Sammba Demmba Alli Muttaar ardi ñaaƴo ngoo. Omo wonndi e soknaaɓe makko, rewooɓe makko ena cukki e makko! Omo jogii kurus makko e salamburu makko, omo ñaantii haa o teddi. Almameeɓe ɓee kala ndewi e makko!
Holi ɓeen Almameeɓe? Laamu Almameeɓe fuɗɗii ko e Almaamy Abdul Kaadiri Kan, gittunooɗo kuɓɓal ngal Safalɓe mbaɗnoo e Deeniyaŋkooɓe, ena pawi e keeseeje Fuutaŋkooɓe Muudo Hormo. O fooli safalɓe haa mbaɗti yoɓde pawal ngam hollitde tuubre mum'en e yeeso makko. Laamu makko fof hawri ko duuɓi capanɗe-tati. Caggal makko, Almameeɓe capanɗe-tato e tato (33) woɗɓe laamiima Fuuta. Laamu almameeɓe gasi ko e hitaande 1890 e laamu Buubu Aaba.
Ko ceerno Sileymaani Baal woni gooto e ɓurɓe haɓaneede haa laamu Almameeɓe joɗɗii, kono o meeɗaa fiileede Almaami. Seek Sileymaani Baal ko ɓiyi Raasin Sammba Bakaar Ibraahiima Muusaa Sileymaani to Boode, Fuuta-Tooro Senegaal. Neene makko ko Yumma Jeŋ Lamin Biraan Pamarel e Caakaan. Ceerno Sileymaani Baal heddii ko e wolde mawnde ɓe kaɓaa nde ɓe njanoyi e Safalɓe. Yanaande makko woni hannde ko nokku ena wiyee Jeereyel Tummbere. Ko ɓooyaani koo, yanaande makko mahaama haa toowi ngam mawninde kadi innde makko sabu golwole makko ituuɗe yawaare e Fuuta.

Image
Ummu Sih woni ɗowɗo golle ɗee fof!

Almameeɓe ñaaƴo ngoo ko: Almaami Muttaar Kudeeje, Almaami Hammaat lamin, Almaami Yuusuf Siree, Almaami Abuubakri Lamin Baal, Almaami Siiree Aamadu Baabalii, Almaami Aali Ibraa, Almaami Siree Hasan, Almaami Bookar Moodibo, Almaami Ibraa Jaatara, Almaami Aamadu Tafsiiru, Almaami Biraan Ibraa, Almaami Mammadu Maalik, Almaami Aamadu Baabalii, Almaami Baabalii Tafsiiru, Almaami Mammadu Biraan, Almaami Mammadu Maamuudu, Almaami Siree Alli, Almaami Aamadu Hammaat, Almaami Raasin Maamuudu, Almaami Siibe Way, Almaami Mustafaa, Almaami Aamadu Biraan, Almaami Mammadu Elimaan, Almaami Hammadi Demmba Siree, Almaami NJaay Hammaat, Almaami Raasin Selli, Almaami Saada Tafsiiru Baaba, Almaami NJaay Eli, Almaami Mammadu Aamadu Baabalii, Almaami Mammadu Lamin, e Almaami Siree Baabalii.

Image

E nder laabi Mantu-Laa-Jolii, yimɓe kala njalti ngam foɓɓande ñaaƴo ngoo. Ɓee ena ngoni e kenorɗe mum'en (pallanteeje), woɗɓe ena cawndii lappol ngol ena poɓɓe walla ena kuljina. Wuro ngoo kala yaltii ngam yeeɓde ɓee jaambareeɓe haɓaniiɓe Fuuta. Yolnde hakkunde fuɗɗorde seppo ngoo e hakkunde wuro Mantu ngoo ena juuti. Tampaama no feewi, kono weltaare e tuuro haɗi tampere foolde yoga e ñaaƴooɓe ɓee. Ko e sahnga waktuuji 18 kikiiɗe ñaaƴo ngoo yettii hakkunde wuro ngoo. Jaɓɓi ngo ɗoon ko gooto e ɓiyɓe Fulɓe ngonɗo to Meeri Mantu ena wiyee Maymuna Talla. Ko kaŋnko woni gooto e sukkuɓe Meer wuro ngoo. Ko ɗoon Almameeɓe ɓee fof ndenti kañum'en e wonniiɓe mum'en. Ceerno men ganndo daarti hono Mammadu Abdul Sek (Feetere jayngol) jubbani renndo ngoo e golle e balle gooto kala e ɓee Almameeɓe darinooɓe haŋki yoo Fuuta rimɗu! Caggal nde o gayni, awluɓe men rewɓe ɓee toƴƴi daaɗe, nawti gooto kala ɗo jeyanoo haa weltanaa. Kono hannde yontaa ko Ummu Sih sabu ko kaŋko addani-en ɗee golle jooɗɗe, ɗe njejjittaake! Ceerno Saydu Bah, e innde Kawtal, jaarii Ummu Sih no feewi e darnde mum, kono arnooɓe ɓee kala ndutii Ummu teddungal sabu o foɓɓanaama ko juuti Alla e makko weltaneede.
Haŋkadi jamma woni ko e arde. Ɗo ummanoo ɗoo ena woɗɗi. Teppe fof kuɓɓii, hootde leygal Wal Fuuree yontii. Ko oon  jamma tele Senegaal jogori fiilde hiirde mawnde nde Ayse Gise jirwinta sahaa kala. Ma en ngartu e yeewtere "Hiirde" ko leelaani.

Kuɗol Ibraahiima Saar
(Njettoor fayde e Mammadu Abdul Sek e balla mum e ndee winndannde)

Image
Almaami Abdul Kaadiri Kan (Fetel)

Image
Almameeɓe ɓee ndentii to Meeri Mantu

Image
Ayse Gise et Jinndaa Dem (hakkunde)

Image
Jubbannde e golle Ummu Sih

Image
Ñaanto Kodda Aaadama Ayse e Soknaaɓe.

Image

Image
Ayse Gise (nano) ena jeyaa e ñaaƴo ngoo.


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Semaine culturelle Peule, KJPF, Mantes-la-Jolie, almamy, Oumo Sy, défilé, hiirde, Aïssé Guissé


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 27 de 27 commentaires

jaarde

Ecrit par: Issa Mbaye Diary Sow (Invit ) le 17-10-2008 12:39

ibrahima saar a jaaraama kollema joodi nofeefi saar jeere jeef 
pulaagu.com yooyaaru yeeso ajaaraama Issa Mbaye Diary Sow

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare

Ecrit par: www.peeral.com (Invit ) le 17-10-2008 14:23

Hakkuuju, golle dhee hino tiidhi sanne. Golle moyyhe wadhaama dhoo. Ko dhum KJPF anndiraa. Banndiraabhe jooni kay Fulbe hino dilla nde kala, heddii ko en hebhana hoore men tele e rajoo winndere ka holliten golle men dhee. 
Pulaagu.com kadi jaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare

Ecrit par: www.peeral.com (Invit ) le 17-10-2008 14:24

Hakkuuju, golle dhee hino tiidhi sanne. Golle moyyhe wadhaama dhoo. Ko dhum KJPF anndiraa. Banndiraabhe jooni kay Fulbe hino dilla nde kala, heddii ko en hebhana hoore men tele e rajoo winndere ka holliten golle men dhee. 
Pulaagu.com kadi jaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare

Ecrit par: www.peeral.com (Invit ) le 17-10-2008 14:35

Hakkuuju, golle dhee hino tiidhi sanne. Golle moyyhe wadhaama dhoo. Ko dhum KJPF anndiraa. Banndiraabhe jooni kay Fulbe hino dilla nde kala, heddii ko en hebhana hoore men tele e rajoo winndere ka holliten golle men dhee. 
Pulaagu.com kadi jaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettor

Ecrit par: Mammadu TUURE (Invit ) le 17-10-2008 17:16

On calminaama bibbe fulbe no mbaawdon wonnde kala .KJPFW golle mon njoodii ,paayodini ,kadi mbadanii lenol ngol ngartam mawdam.sabu neddo jiido golle ngollidon dee kala ,maa faam won to fulbe ummii,won ko fulbe njeyi,ngal doo naatungal gay to njeya den too ngal weebaani toon.Njettoor mawdo feewde e odoo banndiraado debbo ,mo darnde mum e lenol ngol humpaani gay gooto :Ummu Sih yoo Geno juutnu balde ,beyda mbaawka,sara hono mon en e nder lenol ngol.Njettor dalhaya fof feewde e mon

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltiima

Ecrit par: baru ba (Invit ) le 17-10-2008 17:42

mi weltiima haa kooynumi koyɗe, mi waawa haalde to mbelema am am tolnii sa bu so mi haali wodat ko ŋakki!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: aamadu bookar jowol muritani (Invit ) le 17-10-2008 23:47

mi salminii banndiraabe fulbe mantola joli mbodo wiya yo alla sellin doole 
yoo aala nawru jokkotiral mon yeeso bamta pinal ngal mi salminii ngenndiyankoobe tawtoraabe ndeedo dillere 
on njaaraama  
sy amadou to italia

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jettoor

Ecrit par: jaalal jallo (Invit ) le 18-10-2008 03:11

banndiraabe on calminaama on njettaama on nyaaga naama alla monyere banndiraabe manto naabe mbeltii njoonni mbadii golle badde faayiida haaniino tawa e den njogii teleeji men kolliren pine men e aadaaji men finaa tawaa men yoo geno won ballo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare

Ecrit par: Aamadu Deh (boobo Ngenndi) (Invit ) le 18-10-2008 08:11

wooroo faayo dinii sanne. 
Mi annddaa fof ko kaaltmi, kono tan yoo geno wuurnu sellina 
haa paandale men njottoo, 
Waala Fenndoo njokkee golle, Saar Ibraahiima yo geno won ballo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettooru

Ecrit par: Aamadu Deh (boobo Ngenndi) (Invit ) le 18-10-2008 08:16

wooroo kooni faayodinii sanne, 
mi anndaa fof ko kaalatmi, kono tan nguuree cellon haa njettinen paandal men, Waala fenndoo njokkee golle, Saar Ibraahiima yoo Geno won ballo. 
 
Amadou Deh (Boobo Ngenndi)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mantude mantu,ina haani

Ecrit par: Geelel (Invit ) le 18-10-2008 09:00

Mante la jolie , kono en keewɗen wiyde mantu tan.Ndeke en njuumaani nde mbi'ɗen noon,sabu ngenndiyaŋkooɓe wonɓe nde sahre ko haanɓe manteede, e maanteede. Sabu ko fooɗaani ɓamtaare ɓe ngaldaa e yedditaare, so loonde ɓooyii dow tan ko ko tiiɗi naŋngi ɗum toon.So ɓamtaare innaama tan ɓerɗe kootat Mantu,en njaariiɓe e golle maɓɓe.Tawa en njejjitaani Ummu Sih saawannde mo saawaani gacce,ngam o hollii leñol men wonaa leñel so a yi'i ɗee kaddule tan a anndat ko mawɓe men ko fooɗaninooɓe ɓamtaare ko aldaa e yidditaare,ndeke ñemmben mawɓe men darinooɓe haŋki haa daarol men weli daarde on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko dowada koo yoo alla rokku en faamde

Ecrit par: abuu .jaan (Invit ) le 18-10-2008 14:31

banndi raa6e ful6e kala dongondon mi salmi nii on wanta naa 6e ko haala toon ko toon hew de efa6dudi yoo alla rokku naftoraade

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

suusnude

Ecrit par: abdoulaye mamadou ly (Invit ) le 18-10-2008 16:18

geno yeebotaako njeenaari oon golluzo moxxere, geno yettin faandaare sagataave legnol ngol aamiini, tawezen mo wuuri. 
on njaaraama 
fulve asie

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

suusnude

Ecrit par: abdoulaye mamadou ly (Invit ) le 18-10-2008 16:29

geno yeebotaako njeenaari oon golluzo moxxere, geno yettin faandaare sagataave legnol ngol aamiini, tawezen mo wuuri. 
on njaaraama 
fulve asie

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yooɗi feewi

Ecrit par: Ibra ba (Invit ) le 18-10-2008 19:05

banndi raaɓe yuɓɓin ɓe ɗeeɗo golle gollemon moƴƴi peewi yoo Geno yoɓ on moƴƴere mi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: girlaajo jibi kebe (Invit ) le 19-10-2008 08:36

en mbeltiima en mbeltaniima, banndiraa6e men mantu la zoli,en ceraani e wattu hakkile ko6e ngollanta lenyol,ngol yoo alla yo66e moɗɗere heddi enen fof mbatten hakkilelaaji,e dañde no lenyol ngol watti yiide golle mumen de mbadata den de,woni tele, tawa ko enen njey,pelle pulaar ɗe yoɗe mbattu yeewtude ko faate duumn ɗuum tan heddi to 6amtaare lenyol ful6e,jamma jamma ƴaccaani ceeɓu, e min keppa ko hollirtee rts 1 njokken golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on njaaraama

Ecrit par: sow mamoudou (Invit ) le 19-10-2008 12:11

ban ndiraabe deddube misalminiion mbede wiiyee sow mamoudou tooto lbv gabon mbede jaar noo on nofeewi yoo alla yottin an niyaaji mon mbede weelti nofeewi sabu kala lojidda adahebe e oodo site pulaagu yoo alla juutnu on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

salaam

Ecrit par: kandé (Invit ) le 19-10-2008 12:17

mi weltiima han e oo dimaas sabu ko han wodi 1 mino ¨jannga oo site pulaar

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ÑEMMBEN !

Ecrit par: Pullayda (Invit ) le 20-10-2008 00:48

Afo Galle wiy e yimre mum:CAHE NDOOGU o wiy:ñemmben,ñemmben Mawbe men adinoobe...Gido wiyii doo e konngol mum e ndee doo winndannde,o wiy kankone: ñemmben!.wadde ñemmben,ñemmben been Mawbe darinoobe,kabii,kabtii kala tooñannge,majjere e humam binndaagu!.ñemmben bee doo Sgataabe be dabbere Oroo hadaani daranaade,kala gede pinal e bamtaare Leñol men,Orop e muusde,dañde Oroo e welde,kodki mabbe bittude,be ciftinii,be kollii ko ciftol Pulaar ngol wiyatnoo koo:Ilam ilaani,tobo tobaani,hol ko nawi ilam dow jeeri? waawaa,wonataa!so wonaa tawa ko yiiyam Sagataabe!.Mantu laa jolii nawii, foolii,yo lay!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo alla juutnu balze maa

Ecrit par: kulibali hammadi zahara (Invit ) le 20-10-2008 17:25

oozoo jaabaaro biyeteezo bavoowo zeezoo golle ze hono mum weevaani he lenyol fulze jangnguzo hono jangde makko ndee jogo katantaagal wazde zeezoo golle yo geno juutnu zeezoo golle haajuuta ko minye walla baaze hammadi zahara kulibali

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MANIFESTATION CULTURELLE

Ecrit par: MARIAME BA (Invit ) le 23-10-2008 07:50

Bonjour,  
 
Je félicite l'ensemble des gens qui ont participer à cette manifestation et surtout un grand merci à Mr BA SAIDOU.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Pulaagu ko pinal

Ecrit par: Sammba Cooyel Bah (Invit ) le 24-10-2008 00:56

Yoo jam e kisal won e kala PULLO e pulliido pulaagu do woni e no woniri kala .Sikke alaa teskaama kala nde FULBE ngiddi ena yooda saka nde be ngirnyitii .Ko duum wadi ngirnyitannde FULBE nde to Mantu yoodii no feewi. 
En teskiima heen gooto kala wadii e wadirii no hoyre mum e hoyre mum haa ellee alaa mo renndi.Haa teengti e nyaaxo Almameebe FUUTA men. 
FULBE njaaraa ,tawtoraabe njettaama kono Kawtal Mantu saaraama nebam. 
Wuuri bura !Aanemiin!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettoor e Pulaagu.com

Ecrit par: Alasan (Invit ) le 24-10-2008 08:45

Mi tinaano oodoo sit ena woodi. Weltaare am ena mawni e Ibraahiima Saar, gorko daraniido nawde fulbe yeeso gila omo jogii jaayde kawtal. Yoo wuur Kawtal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 24-10-2008 21:35

Alla yettaa ma kawtal mantu yettaama sabu fulbe beltii ma ko heewi teskii ma.pinal e hakki hollaama wdde besngu weltii ma fulbe e pulaar yellitiima.kulol e bernde am ustiima sagataabe waftiima janngude e jannginde ndaraniima majjeere e baasal paftiima fooyre ndimaagu yalnyitiima giye e pergitti min pertiima laawol laabi fortiima.hannde fulbe fof beltiima ko sattuno mi kibtiima Alla min nyagiima kawral min ewniima Alla Alla min nyagiima.fulbe mi yafniima so binndi di cellaani

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

payka e pulareeje

Ecrit par: Aminata Dia (Invit ) le 29-10-2008 14:17

Niande maayo hori gine kaara kono Alla anndi kawroowo heen. 
Nagge kay hersu pullo kono ina anndi sokkinne wonaa nialel. 
hay liingu hersu cuballo kono ina anndi so naati saakit ko ko maayata 
Guulle njuurnaa pudaani kono mo aawi fenaande sonia gacce 
Ndema yehiimo mettude kono mettaade hadii  
Wuurde barke fooli wuurde hakke wadde welde niaame fooli haadde rufee.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MbiDo majjira mbiDo Yiilo

Ecrit par: Djeri (Invit ) le 01-11-2008 23:40

BandiraaBe ko waDDi Monte la joli ko yooDi no feewi, mi tawaaka kono mi yii nate nde. 
Yo Geno wallu en no ngonirDen yeeso Ee nder windereDe. 
Onon kam BandiraaBe; Min de mbiDo yiiDi anndude ko saabi Kawtal.com e Rajo mun natti. 
Tawi won e BandiraaBe bawDo ittudemi kumpa jaraama!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

bodo yidi udide boit e site pulagu

Ecrit par: haby mo elhaji oumar tall (Invit ) le 17-04-2009 11:43

jaam wale mon bibe fulbe min bo do yind no udidde boit e site pulaargu kono mi ronki bodo yidno fam nonkam yo jam e kisal won e mon

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 27 de 27 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
GGC     U2F   
H   T  K   M1T
ALK  TRG  1S2   
3 Q  K  M 8  3HT
E8T     TUH   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥