NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


KAWTAL JAŊGOOƁE PULAAR: Uddital yontere pinal e tawtoreede howhowɓe Mantu-La-Jolii Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 08-10-2008 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 08-10-2008 23:14

Pages vues : 20153    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


ImageKo hannde Njeslaare 8 Yarkomaa 2008, Kawtal Jaŋngooɓe Pulaar Fulfulde e Winndere ndee hirndorii uddital mawngal yontere pinal mum to wuro Mantu-La-Jolii. Ko to Galle dille wiyeteende Agoraa noddaaɓe ɓee kala kawri e waktuuji sappo e ɗiɗi kikiiɗe. Ko adii kala, fulɓe ngarii e keewal ngam nootitaade e uddital ngal. Mantunaaɓe, Parinaaɓe, Havrenaaɓe e heewɓe ummiiɓe e diiwanuuji Farayse goɗɗi.

Ko ceerno Saydu Bah, hooreejo Kawtal, adii ɓamde koŋngol. ko adii, o bismiima arɓe ɓee kala e dow innde fedde KJPF e innde fulɓe kala. O wiyi: "ko martaba keɓaaɗo e jonte ɗiɗi juɓɓinanooɗe e hitaande 2007 waɗi fedde ndee waɗtude hono ɗee dille pinal fulɓe". O yettii Meeri wuro Mantu ngoo, yanti heen Hooreejo Waggino Huuɓnungo (conseil général) hono Pierre Bédier. O hollii wonde wuro Mantu ngoo e howhowɓe mum ko dariiɓe ngam heɓɓitaade Kawtal e wallude-nde e kala ko nde ummini.  O siiftinii jooɗnde ndee wonde Kawtal sosaa ko e hitaande 1983 ngam ƴellitde e ɓamtude ɗemngal e pine fulɓe. Hannde fedde ndee ena toppitii ngoƴaaji renndo wuro ngoo kala sabu fannuuji golleteeɗi ena keewi: ballal nehdi sukaaɓe, Jirwingol yonta (animation jeunesse), heɓɓitaade jaŋde sukaaɓe (accompagnement scolaire) e golle jokkere enɗam goɗɗe. Cerrno Saydu Bah wortorii haala mum ko yettude tele Senegaal (RTS1 neldii yimɓe njeegomo yoo ngar fiilde yontere ndee) e gargol mum'en huurde dille ɗee haa teeŋti e Ayse Gise, jogorɗo jirwinde "Hiirde" ñalnde Dewo ɗoon e Mantu.

Image
Saydu bah, hooreejo KJPF

Caggal Saydu Bah, ko Mamadu Abdul Sek, koolaaɗo kuuɓal Kawtal wowli koŋngol mum. O limti pelle noddaaɗe ɗee kala haa timmi. O jaarii arɓe tawtoreede ɓee kala kaŋko Mammdu Abdul. O limtii kadi geɗe ɗe Kawtal daranii e nder wuro mantu haa teeŋti e golle maɓɓe e nder leygal Wal-Fuuree. Ñalngu nguu ko Ceerno Saydu Kan inniraa. Saydu Kan ko gooto e hatanteeɓe men ɓooyɗo gollanaade ɓamtaare leñol ngol. O ruttiima to joom makko e hitaande 2006. Ma en ngartu e nguurndam Saydu Kan e golle mum ɗe waɗani leñol ngol. Ko e ɓe njettittaake haa aduna gasa o jeyaa...
Umar Sek, Hooreejo rajo Senegaal ɓami koŋngol. O jaari Hooreejo RTS hono Baabakar Jaañ, jamirɗo-mo yoo ardu e diɗɗal hatanteeɓe RTS1 ngam fiilde kala ko yuɓɓinaa e yontere ndee. O holliti rajo ngoo ena jogii dawrugol mawninde pine leydi ndii, nawde kadi RTS haa ɓadoo renndo ngoo. RTS ummaniima tawoyde pine to nokkiiji mum'en, yalta Dakaar, naata e nder leydi Senegaal, yalta kadi caggal leydi ngam huurde golle Kawtal. O holli hikka ɓe ngaddori ko e Ayse gise e wonndiiɓe mum e yeewtere Hiirde jogornde fiileede ɗoon e Mantu ñalnde 12 yarkomaa sahnga waktuuji noogaas (w20).

Image
Pierre Bédier

Ena jeyaa e ƴeftuɓe koŋngol, dipitee Amadu Siree Sal mo Senegaalnaaɓe caggal leydi. Ena teskaa kala nde pulaagu noddi, omo tawaa. O hollitii jotondiral hakkunde Mantu e Senegaal, haa teeŋti e diiwaan Maatam fuɗɗiima gila hannde araani, kadi jibinii ngartam haa heewi. O yettii Pierre Bédier e darnde mum yiɗde yoo jokkondiral e gollondiral ɓeydo hakkunde Mantunaaɓe e Senegaalnaaɓe. Aamadu Siree Sal yetii kala arnooɓe e dow Innde mawɗo leydi Senegaal, Ablaay Waad e mawɗo Suudu Sarɗiiji, Makki Sal.
Haŋkadi yaajantaa renndo ngoo so wonaa Pierre Bédier, teddiniraaɗo dental ngal, yoo wowlu uddital. Ko ndeen o heɓɓitii, o wiyi; "Mi wowlii uddital yontere pinal fulɓe ɗiɗaɓere ɗoo e Mantu-Laa-Jolii." Keele poɓɓi. Yontere Pinal Kawtal udditaama. Enen kala ena mbaɗii heen duwaawu.

Kuɗol Ibraahiima SAAR

Image
Aamadu Siree Sal

Image
Mammadu Dem (Fuɗnaange Looti)

Image
Awluɓe keedaani sara!

Image
Awluɓe men

Image
Ammadu Siree Sal (nano) e Ayse Gise

Image
Daawuuda Jeey

Image
Katante Leñol, cuddiiɗo mum e Mammadu Dem

Image
Jubbannde e wejo

Image
Jubbannde e wejo

Image
Jubbannde e wejo


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Semaine culturelle peule, mantes-la-jolie, kjpf, pierre bédier, saidou Kane, pulaagu, aïssé guissé, oumou sy, mamadou dème


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 16 de 16 commentaires

yoo alla feewnu

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 09-10-2008 06:59

yoo alla feewnu ñalƴi kawtal e hitaande hikka 2008 fedde 6e keedaani caggal 6amtaare leñol ful6e,heddiiko ful6e fof nde nduwantoo6e, nde alla sembinta 6e, njokken golle, ceerno ibrahiima saar, yoo alla yo6e moƴɓere e ƴeeɓo nate de jooƴeɓe de yettan ƴa en ,so teew fof woniino heƴere noddantaake jammbere, seydi saar-ɓ-ñ

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

WELTAARE

Ecrit par: AAMADU BOOKAR SIH JOWOL MURITA (Invit ) le 09-10-2008 13:49

BANNDIRAABE WIYOOBE MBIYIMI E MBIYMAAMI MOYYERE ALLA E MEN  
SIKKE ALAA OODO BELAA KO BELAA BIBBE FULBE KALA 
MIN MBELTANIIMA BAJJIRI WUURNA JAARE WARA MANEE  
MIN MBELTANIIMA KADI SENNGO MANTOLAJOLI EMIN MBIYABE YOO BAJJO JUUTNU KO MABBE KO KAMBE KALA BAYDO DO BE MBAYINII MIN CALMINII NGENNDIYANKOOBE LENOL NOOTITIIBE E NODDAANGO MABBE NGO  
 
KO MUSIDDO MON AAMADU BOOKAR SIH JEYAADO JOWOL  
GON DO OO SAHAA TO DOWLA ITALI MOYYERE ALLA E MEN 
ON NJARAAMA BEYDODEE E TIINNAARE

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

WELTAARE

Ecrit par: AAMADU BOOKAR SIH JOWOL MURITA (Invit ) le 09-10-2008 13:55

BANNDIRAABE BIBBE FULBE MOYYERE ALLA E MEN 
MI SALMINII ON TEENTI E JOM HAABUSAAJI  
FELLOOBE BOROSAAJI LENOL HONO SENNGO MANTOLAJOLI 
MBODO WIYA YOO ALLA SELLIN DOOLE NAWRA GOLLE MON DEE YEESO 
MI SALMINII NGENNDIYANKOOBE NOOTITIIBE ENODDAANGU MON  
 
KO MUSIDDO MON AAMADU BOOKAR SIH JEYAADO TO JOWOL 
GONDO TO LEYDI ITALIA ON NJAARAAMA

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo alla rokku en taw toreede mboweeri

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 09-10-2008 14:23

kawtan naa6e yoo alla sellin doole mon golle mon njoodii te feewii ko haalaako enen mbii yoo alla rokku en faamde kohaa laa kotoon enen mbaawi wiide yoo alla rokku en renndudi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ballal Joomiraado

Ecrit par: Baada TOURE (Invit ) le 09-10-2008 17:50

Njaafodon miin puddortoomi ko wiyde : gite e leydi ,kunu e kaaje ,e beedoo sagataabe e sukaabe rewbe e worbe ,ruttiibe e hanki men gila e boornateeri ,wejo gollorde men ,baddi heen faayidaagal timmungal ,ganndal mum en e coftal mum en ,ngam wuurtinnde hanki men doo e leydi farayse ,e haa e aduna hee fof.Yoo bibbe mbiymi en paam deedoo golle mbeebaani wadde to men to saka noon do e dee leydeele  
Pulaar ina wiya : puddoowel rewee ,yoo fuddan en jam .kawtal kam golle mum ceettinii ,darnde mum faayodinii ,yoo Geno sodan en heen pelle keddii de de 
 
Baada TUURE mo dalhaya e jeejegol

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

wallinaade

Ecrit par: doro (Invit ) le 09-10-2008 21:46

yoo ALLAH won ballo e golle Dee.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettor

Ecrit par: sarr souleymane to diongto gon (Invit ) le 10-10-2008 00:03

ko adii fof mi salmini bibe fulbe fof kala to ngoni e winndere he mbodo wiya tan yo geno yettin yontere pulaagu mo kawtal jango be pulaar e winndere he on calminaama innde mon e jettoode mon

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

GOLLE MBAALII KARAAJE!

Ecrit par: PULLAYDA (Invit ) le 10-10-2008 00:37

cokkudo ñaandii!Ngenndiyankoobe lorlii!dee doo golle badaade,kala jiddo hoyre mum,e bataare Leñol mum,waawaa wonde so wonaa weltaade e hirjinde dee golle pattam lame de ngondon e wadde,yoo Allah semmbin on,semmbina en!hebbina hono mon en e Leõl hee,yoo rokku en lomtooji moyyi,jarlitiidi tammanaade en dee golle. 
Pulaar wiy: so ada wallee waaw!.walla: Weli jinngade ko duudotoodo!. so tawii dii tinndi ko jannginooji,yo en ngon nanoobe tinndi paama,kuutoo! 
sabu haa jooni ko Pulaar wiy: SO DOOLE NDONKII,YOO DOOLE KEBBO!!!.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

salninaango

Ecrit par: Abuu Jah (Invit ) le 12-10-2008 20:06

Mi salminii kala biddo fullo do woni e no woniri e duunde Baaba Adama ko Abuu Jah to Sincaan jamaa alwaala muritani,ngenndi buri ngowaandi ndemaandi buri njiggaand

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

salninaango

Ecrit par: Abuu Jah (Invit ) le 12-10-2008 20:07

Mi salminii kala biddo fullo do woni e no woniri e duunde Baaba Adama ko Abuu Jah to Sincaan jamaa alwaala muritani,ngenndi buri ngowaandi ndemaandi buri njiggaand

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

salminaando

Ecrit par: baalde saayko (Invit ) le 12-10-2008 23:35

ko adii fof mido salmina kala biddo pullo,nanoowo he kaaloowo ngal demngal ngal gandudaa ko kan- woni jauudi fulbe.min ko mi pullo guine bisaawo,mido janga to leeyde aarabobe(maroc).yaa alla rokko oon cellal he jam.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

WELTAARE

Ecrit par: issa MBAYE DIARY SOW (Invit ) le 16-10-2008 19:39

YONTER PINAL MANTU WELI NO WEEWI AISSE GUISSE 
WADII KO ADDIRANO ON JAARAAMA

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

BELAA PULAAGU

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 21-10-2008 01:50

Catal Mantu fellii fiyannde ɓanngino pulaagu he waala-fenndoo. 
Leñol Fulɓe ena ɓamtoroo he mbaydiiji keewɗi. Mantu noon addii  
waalaare mum to bannge pinal pulaagu. 
 
Minen yimɓe Catal Tijjaani Aan ngal Tabital pulaaku Farayse to korbey Eson 
min keɓii fartannŋe taweede ɗeen golle,kadi catal Mantu tottii min heen geɗal am en haa ardi. 
 
Ndee ñalaande ko nde koyɗatnoo mi gila he duuɓi ɗiɗi jawtuɗi.Ngootaagu Pulaagu fawaaki tan he renndude fedde,so heɓaama noon ena moƴwƴi,kono ɓuri teenŋtude tan ko renndude fayndaare tawa gooto kala ana goongɗi godɗo oo he darnde mum. On njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo Alla yed en wune kebateedo

Ecrit par: bocar seck "gawlo ngenndi" (Invit ) le 21-10-2008 14:20

so wonii yonta kala e fiyannde mum enen ne yonta 
men addii ko hesdi ko yoodi. 
sabu hannde oo e ndee doo henorde to mbele daa kumpito daa 
.Mi seeraani e kala sahaa weddaade gite e ngoodoo weeyo wadngo 
faayiida ngam humpitaade besngu lenyol caggal leydi . miin ko mi 
jaayndeyanke e haalirde timtimol ko haalirde renndo (communautaire) 
to Maatam ko mi Gawlo mi yidi jokkondiral kala baawdo wonde .Noddirgel 
00221775311958 E.mail:ngawlaagu05@yahoo.fr

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mantu naava mantaama

Ecrit par: hammadi zahara mo hoorenyiiwa (Invit ) le 22-10-2008 21:31

he golle mon tiizze ze mbazzon banndiraave wayru noove yihyo ndirde gila haygooto annda nyande heen jnihyo ndiri ndeke zum ko jokkere enzam yo geno wonballo on njaaraama hammadi zahara kulibali mo hoorenyiiwa mali

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

miijo am

Ecrit par: mouhamadou ly (Invit ) le 21-11-2008 20:56

caggal yettude allah ko juulde e nulaazo mum vivve fulve wiyoove mbiimi e wimaami mi salminii on kala moni innde e yettoode mum; sikki la ko njettor fayde mantes la jolie naave golle mon ina njeeve e kala nokku; so zuum yawti duwanaade vivve fulve kala duttagol nyokkan jibi selli/on njaraam yoo allah sellin doole rokkalenyol /mouhamadou ly fondou jeeri

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 16 de 16 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
34D     MR6   
N B  G  R K  9JR
S9L  KS8  N S   
 T  U  A B  9DO
S19     8CL   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥