NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL - Saada Njaay/Makki Sal:So gacce mbarataa ne ina koyna! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 24-09-2008 )
 

Ecrit par mamadou ly, le 22-09-2008 23:00

Pages vues : 15691    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image

So tawii wiyaama hare haarɓe dartinta ɗum ko heyɗude kono wonaa heyɗuɓe ɗuum laatiima hakkunde ɓiɓɓe pulaar hono Makki Sal e Saada Njaay! Maa mbiyaa ngon-ɗen hannde ko yonta mo loftu-ɗaa fof lof maa?

So tawii kuulal yummal 62 sarɗirdu ngenndi Senegaal  joopingal ngardiigu Sarɗirdu ngenndi ndi tawi ina soomi kuulal leslesal 15 firtude ngartiigu roŋkaama holi joƴƴinoowo mbele sammin'de Makki Sal so Kaaw makko Saada Njaay dikkiima ngaal kuulal ndaw ko hersinii, jalnii, yurminii!
Saada Njaay mo Makki Sal yaltini e kasoo tumaa nde o tuumaa nguyka e laamu Abdu Juuf .Makki waɗi mo mawɗo "sikkaap" (Sicap) ,ngemmbi mo e ngardiigu diiwaan Maatam kadi waɗi mo sarɗiyeejo (depitee) ko oon hannde wonti gaño Makki dowrowo e lannda PDS ndeke hannde ndimaagu nattii moni fof nanirta ko goddol.

 

Gila hare Idiriisa Sek e Abdullaay Wadda silti haa Idi yalti lannda Pds tafi mo mum hare fayti ko e Makki Sal! Hannde noon doole Makki e tenndungal dañi e leyɗeele tuubakooɓe gila e njeenaaje haa e tedduli goɗɗi ina haɗti Abdullaay Wadd e ɓiyngel mum Karim ɗaanaade sabu anniyya maɓɓe e laamu nguu ko yo won fukki kala totta banndum.
Laamu Farayse e hoore mum seedtiima deeƴre Makki e nuunɗal mum ngam wiyde cinkal laamɗo ko yahrude seesa , annda ko haalata mo haaldata e to haaɗata ɗee maale fof ina feeña e Makki
Saada Njaay noon ina foti faamde laamu nguu alaa sehil etee alaa battane
Abdullaay Wadda noon so hettiniima tuuba sakku ngemmbe sabu maa o ɓoorte e hakkunde fasiraaɓe maa.
Makki noon woto yejjit ko pulaar wiyatnoo: a dawnii kaaw maa?

Mammadu Lih

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 34 de 34 commentaires

To FulBe goni

Ecrit par: piindi (Invit ) le 24-09-2008 19:12

Dum woni gacce fulBe. Ko min Pullo hersi annde. Koni ko Dum muusi e Berde.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MAKKI SAL KO JONTAADO!

Ecrit par: Abdul Amadu Kelli (Invit ) le 24-09-2008 19:44

Makki wadii jaloore e yontannde mum,ko ko wiyatee koo tan,Laamu ko lubal,alaa dokkal,ko no so ene wadnoo pandungal Makki kam hooniima!!!sabu koo teeydo,yoydo,moyyo,newiido,tee koo Ganndo,jiddo hoore makko e Leñol makko!!!koo jiddo hoore makko e Leñol makko!!!ko doo noon woni bone makko!!!!!!!!woni bone Makki tan ko woy saayoo ene yida hoore mum e leñol mum. yanti heen kadi Nayeejo oo ene yidi tutaade catel mum(Gerefaas):ko yettude catal e besnoowi,cenaa dum e catal ngodki hono mum,mbele e ki jibina law,ki jibina kadi ko njiddaakoo,ko duum woni ko Makki fiyratee doo hannde koo,yoo Allah faaboen

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

temoignage

Ecrit par: sarr.souleymane (Invit ) le 24-09-2008 22:04

sabu yedde teew a jagge koyngal nyiiwa ma yan koya njaasa bannde en ko dum jogori hebde saada jay sabu sa woppi bannde a fayi e goddo ma wat nyalawma a tukoto e leydi ngoya min ko caggal alla caggal nelaado mum e caggal makki sal sabu gorko fota jabde yawaare yiide banndum ene hoyne halaani ko koyerama aan pullo on jaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

haa yeeso ko

Ecrit par: geelel (Invit ) le 24-09-2008 23:38

Yiɗde wuurde hoto sehilino maayde,sabu maayde alaa ko waawi so woanaa warde,aan Saada paamaa a naatii e seekol bonngol,ngol daartol yejjittaa.Kadi nganndaa wadda alaa sehil,gila o jooɗii fa'de hannde hay gooto anndaa ɓe o haɓi no poti,tee aan ko Saada waɗ ma ko ngonɗaa ko,woto yiɗde laamu tan addane wonde jiiɓoowo.njaraa ndeke parti o ko ɗuum firi(penaale dawrugol semtooɓe) woni PDS.kala baawɗo waɗde ɗum dañat heen baŋnge,waɗde a dañii,kono haa yeeso ko laawol :cry :cry :cry :cry :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hotto pular fay hannde

Ecrit par: woromadiw (Invit ) le 25-09-2008 03:44

daw ko ersinii fonnoo6e daraade darnaade lenol ngol hannde kam6e ngoni ha60 too 6e lenol ngol saada njay kam o /anndi raa ko jam fante sabu kalo do leppi ko toon owoni sabu saada wonnoo ko e ps o wonno noo hannde owoni jamfante hono makko ablaay wadda e saada njay ko gootoma

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kabeden kaben e ko,e men

Ecrit par: siere (Invit ) le 25-09-2008 08:56

banndiraabe fulbe ko ni woni golle dawrugol ngol wadi ko gaboole miin mbaaw mi wi,de tan ko makke sal njidmi ko bibbe fulbe bee ngoyata ko ina foti sabu yi,de goddo ina fiiruma junngo ma duum ina muusi sanne kono ko golledewrugol kono enen mo yida lenyol ngol fof en ngala haaju e mum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

saada njaay

Ecrit par: pullokante (Invit ) le 25-09-2008 10:07

min nani kaa haala ka saada njaay haali so tawii o haaliri dum ko mbele mawo 6amto yoo anndu dum faarnimo ko leydi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

maki sall :sada n diaye

Ecrit par: ly de bruxelles (Invit ) le 25-09-2008 15:35

quel honte pour ce soupeur de la republique de sada ndiaye.je suis parfaitement d accord avec gellel de la france sada qui a fait la transhumance au pds et sauver par maki sall de la prison et a une mort lente a tout oublie .on appelle la population de matam de reflechir le sort reserver a ce traitre .l avenir te jugera aiunsi que tout les deputes qui on oublie qu ils sont les representants du peuple et non de wade et ses traitres.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

wilde waandu

Ecrit par: almaami (Membre ) le 25-09-2008 21:31

Nde wonnoo ko ɗaɗi njinngata hakillaaaji fof owii e ndee dillere 
Kono tan pelooje keedti ko e senngo Saada. 
hannde ko ngaanumma mawɗo e wuro njijilon haa teeŋti galle maɓɓe nde wonnoo ko galle gooto ko hare enɗam wuro e diwaan kono politik jaraani soodtaade e geɗe aduna koko gasata

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pulaar wiy

Ecrit par: doro (Invit ) le 25-09-2008 22:16

so a tawii sagataaBe 2 ina cippira e laabiceli anndu ko moYYere yoBaa bonan-de,ndeen noon Makki e kaaw mum Saada moYYondiriino,kono hannde e Be na leewo e e hakkunde laabiceli.(miin doro noon mbiymi Kaaw kaawniiDo ko kaawaniiDoma kawgu)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sunaare

Ecrit par: Abdou BA (Invit ) le 26-09-2008 23:15

Ko ɓuri bonxde fof ko liggoree, woni waɗeede sawru ferordu aɗa liɓana goɗɗo, so gasnii woppu ma, honde pineten e oo aduna! Si tawii hannde Saada na haɓoo Makki ngam yiɗde ko weli hooreejo leydi ndi, yo o anndu battane makko ngalaa hoolaare. Si tawii ko ɗannagol ?akki metti ɗum ko waɗi ɗannagol hooreejo mbo meeɗaa jooɗaade mettaani ɗum.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

miijo

Ecrit par: Amadou Deh (Boobo Ngenndi) (Invit ) le 27-09-2008 08:55

jibiima jiibiima kono ene aannii way kono hettere yannde e bakkere nii, 
haalotaako deyyotaako kono kadi foti ko haaleede haanaani deyyeede, 
 
ko farayse naabe ceettii e makki Sal koo ene selli 
en teskiima dum e jonle hakkunde men e makko, haa teenti e garal makko lewru yawtundu nduu to donre coloraado e nder dowlaaji dentudi amerik.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mo Geno bamti toowat

Ecrit par: galguumel (Invit ) le 28-09-2008 15:15

Banndiraabe daccon hakke mi wonaa kumpitiito Dawrugol leydi Senegaal no tigirigi kadi mi anndaa Makki Sal no feewi so wonaa ko jaayndeeji kaalata e makko saatu nde o woni Mawdo jaagorde Senegaal caggal duum o wonti hooreejo suudu sardiiru ngenndi. 
Kono ko ina wona heen fof fulbe mbiyii:neddo manetaake,yennetaake:o sifete tan : So tawii ngol konngol ina laatii oodo gorko biyeteedo Makki Sal;ko sifaa e makko e ko'o seedtanaa e ngoo hello addanii kam yananeede ko o gorko mo hono mum weebaani e nder fulbe Afrik hannde sabu neddo no wayi fof ko banndum en ngadotoo haalde hade wodbe. 
(ina jokka)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mo Geno Bamti Toowat

Ecrit par: galguumel (Invit ) le 28-09-2008 15:35

Heewii ko wiyaa worbe keewaani jaban'de gorko so wonaa nyade o maayi kono 
ngoo hello hollii won'de so neddo gollii tan haalete ete yimbe fof pen'datah:lutti ngo addaniikam fahmuya ko tagi ko kanko Makki teddiniraa e lewru Août 08 to Bruxelles udditde Koolol Tabital pulaagu hay sinndo o gantini o danyaani arde. 
Sikke alaa so gorko baydo nih feenyii e lenyol yoo ngool lenyol faam, jinnganaama :Sabu ko o seedanaa doo e neddaagu e timmal e nuun'dal e ganndal: dee gede ndenndataa so wonaa e malaado: Oon ko geno jinngani dum sabu fooyre hakkunde maao ndiyam ganyo nyifataa dum. 
Yoo geno wallu.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ko Wadd adii yiɗe Makki...

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 28-09-2008 17:40

Ceerno Galguumel a jaaraama, 
Wadd so wonaano sukuña, alaa sehil, Makki wontataa gaño makko! Sabu Makki hay gooto anndaano-ɗum so wonaa nde o suɓii-ɗum hakkunde worɓe e rewɓe, o naatin-ɗum e laamu haa yettii e ardaade ɗowgu Senegaal. So wonaano ko o baawɗo golle, o yettotaako ɗoon. 
So Wadd artii ena yiɗi wiirtude-mo, hay gooto jaɓataa! Saada NJaay en ko fuuntaaɓe tan, kono ko Wadd yamiri ɗum-ɗoo kala mbele ɓiyiiko Karim ena laamoo. 
Ko pullo jaasɗo tan jaɓata yeeyde ndimaagu mum, yanta e añɓe!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Binndanɗe ɓennuɗe e caɗe Makki

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 28-09-2008 17:44

Hina ɗoo binndanɗe ɓennu e baɗte Makki: 
 
Makki Sal e Ablaay Waadd: Ko laawi na'i? 
 
SENEGAAL: Makki Sal sinndaama hoodere "Legion d'Honneur" (Farayse)  
 
SENEGAAL: Hol ko Ablaay Waadd feewjanta Makki?  
 
SENEGAAL: Hol ko Waadd fewjata?  
 
So ɗum ɓennii, Galguumel, miɗo yiɗi heɓde jokkondire maa imeel e telefon. Nuldu to: ibrahima.sarr(arobase) pulaagu.com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sada ndiaye junky politician

Ecrit par: M.ba (Invit ) le 28-09-2008 19:15

it's real sad guys 
we are getting sick and tired of these games 
of politics between our brothers 
when are they going to stop bothering mr macky sall 
lets all unite behind macky sall thank you

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Attention!

Ecrit par: Faati kan (Invit ) le 28-09-2008 20:08

Soyez prudents dans ce débat car la situation politique est complexe au Senegal.C'est un pays ou ya pas d'idéologie on milite par sentiment  
Entre Macki et son oncle c'est comme dit l'adage africain : entre l'arbre et l'écorce il ne faut pas y mettre le doigt. 
Bravo Pulaagu c'est un bon site pulaar

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Injsute

Ecrit par: cledor (Invit ) le 28-09-2008 20:20

Sada est manipulé évidemment, ça ne vient pas de lui. En tout cas cette histoire de persécution risque de mal finir... pour Wade car les peuls n'aiment pas qu'on touche à leurs fils!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Faati kan...

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 28-09-2008 21:23

Entre un député de l'assemblée nationale et le président de l'assemlée, on est loin d'une "affaire de famille"! c'est même contradictoire. Je pense que Wade essaie faire faire le sale boulot par un haalpulaar parce que la colère est en train de monter dans le Fouta et à l'étranger face aux persécutions dont Macky est victime! 
A mon avis personne ne pourra empêcher Macky d'avoir un avenir politique au Sénégal. C'était quand même le numéro 2 du PDS et le prmeier ministre de Wade qui est resté le plus longtemps à la primature! 
On ne pourra PAS le "tuer". 
Ngarten e pulaar so on njaɓii, musidɓe.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

koliyaaɓe fof cooɗiima a yari aan saada

Ecrit par: DIOM TARETT (Invit ) le 28-09-2008 21:26

Hamin nganndi kay saada ko haside kono mi sikkaano ene yeɗti ɗo.Sabu kala ko ɗanniyankooɓe diiwan Maatam mbii ene mbaɗa e gure mumen o wiyata ko waɗtaake.Fuutankooɓe fof poti ko geddude mo.Oyejjiti nde abdullay wade helata njunngo kaaw makko jeere ngijilon.Koliyaaɓe fof coɗiima a yari.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

wonaa kooliyaaɓe tan

Ecrit par: Jom duungel daara (Invit ) le 28-09-2008 22:18

kaŋko kay ko winndere ndee kala sooɗii o yari aan ne jom taret,so jaasɗo ina yiylee kala kawruɗo e makko yo naŋngu koy!miin amin njiydi ko mi yiɗaa wiyeede amin njiydi,sabu o wostiima ndimaagu makko jaasre :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

seppo mawngu waɗii to ngijilon

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 28-09-2008 22:29

Hannde en keɓii kabaaru seppo mawngo waɗii to ngijilon e tawtoreede gure catiiɗe ɗee kala ngarii hay so ko tampere lewru koorka,ɓe mbaɗi leppi boɗeeji e wuro ngo ngam hollude mette maɓɓe e Saada Njaay kono maaen ɓeydo yaajnaade e ko fa'i koo :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ina Yurminiih

Ecrit par: Abdu Kariim Baah (Invit ) le 29-09-2008 10:35

Mi meedaah sikkude Kaawiraado ina ja6a yandinde baaDum. Makki, Aan andi ko Jidda, you Allah won ballo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ina hawni nofeewi

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 29-09-2008 19:15

mbodo suuni nofeewi e haala kalaaka e saada njaay ka mi anndamo mi anndanaamo kono mbodo anndi wuro koli ko yimbe susbe gonno jiggoobe jabareebe mantaabe sabu so fuuta haalama tan wuro kooli ina haale mi sekkaano pullo fof ha tekti e ngijilonnaaji ina golla de golle ina hawni.sabu mbodo anndi tinnal wurogo koni jowolnaajo kadi mbodo wiy saada njaay ho winndu walla haala hafno fulbe fof.neddo ina juma yafno ho alla  
addu kawral e besngu fulbe ha tekti e ardiibe

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mor o politik !!!

Ecrit par: faamori (Invit ) le 05-10-2008 13:32

Mammooy tiidno fiyru ceddam o seese, dii looci muusii te ko dawrugol tan, gila dawaa dawi haa to ngon-den do dawruyankoobe ko e jamfotiral tan ngoni. Mbaason yejjitde won warbe jinnaabe ngam lomtaade e jonde mum en. 
 
Wonde de be banndiraabe e fasiraabe fotaani addande be renndude yiyde e nder hare politik.  
 
Juste pour apporter une voix discordante à votre union sacrée pour liquider le cadavre politique de Matam là.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Faamori, wonaa dawrugol...

Ecrit par: Clédor (Invit ) le 05-10-2008 13:58

Non, mon ami la politique, ce n'est pas le jaŋfa!! Surtout pour des gens qui appartiennent à la meme famille... politique! 
Désolé, mais ta voie "discordante" ressemble à une apologie de la haine initiée par Wade! N'oubions pas que Sada n'est qu'un pion sans dignité manipulé par Wade pour tuer son frère! 
NON décidément ta voie est plus une contre-vérité qu'une "discordante"!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Morrrrrrrrrrrrrrrr

Ecrit par: loulou (Invit ) le 07-10-2008 17:50

Sada tu es la honte de tous les cebbes. 
Makcy for over ducourage ne ragarde sada c'est un petit type.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mettè

Ecrit par: adam sy (Invit ) le 12-10-2008 19:20

ko neddo wadi fof ma artemum sada ndiay ko kanko wujji kalis 
unversite ha labi halpular ene famdi gacce wala pour koi en 
ngonata sada ndiay ko kon merci pulaagu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

makki sal ko dimo

Ecrit par: alassane ndiaye dioude diery (Invit ) le 13-10-2008 18:44

sabu ko waddetee ko fof o mo deyji o mo deeyji ohulaani o faayaani. 
osaalitaani o waasaani ndimaagu makko0. 
Be mbiynoon jom goonga duudotaako. 
Hannde noon saada njaay jamfiima 
kono wonaa makki tan o jamfi kono pulaagu fof o jamfii. 
naalanke o wiyno sinno wona jamfa. 
jamfa bonni en leydi leydi men laametaake hannde

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

saada ndiaye laamu dee ko lubal

Ecrit par: Alassane ndiaye dioude diery (Invit ) le 14-10-2008 21:06

kala naange fudnge mutat 
kala do sukki serwat 
te alla rokkata o lubat paamenne kay so yontii ohebtat 
te aduna wona haa bada kono ko haa balde 
cinkiraadi golle e balle 
saada ndiaye faam dee mo wari cayaadi mum cayaadi janan'di nkata dum 
te paamaa laamu so rokkiima tuuba.woto weddo ngemmbe maa. 
kadi paamaa aduna na juuti koyngal 
te golle na njawta kono daarol hiiddhataa 
wadi dum ko dartoobe ngoppataa 
anndu dee janngo na bhatti. 
te maa won ko ina wela kaaldho janngo tawa welataa kedhiidho 
mbele aduna ko cuudhi dhidhi ndu ndimaagu e ndu gacce 
wona bhibbhe sebbhe ina mbaawi niallude...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ngoonndide . Nde winndannde Saada eMakki

Ecrit par: Saada Manngaan (Invit ) le 15-10-2008 12:45

Caggal calminaali e njettoor, ko yoo Allah Hebin yimbe hono makko en. 
Winnde nde fof, ko googa ko haali Saada e Makki ko. Yoo ALLA Yurmo Tijjaane Anne.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

saada njaay neddaaki

Ecrit par: pennda (Invit ) le 16-10-2008 16:24

mbodo wiya saada njaay liingu koyngal hoto woppinmo liingu junngo, kono makki kam o jamfiima dum, abdulaay wadd ko mboddi sappantaake, omo fotno miijaade makki ko endam makko, hayso wonaa ko yaltinimo kaso ko.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

saada ko gertogal

Ecrit par: pullo (Invit ) le 01-11-2008 00:15

odon nganndi hannde hono saada en keewi e senegal 
gertogal so tawi a saranii dum tan rewat e ma 
ko dum hadi fuuta yaarude yeeso 
saada njaay ko bi sawru tan

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 34 de 34 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
L5X     IOJ   
2   Q  T 9  2N9
RMC  SY6  36I   
X 4  O  R 8  H5T
TCI     JTC   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥